Pháp Luật

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

Chính thức tăng lương cơ sở, các khoản phụ cấp, đóng bảo hiểm y tế … từ ngày 1/7/2017

Cán bộ, công chức, nhân viên được nâng mức lương cơ sở, mức lương thực nhận, phụ cấp, đóng bảo hiểm y tế, thai sản, nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau ốm đau, thai sản. của cải… tính từ lúc ngày 01 tháng 7 5 2017 theo quy định của luật pháp.

 • Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT sửa đổi quy định về cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo phổ quát
 • Bảng lương cán bộ, công chức vận dụng từ ngày 1/7/2017
 • Phụ lục Bảng lương cán bộ, công chức, nhân viên mới nhất
 • Mức trợ cấp mới đối với người có công với cách mệnh từ ngày 1/7/2017
 • Nhiều chỉnh sửa về lợi quyền bảo hiểm y tế vận dụng từ ngày 1/7/2017

1. Mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng / tháng lên 1.300.000 đồng / tháng

Căn cứ Nghị định 47/2017 / NĐ-CP

2. Tăng lương thực tiễn

Chi tiết, tiền công thực nhận = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng / tháng x hệ số lương hiện hưởng

3. Phụ cấp tăng

 • Đối với các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở

Phụ cấp thực nhận = lương cơ sở 1.300.000 đồng / tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

 • Phụ cấp tính theo% lương hiện hưởng cùng với phụ cấp chức phận chỉ đạo

Phụ cấp thực nhận = (tiền công thực nhận + phụ cấp chức phận chỉ đạo tính từ ngày 01/7/2017 + phụ cấp thâm niên vượt khung tiến hành từ ngày 01/7/2017) x tỉ lệ phụ cấp được lợi.

Căn cứ Thông tư 02/2017 / TT-BNV

4. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

 • Đối với người làm việc bán thời kì tại xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng / tháng
 • Nhóm còn lại hưởng lương theo quy định của Nhà nước: lương (lương + phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng / tháng) x 8%.

Xem xét, tổng mức tiền công tháng đóng BHXH ko quá 26 triệu đồng / tháng

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

5. Phí bảo hiểm y tế tăng

 • Đối với người làm việc bán thời kì tại xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 4,5% = 58.500 đồng / tháng
 • Nhóm còn lại hưởng lương theo quy định của Nhà nước: lương + phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng / tháng) x 4,5%.

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 5 2014 và Nghị định 105/2014 / NĐ-CP

6. Tăng trợ cấp thai sản

Tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng (= 2 tháng lương cơ sở lúc sinh con)

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

7. Nâng mức nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau ốm đau, thai sản.

Mức hưởng tăng từ 363.000đ / ngày lên 390.000đ / ngày

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

8. Tăng trợ cấp 1 lần lúc chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức hưởng tăng từ 4.356.000 đồng lên 46.800.000 đồng

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

9. Nâng mức dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau lúc điều trị thương tật, bệnh tật.

Mức hưởng tăng từ 302.500 đồng / ngày lên 325.000 đồng / ngày.

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

10. Tăng trợ cấp an táng phí

Mức trợ cấp tăng từ 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

11. Tăng tiền tuất hàng tháng.

Đối với mỗi người nhà: tăng từ 605.000đ / tháng lên 650.000đ / tháng

Đối với thân nhân ko có người chăm nom trực tiếp: tăng từ 847.000 đồng / tháng lên 910.000 đồng / tháng

Cơ sở Luật bảo hiểm xã hội 2014

12. Thay đổi chi tiêu bảo hiểm y tế

Đặc thù:

 • Người có thẻ BHYT theo quy định nhưng mà chi tiêu KCB 1 lần dưới 195.000 đồng thì không hề đồng chi trả. (trước đây là 181.500 Việt Nam Đồng)
 • Thanh toán trực tiếp phần đồng chi trả vượt 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham dự BHYT từ 5 5 liên tiếp trở lên.

Dựa trên chỉ dẫn tại Công văn 2039 / BHXH-DVT Ngày 29 tháng 5 5 2017

13. Tăng mức thưởng lúc báo cáo tham nhũng

Chi tiết, được tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cùng mức thưởng:

 • Huân chương Sao vàng: 59.800.000 Việt Nam Đồng
 • Hồ Chí Minh đặt hàng: 39.650.000đ
 • Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất: 19.500.000 đồng
 • Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì: 16.250.000 đồng
 • Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba: 13.650.000 đồng
 • Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bảo vệ Quốc gia hạng Nhất: 11.700.000 đồng
 • Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng Nhì: 9.750.000 đồng
 • Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng Ba, Huân chương Can đảm: 5.850.000 đồng

Ngoài ra, còn được khen thưởng từ Quỹ Khen thưởng và Phòng, chống tham nhũng nếu góp phần thu hồi cho Nhà nước số tiền, của cải giá trị trên 780.000.000:

 • Huân chương Can đảm: 78.000.000 Việt Nam Đồng
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 52.000.000 đồng.
 • Bằng khen của các Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 26.000.000 đồng

Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2015 / TTLT-TTCP-BNV


 

Thông tin thêm

13 chỉnh sửa dành cho cán bộ, công chức, nhân viên từ ngày 01/7/2017

[rule_3_plain]

Chính thức tăng lương cơ sở, phụ cấp, mức đóng BHYT… từ ngày 01/7/2017
Cán bộ, công chức, nhân viên sẽ được tăng mức lương cơ sở, mức lương thực tiễn, tăng mức phụ cấp, mức đóng BHYT, trợ cấp thai sản, mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản… tính từ lúc ngày 01/07/2017 theo luật pháp.

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo phổ quát
Bảng lương cán bộ, công chức vận dụng từ ngày 01/7/2017
Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ, công chức, nhân viên mới nhất
Mức trợ cấp mới cho người có công với cách mệnh từ 01/7/2017
Nhiều chỉnh sửa về mức hưởng BHYT vận dụng từ ngày 01/7/2017

1. Mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng
Căn cứ Nghị định 47/2017/NĐ-CP
2. Mức lương thực tiễn nhận tăng
Chi tiết, mức lương thực tiễn thu được = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng
3. Mức phụ cấp tăng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Phụ cấp thực nhận = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức phận chỉ đạo

Phụ cấp thực nhận = (mức lương thực nhận + mức phụ cấp chức phận chỉ đạo tiến hành từ 01/7/2017 + mức phụ cấp thâm niên vượt khung tiến hành từ 01/7/2017) x tỉ lệ % phụ cấp được lợi
Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BNV
4. Tiền lương tháng đóng BHXH tăng

Đối với người hoạt động ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng
Đối nhóm còn lại thuộc nhân vật hưởng tiền công do Nhà nước quy định: tiền công (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 8%

Xem xét rằng tổng tiền công tháng đóng BHXH tăng ko vượt quá 26 triệu đồng/tháng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
5. Mức đóng BHYT tăng

Đối với người hoạt động ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 4.5% = 58.500 đồng/tháng
Đối nhóm còn lại thuộc nhân vật hưởng tiền công do Nhà nước quy định: lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 4.5%

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP
6. Tăng trợ cấp thai sản
Mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng (=2 tháng lương cơ sở tại thời khắc sinh con)
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
7. Tăng mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản
Mức hưởng tăng từ 363.000 đồng/ngày lên 390.000 đồng/ngày
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
8. Tăng trợ cấp 1 lần lúc chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức hưởng tăng từ 4.356.000 đồng lên 46.800.000 đồng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
9. Tăng mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau lúc điều trị thương tật, bệnh tật
Mức hưởng tăng từ 302.500 đồng/ngày lên 325.000 đồng/ngày.
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
10. Tăng trợ cấp an táng
Mức trợ cấp tăng từ 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
11. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng
Đối với mỗi thân nhân: tăng từ 605.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng
Đối với trường hợp thân nhân ko có người trực tiếp nuôi dưỡng: tăng từ 847.000 đồng/tháng lên 910.000 đồng/tháng
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014
12. Thay đổi chi tiêu khám chữa bệnh BHYT
Chi tiết:

Người có thẻ BHYT KCB đúng quy định, có tổng chi tiêu 1 lần KCB thấp hơn 195.000 đồng không hề tiến hành cùng chi trả. (trước đây là 181.500 đồng)
Thanh toán trực tiếp chi tiêu cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham dự BHYT 5 5 liên tiếp trở lên.

Căn cứ chỉ dẫn tại Công văn 2039/BHXH-DVT ngày 29/5/2017
13. Tăng mức thưởng tố giác tham nhũng
Chi tiết, được tặng Bằng khen, huân chương cùng mức thưởng:

Huân chương sao vàng: 59.800.000 đồng
Huân chương Hồ Chí Minh: 39.650.000 đồng
Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất: 19.500.000 đồng
Huân chương Độc lập hạng nhị, Huân chương Quân công hạng nhị: 16.250.000 đồng
Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Quân công hạng 3: 13.650.000 đồng
Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng nhất: 11.700.000 đồng
Huân chương Lao động hạng nhị, Huân chương Chiến công hạng nhị, Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng nhị: 9.750.000 đồng
Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng 3, Huân chương Can đảm: 5.850.000 đồng

Ngoài ra, còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng nếu giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, của cải có trị giá trên 780.000.000:

Huân chương Can đảm: 78.000.000 đồng
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 52.000.000 đồng.
Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 26.000.000 đồng

Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV

[rule_2_plain]

#thay #đổi #dành #cho #cán #bộ #công #chức #viên #chức #từ #ngày


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/13-thay-doi-danh-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tu-ngay-01-7-2017/

Back to top button