Pháp Luật

14 trường hợp được luật sư bảo vệ miễn phí trong mọi hoàn cảnh

Những người được luật sư bảo vệ không lấy phí trong mọi trường hợp

Với hơn 93% đại biểu tán đồng, Quốc hội ngày 20/6 đã biểu quyết phê duyệt Luật Trợ giúp pháp lý. Những người thuộc 14 nhóm dưới đây sẽ được viện trợ pháp lý không lấy phí nhưng mà chẳng hề thanh toán, ích lợi vật chất hay ích lợi khác. Phần Mềm Portable VN mời bạn tham khảo nội dung bài viết.

Chính sách mới về Giáo dục, dịch vụ pháp lý và thể thao

Nghị định về cơ chế bồi dưỡng mới đối với Trợ giúp viên pháp lý số 80/2015 / NĐ-CP

Quyết định 635 / QĐ-BTP Kế hoạch khai triển công việc cung cấp pháp lý cho công ty 2016

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 quy định 14 trường hợp gồm: trẻ con; người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, người nhiễm HIV, người nhiễm chất độc da cam, nạn nhân bạo lực gia đình, người có công với cách mệnh, người dân tộc thiểu số trú ngụ ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian khổ, người bị tố cáo biệt từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi, bị can thuộc hộ cận nghèo, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ, người có công. được nuôi dưỡng lúc liệt sĩ còn bé, người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là nạn nhân trong các vụ án hình sự, nạn nhân của hành vi sắm bán người theo quy định của Luật Phòng, chống sắm bán người.

1. Quyền của người được viện trợ pháp lý

 • Được viện trợ pháp lý nhưng mà chẳng hề thanh toán, ích lợi vật chất hoặc ích lợi khác.
 • Tự mình hoặc phê duyệt người nhà thích, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, tư nhân khác để đề nghị viện trợ pháp lý.
 • Được công bố về quyền được viện trợ pháp lý, trình tự, thủ tục viện trợ pháp lý lúc tới gặp tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên can.
 • Đề nghị giữ bí hiểm về nội dung vụ việc viện trợ pháp lý.
 • Tuyển lựa tổ chức viện trợ pháp lý và người tiến hành viện trợ pháp lý tại địa phương từ danh sách đã ban bố; đề nghị chỉnh sửa người tiến hành viện trợ pháp lý lúc người ấy thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.
 • Thay đổi, rút ​​đề nghị viện trợ pháp lý.
 • Được bồi hoàn thiệt hại theo quy định của luật pháp.
 • Khiếu nại, khiếu nại về viện trợ pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có liên can.

2. Nghĩa vụ của người được viện trợ pháp lý

 • Cung cấp tài liệu chứng minh bạn là người được viện trợ pháp lý.
 • Cộng tác, cung ứng kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, bằng chứng liên can tới vụ việc TGPL và chịu bổn phận về tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng ấy.
 • Tôn trọng tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý, người tiến hành viện trợ pháp lý và cơ quan, tổ chức, tư nhân khác có liên can tới vụ việc viện trợ pháp lý.
 • Không đề nghị tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý khác tiến hành viện trợ pháp lý đối với trường hợp gần giống do tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý thụ lý, khắc phục.
 • Tuân thủ quy định của luật pháp về viện trợ pháp lý và nội quy của nơi tiến hành viện trợ pháp lý.

3. Các hành vi bị ngăn cấm

 • Xâm phạm danh dự, phẩm giá, quyền và ích lợi hợp lí của người được viện trợ pháp lý; phân biệt đối xử với người được viện trợ pháp lý.
 • Nhận hoặc đòi tiền, ích lợi vật chất hoặc ích lợi khác từ người được viện trợ pháp lý; sách nhiễu người nhận viện trợ pháp lý.
 • Tiết lộ thông tin về vụ việc, người được viện trợ pháp lý, trừ trường hợp được người được viện trợ pháp lý đồng ý hoặc luật pháp có quy định khác.
 • Chối từ hoặc ko tiếp diễn tiến hành viện trợ pháp lý, trừ trường hợp quy định của Luật này và luật pháp tố tụng.
 • Lợi dụng hoạt động viện trợ pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh, gây mất thứ tự, an toàn xã hội hoặc tác động xấu tới đạo đức xã hội.
 • Xúi giục, khích động người được viện trợ pháp lý cung ứng thông tin, tài liệu sai sự thực, cáo giác, khiếu nại, khởi kiện trái luật pháp.

4. Giấy má viện trợ pháp lý

 • Đơn đề xuất viện trợ pháp lý;
 • Giđấy tờ chứng minh người được viện trợ pháp lý;
 • Giđấy tờ, tài liệu liên can tới vụ việc TGPL.

5. Làm thế nào để vận dụng

 • Trường hợp nộp trực tiếp tại hội sở của tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý thì người đề nghị nộp các hồ sơ, tài liệu nêu trên xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người nhận cung cấp. pháp lý.
 • Trường hợp người đề nghị viện trợ pháp lý ko tự viết được đơn đề nghị thì người tiếp thu có bổn phận ghi nội dung vào đơn để họ đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và đề nghị họ ký tên hoặc ghi lại vào đơn đề nghị. vào phần mềm.
 • Trường hợp gửi giấy tờ qua dịch vụ bưu chính thì người đề nghị viện trợ pháp lý nộp bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý;
 • Trường hợp gửi văn bản qua fax, điện tử thì lúc gặp người tiến hành viện trợ pháp lý, người đề nghị phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý.

6. Tổ chức viện trợ pháp lý

 • Tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý bao gồm Trung tâm viện trợ pháp lý Nhà nước và các tổ chức tham dự viện trợ pháp lý.
 • Sở Tư pháp ban bố danh sách các tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý tại địa phương, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ. Sự công bình.

 

Thông tin thêm

14 trường hợp được luật sư bảo vệ không lấy phí trong mọi cảnh ngộ

[rule_3_plain]

Những người được luật sư bảo vệ không lấy phí trong mọi cảnh ngộ
Với trên 93% đại biểu tán đồng, Quốc hội ngày 20-6 đã biểu quyết phê duyệt Luật viện trợ pháp lý. Những người thuộc 14 nhóm dưới đây sẽ viện trợ pháp lý không lấy phí nhưng mà chẳng hề thanh toán, ích lợi vật chất hoặc ích lợi khác. Phần Mềm Portable VN mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.
Chính sách mới về Giáo dục, dịch vụ pháp lý và thể thao
Nghị định về cơ chế bồi dưỡng mới với Trợ giúp viên pháp lý số 80/2015/NĐ-CP
Quyết định 635/QĐ-BTP Kế hoạch khai triển công việc cung cấp pháp lý cho công ty 2016
Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định 14 trường hợp bao gồm: trẻ con; người nghèo, người bị khuyết tật, người cao tuổi, người bị HIV, người bị nhiễm chất độc da cam, nạn nhân bạo lực gia đình, người có công với cách mệnh, người dân tộc thiểu số trú ngụ ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian khổ, người bị cáo buộc từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi, người bị cáo buộc thuộc hộ cận nghèo, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng lúc liệt sĩ còn bé, người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân của hành vi sắm bán người theo quy định của Luật Phòng, chống sắm bán người.

1. Quyền của người được viện trợ pháp lý

Được viện trợ pháp lý nhưng mà chẳng hề thanh toán, ích lợi vật chất hoặc ích lợi khác.
Tự mình hoặc phê duyệt người nhà thích, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, tư nhân khác đề nghị viện trợ pháp lý.
Được thông tin về quyền được viện trợ pháp lý, trình tự, thủ tục viện trợ pháp lý lúc tới tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên can.
Đề nghị giữ bí hiểm về nội dung vụ việc viện trợ pháp lý.
Tuyển lựa 1 tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý và người tiến hành viện trợ pháp lý tại địa phương trong danh sách được ban bố; đề nghị chỉnh sửa người tiến hành viện trợ pháp lý lúc người ấy thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.
Thay đổi, rút đề nghị viện trợ pháp lý.
Được bồi hoàn thiệt hại theo quy định của luật pháp.
Khiếu nại, khiếu nại về viện trợ pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có liên can.

2. Nghĩa vụ của người được viện trợ pháp lý

Cung cấp hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý.
Cộng tác, cung ứng kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên can tới vụ việc viện trợ pháp lý và chịu bổn phận về tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng ấy.
Tôn trọng tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý, người tiến hành viện trợ pháp lý và cơ quan, tổ chức, tư nhân khác có liên can tới vụ việc viện trợ pháp lý.
Không đề nghị tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý khác viện trợ pháp lý cho mình về cùng 1 vụ việc đang được 1 tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý thụ lý, khắc phục.
Chấp hành luật pháp về viện trợ pháp lý và nội quy nơi tiến hành viện trợ pháp lý.

3. Hành vi bị ngăn cấm

Xâm phạm danh dự, phẩm giá, quyền và ích lợi hợp lí của người được viện trợ pháp lý; phân biệt đối xử người được viện trợ pháp lý.
Nhận, yêu cầu bất cứ 1 khoản tiền, ích lợi vật chất hoặc ích lợi khác từ người được viện trợ pháp lý; sách nhiễu người được viện trợ pháp lý.
Tiết lộ thông tin về vụ việc viện trợ pháp lý, về người được viện trợ pháp lý, trừ trường hợp người được viện trợ pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác.
Chối từ hoặc ko tiếp diễn tiến hành viện trợ pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của luật pháp về tố tụng.
Lợi dụng hoạt động viện trợ pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh non sông, gây mất thứ tự, an toàn xã hội, tác động xấu tới đạo đức xã hội.
Xúi giục, khích động người được viện trợ pháp lý cung ứng thông tin, tài liệu sai sự thực, cáo giác, khiếu nại, khởi kiện trái luật pháp.

4. Giấy má viện trợ pháp lý

Đơn đề nghị viện trợ pháp lý;
Giđấy tờ chứng minh là người được viện trợ pháp lý;
Các hồ sơ, tài liệu có liên can tới vụ việc viện trợ pháp lý.

5. Cách nộp giấy tờ

Trường hợp nộp trực tiếp tại hội sở của tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý, người đề nghị nộp các hồ sơ, tài liệu nói trên xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý.
Trường hợp người đề nghị viện trợ pháp lý chẳng thể tự mình viết đơn đề nghị thì người tiếp thu có bổn phận ghi các nội dung vào mẫu đơn để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và đề nghị họ ký tên hoặc lăn tay vào đơn.
Trường hợp gửi giấy tờ qua dịch vụ bưu chính, người đề nghị viện trợ pháp lý nộp bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý;
Trường hợp gửi giấy tờ qua fax, bề ngoài điện tử, lúc gặp người tiến hành viện trợ pháp lý, người đề nghị phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng nhận hồ sơ chứng minh là người được viện trợ pháp lý.

6. Tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý

Tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý bao gồm Trung tâm viện trợ pháp lý nhà nước và tổ chức tham dự viện trợ pháp lý.
Sở Tư pháp ban bố danh sách các tổ chức tiến hành viện trợ pháp lý tại địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

[rule_2_plain]

#trường #hợp #được #luật #sư #bảo #vệ #miễn #phí #trong #mọi #hoàn #cảnh


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/14-truong-hop-duoc-luat-su-bao-ve-mien-phi-trong-moi-hoan-canh/

Back to top button