8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Cách đây 8 5 tỷ số tuổi của con so với tuổi của mẹ là 1/4, nay tỷ số này là 2/5. Mẹ bạn ngày nay bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi? Đây là dạng bài tập tính tuổi tăng lên, giúp học trò nhiều chủng loại hóa dạng bài tập, kích thích sự tăng trưởng áp dụng các cách giải đã học.

1. Cách đây 8 5 tỉ số của tuổi mẹ và tuổi con là 1/4, hiện giờ tỉ số là 2/5. Mẹ bạn ngày nay bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi?

Phương pháp 1:

Gọi tuổi của đứa trẻ 8 5 trước là a (a> 0)

=> Tuổi mẹ cách đây 8 5 là 4a

Tuổi hiện nay của đứa trẻ là + 8

Tuổi mẹ ngày nay là 4a + 8

Tỉ số tuổi của đàn ông và tuổi mẹ là 2/5.

=> Chúng tôi có:

frac {a + 8} {4a + 8} = frac {2} {5} => 5a + 40 = 8a + 16

=> 3a = 24 => a = 8

Tuổi con ngày nay là: 8 + 8 = 16 tuổi.

Tuổi mẹ ngày nay là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi.

Phương pháp 2:

Cách đây 8 5 tỉ số tuổi đàn ông và tuổi mẹ là 1/4

=> Tuổi con 1 phần, tuổi mẹ 4 phần, tuổi mẹ chênh lệch 3 phần.

=> Tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Tỉ số tuổi của đàn ông và tuổi mẹ là 2/5.

=> Nếu tuổi con là 2 phần thì tuổi mẹ là 5 phần, còn hiệu số tuổi của mẹ và con là 3 phần.

=> Tuổi con bằng 2/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Sự dị biệt về tuổi của 2 mẹ con là:

8: (2/3 – 1/3) = 24 tuổi

Tuổi con ngày nay là: 24: 3 x 2 = 16 tuổi.

Tuổi mẹ ngày nay là: 16 + 24 = 40 tuổi

2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Bài toán tuổi lớp 4 |

Sau đây, Phần Mềm Portable VN gửi đến các bạn 1 số bài toán tính tuổi lớp 4:

Bài 1: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 5 nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

Phần thưởng:

Hiện nay tuổi con 1 phần, tuổi bố 7 phần.

=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần.

Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của bố và con là

10 5 nữa tuổi con gấp 1 lần tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.

Tuổi tác của 2 cha con chênh lệch nhau 2 phần.

=> Tuổi con bằng 1/2 số tuổi của bố và con.

Hiệu số tuổi của 2 bố con là:

10: (1/2 – 1/6) = 30 tuổi

Tuổi con ngày nay là: 30: 6 = 5 tuổi

Tuổi bố ngày nay là: 5 + 30 = 35 tuổi

1 số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:

Mời các bạn thử giải các bài toán tính tuổi do Phần Mềm Portable VN đưa ra như sau:

Bài 2: Cách đây 4 5 tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 5, tỉ số tuổi con bằng tuổi mẹ là 3/8. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

Bài 3: Hiện nay tuổi em gấp 3 lần tuổi anh. Sau 14 5 tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

Bài 4: Hai 5 trước, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4. Sau 10 5, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

Bài 5: Cách đây 4 5 tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi bố gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 5, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông sẽ là 3/16. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

Trên đây, Phần Mềm Portable VN đã gửi tới độc giả lời giải cho bài toán: 8 5 trước tỷ lệ giữa tuổi của con và mẹ là 1/4, nay tỷ lệ là 2/5. Mẹ bạn ngày nay bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên can tại mục Tài liệu.

Những bài viết liên can:

  • 5 nay ông 56 tuổi, cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi con?
  • Cả gà và chó bó lại với nhau để tạo thành 36 con chó có 100 chân chẵn
  • Tìm số tiếp theo trong dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20 ……
  • 3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
  • 1 hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Xác suất để 3 quả bóng cùng màu được rút ra 1 cách trùng hợp là bao lăm?
  • Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia cho 7 và dư 9.

 

Thông tin thêm

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, ngày nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?

[rule_3_plain]

8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, ngày nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi? Đây là dạng toán tính tuổi tăng lên, giúp các bạn học trò nhiều chủng loại bài tập, kích thích sự tăng trưởng, phần mềm những cách giải đã học.
1. 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, ngày nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
Cách 1:
Gọi số tuổi của con 8 5 trước là a (a>0)
=> Số tuổi của mẹ 8 5 trước là 4a
Số tuổi của con ngày nay là a + 8
Sô tuổi của mẹ ngày nay là  4a + 8
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Ta có:
=> 5a + 40 = 8a + 16
=> 3a = 24 => a = 8
Số tuổi của con ngày nay là: 8 + 8 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ ngày nay là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi
Cách 2: 
8 5 trước tỉ số tuổi của con và mẹ là 1/4
=> Tuổi của con 1 phần thì tuổi của mẹ 4 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Tuổi của con 2 phần thì tuổi của mẹ 5 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:
8 : (2/3 – 1/3) = 24 tuổi
Số tuổi của con ngày nay là: 24 : 3 x 2 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ ngày nay là: 16 + 24 = 40 tuổi
2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Sau đây, Phần Mềm Portable VN gửi tới độc giả 1 số bài toán tính tuổi lớp 4:
Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 5 nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người ngày nay.
Gicửa ải:
Hiện nay, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 7 phần
=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần
Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của 2 bố con
10 5 nữa, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 3 phần
Hiệu số tuổi của 2 bố con là 2 phần
=> Tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 bố con
Hiệu số tuổi của con bố con là:
10 : (1/2 – 1/6) = 30 tuổi
Tuổi con ngày nay là: 30 : 6 = 5 tuổi
Tuổi bố ngày nay là: 5 + 30 = 35 tuổi
1 số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:
Mời các bạn hãy thử giải những bài toán tính tuổi nhưng Phần Mềm Portable VN đưa ra như sau:
Bài 2: Trước đây 4 5 tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người ngày nay.
Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 5 nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người ngày nay.
Bài 4: Trước đây 2 5, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 5 nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người ngày nay.
Bài 5: Trước đây 4 5, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 5 nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người ngày nay.
Trên đây, Phần Mềm Portable VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: 8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, ngày nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can: 

5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy trùng hợp 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain]

#5 #trước #tỉ #số #tuổi #con #và #mẹ #là #hiện #nay #tỉ #số #là #Giờ #mẹ #bao #nhiêu #tuổi #Con #bao #nhiêu #tuổi


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/8-nam-truoc-ti-so-tuoi-con-va-me-la-1-4-hien-nay-ti-so-la-2-5-gio-me-bao-nhieu-tuoi-con-bao-nhieu-tuoi-2/
Back to top button