Ba kênh truyền hình quốc gia phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2

Bộ Giáo dục vừa ban bố lịch phát sóng dạy học trên sóng của 3 kênh truyền hình non sông gồm VTV1, VTV2 và VTV7 dành cho học trò lớp 1, lớp 2. Theo ấy, các tỉnh thành được tiếp sóng trực tiếp hoặc phát lại vào các khung giờ thích hợp trên sóng truyền hình địa phương.

Riêng việc dạy học trên truyền hình, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất các bài giảng trên truyền hình, dành đầu tiên cho lớp 1, lớp 2 đang gặp nhiều gian khổ. trong học tập online. Đối với lớp 1 và lớp 2, việc dạy học qua tivi hiện được tiến hành với 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Khung giờ phát sóng chi tiết các bài giảng lớp 1, lớp 2 trên các kênh truyền hình non sông như sau:

Kênh VTV1, từ 10h00-10h30 thứ Hai tới thứ 7, phát sóng bài giảng Tiếng Việt lớp 1.

Kênh VTV2, từ 9h15 tới 9h45 và 14h30 tới 15h00 từ thứ Hai tới thứ 7 hàng tuần, phát sóng các tiết học Tiếng Việt lớp 1.

Kênh VTV7, từ 14 giờ tới 16 giờ 30 từ thứ Hai tới thứ 7 hàng tuần, phát sóng các giờ học Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 1, lớp 2.

Theo ấy, Bộ GD & ĐT đã tổ chức xây dựng, chọn lựa hệ thống bài giảng có chất lượng để tổ chức dạy học trên truyền hình với lịch trình chi tiết như sau:

1. Lịch học trên VTV7

Tuần từ 27/09 tới 10/10

thứ 2

Thứ 3

Thứ tư

thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1

(chương trình phát sóng mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

15: 00-15: 30

Tiếng anh 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 1

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2

(chương trình phát sóng mới)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

16:00 – 16:30

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(Phát lại T4)

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(T6 phát lại)

VTV7 – 3 tuần cuối tháng 10

thứ 2

Thứ 3

Thứ tư

thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1

(chương trình phát sóng mới)

Toán 1

(Phát lại T2)

Toán 1

(Phát lại T2)

Toán 1

(chương trình phát sóng mới)

Toán 1

(T5 phát lại)

Toán 1

(T5 phát lại)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

15: 00-15: 30

Tiếng anh 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 1

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2

(chương trình phát sóng mới)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

16:00 – 16:30

Tiếng việt 2

(phát lại T4 tuần trước)

Tiếng việt 2

(Phát lại T6

Tuần trước)

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(Phát lại T4)

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(T6 phát lại)

VTV7 – Từ tháng 11 trở đi

thứ 2

Thứ 3

Thứ tư

thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1

(chương trình phát sóng mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng việt 1

(Phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (chơi mới)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

Tiếng việt 1

(T5 phát lại)

15: 00-15: 30

Tiếng anh 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 1

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

Tiếng anh 2

(Phát lại T2)

Tiếng anh 1

(Phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2

(chương trình phát sóng mới)

Toán 2

(Phát lại T2)

Toán 2

(Phát lại T2)

Toán 2

(chương trình phát sóng mới)

Toán 2

(T5 phát lại)

Toán 2

(T5 phát lại)

16:00 – 16:30

Tiếng việt 2

(phát lại T4 tuần trước)

Tiếng việt 2

(Phát lại T6

Tuần trước)

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(Phát lại T4)

Tiếng việt 2

(chương trình phát sóng mới)

Tiếng việt 2

(T6 phát lại)

2. Lịch học trên VTV1

thứ 2

Thứ 3

Thứ tư

thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

10: 00-10: 30

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

3. Lịch học trên VTV2

thứ 2

Thứ 3

Thứ tư

thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

09:15 – 9:45

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

14:30 – 15:00

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Dạy tiếng việt lớp 1

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Ba kênh truyền hình non sông phát sóng bài giảng lớp 1, lớp 2

[rule_3_plain]

Bộ giáo dục vừa ban bố lịch phát sóng dạy học trên truyền hình của 3 kênh truyền hình non sông bao gồm VTV1, VTV2 và VTV7 dành cho học trò lớp 1 lớp 2. Theo ấy các tỉnh thành thị có thể tiếp sóng để phát trực tiếp hoặc phát lại trong các khung giờ thích hợp trên sóng truyền hình địa phương.
Riêng về dạy học trên truyền hình, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất bài giảng truyền hình, trong ấy dành đầu tiên cho lớp 1, lớp 2, vốn đang gặp nhiều gian khổ trong học tập online. Đối với lớp 1, lớp 2, việc dạy học qua truyền hình hiện được tiến hành với 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.
Khung giờ phát sóng chi tiết bài giảng lớp 1, lớp 2 trên các kênh truyền hình non sông như sau:
Kênh VTV1, từ 10h00 – 10h30 thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, phát sóng bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1.
Kênh VTV2, từ 9h15 – 9h45 và từ 14h30 – 15h00 thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, phát sóng bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1.
Kênh VTV7, từ 14h00 – 16h30 thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, phát sóng bài giảng Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2.
Theo ấy, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã tổ chức xây dựng, chọn lựa hệ thống bài giảng bảo đảm chất lượng để tổ chức dạy học trên truyền hình với lịch học chi tiết như sau:
1. Lịch học trên VTV7
Tuần từ 27/9 tới 10/10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1
(phát mới)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

15:00 – 15:30

Tiếng Anh 2
(phát mới)

Tiếng Anh 1
(phát mới)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2
(phát mới)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

16:00 – 16:30

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T4)

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T6)

VTV7 – 3 tuần cuối tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1
(phát mới)

Toán 1
(phát lại T2)

Toán 1
(phát lại T2)

Toán 1
(phát mới)

Toán 1
(phát lại T5)

Toán 1
(phát lại T5)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

15:00 – 15:30

Tiếng Anh 2
(phát mới)

Tiếng Anh 1
(phát mới)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2
(phát mới)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

Toán 2
(phát lại)

16:00 – 16:30

Tiếng Việt 2
(phát lại T4 tuần trước)

Tiếng Việt 2
(phát lại T6
Tuần trước)

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T4)

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T6)

VTV7 – Từ tháng 11 trở đi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 – 14:30

Toán 1
(phát mới)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

Toán 1
(phát lại)

14:30 – 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1
(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

Tiếng Việt 1
(phát lại T5)

15:00 – 15:30

Tiếng Anh 2
(phát mới)

Tiếng Anh 1
(phát mới)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

Tiếng Anh 2
(phát lại T2)

Tiếng Anh 1
(phát lại T3)

15:30 – 16:00

Toán 2
(phát mới)

Toán 2
(phát lại T2)

Toán 2
(phát lại T2)

Toán 2
(phát mới)

Toán 2
(phát lại T5)

Toán 2
(phát lại T5)

16:00 – 16:30

Tiếng Việt 2
(phát lại T4 tuần trước)

Tiếng Việt 2
(phát lại T6
Tuần trước)

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T4)

Tiếng Việt 2
(phát mới)

Tiếng Việt 2
(phát lại T6)

2. Lịch học trên VTV1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

10:00 – 10:30

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

3. Lịch học trên VTV2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

09:15 – 9:45

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

14:30 – 15:00

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#kênh #truyền #hình #quốc #gia #phát #sóng #bài #giảng #lớp #lớp


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ba-kenh-truyen-hinh-quoc-gia-phat-song-bai-giang-lop-1-lop-2/
Back to top button