Biểu Mẫu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 18

hoatieu.vn xin gửi đến các thầy cô bài viết Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun GVMN 18 theo Thông tư 12/2019 / TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để các thầy cô tham khảo. Tiết dạy có chủ đề về tổ chức hoạt động , giáo dục trẻ ở nhóm, lớp nhiều tuổi ở cơ sở GDMN.

Bài thu hoạch BDTX mô đun GVMN 18

Với trẻ măng non, hoạt động vui chơi được xác định là hoạt động chính yếu của trẻ, trẻ học nhưng chơi, chơi nhưng học.

Để tổ chức hiệu quả hoạt động học cho trẻ măng non ở các lớp đơn chiếc cần có sự cởi mở, mềm mỏng trong việc áp dụng các bí quyết và vẻ ngoài tổ chức bài học.

Đối với lớp mẫu giáo hỗn hợp cũng cần sự cởi mở đấy để thích hợp với trẻ ở các độ tuổi trong lớp, trẻ dân tộc thiểu số, trình độ tiếng Việt còn giảm thiểu. Thành ra, 1 trong những nguyên lý áp dụng các vẻ ngoài tổ chức hoạt động giáo dục trẻ con khái quát và hoạt động học tập nói riêng là “hướng đến sự tương tác giữa các thế hệ với nhau”.

Điểm danh trong lớp mẫu giáo ghép

Việc tổ chức các hoạt động học tập ở lớp mẫu giáo ghép khác với lớp đơn chiếc như thế nào?

– Tiêu chí / đề xuất giáo dục của hoạt động học: được xác định riêng cho từng thế hệ có mặt trong lớp.

– Nội dung học tập: đồng tâm và tăng trưởng, tức là cùng 1 nội dung học tập mà chừng độ không giống nhau đối với từng thế hệ.

Phương pháp dạy và học: Dành đầu tiên chọn lọc các bí quyết nhưng trẻ ở mọi thế hệ có thể tham dự, tương tác với nhau và tương tác với thầy cô giáo.

– Vẻ ngoài tổ chức hoạt động học: Đặc trưng hướng vào sự tương tác giữa tư nhân và nhóm.

– Bình chọn hoạt động học của trẻ: theo chỉ tiêu cần đạt của từng thế hệ trong lớp.

Từ sự không giống nhau đấy dẫn tới: việc sẵn sàng bài, tiến hành các hoạt động học và bình chọn chất lượng của trẻ trong lớp có gì không giống nhau? luyện tập như thế nào?

1. Chuẩn bị giờ học

Thông qua việc sẵn sàng GA: Công việc sẵn sàng bao gồm: Xác định chỉ tiêu / đề xuất (dựa vào chỉ tiêu của chủ đề và kế hoạch của tuần, trình độ của trẻ) -> chọn lọc nội dung -> chọn bí quyết -> chọn vẻ ngoài tổ chức- > chọn công cụ.

1.1. Đặt chỉ tiêu cho bài học

– Cần xác định chỉ tiêu về: kiến ​​thức, kĩ năng, thái độ. Để xác định thầy cô giáo cần căn cứ vào kế hoạch hàng tuần.

– Thường diễn tả rõ ràng với các động từ, có thể quan sát được / đo lường được / có thể đếm được / có bản lĩnh làm được.

1.2. Chọn lựa nội dung học (bước này được tiến hành trong công đoạn xây dựng kế hoạch tuần).

1.3. Chọn 1 bí quyết dạy học / chọn 1 hoạt động

– Chọn lựa liên kết các bí quyết trong 5 nhóm bí quyết quy định trong chương trình GDMN: (1) trải nghiệm thực hành, (2) trực giác – minh họa, (3) giao tiếp bằng lời, (4) giáo dục bằng tình cảm và khích lệ, (5 ) nêu gương – bình chọn.

Xem xét: MGG – nên chọn bí quyết nhưng các trẻ cùng thế hệ và các độ tuổi không giống nhau có thể tương tác với nhau để kết thúc nội dung học tập và đạt được chỉ tiêu của từng độ tuổi.

Thí dụ: PP sử dụng trò chơi, đàm thoại, làm mẫu – trẻ to làm, trẻ tuân theo …

– Phương pháp dạy học được trình bày trong các hoạt động giáo dục: vui chơi (hoạt động góc), nói chuyện, kể chuyện, đọc thơ / bài hát / đồng dao .., hát, khắc phục vấn đề theo nhạc, đố- đoán, trốn tìm, khám phá, trải nghiệm, trình diễn, thi đua….

Xem xét: Các hoạt động giáo dục cần thích hợp với bí quyết đã chọn, với nội dung học tập và hướng đến chỉ tiêu / đề xuất giáo dục đã xác định ở từng thế hệ.

1.4. Chọn vẻ ngoài tổ chức các hoạt động học

– Có 3 vẻ ngoài: cả lớp, nhóm và tư nhân (giống như lớp đơn).

– MGG phải tùy theo: đặc điểm nội dung học tập, đặc điểm của trẻ, điều kiện CSVC nhưng mỗi vẻ ngoài thực hiện không giống nhau. Đặc trưng:

a) Tổ chức chung của cả lớp:

Sử dụng lúc nào? Khi cả lớp có cùng nội dung mới hoặc cả lớp có cùng nội dung mà trình độ không giống nhau ở các độ tuổi trong lớp.

Làm thế nào để sử dụng?

– Khi cùng nhau học nội dung mới (tất cả trẻ trong lớp chưa biết): Giáo viên tổ chức các hoạt động theo trình tự các bước như 1 lớp. Sự dị biệt ở chỗ: đề xuất dễ hơn đối với nhóm bé, đề xuất khó hơn đối với nhóm to.

Thí dụ: Cả lớp 3 tuổi chưa biết hát bài “Cô giáo miền xuôi” thì thầy cô giáo làm như sau:

Tổ chức cho trẻ học hát (GV hát mẫu, cả lớp hát) sau lúc trẻ đã thuộc lời -> GV chia trẻ thành từng nhóm hát theo nhóm tuổi (3 tuổi / 4 tuổi / 5 tuổi) và đề xuất chi tiết. nhóm: MGB: hát thiên nhiên thư thái, MGN: hát đúng nhạc điệu và trình bày đúng sắc thái của bài hát.

– Khi học cùng 1 nội dung mà ở chừng độ không giống nhau (1 số trẻ đã biết, chừng độ hiểu biết về nội dung này của trẻ không giống nhau) – Vẻ ngoài này bình thường hơn ở các lớp hỗn hợp do tỉ lệ huy động của trẻ MG. của tỉnh ta cao, trẻ có thể học lớp MG từ 2 tới 3 5.

Thí dụ: Nội dung khoa học khám phá vật dụng (GDMN trang 43): Trẻ 3 tuổi mày mò đặc điểm nhấn của đồ dùng, đồ chơi; Trẻ 4 tuổi, 5 tuổi mày mò đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi. Với nội dung này, thầy cô giáo có thể chọn lọc vẻ ngoài tổ chức hoạt động học cho trẻ như sau:

Giáo viên khuyến khích trẻ 3 tuổi tìm và kể đặc điểm nhấn của vật dụng, đồ chơi; Trẻ 4 tuổi, 5 tuổi quan sát, lắng tai và bổ sung cho trẻ 3 tuổi => Cô giáo khích lệ trẻ 4 tuổi, 5 tuổi kể tiếp về đặc điểm của đồ chơi, đồ dùng đấy 3 -tuổi tuổi chưa nói đến; Trẻ 3 tuổi nghe và bắt chước trẻ 4 tuổi, 5 tuổi.

b) Vẻ ngoài tổ chức theo nhóm bé

Các cách phân nhóm là gì? Băng tuổi; tuổi không giống nhau.

Sử dụng lúc nào? Khi trẻ có thể tự chơi hoặc học cùng nhau. Thích hợp sử dụng lúc tổ chức bài học nhưng mọi thế hệ đều học cùng 1 nội dung mà ở các trình độ không giống nhau; cùng 1 lĩnh vực tăng trưởng mà nội dung giáo dục không giống nhau.

Làm thế nào để sử dụng?

– Khi trẻ học cùng 1 nội dung giáo dục mà ở các chừng độ không giống nhau:

Thí dụ: Các nhỏ lớp 3 tuổi cùng nhau học vẽ tranh về chủ đề Cánh buồm. Trẻ 3 tuổi tô màu, trẻ 4 tuổi vẽ thuyền buồm và trẻ 5 tuổi vẽ và tô màu. Cô giáo chia trẻ thành các nhóm 3, 4, 5 tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm / lớp.

Đối với trẻ 3 tuổi: Cô giáo làm mẫu, trẻ tuân theo. Giáo viên cầm tay trẻ vẽ (nếu cần). Đối với trẻ 4 tuổi: Cô khuyến khích trẻ vẽ xong, gợi ý để trẻ tô thêm các cụ thể cho bức tranh, quan sát giúp sức những trẻ chưa biết vẽ. Trẻ 5 tuổi tự vẽ và tô màu. Nếu trẻ 5 tuổi kết thúc trước, mẹ có thể giúp chỉ dẫn trẻ 3 tuổi và 4 tuổi.

Khi trẻ học trong cùng 1 lĩnh vực tăng trưởng mà có nội dung giáo dục không giống nhau:

  • Thí dụ: Trẻ em trong lớp ghép 3 tuổi học vẽ cùng nhau. Nội dung dành cho trẻ 3 tuổi học cách cầm bút và vẽ nguếch ngoác, trẻ 4 tuổi học vẽ, trẻ 5 tuổi vẽ và tô màu.

Giáo viên chia mỗi nhóm thành 3 nhóm tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm. Cô giáo khuyến khích nhóm 3 tuổi bắt chước anh chị 4 tuổi cầm bút vẽ nguếch ngoác, nhóm 4 tuổi vẽ và đề xuất anh chị 5 tuổi tô màu cho đẹp, Nhóm 5 tuổi tự vẽ và tô, sau đấy Giúp trẻ tô màu.

c) Vẻ ngoài tổ chức tư nhân

Sử dụng lúc nào? Chuyên dụng cho trẻ đặc thù: trẻ mới tới lớp, trẻ chưa theo kịp các bạn, trẻ có bản lĩnh đặc thù, trẻ khuyết thiếu về thể chất / ý thức.

Làm thế nào để sử dụng?

Giáo viên cần thông suốt chừng độ tăng trưởng của trẻ => chỉ dẫn thích hợp với trình độ của trẻ, có sự giúp sức của bằng hữu.

Xem xét: Trong 1 giờ lên lớp ko buộc phải chỉ sử dụng 1 vẻ ngoài nhưng có thể áp dụng cởi mở nhiều vẻ ngoài không giống nhau. Tùy theo nội dung học và trình độ của trẻ nhưng liên kết 2 hoặc 3 vẻ ngoài, mỗi vẻ ngoài Công thức có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần trong 1 hoạt động học tập. Các hoạt động tư nhân thường được sử dụng sau lúc sử dụng vẻ ngoài cả lớp và nhóm.

Giáo viên sử dụng các vẻ ngoài này có thể tạo ra sự tương tác hăng hái giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm (nhóm cùng tuổi hoặc ko cùng độ tuổi). => đây là điểm cộng của lớp MGG.

Các tương tác bình thường là:

Giúp đỡ: Trẻ bé tiến hành nhiệm vụ, trẻ to theo dõi và giúp sức trẻ nếu cần. Sự tương tác này trình bày tính độc lập tự chủ hơi hơi của trẻ, ý thức tương thân tương ái của trẻ to đối với trẻ bé.

Hiệp tác: Trẻ to hơn sử dụng kết quả của trẻ bé hơn để kết thúc nhiệm vụ của chúng. Sự tương tác này khiến cho hoạt động của mỗi đứa trẻ lệ thuộc vào kết quả của những đứa trẻ khác. Kết quả của 1 trẻ hoặc 1 nhóm tác động tới hoạt động tiếp theo của trẻ hoặc nhóm khác. Thành ra, mỗi trẻ phải chuyên chú lắng tai, tiến hành nhiệm vụ của mình và theo dõi kết quả của các trẻ khác.

Học hỏi: Trẻ to hơn hoặc thuần thục hơn tiến hành các nhiệm vụ, chỉ dẫn trẻ bé hơn hoặc kém thuần thục hơn để trẻ bắt chước. Sự tương tác này khiến cho trẻ con và các nhóm trẻ con chuẩn bị san sớt kiến ​​thức, kĩ năng và đồng cảm với nhau.

2. Thực hiện thời học

– Thời gian tổ chức 01 hoạt động học tối đa: 30 phút (theo cơ chế sinh hoạt). Lớp ghép với trẻ 3, 4 tuổi từ 20 – 25 phút; MG ghép với trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, thời kì 25 – 30 phút; MG ghép 3 thế hệ, thời kì từ 25 – 30 phút.

Khi tiến hành các hoạt động học tập ở lớp mẫu giáo hỗn hợp, thầy cô giáo và trẻ có những vai trò chi tiết:

– Giáo viên đang chỉ dẫn, quan sát, can thiệp, giúp sức, tham dự, ko làm thay trẻ. Giáo viên tận dụng các cảnh huống nhưng trẻ ở mọi thế hệ có thể tương tác với nhau để cùng học.

– Trẻ chủ động tương tác với nhau theo nhóm và với các thế hệ không giống nhau để học: trẻ nhút nhát tiến hành các công tác dễ hơn, đề xuất dễ dãi hơn, tạo cho trẻ cảm giác thành công trong công tác, giúp trẻ dần dạn dĩ, tự tin vào bản thân.

Trẻ to hơn tự chủ và cung ứng trẻ và thầy cô giáo trong tất cả các hoạt động trong lớp. Cùng lúc, trẻ ở các thế hệ cung ứng lẫn nhau: trẻ rà soát lẫn nhau, phát hiện đúng sai của nhau, giúp sức nhau, chỉ cho nhau cách làm, lối chơi, cách đọc, cách đếm, bàn luận và hỏi câu hỏi.

3. Việc bình chọn chất lượng giờ học của trẻ

Mục tiêu của việc bình chọn hoạt động học của trẻ ở trường mẫu giáo hỗn hợp là nhằm điều chỉnh chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và tiến hành. trình chiếu giáo án trên lớp.

Nội dung bình chọn hoạt động học bao gồm bình chọn chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và việc tiến hành giáo án trên lớp.

Cách bình chọn hoạt động học: Trước hết, thầy cô giáo bình chọn xem trẻ có đạt được chỉ tiêu / đề xuất giáo dục đã đề ra hay ko. Nếu đứa trẻ vượt qua, chúng sẽ chọn 1 chỉ tiêu / đề xuất giáo dục mới. Nếu trẻ ko đạt, thầy cô giáo sẽ kiểm tra lại chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và tổ chức tiến hành. Tìm nguyên cớ của các nhân tố này và điều chỉnh chúng cho thích hợp.

Như vậy, để tiến hành thành công hoạt động học cho trẻ ở lớp MGG, thầy cô giáo cần nắm vững những đặc điểm riêng của lớp MGG trong các bước từ soạn giáo án tới tiến hành và bình chọn hoạt động học.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo tại phân mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 1
  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 9
  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 8

 

Thông tin thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 18

[rule_3_plain]

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 18 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề tổ chức hoạt động , giáo dục trẻ con trong nhóm, lớp ghép nhiều độ tuổi tại cơ sở GDMN.
Bài thu hoạch BDTX module GVMN 18
Với trẻ mẫu giáo, hoạt động vui chơi được xác định là hoạt động chính yếu của trẻ, trẻ học bằng chơi, chơi nhưng học.
Để tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo ở các lớp đơn đạt hiệu quả yêu cầu phải có sự cởi mở, mềm mỏng trong việc áp dụng các bí quyết, vẻ ngoài tổ chức giờ học.
Đối với lớp mẫu giáo ghép, sự cởi mở, mềm mỏng đấy còn yêu cầu ở việc thích hợp với trẻ nhiều độ tuổi trong lớp, trẻ dân tộc thiểu số giảm thiểu về tiếng Việt. Do vậy, 1 trong những nguyên lý áp dụng các vẻ ngoài tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ khái quát và hoạt động học nói riêng là “hướng vào sự tương tác giữa trẻ ở các độ tuổi”.
Dự giờ ở lớp mẫu giáo ghép
Tổ chức hoạt động học ở lớp mẫu giáo ghép khác ở lớp đơn như thế nào?
– Tiêu chí giáo dục/ đề xuất của hoạt động học: xác định riêng cho từng độ tuổi có trong lớp.
– Nội dung học: mang tính đồng tâm, tăng trưởng, tức là cùng 1 nội dung học mà chừng độ không giống nhau đối với từng độ tuổi.
– Phương pháp dạy – học: dành đầu tiên chọn lọc những bí quyết nhưng trẻ ở các độ tuổi đều được tham dự, tương tác với nhau và tương tác với thầy cô giáo.
– Vẻ ngoài tổ chức hoạt động học: Đặc trưng hướng vào sự tương tác giữa các tư nhân và các nhóm.
– Bình chọn hoạt động học của trẻ: theo chỉ tiêu cần đạt của từng độ tuổi có trong lớp.
Từ sự dị biệt đấy dẫn đến: công việc sẵn sàng cho giờ học, tiến hành hoạt động học và việc bình chọn chất lượng trẻ của giờ học cũng có sự dị biệt gì? Thực hiện như thế nào?
1. Công việc sẵn sàng cho giờ học
Thông qua việc soạn GA: Chuẩn bị gồm: Xác định chỉ tiêu/đề xuất (căn cứ vào chỉ tiêu của chủ đề và kế hoạch của các tuần, trình độ của trẻ) -> chọn nội dung -> chọn lọc bí quyết -> chọn vẻ ngoài tổ chức-> chọn công cụ.
1.1. Xác định chỉ tiêu cho giờ học
– Cần xác định chỉ tiêu về: tri thức, kĩ năng, thái độ. Để xác định được GV cần căn cứ vào kế hoạch tuần.
– Thường biểu đạt rõ ràng bằng các động từ, có thể quan sát/đo/đếm/có bản lĩnh tiến hành được.
1.2. Chọn nội dung học (bước này đã làm trong công đoạn xây dựng KH tuần).
1.3. Chọn bí quyết dạy học/chọn hoạt động
– Chọn lựa phối hợp các bí quyết trong 5 nhóm bí quyết được quy định trong chương trình GDMN: (1) thực hành trải nghiệm, (2) trực giác – minh họa, (3) dùng lời nói, (4) giáo dục bằng tình cảm, và động viên, (5) nêu gương – bình chọn.
Xem xét: MGG – nên chọn lọc bí quyết nhưng theo đấy trẻ cùng độ tuổi và khác độ tuổi có thể tương tác với nhau để kết thúc nội dung học và đạt chỉ tiêu của từng độ tuổi.
VD: PP dùng trò chơi, đàm thoại, làm mẫu – trẻ to làm, trẻ nhỏ tuân theo…
– PP dạy học được trình bày ở các HĐ GD: vui chơi (HĐ góc), nói chuyện, kể chuyện, đọc thơ/ca dao/đồng dao.., hát, VĐ theo nhạc, đố- đoán, giấu – tìm, khám phá, trải nghiệm, biểu diễn, thi đua….
Xem xét: Hoạt động giáo dục cần thích hợp với bí quyết đã chọn lọc, với nội dung học và nhằm vào chỉ tiêu giáo dục/ đề xuất đã xác định ở từng độ tuổi.
1.4. Chọn vẻ ngoài tổ chức HĐ học
– Có 3 vẻ ngoài: HĐ chung cả lớp, nhóm, tư nhân (giống lớp đơn).
– MGG phải tùy vào: đặc điểm nội dung học, đặc điểm trẻ, điều kiện CSVC nhưng mỗi vẻ ngoài được thực hiện không giống nhau. Chi tiết:
a) Vẻ ngoài tổ chức chung cả lớp:
Sử dụng lúc nào? Khi cả lớp học cùng 1 nội dung mới hoặc cả lớp học cùng 1 nội dung mà chừng độ không giống nhau ở các độ tuổi trong lớp.
Sử dụng như thế nào?
– Khi cùng học nội dung mới (tất cả trẻ trong lớp đều chưa biết): GV tổ chức HĐ theo trình tự các bước lên lớp như lớp đơn. Khác ở chỗ: đề xuất đặt ra dễ hơn cho nhóm nhỏ, đề xuất khó hơn cho nhóm to.
VD: Cả lớp ghép 3 độ tuổi chưa biết hát bài hát “Cô giáo miền xuôi”, GV tiến hành như sau:
Tổ chức cho trẻ học hát (GV hát mẫu, cả lớp hát) sau lúc trẻ đã thuộc lời -> GV chia nhóm cho trẻ hát theo nhóm tuổi (3t/ 4t/ 5t) và đề xuất đối với các nhóm chi tiết: MGB: hát thiên nhiên thư thái, MGN: hát đúng nhạc điệu và trình bày sắc thái của bài hát.
– Khi cùng học nội dung mà khác chừng độ (1 số trẻ đã biết, chừng độ biết về nội dung này là không giống nhau ở các trẻ) – vẻ ngoài này bình thường hơn ở lớp ghép do tỉ lệ huy động trẻ MG ra lớp của tỉnh ta cao, trẻ được học từ 2 tới 3 5 ở MG.
VD: Nội dung khám phá khoa học về vật dụng (CTGDMN, trang 43): trẻ 3 tuổi học đặc điểm nhấn của đồ dùng, đồ chơi ; trẻ 4 tuổi và 5 tuổi học đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi. Với nội dung này, thầy cô giáo có thể chọn vẻ ngoài tổ chức hoạt động học cho trẻ như sau:
Giáo viên khuyến khích trẻ 3 tuổi tìm và kể đặc điểm nhấn của đồ dùng, đồ chơi; trẻ 4 tuổi, 5 tuổi quan sát, lắng tai và bổ sung cho trẻ 3 tuổi => Giáo viên khuyến khích trẻ 4 tuổi, 5 tuổi kể tiếp đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi nhưng trẻ 3 tuổi chưa nêu ra; trẻ 3 tuổi lắng tai và bắt chước theo trẻ 4 tuổi, 5 tuổi.
b) Vẻ ngoài tổ chức theo các nhóm bé
Có những cách chia nhóm nào? Cùng độ tuổi; khác độ tuổi.
Sử dụng lúc nào? Khi trẻ có thể tự chơi hoặc học cùng được với nhau. Phù hợp sử dụng lúc tổ chức giờ học nhưng các độ tuổi học cùng 1 nội dung mà khác chừng độ; cùng lĩnh vực tăng trưởng mà khác nội dung giáo dục.
Sử dụng như thế nào?
– Khi trẻ học cùng 1 nội dung giáo dục mà khác chừng độ:
VD: Trẻ ở lớp ghép 3 độ tuổi cùng học vẽ theo chủ đề Thuyền buồm. Trẻ 3 tuổi tô màu, trẻ 4 tuổi vẽ thuyền buồm và 5 tuổi vẽ và tô màu. Giáo viên chia trẻ ngồi theo nhóm 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm/lớp.
Với trẻ 3 tuổi : Giáo viên làm mẫu, trẻ tô theo. Giáo viên cầm tay cho trẻ tô (nếu cần). Với trẻ 4 tuổi: Giáo viên khuyến khích trẻ kết thúc bức vẽ, gợi ý để trẻ vẽ thêm những cụ thể khác vào bức tranh, quan sát giúp sức trẻ chưa biết cách vẽ. Trẻ 5 tuổi tự vẽ và tô màu. Nếu trẻ 5 tuổi xong trước có thể giúp cô chỉ dẫn các em 3 tuổi, 4 tuổi.
– Khi trẻ học cùng lĩnh vực tăng trưởng mà khác nội dung giáo dục:

VD: Trẻ ở lớp ghép 3 độ tuổi cùng học vẽ. Nội dung đối với trẻ 3 tuổi tập cầm bút di nguếch ngoác, trẻ 4 tuổi vẽ, 5 tuổi vẽ và tô màu.

Giáo viên chia mỗi nhóm có cả 3 độ tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm. Giáo viên khuyến khích nhóm trẻ 3 tuổi bắt chước anh chị 4, 5 tuổi cầm bút và di nguếch ngoác, nhóm trẻ 4 tuổi tự vẽ và nhờ anh chị 5 tuổi tô màu cho đẹp, nhóm trẻ 5 tuổi tự tô và vẽ, rồi giúp các em bé tô màu.
c) Vẻ ngoài tổ chức tư nhân
Sử dụng lúc nào? Sử dụng đối với những trẻ đặc thù: mới tới lớp, trẻ ko theo kịp các bạn, trẻ có bản lĩnh đặc thù, trẻ có khuyết thiếu về vật chất/ý thức.
Sử dụng như thế nào?
GV cần nắm vững chừng độ tăng trưởng của trẻ => chỉ dẫn thích hợp với trình độ của trẻ, có sự giúp sức của bằng hữu.
Xem xét: Trong 1 giờ học ko buộc phải chỉ sử dụng 1 vẻ ngoài nhưng có thể áp dụng cởi mở nhiều vẻ ngoài không giống nhau.Tùy vào nội dung học và trình độ của trẻ nhưng liên kết 2 hay 3 vẻ ngoài, mỗi vẻ ngoài có thể sử dụng 1 lần hay nhiều lần trong 1 hoạt động học. Các hoạt động tư nhân thường sử dụng sau lúc đã sử dụng các vẻ ngoài cả lớp, nhóm.
GV sử dụng các vẻ ngoài này có thể tạo ra sự tương tác hăng hái giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm với nhau (nhóm cùng hoặc ko cùng độ tuổi). => đây là lợi thế của lớp MGG.
Các tương tác thường thấy là:
Giúp đỡ: Trẻ nhỏ tiến hành nhiệm vụ, trẻ to theo dõi, giúp sức trẻ nhỏ nếu cần. Tương tác này trình bày sự độc lập, tự lực hơi hơi của trẻ nhỏ, ý thức hỗ trợ của trẻ to đối với trẻ nhỏ.
Hiệp tác: Trẻ to sử dụng kết quả của trẻ nhỏ để tiến hành tiếp nhiệm vụ của mình. Tương tác này làm cho hoạt động của mỗi trẻ cần dựa vào kết quả của những trẻ khác. Kết quả của trẻ hoặc nhóm này tác động đến hoạt động tiếp theo của trẻ hoặc nhóm khác. Do đấy, mỗi trẻ phải chuyên chú lắng tai, tiến hành nhiệm vụ của mình, theo dõi kết quả của trẻ khác.
Học hỏi: Trẻ to hoặc trẻ thuần thục hơn tiến hành nhiệm vụ, chỉ dẫn trẻ nhỏ hoặc trẻ chưa thuần thục bắt chước theo. Tương tác này làm cho các trẻ và các nhóm trẻ chuẩn bị san sớt tri thức, kỹ năng, có thái độ đồng cảm với nhau.
2. Thực hiện thời học
– Thời gian tối đa cho việc tổ chức 01 HĐ học: 30 phút (theo cơ chế sinh hoạt). Lớp ghép có trẻ 3 tuổi, 4 tuổi thời kì từ 20-25 phút; MG ghép có trẻ 4 tuổi, 5 tuổi thời kì từ 25-30 phút; MG ghép 3 độ tuổi, thời kì từ 25 – 30 phút.
Khi tiến hành hoạt động học ở lớp mẫu giáo ghép, người thầy cô giáo và trẻ có những vai trò đặc thù:
– Giáo viên là chỉ dẫn, quan sát, can thiệp, giúp sức, cùng tham dự chứ chẳng hề làm hộ, làm thay cho trẻ. Giáo viên tận dụng những tình cảnh, cảnh huống nhưng trẻ ở các độ tuổi có thể tương tác với nhau để cùng học.
– Trẻ hăng hái tương tác với nhau trong nhóm và với nhóm khác độ tuổi để học: trẻ nhỏ, nhút nhát tiến hành những nhiệm vụ dễ hơn, những đề xuất dễ dãi hơn, tạo cho trẻ cảm giác thành công trong công tác, giúp trẻ dần dần dạn dĩ và tự tin vào bản thân.
Trẻ to tự lực và cung ứng các em nhỏ, cho thầy cô giáo trong mọi hoạt động của lớp học. Cùng lúc, trẻ ở các độ tuổi cung ứng lẫn nhau: trẻ tự rà soát lẫn nhau, phát xuất hiện đúng sai của nhau, giúp sức nhau, bày cho nhau cách làm, lối chơi, cách đọc, cách đếm, bàn luận và đặt các câu hỏi.
3. Việc bình chọn chất lượng trẻ của giờ học
Mục tiêu bình chọn hoạt động học của trẻ ở lớp mẫu giáo ghép là nhằm điều chỉnh lại chỉ tiêu GD/đề xuất, nội dung học, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học, soạn giáo án và việc tiến hành giáo án trên lớp.
Nội dung bình chọn hoạt động học bao gồm bình chọn chỉ tiêu giáo dục/đề xuất, nội dung học, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học, soạn giáo án và việc tiến hành giáo án trên lớp.
Cách bình chọn hoạt động học: Trước hết, cô giáo bình chọn trẻ có đạt được chỉ tiêu giáo dục/đề xuất đặt ra ko. Nếu trẻ đạt thì sẽ chọn chỉ tiêu giáo dục/đề xuất mới. Nếu trẻ ko đạt thì thầy cô giáo xem lại chỉ tiêu giáo dục/đề xuất, nội dung học, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học, soạn giáo án và việc tiến hành giáo án. Tìm nguyên cớ từ những nhân tố này và điều chỉnh lại cho thích hợp với trẻ.
Như vậy, để tiến hành thành công các hoạt động học cho trẻ ở lớp MGG, thầy cô giáo cần nắm vững được những đặc điểm riêng ở lớp MGG trong các bước từ sẵn sàng giáo án tới tiến hành và bình chọn hoạt động học.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 1
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 9
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 8

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #GVMN


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bai-thu-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-module-gvmn-18/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button