Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06 theo quy định Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVPT 06 là bài thu hoạch về rà soát, bình chọn học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến theo hướng tăng trưởng phẩm giá năng lực học trò.

  • Chương trình giáo dục phổ biến toàn cục 2018
  • Cách đăng nhập Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng Giáo viên
  • Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06: Kiểm tra, bình chọn học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến theo hướng tăng trưởng phẩm giá năng lực học trò

I. Định hướng lãnh đạo đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học sinh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc thù là Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 5 2013 về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện, phục vụ đề xuất công nghiệp hoá, tiên tiến hoá trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục phổ biến trong khuôn khổ cả nước đang tiến hành đổi mới đồng bộ các nhân tố: chỉ tiêu, nội dung, bí quyết, bề ngoài tổ chức, thiết bị và bình chọn chất lượng giáo dục.

1. Về bí quyết và bề ngoài tổ chức dạy học

Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã lãnh đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp diễn đổi mới bí quyết dạy học nhằm phát huy tính hăng hái, chủ động, thông minh, đoàn luyện bí quyết tự học và áp dụng tri thức, kỹ năng của học trò theo ý thức Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 về vận dụng bí quyết “Bàn tay nặn bột” và các bí quyết dạy học hăng hái khác; đổi mới bình chọn giờ dạy thầy cô giáo, xây dựng chỉ tiêu bình chọn giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; tăng mạnh việc áp dụng dạy học khắc phục vấn đề, các bí quyết thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; hăng hái phần mềm công nghệ thông tin thích hợp với nội dung bài học; dạy cách học, cách nghĩ; đảm bảo hợp lý giữa trang bị tri thức, đoàn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học trò; để mắt việc tổ chức dạy học phân hoá thích hợp các nhân vật học trò không giống nhau; giải quyết lối truyền thụ áp đặt 1 chiều, ghi nhớ máy móc; đẩy mạnh tổ chức dạy học thí nghiệm – thực hành của học trò. Việc đổi mới bí quyết dạy học như trên cần phải được tiến hành 1 cách đồng bộ với việc đổi mới bề ngoài tổ chức dạy học. Chi tiết là:

– Nhiều chủng loại hóa các bề ngoài dạy học, để mắt các hoạt động trải nghiệm thông minh; đẩy mạnh phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học phê duyệt việc sử dụng các mẫu hình học liên kết giữa lớp học truyền thống với các lớp học online nhằm tiết kiệm thời kì và chi tiêu cũng như đẩy mạnh sự công bình trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao… Ngoài việc tổ chức cho học trò tiến hành các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và chỉ dẫn học trò học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

– Tăng nhanh công việc nghiên cứu khoa học đối với học trò trung học; cổ vũ học trò trung học hăng hái tham dự Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng nhanh bề ngoài học tập gắn với thực tế phê duyệt Cuộc thi áp dụng tri thức liên môn để khắc phục các vấn đề thực tế dành cho học trò trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tăng trưởng văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

– Tiếp tục tiến hành tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Chỉ dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Khuyến khích tổ chức, lôi cuốn học trò tham dự các hoạt động góp phần tăng trưởng năng lực học trò như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm – thực hành; thi kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; hội thi an toàn giao thông;ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… trên cơ sở tình nguyện của nhà trường, bác mẹ học trò và học trò, thích hợp với đặc lót lòng sinh lí và nội dung học tập của học trò trung học, phát huy sự chủ động và thông minh của các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tính giao lưu, hiệp tác nhằm xúc tiến học trò hứng thú học tập, đoàn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các trị giá văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa toàn cầu. Không giao tiêu chí, ko lấy thành tựu của các hoạt động giao lưu nói trên làm chỉ tiêu để xét thi đua đối với các đơn vị có học trò tham

– Tiếp tục phối hợp với các bên tiến hành tốt các dự án khác như: Chương trình giáo dục kỹ năng sống; Chương trình dạy học Intel; Công trình Hội thoại Châu Á – Kết nối lớp học; Trường học thông minh; Phần mềm CNTT đổi mới điều hành hoạt động giáo dục ở 1 số trường thử nghiệm theo kế hoạch số 10/KH-BGDĐT ngày 07/01/2016 của Bộ GDĐT;…

2. Về rà soát và bình chọn

Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã lãnh đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp diễn đổi mới nội dung, bí quyết và bề ngoài tổ chức dạy học thích hợp với việc đổi mới bí quyết, bề ngoài tổ chức dạy học theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò. Chi tiết như sau:

Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và thầy cô giáo trong việc rà soát, bình chọn thường xuyên và bình chọn định kỳ; lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm chỉnh, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, bình chọn học trò trong việc thi và rà soát; bảo đảm bản chất, khách quan, thật thà, công bình, bình chọn đúng năng lực và sự văn minh của học

Chú trọng bình chọn thường xuyên đối với tất cả học trò: bình chọn qua các hoạt động trên lớp; bình chọn qua giấy má học tập, vở học tập; bình chọn qua việc học trò báo cáo kết quả thật hiện 1 dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thật hành, thí nghiệm; bình chọn qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các bề ngoài bình chọn nói trên thay cho các bài rà soát hiện hành.

Liên kết bình chọn trong công đoạn dạy học, giáo dục và bình chọn tổng kết cuối kỳ, cuối 5 học; bình chọn của thầy cô giáo với tự bình chọn và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học trò, bình chọn của bác mẹ học trò và tập thể. Khi chấm bài rà soát phải có phần nhận xét, chỉ dẫn, sửa sai, cổ vũ sự quyết tâm, văn minh của học Đối với học trò có kết quả bài rà soát định kì không liên quan với những nhận xét trong công đoạn học tập (công đoạn học tập tốt nhưng mà kết quả rà soát quá kém hoặc trái lại), thầy cô giáo cần mày mò rõ nguyên cớ, nếu thấy nhu yếu và có lí thì có thể cho học trò rà soát lại.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng đề thi, rà soát cuối học kì, cuối 5 học theo ma trận và viết câu hỏi chuyên dụng cho ma trận đề. Đề rà soát bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 chừng độ đề xuất:

+ Nhận biết: đề xuất học trò phải nhắc lại hoặc miêu tả đúng tri thức, kỹ năng đã học;

+ Thông hiểu: đề xuất học trò phải diễn tả đúng tri thức hoặc miêu tả đúng kỹ năng đã học bằng tiếng nói theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tách, giảng giải, so sánh, vận dụng trực tiếp (tuân theo mẫu) tri thức, kỹ năng đã biết để khắc phục các cảnh huống, vấn đề trong học tập;

+ Áp dụng: đề xuất học trò phải kết nối và bố trí lại các tri thức, kỹ năng đã học để khắc phục thành công cảnh huống, vấn đề gần giống cảnh huống, vấn đề đã học;

+ Áp dụng cao: đề xuất học trò áp dụng được các tri thức, kỹ năng để khắc phục các cảnh huống, vấn đề mới, ko giống với những cảnh huống, vấn đề đã được chỉ dẫn; đưa ra những phản hồi có lí trước 1 cảnh huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.

Căn cứ vào chừng độ tăng trưởng năng lực của học trò ở từng học kỳ và từng khối lớp, thầy cô giáo và nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 chừng độ đề xuất trong các bài rà soát trên nguyên lý bảo đảm sự thích hợp với nhân vật học trò và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở chừng độ đề xuất áp dụng, áp dụng cao.

– Liên kết 1 cách có lí giữa bề ngoài trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa rà soát lí thuyết và rà soát thực hành trong các bài rà soát; tiếp diễn tăng lên đề xuất áp dụng tri thức liên môn vào thực tế; đẩy mạnh ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, tổ quốc đối với các môn khoa học xã hội và nhân bản để học trò được bộc bạch chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; lãnh đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều chọn lựa đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 chọn lựa đúng; tiếp diễn tăng lên chất lượng việc rà soát và thi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và khai triển phần tự luận trong các bài rà soát viết, áp dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học trò học theo chương trình thử nghiệm theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học trò giỏi đất nước lớp 12; tiếp diễn khai triển bình chọn các chỉ số trí não (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có điều kiện.

– Tăng nhanh tổ chức hoạt động yêu cầu và chọn lựa, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập rà soát theo định hướng tăng trưởng năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng nhanh xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi,bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, thầy cô giáo và học trò hăng hái tham dự các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới bí quyết, bề ngoài dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò.

II. Nhiệm vụ và biện pháp đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học sinh

Nhằm tiến hành có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn nêu trên, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã chỉ dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục khai triển các nhiệm vụ và biện pháp chi tiết nhằm tăng lên chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, vào tiến hành đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò; tạo điều kiện cho cán bộ điều hành, thầy cô giáo bước đầu biết chủ động chọn lựa nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn thích hợp với việc tổ chức hoạt động học hăng hái, tự lực, thông minh của học trò;sử dụng các bí quyết và kỹ thuật dạy học hăng hái để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm tăng trưởng năng lực và phẩm giá của học trò. Chi tiết như sau:

1. Xây dựng bài học thích hợp với các bề ngoài, bí quyết và kĩ thuật dạy học hăng hái

Thay cho việc dạy học đang được tiến hành theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện tại, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, chọn lựa nội dung để xây dựng các bài học (tiến hành trong nhiều tiết học) thích hợp với việc sử dụng bí quyết dạy học hăng hái trong điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trên cơ sở kiểm tra chuẩn tri thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự định sẽ tổ chức cho học trò theo bí quyết dạy học hăng hái, xác định các năng lực và phẩm giá có thể tạo nên cho học trò trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

1. Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trong công đoạn tổ chức hoạt động học và rà soát, đánh giá

Với mỗi chủ đề bài học đã xây dựng, xác định và miêu tả 4 chừng độ đề xuất (nhận diện, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để rà soát, bình chọn năng lực và phẩm giá của học trò trong dạy học. Trên cơ sở đấy, biên soạn các câu hỏi/bài tập chi tiết theo các chừng độ đề xuất đã miêu tả để sử dụng trong công đoạn tổ chức các hoạt động dạy học và rà soát, bình chọn, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.

2. Thiết kế tiến trình dạy học theo các bí quyết dạy học tích cực

Tiến trình dạy học mỗi bài học được diễn ra thành các hoạt động học của học trò để có thể tiến hành ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ tiến hành 1 số hoạt động trong tiến trình sư phạm của bí quyết và kĩ thuật dạy học được sử dụng.

3. Tổ chức dạy học và dự giờ

Trên cơ sở các bài học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn cắt cử thầy cô giáo tiến hành bài học để dự giờ, phân tách và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự giờ, cần quan sát hoạt động học của học trò phê duyệt việc tổ chức tiến hành các nhiệm vụ học tập với đề xuất như sau:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và thích hợp với bản lĩnh của học trò, trình bày ở đề xuất về thành phầm nhưng học trò phải chấm dứt lúc tiến hành nhiệm vụ; bề ngoài giao nhiệm vụ sinh động, thu hút, kích thích được hứng thú nhận thức của học trò; bảo đảm cho tất cả học trò tiếp thu và chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học trò hiệp tác với nhau lúc tiến hành nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những gian khổ của học trò và có giải pháp cung ứng thích hợp, hiệu quả; ko có học trò bị “quên mất”.

Báo cáo kết quả và bàn bạc: bề ngoài báo cáo thích hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học hăng hái được sử dụng; khuyến khích cho học trò thảo luận, bàn bạc với nhau về nội dung học tập; xử lí những cảnh huống sư phạm phát sinh 1 cách có lí.

Bình chọn kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về công đoạn tiến hành nhiệm vụ học tập của học trò; phân tách, nhận xét, bình chọn kết quả thật hiện nhiệm vụ và những quan điểm bàn bạc của học trò; chuẩn xác hóa các tri thức nhưng học trò đã học được phê duyệt hoạt động.

Mỗi bài học được tiến hành ở nhiều tiết học nên 1 nhiệm vụ học tập có thể được tiến hành ở trong và ngoài lớp học. Vì vậy, trong 1 tiết học có thể chỉ tiến hành 1 số bước trong tiến trình sư phạm của bí quyết và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự 1 giờ dạy, thầy cô giáo cần phải đặt nó trong toàn thể tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng lúc phân tách bài học.

3. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học

Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của học trò dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được tiến hành trên lớp hoặc ở nhà. Học trò hăng hái, chủ động và thông minh trong việc tiến hành các nhiệm vụ học tập dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo. Phân tích giờ dạy theo ý kiến đấy là phân tách hiệu quả hoạt động học của học trò, cùng lúc bình chọn việc tổ chức, rà soát, định hướng hoạt động học cho học trò của thầy cô giáo.

Việc phân tách bài học có thể được căn cứ vào các chỉ tiêu chi tiết như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Chừng độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với chỉ tiêu, nội dung và bí quyết dạy học được sử dụng.

Chừng độ rõ ràng của chỉ tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Chừng độ thích hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học trò.

Chừng độ có lí của phương án rà soát, bình chọn trong công đoạn tổ chức hoạt động học của học trò.

2. Tổ chức

Chừng độ sinh động, thu hút học trò của bí quyết và bề ngoài chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những gian khổ của học trò.

Chừng độ thích hợp, hiệu quả của các giải pháp cung ứng và khuyến khích học trò hiệp tác, tương trợ nhau lúc tiến hành nhiệm vụ học tập.

Chừng độ hiệu quả hoạt động của thầy cô giáo trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và công đoạn bàn bạc của học trò.

3. Hoạt động của học trò

Khả năng tiếp thu và chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ học tập của tất cả học trò trong lớp.

Chừng độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học trò trong việc tiến hành các nhiệm vụ học tập.

Chừng độ tham dự hăng hái của học trò trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập.

Chừng độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập của học trò.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 01
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 02
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 03

.


 

Thông tin thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06

[rule_3_plain]

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06 theo quy định Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVPT 06 là bài thu hoạch về rà soát, bình chọn học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến theo hướng tăng trưởng phẩm giá năng lực học trò.

Chương trình giáo dục phổ biến toàn cục 2018
Cách đăng nhập Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng Giáo viên
Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 06: Kiểm tra, bình chọn học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến theo hướng tăng trưởng phẩm giá năng lực học trò
I. Định hướng lãnh đạo đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc thù là Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 5 2013 về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện, phục vụ đề xuất công nghiệp hoá, tiên tiến hoá trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục phổ biến trong khuôn khổ cả nước đang tiến hành đổi mới đồng bộ các nhân tố: chỉ tiêu, nội dung, bí quyết, bề ngoài tổ chức, thiết bị và bình chọn chất lượng giáo dục.
1. Về bí quyết và bề ngoài tổ chức dạy học
Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã lãnh đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp diễn đổi mới bí quyết dạy học nhằm phát huy tính hăng hái, chủ động, thông minh, đoàn luyện bí quyết tự học và áp dụng tri thức, kỹ năng của học trò theo ý thức Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 về vận dụng bí quyết “Bàn tay nặn bột” và các bí quyết dạy học hăng hái khác; đổi mới bình chọn giờ dạy thầy cô giáo, xây dựng chỉ tiêu bình chọn giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; tăng mạnh việc áp dụng dạy học khắc phục vấn đề, các bí quyết thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; hăng hái phần mềm công nghệ thông tin thích hợp với nội dung bài học; dạy cách học, cách nghĩ; đảm bảo hợp lý giữa trang bị tri thức, đoàn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học trò; để mắt việc tổ chức dạy học phân hoá thích hợp các nhân vật học trò không giống nhau; giải quyết lối truyền thụ áp đặt 1 chiều, ghi nhớ máy móc; đẩy mạnh tổ chức dạy học thí nghiệm – thực hành của học trò. Việc đổi mới bí quyết dạy học như trên cần phải được tiến hành 1 cách đồng bộ với việc đổi mới bề ngoài tổ chức dạy học. Chi tiết là:
– Nhiều chủng loại hóa các bề ngoài dạy học, để mắt các hoạt động trải nghiệm thông minh; đẩy mạnh phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học phê duyệt việc sử dụng các mẫu hình học liên kết giữa lớp học truyền thống với các lớp học online nhằm tiết kiệm thời kì và chi tiêu cũng như đẩy mạnh sự công bình trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao… Ngoài việc tổ chức cho học trò tiến hành các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và chỉ dẫn học trò học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
– Tăng nhanh công việc nghiên cứu khoa học đối với học trò trung học; cổ vũ học trò trung học hăng hái tham dự Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng nhanh bề ngoài học tập gắn với thực tế phê duyệt Cuộc thi áp dụng tri thức liên môn để khắc phục các vấn đề thực tế dành cho học trò trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.
– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tăng trưởng văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.
– Tiếp tục tiến hành tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Chỉ dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Khuyến khích tổ chức, lôi cuốn học trò tham dự các hoạt động góp phần tăng trưởng năng lực học trò như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm – thực hành; thi kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; hội thi an toàn giao thông;ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… trên cơ sở tình nguyện của nhà trường, bác mẹ học trò và học trò, thích hợp với đặc lót lòng sinh lí và nội dung học tập của học trò trung học, phát huy sự chủ động và thông minh của các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tính giao lưu, hiệp tác nhằm xúc tiến học trò hứng thú học tập, đoàn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các trị giá văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa toàn cầu. Không giao tiêu chí, ko lấy thành tựu của các hoạt động giao lưu nói trên làm chỉ tiêu để xét thi đua đối với các đơn vị có học trò tham
– Tiếp tục phối hợp với các bên tiến hành tốt các dự án khác như: Chương trình giáo dục kỹ năng sống; Chương trình dạy học Intel; Công trình Hội thoại Châu Á – Kết nối lớp học; Trường học thông minh; Phần mềm CNTT đổi mới điều hành hoạt động giáo dục ở 1 số trường thử nghiệm theo kế hoạch số 10/KH-BGDĐT ngày 07/01/2016 của Bộ GDĐT;…
2. Về rà soát và bình chọn
Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã lãnh đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp diễn đổi mới nội dung, bí quyết và bề ngoài tổ chức dạy học thích hợp với việc đổi mới bí quyết, bề ngoài tổ chức dạy học theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò. Chi tiết như sau:
Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và thầy cô giáo trong việc rà soát, bình chọn thường xuyên và bình chọn định kỳ; lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm chỉnh, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, bình chọn học trò trong việc thi và rà soát; bảo đảm bản chất, khách quan, thật thà, công bình, bình chọn đúng năng lực và sự văn minh của học
Chú trọng bình chọn thường xuyên đối với tất cả học trò: bình chọn qua các hoạt động trên lớp; bình chọn qua giấy má học tập, vở học tập; bình chọn qua việc học trò báo cáo kết quả thật hiện 1 dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thật hành, thí nghiệm; bình chọn qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các bề ngoài bình chọn nói trên thay cho các bài rà soát hiện hành.
Liên kết bình chọn trong công đoạn dạy học, giáo dục và bình chọn tổng kết cuối kỳ, cuối 5 học; bình chọn của thầy cô giáo với tự bình chọn và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học trò, bình chọn của bác mẹ học trò và tập thể. Khi chấm bài rà soát phải có phần nhận xét, chỉ dẫn, sửa sai, cổ vũ sự quyết tâm, văn minh của học Đối với học trò có kết quả bài rà soát định kì không liên quan với những nhận xét trong công đoạn học tập (công đoạn học tập tốt nhưng mà kết quả rà soát quá kém hoặc trái lại), thầy cô giáo cần mày mò rõ nguyên cớ, nếu thấy nhu yếu và có lí thì có thể cho học trò rà soát lại.
Thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng đề thi, rà soát cuối học kì, cuối 5 học theo ma trận và viết câu hỏi chuyên dụng cho ma trận đề. Đề rà soát bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 chừng độ đề xuất:
+ Nhận biết: đề xuất học trò phải nhắc lại hoặc miêu tả đúng tri thức, kỹ năng đã học;
+ Thông hiểu: đề xuất học trò phải diễn tả đúng tri thức hoặc miêu tả đúng kỹ năng đã học bằng tiếng nói theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tách, giảng giải, so sánh, vận dụng trực tiếp (tuân theo mẫu) tri thức, kỹ năng đã biết để khắc phục các cảnh huống, vấn đề trong học tập;
+ Áp dụng: đề xuất học trò phải kết nối và bố trí lại các tri thức, kỹ năng đã học để khắc phục thành công cảnh huống, vấn đề gần giống cảnh huống, vấn đề đã học;
+ Áp dụng cao: đề xuất học trò áp dụng được các tri thức, kỹ năng để khắc phục các cảnh huống, vấn đề mới, ko giống với những cảnh huống, vấn đề đã được chỉ dẫn; đưa ra những phản hồi có lí trước 1 cảnh huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
Căn cứ vào chừng độ tăng trưởng năng lực của học trò ở từng học kỳ và từng khối lớp, thầy cô giáo và nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 chừng độ đề xuất trong các bài rà soát trên nguyên lý bảo đảm sự thích hợp với nhân vật học trò và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở chừng độ đề xuất áp dụng, áp dụng cao.
– Liên kết 1 cách có lí giữa bề ngoài trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa rà soát lí thuyết và rà soát thực hành trong các bài rà soát; tiếp diễn tăng lên đề xuất áp dụng tri thức liên môn vào thực tế; đẩy mạnh ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, tổ quốc đối với các môn khoa học xã hội và nhân bản để học trò được bộc bạch chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; lãnh đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều chọn lựa đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 chọn lựa đúng; tiếp diễn tăng lên chất lượng việc rà soát và thi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và khai triển phần tự luận trong các bài rà soát viết, áp dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học trò học theo chương trình thử nghiệm theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học trò giỏi đất nước lớp 12; tiếp diễn khai triển bình chọn các chỉ số trí não (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có điều kiện.
– Tăng nhanh tổ chức hoạt động yêu cầu và chọn lựa, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập rà soát theo định hướng tăng trưởng năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng nhanh xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi,bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, thầy cô giáo và học trò hăng hái tham dự các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới bí quyết, bề ngoài dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò.
II. Nhiệm vụ và biện pháp đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò
Nhằm tiến hành có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn nêu trên, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã chỉ dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục khai triển các nhiệm vụ và biện pháp chi tiết nhằm tăng lên chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học, vào tiến hành đổi mới bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo định hướng tăng trưởng năng lực học trò; tạo điều kiện cho cán bộ điều hành, thầy cô giáo bước đầu biết chủ động chọn lựa nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn thích hợp với việc tổ chức hoạt động học hăng hái, tự lực, thông minh của học trò;sử dụng các bí quyết và kỹ thuật dạy học hăng hái để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm tăng trưởng năng lực và phẩm giá của học trò. Chi tiết như sau:
1. Xây dựng bài học thích hợp với các bề ngoài, bí quyết và kĩ thuật dạy học hăng hái
Thay cho việc dạy học đang được tiến hành theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện tại, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, chọn lựa nội dung để xây dựng các bài học (tiến hành trong nhiều tiết học) thích hợp với việc sử dụng bí quyết dạy học hăng hái trong điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trên cơ sở kiểm tra chuẩn tri thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự định sẽ tổ chức cho học trò theo bí quyết dạy học hăng hái, xác định các năng lực và phẩm giá có thể tạo nên cho học trò trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.
1. Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trong công đoạn tổ chức hoạt động học và rà soát, bình chọn
Với mỗi chủ đề bài học đã xây dựng, xác định và miêu tả 4 chừng độ đề xuất (nhận diện, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để rà soát, bình chọn năng lực và phẩm giá của học trò trong dạy học. Trên cơ sở đấy, biên soạn các câu hỏi/bài tập chi tiết theo các chừng độ đề xuất đã miêu tả để sử dụng trong công đoạn tổ chức các hoạt động dạy học và rà soát, bình chọn, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.
2. Thiết kế tiến trình dạy học theo các bí quyết dạy học hăng hái
Tiến trình dạy học mỗi bài học được diễn ra thành các hoạt động học của học trò để có thể tiến hành ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ tiến hành 1 số hoạt động trong tiến trình sư phạm của bí quyết và kĩ thuật dạy học được sử dụng.
3. Tổ chức dạy học và dự giờ
Trên cơ sở các bài học đã được xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn cắt cử thầy cô giáo tiến hành bài học để dự giờ, phân tách và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự giờ, cần quan sát hoạt động học của học trò phê duyệt việc tổ chức tiến hành các nhiệm vụ học tập với đề xuất như sau:
Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và thích hợp với bản lĩnh của học trò, trình bày ở đề xuất về thành phầm nhưng học trò phải chấm dứt lúc tiến hành nhiệm vụ; bề ngoài giao nhiệm vụ sinh động, thu hút, kích thích được hứng thú nhận thức của học trò; bảo đảm cho tất cả học trò tiếp thu và chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học trò hiệp tác với nhau lúc tiến hành nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những gian khổ của học trò và có giải pháp cung ứng thích hợp, hiệu quả; ko có học trò bị “quên mất”.
Báo cáo kết quả và bàn bạc: bề ngoài báo cáo thích hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học hăng hái được sử dụng; khuyến khích cho học trò thảo luận, bàn bạc với nhau về nội dung học tập; xử lí những cảnh huống sư phạm phát sinh 1 cách có lí.
Bình chọn kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về công đoạn tiến hành nhiệm vụ học tập của học trò; phân tách, nhận xét, bình chọn kết quả thật hiện nhiệm vụ và những quan điểm bàn bạc của học trò; chuẩn xác hóa các tri thức nhưng học trò đã học được phê duyệt hoạt động.
Mỗi bài học được tiến hành ở nhiều tiết học nên 1 nhiệm vụ học tập có thể được tiến hành ở trong và ngoài lớp học. Vì vậy, trong 1 tiết học có thể chỉ tiến hành 1 số bước trong tiến trình sư phạm của bí quyết và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự 1 giờ dạy, thầy cô giáo cần phải đặt nó trong toàn thể tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng lúc phân tách bài học.
3. Phân tích, rút kinh nghiệm bài học
Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của học trò dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được tiến hành trên lớp hoặc ở nhà. Học trò hăng hái, chủ động và thông minh trong việc tiến hành các nhiệm vụ học tập dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo. Phân tích giờ dạy theo ý kiến đấy là phân tách hiệu quả hoạt động học của học trò, cùng lúc bình chọn việc tổ chức, rà soát, định hướng hoạt động học cho học trò của thầy cô giáo.
Việc phân tách bài học có thể được căn cứ vào các chỉ tiêu chi tiết như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Chừng độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với chỉ tiêu, nội dung và bí quyết dạy học được sử dụng.

Chừng độ rõ ràng của chỉ tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Chừng độ thích hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học trò.

Chừng độ có lí của phương án rà soát, bình chọn trong công đoạn tổ chức hoạt động học của học trò.

2. Tổ chức

Chừng độ sinh động, thu hút học trò của bí quyết và bề ngoài chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những gian khổ của học trò.

Chừng độ thích hợp, hiệu quả của các giải pháp cung ứng và khuyến khích học trò hiệp tác, tương trợ nhau lúc tiến hành nhiệm vụ học tập.

Chừng độ hiệu quả hoạt động của thầy cô giáo trong việc tổng hợp, phân tách, bình chọn kết quả hoạt động và công đoạn bàn bạc của học trò.

3. Hoạt động của học trò

Khả năng tiếp thu và chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ học tập của tất cả học trò trong lớp.

Chừng độ hăng hái, chủ động, thông minh, hiệp tác của học trò trong việc tiến hành các nhiệm vụ học tập.

Chừng độ tham dự hăng hái của học trò trong thể hiện, thảo luận, bàn bạc về kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập.

Chừng độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thật hiện nhiệm vụ học tập của học trò.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 01
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 02
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 03

TagsBiểu mẫu Giáo dục – Huấn luyện Hoatieu.vn

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #Module #GVPT


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bai-thu-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-module-gvpt-06/
Back to top button