Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 13

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 13 theo quy định Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVPT 13 là bài thu hoạch về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến.

  • Chương trình giáo dục phổ biến toàn cục 2018
  • Cách đăng nhập Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng Giáo viên
  • Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Bài thu hoạch BDTX Module GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến

I. Vai trò nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò

Các nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống của con người khái quát, học trò, sinh viên nói riêng được tạo nên và tăng trưởng trong các môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Khi lọt lòng vai trò của gia đình là chủ yếu, tuổi học măng non gia đình và nhà trường góp phần quyết định, tuổi học phổ biến (từ tiểu học đến trung học) càng phệ vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội càng hợp lý, tuổi học Đại học nhà trường và xã hội góp phần rõ nét hơn gia đình. Để làm tốt việc giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò phổ biến phải liên kết chặt chẽ với gia đình.

Nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò giáo dục không giống nhau đối với sự tạo nên và tăng trưởng nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống của học trò, sinh viên. Trong mối quan hệ đấy thì nhà trường được xem là trung tâm, chủ động, định hướng trong việc phối hợp với gia đình và xã hội. Nhà trường là môi trường giáo dục toàn diện nhất, là cơ quan nhà nước tiến hành tác dụng giáo dục nhiều năm kinh nghiệm nhất nên nhà trường nhà trường là lực lượng giáo dục có hiệu quả nhất, tụ hội đủ những nhân tố nhu yếu để có thể huy động sức mạnh giáo dục từ phía gia đình và xã hội.

Con người là 1 thực thể hoàn thiện nhất về chế độ tâm thần so với toàn cầu động vật còn lại, nên con người có đời sống ý thức mang đặc tính xã hội. Thiên nhiên ko ban sẵn cho con người điểm cộng dị biệt đó, đấy phải là kết quả của 1 giai đoạn tiến hoá gắn liền với sự truyền thụ kinh nghiệm sống, gắn liền với sự giáo dục để chuyển giao các trị giá ý thức, vốn kinh nghiệm của người đi trước cho người sau. Mỗi con người có được trị giá vĩnh hằng là chân, thiện, mỹ phải qua 1 giai đoạn được gạn lọc qua sự vỗ về của ông bà, lời ru của mẹ, lời dạy của cha, tình thương mến đùm bọc của anh chị em, sự quảng bá tri thức của thày cô giáo, được sống và nghĩ suy trong trường đời, trong 1 môi trường giáo dục mang tính xã hội thâm thúy.

II. Nội dung giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò phổ biến

Trong lịch sử giáo dục của từng non sông, khuôn mẫu và phương cách rèn đạo đức có tính nhiều chủng loại và độc lập hơi hơi, ứng với tình cảnh lịch sử của mỗi nước mà tựu trung vẫn là hướng đến các trị giá vĩnh hằng là chân, thiện, mỹ. Tiêu chí cao cả nhất, tối thượng nhất của bất cứ 1 nền giáo dục nào cũng phải nhằm đến giáo dục những con người được tình cảm thiêng liêng với Quốc gia. Tình yêu Quốc gia không hề là định nghĩa trừu tượng, đấy là tình yêu con người, có nghĩa vụ với chính mình và với tập thể, là sự điều chỉnh lối sống sao cho ko làm tổn hại tới quốc gia, ko làm tác động xấu đến xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ giáo dục lứa tuổi trẻ, văn kiện Đại hội Đảng CSVN đã chỉ rõ: “Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện tăng trưởng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp; khắc phục việc làm, tăng trưởng tài năng và sức thông minh, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia” (Văn kiện ĐH IX ĐCSVN 2001, tr 106), “Coi trọng bồi dưỡng cho học trò, sinh viên khả năng, nhân phẩm và lối sống của lứa tuổi trẻ Việt Nam tiên tiến” (Văn kiện ĐH X ĐCSVN 2006, tr 207), xây dựng 4 trị giá văn hoá căn bản của con người Việt Nam: Có lý tưởng sống và lối sống cao đẹp, có năng lực trí não, có đạo đức trắng trong, có khả năng văn hoá.

Với học trò tiểu học, trung học cơ sở: coi trong giáo tình dục cảm chính trị, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống tranh đấu cách mệnh qua những tấm gương của các người hùng, liệt sỹ, người có công, gương người tốt, việc tốt, những lời dạy của Bác Hồ và các danh nhân.

– Với học trò trung học phổ biến: Giáo dục về tình hình và nhiệm vụ của quốc gia, tình hình thời sự, chính trị trong nước và toàn cầu (có định hướng chính trị rõ ràng); giáo dục về tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội – chính trị trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, về quyền tự do, dân chủ và nghĩa vụ công dân; bồi dưỡng 1 số kĩ năng sinh hoạt chính trị – xã hội nhu yếu.

III. Giới thiệu vài giải pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở các trường phổ biến

1. Tổ chức Hội thầy u học trò (CMHS) cùng tham dự công việc GD với nhà trường

Ở Việt Nam có tổ chức Hội CMHS được ghi trong luật Giáo dục và có Điều lệ do Bộ GD&ĐT ban hành. Các trường phổ biến đều có Hội CMHS, không những thế Hội CMHS trường công lập (tuyển sinh theo địa dư) có 1 phần khác với Hội CMHS ngoài công lập (tuyển sinh ko theo địa dư).

Tại trường THPTDL Lômônôxôp vai trò của Hội CMHS rất quan trọng, nhờ Hội CMHS nhưng mà trường thực hiện các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả, qua Hội có thể đàm phán các khoản thu hay huy động tương trợ trang thiết bị… Do vậy việc tổ chức cho Hội CMHS hoạt động tốt là 1 nhiệm vụ quan trọng.

a. Mỗi 5 Đại hội đại biểu CMHS thực hiện 1 lần vào đầu 5 học nhằm bình chọn hoạt động của Hội, quyết toán quĩ Hội 5 trước, đề ra công tác của Hội 5 học này và bầu Ban chấp hành Hội. Thông thường gồm có:

– Ban túc trực Hội từ 3 tới 7 người, Chủ tịch chỉ huy chung và cắt cử các Phó chủ tịch theo dõi từng khối (khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, khối 10, khối 11, khối 12).

– Ban giáo dục đạo đức: do 1 Phó chủ tịch gánh vác, luôn theo dõi việc giáo dục đạo đức HS và tham dự các cuộc gặp gỡ giáo dục học trò cá biệt, tham dự Hội đồng Kỷ luật, nắm các chủ đề giáo dục từng tháng để phối hợp hoạt động, đề xuất mức khen thưởng các phong trào của HS từ quĩ Hội CMHS. Tham gia các đợt tham quan, cắm trại, giáo dục hướng nghiệp của HS.

– Ban giáo dục trí dục: theo dõi việc học tập của HS và giảng dạy của thầy cô giáo, khích lệ HS hay GV trong các kỳ thi, kỳ tổng kết.

– Ban giáo dục thể chất: theo dõi việc sức khỏe lúc đầu, các phong trào văn nghệ, TDTT. Cùng nhà trường rà soát vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát định mức ăn trưa và nghỉ trưa của học trò. Tham gia việc thuê ôtô đón đưa HS và rà soát công tác dùng cho của Doanh nghiệp ôtô trong việc đón đưa này. Khích lệ HS trong các kỳ thi đấu văn nghệ, TDTT.

– Ban đời sống: Cùng Công đoàn Nhà trường tham dự tổ chức ngày lễ như 20/11, Tết Nguyên đán, ngày 8/3. Tham gia thăm hỏi các cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò và đại diện CMHS các dịp vui, buồn.

Các trường công lập còn tổ chức mạng lưới CMHS đến địa phương. Sau đây là lược đồ về tổ chức Hội đồng giáo dục các ngành và vai trò của Hội CMHS tại các trường công lập ở nông thôn khái quát và nông thôn tỉnh Nam Định nói riêng:

b. Huy động sức mạnh của CMHS

Ngoài việc tổ chức Hội CMHS, nhà trường còn phê duyệt Hội CMHS để huy động CMHS:

– Tham gia 1 số công tác như thiết kế trường, giám sát xây dựng, đón đưa đoàn khách nước ngoài, hướng nghiệp, dạy kỹ thuật, kể chuyện lịch sử …

– Ủng hộ cây xanh, máy tính, đồ thí nghiệm và 1 số trang bị khác.

– Tham gia trang Web của trường.

2. Lập sổ theo dõi kết quả tự đoàn luyện của HS để hàng tuần CMHS rà soát

Quyển sổ của trường chúng tôi gồm:

a. Phần chung

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Giáo dục truyền thống: Tấm gương vượt khó vươn lên học tập thành tài của nhà bác học Mikhain Vaxilevich Lômônôxôp. Giới thiệu lịch sử và thành quả của trường.

+ Các tiêu chuẩn và qui định:

– Tiêu chuẩn Nhà trường văn hoá (Khung cảnh đẹp, nền nếp tốt, chất lượng cao).

– Tiêu chuẩn học trò thanh nhã (đạo đức tốt, học tập giỏi, lối sống đẹp).

– Nội qui học trò Lômônôxôp.

– 8 tiêu chuẩn thi đua tư nhân (y phục, giao tiếp, chịu khó, sẵn sàng bài vở, thái độ học tập, tiến hành thứ tự, gìn giữ vệ sinh, hoạt động nội ngoại khoá).

– Những điều cấm.

– Cách bình chọn (điểm thưởng, điểm phạt, phân loại, xử lý) và xếp loại đạo đức.

– Tiêu chuẩn xếp loại học lực (THCS, THPT).

– Tiêu chuẩn lớp hiện đại.

+ Danh sách thầy, cô giáo và chi hội CMHS.

+ Lược đồ lớp.

b. Phần riêng của từng HS trong 35 tuần học

+ Ghi chép về sinh hoạt chủ điểm từng tuần và những bài học về xử sự.

+ Học trò tự ghi kết quả học tập và đoàn luyện trong tuần.

+ Tự nhận xét.

+ Bình chọn của ban thi đua lớp.

+ Nhận xét của thầy cô giáo (chủ nhiệm, bộ môn, bán trú: ăn nghỉ trưa)

+ Quan điểm của CMHS.

c. Kết quả học tập và đoàn luyện

+ Giữa học kì 1 + Học kì 1.

+ Giữa học kì 2 + Học kì 2.

+ Cả 5 học

d. Sử dụng Sổ theo dõi kết quả tự đoàn luyện của học trò

Ngoài phần chung dành cho HS và CMHS, chú tâm:

– CMHS và HS bàn luận các tiêu chuẩn bình chọn đạo đức của nhà trường để thấy rõ lợi ích của việc tiến hành các qui định và tác hại của việc ko vận dụng các qui định của trường, từ đấy tự bình chọn.

– GVCN tổ chức lớp mình để học trò tự giác, cộng đồng học trò tự giác (Giáo viên ko áp đặt, ko để cán bộ lớp áp đặt).

– Các nội dung bình chọn là: y phục (1 điểm), giao tiếp (1 điểm), chịu khó (1 điểm), sẵn sàng bài (2 điểm), thái độ học tập (2 điểm), tiến hành kỉ luật (1 điểm), giữ vệ sinh (1 điểm), hoạt động nội và ngoại khoá (1 điểm).

– Hàng tuần GVCN tổ chức cho học trò tự bình chọn theo 8 tiêu chuẩn trên. Chú ý: Cộng thêm: 12 điểm nếu kết quả học tập đạt điểm 9, 10. Cộng 2 10 điểm nếu có các hành vi tốt như nhặt được của rơi mang trả, có hành động can đảm cứu bạn, làm những việc hữu dụng tương trợ thương bệnh binh, người cao tuổi hoặc có hành vi tốt đóng góp việc xây dựng xã hội lành mạnh.

Trừ đi: 1 điểm nếu kết quả học tạp đạt điểm 3, 4. Trừ 2 điểm nếu đạt điểm 0

Trừ 2 điểm nếu bị ghi sổ đầu bài 1 lần về hành vi xấu trong lớp. Trừ 5 điểm nếu bị ghi sổ đầu bài 2 lần về hành vi xấu trong lớp. Trừ 1 2 điểm nếu vi phạm nội quy ăn, nghỉ trưa tại trường.

Bình chọn: Từ 55 điểm/tuần trở lên xếp loại tốt. Từ 48 – 54 điểm/ tuần xếp loại khá. Từ 40 – 47 điểm/tuần xếp loại trung bình. Dưới 40 điểm/tuần xếp loại yếu.

Nếu vi phạm 1 trong các điều cấm: Hút thuốc lá, hít hêrôin, tiêm trích ma tuý, uống rượu; Gây lộn ẩu đả, mang hung khí tới trường; Đốt pháo, đánh cờ bạc. Đua xe, động viên đua xe bất hợp pháp, đi xe máy lúc chưa đủ tuổi; Lấy cắp tiền, đồ đoàn, của cải của người khác. Phá hỏng nghiêm trọng của cải nhà trường thì xếp loại yếu và bị kỷ luật.

Xử lý: Nếu có học trò xếp loại yếu, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp gặp CMHS để bàn bạc và bàn giải pháp giáo dục. Trong tháng có 3 tuần xếp loại yếu thì BGH gặp CMHS. Trong học kỳ nếu có 5 tuần xếp loại yếu thì học trò sẽ kiểm điểm trước lớp và bị đưa ra HĐKL để phê chuẩn. Học trò vi phạm điều cấm sẽ kiểm điểm trước lớp và bị đưa ra HĐKL.

IV. Kết luận

Việc giáo dục con người không hề chỉ chờ tới lúc đứa trẻ cắp sách đến trường để được thày cô giáo dạy cho những bài học về tri thức khoa học, về đạo lý làm người, nhưng mà trước đấy ngay còn là thai nhi thì âm nhạc và những lời vỗ về của người mẹ đã có tác động rất phệ đến sự tăng trưởng trí óc của thai nhi. Tuy vậy ko người nào có thể phủ thu được vai trò đặc trưng quan trọng của nhà trường. Nhờ có nhà trường nhưng mà thơ dại được đi từ ngôi nhà thân yêu của mình được mang vốn tri thức sơ giản lúc đầu về toàn cầu bao quanh (qua lời kể của mẹ, lời dạy của cha, lời khuyên lơn của ông bà), để bước vào lớp học 1 toàn cầu mới và khác xa cuộc sống hàng ngày. Trong cái toàn cầu đó có thầy cô vừa gần cận vừa nghiêm khắc, vừa là người lạ lẫm vừa là người nhà thương trìu mến, chỉ bảo từng nét chữ, cách ngồi tới lời nói, hành vi xử sự với mọi người bao quanh. Sau nhiều 5 đi học đứa trẻ trưởng thành, tăng trưởng khá mạnh bạo về thể chất cũng như tâm hồn, toàn cầu nội tâm lay động theo chiều hướng hăng hái bộc lộ qua hệ thống hành vi: tích cực tham dự vào những công tác chung, chuẩn bị chia xẻ với vui buồn với bè bạn bao quanh hoặc bất bình trước việc làm sai lầm của người khác hay tự trách mình lúc phạm lỗi… Như vậy là bên trong con người trẻ tuổi đó đang có sự lên tiếng của những trị giá đạo đức. Đương nhiên những trị giá nhân bản đó sẽ phát triển thành ổn dịnh, vững bền nhờ có gia đình, nhà trường và xã hội, nhờ những khoảng cách gần cận giữa những con người trong 1 gia đình, những người bạn trong 1 lớp học, những giáo viên thân yêu dưới mái trường, những đồng đội trong 1 đơn vị công việc.

Nhà trường cần phải biết cách tập trung sức mạnh của giáo dục gia đình, tổng hoà sức mạnh của các đoàn thể xã hội để cộng với mình làm công việc giáo dục và huấn luyện lứa tuổi trẻ, tạo ra được những con người có lợi cho quốc gia.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 10
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 11
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 12

 

Thông tin thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 13

[rule_3_plain]

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 13 theo quy định Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVPT 13 là bài thu hoạch về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến.

Chương trình giáo dục phổ biến toàn cục 2018
Cách đăng nhập Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng Giáo viên
Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Bài thu hoạch BDTX Module GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò trong các cơ sở giáo dục phổ biến
I. Vai trò nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò
Các nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống của con người khái quát, học trò, sinh viên nói riêng được tạo nên và tăng trưởng trong các môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Khi lọt lòng vai trò của gia đình là chủ yếu, tuổi học măng non gia đình và nhà trường góp phần quyết định, tuổi học phổ biến (từ tiểu học đến trung học) càng phệ vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội càng hợp lý, tuổi học Đại học nhà trường và xã hội góp phần rõ nét hơn gia đình. Để làm tốt việc giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò phổ biến phải liên kết chặt chẽ với gia đình.
Nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò giáo dục không giống nhau đối với sự tạo nên và tăng trưởng nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống của học trò, sinh viên. Trong mối quan hệ đấy thì nhà trường được xem là trung tâm, chủ động, định hướng trong việc phối hợp với gia đình và xã hội. Nhà trường là môi trường giáo dục toàn diện nhất, là cơ quan nhà nước tiến hành tác dụng giáo dục nhiều năm kinh nghiệm nhất nên nhà trường nhà trường là lực lượng giáo dục có hiệu quả nhất, tụ hội đủ những nhân tố nhu yếu để có thể huy động sức mạnh giáo dục từ phía gia đình và xã hội.
Con người là 1 thực thể hoàn thiện nhất về chế độ tâm thần so với toàn cầu động vật còn lại, nên con người có đời sống ý thức mang đặc tính xã hội. Thiên nhiên ko ban sẵn cho con người điểm cộng dị biệt đó, đấy phải là kết quả của 1 giai đoạn tiến hoá gắn liền với sự truyền thụ kinh nghiệm sống, gắn liền với sự giáo dục để chuyển giao các trị giá ý thức, vốn kinh nghiệm của người đi trước cho người sau. Mỗi con người có được trị giá vĩnh hằng là chân, thiện, mỹ phải qua 1 giai đoạn được gạn lọc qua sự vỗ về của ông bà, lời ru của mẹ, lời dạy của cha, tình thương mến đùm bọc của anh chị em, sự quảng bá tri thức của thày cô giáo, được sống và nghĩ suy trong trường đời, trong 1 môi trường giáo dục mang tính xã hội thâm thúy.
II. Nội dung giáo dục nhân phẩm chính trị, đạo đức, lối sống cho học trò phổ biến
Trong lịch sử giáo dục của từng non sông, khuôn mẫu và phương cách rèn đạo đức có tính nhiều chủng loại và độc lập hơi hơi, ứng với tình cảnh lịch sử của mỗi nước mà tựu trung vẫn là hướng đến các trị giá vĩnh hằng là chân, thiện, mỹ. Tiêu chí cao cả nhất, tối thượng nhất của bất cứ 1 nền giáo dục nào cũng phải nhằm đến giáo dục những con người được tình cảm thiêng liêng với Quốc gia. Tình yêu Quốc gia không hề là định nghĩa trừu tượng, đấy là tình yêu con người, có nghĩa vụ với chính mình và với tập thể, là sự điều chỉnh lối sống sao cho ko làm tổn hại tới quốc gia, ko làm tác động xấu đến xã hội.
Về phương hướng, nhiệm vụ giáo dục lứa tuổi trẻ, văn kiện Đại hội Đảng CSVN đã chỉ rõ: “Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện tăng trưởng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp; khắc phục việc làm, tăng trưởng tài năng và sức thông minh, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia” (Văn kiện ĐH IX ĐCSVN 2001, tr 106), “Coi trọng bồi dưỡng cho học trò, sinh viên khả năng, nhân phẩm và lối sống của lứa tuổi trẻ Việt Nam tiên tiến” (Văn kiện ĐH X ĐCSVN 2006, tr 207), xây dựng 4 trị giá văn hoá căn bản của con người Việt Nam: Có lý tưởng sống và lối sống cao đẹp, có năng lực trí não, có đạo đức trắng trong, có khả năng văn hoá.
Với học trò tiểu học, trung học cơ sở: coi trong giáo tình dục cảm chính trị, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống tranh đấu cách mệnh qua những tấm gương của các người hùng, liệt sỹ, người có công, gương người tốt, việc tốt, những lời dạy của Bác Hồ và các danh nhân.
– Với học trò trung học phổ biến: Giáo dục về tình hình và nhiệm vụ của quốc gia, tình hình thời sự, chính trị trong nước và toàn cầu (có định hướng chính trị rõ ràng); giáo dục về tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội – chính trị trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, về quyền tự do, dân chủ và nghĩa vụ công dân; bồi dưỡng 1 số kĩ năng sinh hoạt chính trị – xã hội nhu yếu.
III. Giới thiệu vài giải pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở các trường phổ biến
1. Tổ chức Hội thầy u học trò (CMHS) cùng tham dự công việc GD với nhà trường
Ở Việt Nam có tổ chức Hội CMHS được ghi trong luật Giáo dục và có Điều lệ do Bộ GD&ĐT ban hành. Các trường phổ biến đều có Hội CMHS, không những thế Hội CMHS trường công lập (tuyển sinh theo địa dư) có 1 phần khác với Hội CMHS ngoài công lập (tuyển sinh ko theo địa dư).
Tại trường THPTDL Lômônôxôp vai trò của Hội CMHS rất quan trọng, nhờ Hội CMHS nhưng mà trường thực hiện các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả, qua Hội có thể đàm phán các khoản thu hay huy động tương trợ trang thiết bị… Do vậy việc tổ chức cho Hội CMHS hoạt động tốt là 1 nhiệm vụ quan trọng.
a. Mỗi 5 Đại hội đại biểu CMHS thực hiện 1 lần vào đầu 5 học nhằm bình chọn hoạt động của Hội, quyết toán quĩ Hội 5 trước, đề ra công tác của Hội 5 học này và bầu Ban chấp hành Hội. Thông thường gồm có:
– Ban túc trực Hội từ 3 tới 7 người, Chủ tịch chỉ huy chung và cắt cử các Phó chủ tịch theo dõi từng khối (khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, khối 10, khối 11, khối 12).
– Ban giáo dục đạo đức: do 1 Phó chủ tịch gánh vác, luôn theo dõi việc giáo dục đạo đức HS và tham dự các cuộc gặp gỡ giáo dục học trò cá biệt, tham dự Hội đồng Kỷ luật, nắm các chủ đề giáo dục từng tháng để phối hợp hoạt động, đề xuất mức khen thưởng các phong trào của HS từ quĩ Hội CMHS. Tham gia các đợt tham quan, cắm trại, giáo dục hướng nghiệp của HS.
– Ban giáo dục trí dục: theo dõi việc học tập của HS và giảng dạy của thầy cô giáo, khích lệ HS hay GV trong các kỳ thi, kỳ tổng kết.
– Ban giáo dục thể chất: theo dõi việc sức khỏe lúc đầu, các phong trào văn nghệ, TDTT. Cùng nhà trường rà soát vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát định mức ăn trưa và nghỉ trưa của học trò. Tham gia việc thuê ôtô đón đưa HS và rà soát công tác dùng cho của Doanh nghiệp ôtô trong việc đón đưa này. Khích lệ HS trong các kỳ thi đấu văn nghệ, TDTT.
– Ban đời sống: Cùng Công đoàn Nhà trường tham dự tổ chức ngày lễ như 20/11, Tết Nguyên đán, ngày 8/3. Tham gia thăm hỏi các cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò và đại diện CMHS các dịp vui, buồn.
Các trường công lập còn tổ chức mạng lưới CMHS đến địa phương. Sau đây là lược đồ về tổ chức Hội đồng giáo dục các ngành và vai trò của Hội CMHS tại các trường công lập ở nông thôn khái quát và nông thôn tỉnh Nam Định nói riêng:
b. Huy động sức mạnh của CMHS
Ngoài việc tổ chức Hội CMHS, nhà trường còn phê duyệt Hội CMHS để huy động CMHS:
– Tham gia 1 số công tác như thiết kế trường, giám sát xây dựng, đón đưa đoàn khách nước ngoài, hướng nghiệp, dạy kỹ thuật, kể chuyện lịch sử …
– Ủng hộ cây xanh, máy tính, đồ thí nghiệm và 1 số trang bị khác.
– Tham gia trang Web của trường.
2. Lập sổ theo dõi kết quả tự đoàn luyện của HS để hàng tuần CMHS rà soát
Quyển sổ của trường chúng tôi gồm:
a. Phần chung
+ Sơ yếu lý lịch.
+ Giáo dục truyền thống: Tấm gương vượt khó vươn lên học tập thành tài của nhà bác học Mikhain Vaxilevich Lômônôxôp. Giới thiệu lịch sử và thành quả của trường.
+ Các tiêu chuẩn và qui định:
– Tiêu chuẩn Nhà trường văn hoá (Khung cảnh đẹp, nền nếp tốt, chất lượng cao).
– Tiêu chuẩn học trò thanh nhã (đạo đức tốt, học tập giỏi, lối sống đẹp).
– Nội qui học trò Lômônôxôp.
– 8 tiêu chuẩn thi đua tư nhân (y phục, giao tiếp, chịu khó, sẵn sàng bài vở, thái độ học tập, tiến hành thứ tự, gìn giữ vệ sinh, hoạt động nội ngoại khoá).
– Những điều cấm.
– Cách bình chọn (điểm thưởng, điểm phạt, phân loại, xử lý) và xếp loại đạo đức.
– Tiêu chuẩn xếp loại học lực (THCS, THPT).
– Tiêu chuẩn lớp hiện đại.
+ Danh sách thầy, cô giáo và chi hội CMHS.
+ Lược đồ lớp.
b. Phần riêng của từng HS trong 35 tuần học
+ Ghi chép về sinh hoạt chủ điểm từng tuần và những bài học về xử sự.
+ Học trò tự ghi kết quả học tập và đoàn luyện trong tuần.
+ Tự nhận xét.
+ Bình chọn của ban thi đua lớp.
+ Nhận xét của thầy cô giáo (chủ nhiệm, bộ môn, bán trú: ăn nghỉ trưa)
+ Quan điểm của CMHS.
c. Kết quả học tập và đoàn luyện
+ Giữa học kì 1 + Học kì 1.
+ Giữa học kì 2 + Học kì 2.
+ Cả 5 học
d. Sử dụng Sổ theo dõi kết quả tự đoàn luyện của học trò
Ngoài phần chung dành cho HS và CMHS, chú tâm:
– CMHS và HS bàn luận các tiêu chuẩn bình chọn đạo đức của nhà trường để thấy rõ lợi ích của việc tiến hành các qui định và tác hại của việc ko vận dụng các qui định của trường, từ đấy tự bình chọn.
– GVCN tổ chức lớp mình để học trò tự giác, cộng đồng học trò tự giác (Giáo viên ko áp đặt, ko để cán bộ lớp áp đặt).
– Các nội dung bình chọn là: y phục (1 điểm), giao tiếp (1 điểm), chịu khó (1 điểm), sẵn sàng bài (2 điểm), thái độ học tập (2 điểm), tiến hành kỉ luật (1 điểm), giữ vệ sinh (1 điểm), hoạt động nội và ngoại khoá (1 điểm).
– Hàng tuần GVCN tổ chức cho học trò tự bình chọn theo 8 tiêu chuẩn trên. Chú ý: Cộng thêm: 12 điểm nếu kết quả học tập đạt điểm 9, 10. Cộng 2 10 điểm nếu có các hành vi tốt như nhặt được của rơi mang trả, có hành động can đảm cứu bạn, làm những việc hữu dụng tương trợ thương bệnh binh, người cao tuổi hoặc có hành vi tốt đóng góp việc xây dựng xã hội lành mạnh.
Trừ đi: 1 điểm nếu kết quả học tạp đạt điểm 3, 4. Trừ 2 điểm nếu đạt điểm 0
Trừ 2 điểm nếu bị ghi sổ đầu bài 1 lần về hành vi xấu trong lớp. Trừ 5 điểm nếu bị ghi sổ đầu bài 2 lần về hành vi xấu trong lớp. Trừ 1 2 điểm nếu vi phạm nội quy ăn, nghỉ trưa tại trường.
Bình chọn: Từ 55 điểm/tuần trở lên xếp loại tốt. Từ 48 – 54 điểm/ tuần xếp loại khá. Từ 40 – 47 điểm/tuần xếp loại trung bình. Dưới 40 điểm/tuần xếp loại yếu.
Nếu vi phạm 1 trong các điều cấm: Hút thuốc lá, hít hêrôin, tiêm trích ma tuý, uống rượu; Gây lộn ẩu đả, mang hung khí tới trường; Đốt pháo, đánh cờ bạc. Đua xe, động viên đua xe bất hợp pháp, đi xe máy lúc chưa đủ tuổi; Lấy cắp tiền, đồ đoàn, của cải của người khác. Phá hỏng nghiêm trọng của cải nhà trường thì xếp loại yếu và bị kỷ luật.
Xử lý: Nếu có học trò xếp loại yếu, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp gặp CMHS để bàn bạc và bàn giải pháp giáo dục. Trong tháng có 3 tuần xếp loại yếu thì BGH gặp CMHS. Trong học kỳ nếu có 5 tuần xếp loại yếu thì học trò sẽ kiểm điểm trước lớp và bị đưa ra HĐKL để phê chuẩn. Học trò vi phạm điều cấm sẽ kiểm điểm trước lớp và bị đưa ra HĐKL.
IV. Kết luận
Việc giáo dục con người không hề chỉ chờ tới lúc đứa trẻ cắp sách đến trường để được thày cô giáo dạy cho những bài học về tri thức khoa học, về đạo lý làm người, nhưng mà trước đấy ngay còn là thai nhi thì âm nhạc và những lời vỗ về của người mẹ đã có tác động rất phệ đến sự tăng trưởng trí óc của thai nhi. Tuy vậy ko người nào có thể phủ thu được vai trò đặc trưng quan trọng của nhà trường. Nhờ có nhà trường nhưng mà thơ dại được đi từ ngôi nhà thân yêu của mình được mang vốn tri thức sơ giản lúc đầu về toàn cầu bao quanh (qua lời kể của mẹ, lời dạy của cha, lời khuyên lơn của ông bà), để bước vào lớp học 1 toàn cầu mới và khác xa cuộc sống hàng ngày. Trong cái toàn cầu đó có thầy cô vừa gần cận vừa nghiêm khắc, vừa là người lạ lẫm vừa là người nhà thương trìu mến, chỉ bảo từng nét chữ, cách ngồi tới lời nói, hành vi xử sự với mọi người bao quanh. Sau nhiều 5 đi học đứa trẻ trưởng thành, tăng trưởng khá mạnh bạo về thể chất cũng như tâm hồn, toàn cầu nội tâm lay động theo chiều hướng hăng hái bộc lộ qua hệ thống hành vi: tích cực tham dự vào những công tác chung, chuẩn bị chia xẻ với vui buồn với bè bạn bao quanh hoặc bất bình trước việc làm sai lầm của người khác hay tự trách mình lúc phạm lỗi… Như vậy là bên trong con người trẻ tuổi đó đang có sự lên tiếng của những trị giá đạo đức. Đương nhiên những trị giá nhân bản đó sẽ phát triển thành ổn dịnh, vững bền nhờ có gia đình, nhà trường và xã hội, nhờ những khoảng cách gần cận giữa những con người trong 1 gia đình, những người bạn trong 1 lớp học, những giáo viên thân yêu dưới mái trường, những đồng đội trong 1 đơn vị công việc.
Nhà trường cần phải biết cách tập trung sức mạnh của giáo dục gia đình, tổng hoà sức mạnh của các đoàn thể xã hội để cộng với mình làm công việc giáo dục và huấn luyện lứa tuổi trẻ, tạo ra được những con người có lợi cho quốc gia.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 10
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 11
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 12

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #Module #GVPT


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bai-thu-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-module-gvpt-13/
Back to top button