Tài Liệu

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (4 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm 2021 – 2022

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 5 2021 – 2022 gồm 4 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để biên chép lại toàn thể cuộc họp phụ huynh sơ kết học kì 1. Thông qua buổi họp phụ huynh cuối kì 1 các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con em mình trong học kì 1 cách đây không lâu.

Mẫu biên bản họp phụ huynh kì 1 cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham dự, thời kì, vị trí tổ chức cuộc họp, nội dung bàn bạc giữa thầy cô giáo và phụ huynh học trò…. Kế bên ấy, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, giấy mời họp phụ huynh. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Phần Mềm Portable:

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

5 học……………….

* Thời gian: Bữa nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … 5 ….

* Vị trí: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham gia:

– Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

– Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

– Cùng toàn bộ ba má học trò lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. bình chọn các mặt giáo dục, giai đoạn học tập và các khoản đóng góp của học trò trong học kì I 5 học……………………

a/ Điểm mạnh :

– Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ độ, vâng lời thầy cô, có tinh thần học tập tốt. Thực hiện tốt các nền nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nền nếp của trường, lớp, y phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

– Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm cộng, thi đua giữa các tổ, giữa các tư nhân. Nhiều em có tinh thần học tập tốt, tiếp nhận bài chủ động, hăng hái, tự giác, chấm dứt tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

– Trong giờ học phần đông các em đều để mắt nghe giảng, rất nhiều em tích cực phát biểu quan điểm xây dựng bài.

– Với nhiều vẻ ngoài thi đua, cộng với việc đổi mới cách thức và vẻ ngoài dạy học, phần đông các em đều háo hức tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức, phát biểu tích cực, bạo dạn, tự tin.

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bạn bè, kết nối mến thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch bé, …

– 1 số em đã có sự tân tiến, ngồi học để mắt nghe giảng có biên chép bài(………………….)

b/ Còn đó :

– Còn 1 vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn chuyện trò riêng trong giờ học. …………………………………

– 1 số em thường xuyên ko làm bài tập về nhà, ko thuộc bài cũ. (Nói thêm: Trạng thái làm bài tập về nhà còn loạc choạc, nhiều em làm ko kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập đoàn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dụcTS HSGIỎIKTBYẾUKÉM
SL%SL%SL%SL%SL%
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản chi thu :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II – của lớp ….:

– Duy trì những thành quả đã đạt được trong học kì I, cố gắng cuối 5 lớp đạt lớp Tiên tiến tuyệt vời, 100% học trò được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh giúp cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

– Biện pháp tiến hành :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nề nếp, tinh thần học tập.

Tổ chức lại lớp học, chỉnh đốn ban cán sự lớp, thường xuyên rà soát sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến hỗ trợ nhau trong học tập; tổ chức nhiều vẻ ngoài thi đua; tăng mạnh kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Đẩy mạnh kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học trò : Thực hiện các nền nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí cố gắng vươn lên trong học tập, ý thức tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng tri thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền tảng kiên cố cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Hăng hái tham dự các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất ân cần, hãy ân cần hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên cổ vũ, nhắc nhở, đôn đốc, rà soát các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham dự dự thi các kì thi và thi cuối 5 tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Quan điểm của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Quan điểm phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được phê chuẩn trước cuộc họp, đồng tình: …………………%.

Biên bản được lập xong và xong xuôi khi ………………. giờ ……………. cùng ngày.

………., ngày … tháng … 5 201…

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp …. – trường …………………….

(Đợt 2 – 5 học 201… – 201…)

Vào hồi……giờ ngày ….. tháng ….. 5 201…

Tại vị trí lớp ….., trường ……………………… đã thực hiện họp phụ huynh học trò.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học trò lớp ….. và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo giai đoạn đoàn luyện và kết quả học tập của học trò lớp …….trong học kì I và 1 số vấn đề khác có liên can

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN công bố giai đoạn cố gắng của lớp:

a) Điểm mạnh:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

b) Nhược điểm:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. GVCN công bố kết quả rà soát cuối học kì I:

* Học lực:

– Toán: Giỏi : ……em → Chiếm ….. %

Khá : …… em→ Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– Tiếng Việt: Giỏi : ……em→ Chiếm ….. %

Khá : …… em → Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. GVCN công bố kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

– Xếp loại giỏi: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại khá: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại TB : ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại Yếu: ……em → chiếm: …….%

* Hạnh kiểm: ….. % số HS tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN công bố danh hiệu thi đua cuối học kì I:

– HS Giỏi: ….. em → …… %

– HS Tiên tiến: ……em → …… %

5. GVCN nhận xét bản lĩnh học tập của từng học trò:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6. GVCN công bố kết quả học tập chi tiết của từng học trò.

– Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN trả lời thắc mắc của PHHS về việc học tập của học trò.

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

8. GVCN nêu 1 số vấn đề khác liên can tới công việc chủ nhiệm.

– Vệ sinh tư nhân.

– Phòng bệnh theo mùa.

– ……………………………………

………………………………………

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

10. GVCN công bố các khoản đóng góp đợt 2:

…………………………………………………

…………………………………………………

11. Quan điểm của PHHS về các mặt.

…………………………………………………

…………………………………………………

12. GVCN trả lời những quan điểm thắc mắc, yêu cầu của phụ huynh học trò về các vấn đề khác của lớp ………………………..

Cuộc họp xong xuôi vào hồi……giờ cùng ngày.

………., ngày … tháng … 5 20..

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …….………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

– Vị trí: Phòng học số……………………

– Thời gian:

– Thành phần tham gia:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:………..

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

– ……………………………………………..…

– ………………………………………………..

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

– Sĩ số đầu 5:….. Sĩ số cuối HK1:……………..

– Xếp loại:…………………………………………………

+ Học tập: Hoàn thành tốt: ……..; Hoàn thành: ……..; Chưa chấm dứt:……

+ …. năng lực: .Tốt:………; Đạt………..: Cần quyết tâm:………..

+ ….. phẩm giá: Tốt: …………; Đạt:…… Cần quyết tâm:…….

2. Nhận định thủy chung hình học tập, năng lực, phẩm giá của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. 1 số trường hợp Phụ huynh học trò cần ân cần nhiều hơn

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… tới hết ngày …/…/20…(… tết tới hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học tầm thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng công bố của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học trò.

2. Những vấn đề khác

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

IV. Hoạt động trọng điểm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng điểm của trường trong học kì 2

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Hội xuân (dự định 03/02/2020)

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Buổi họp xong xuôi khi …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 4

TRƯỜNG THCS ………………….

LỚP:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ I

5 học 20…. – 20……

Thời gian: Vào khi ……….giờ, ngày ….. tháng 01 5 20….

Vị trí: Tại phòng học lớp: ……..Trường………………

Thành Phần tham gia:

1. Thầy/cô:………………………………….GVCN lớp:……..

2. Bác:……………………………… Thư kí

3. Ban Đại diện CMHS lớp 5 học 20….– 20… gồm:

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

Cùng …………ba má học trò lớp …… tham gia. Vắng: ..…Phép:……

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do

2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo sơ lược kết quả thật hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I.

*Kết quả 2 mặt GD kì 1:

TS

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

Tb

Yếu

Giỏi

Khá

Tb

Yếu

Kém

%

*Các cuộc thi:

Kì thi

Xếp giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

CN

IOE

Violympic Toán TV

Violympic Toán T.A

HSG văn hóa

HSG giải toán trên MTCT

Violympic Vật lý

Tổng cộng

3. Bình chọn nhận xét về lớp chủ nhiệm

*Điểm mạnh:

………………………………………………………………………………………………………

*Còn đó:

……………………………………………………………………………………………………

4. Ban đại diện CMHS quyết toán các khoản thu nộp

…………………………………………………………………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm khai triển kế hoạch của trường và của lớp chỉ mất khoảng đến:

– Duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong học kì I

– Tiếp tục giáo dục học trò tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, giải quyết trạng thái bỏ giờ, cúp tiết, lười học.

– Tiếp tục ôn luyện để tham dự 1 số kì thi học trò giỏi các ngành chỉ mất khoảng sắp đến, chi tiết:

+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Ngày 20/ 01/20…

+ Thi học trò giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: Ngày 16/ 01/ 20…

+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng việt cấp huyện: Ngày 3/3/20…

+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng Anh cấp huyện: Ngày 16/2/20….

+ Thi học trò giỏi Violympic Vật Lý cấp huyện: Ngày 15/2/20…

+ Thi học trò giỏi văn hóa cấp huyện: Ngày 28/2/20…

+ Thi học trò giỏi TDTT cấp huyện: Từ 23 – 25/2/20….

– Đẩy mạnh bảo quản hạ tầng của nhà trường.

– Tiếp tục tiến hành kế hoạch cây xanh tại sân thể dục và công trình mầm non theo đúng quy định.

– Tiếp tục tham dự có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch bé đợt 2; nghi tiết đội cấp huyện, hoa điểm cộng.

– Tiếp tục tiến hành các khoản đóng góp theo quy định.

6. Quan điểm của ba má học trò:

………………………………………………………………………………

7. Thống nhất 1 số nội dung

…………………………………………………………………………

Biên bản xong xuôi vào khi ……………cùng ngày./.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTHƯ KÍ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

.


 

Thông tin thêm

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (4 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học trò giữa 5 2021 – 2022

[rule_3_plain]

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 5 2021 – 2022 gồm 4 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để biên chép lại toàn thể cuộc họp phụ huynh sơ kết học kì 1. Thông qua buổi họp phụ huynh cuối kì 1 các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con em mình trong học kì 1 cách đây không lâu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản họp phụ huynh kì 1 cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham dự, thời kì, vị trí tổ chức cuộc họp, nội dung bàn bạc giữa thầy cô giáo và phụ huynh học trò…. Kế bên ấy, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, giấy mời họp phụ huynh. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Phần Mềm Portable:Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 5 2021 – 2022Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 4Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ INăm học……………….* Thời gian: Bữa nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … 5 ….* Vị trí: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….* Thành phần tham gia:- Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……- Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………- Cùng toàn bộ ba má học trò lớp …..+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………NỘI DUNG1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. bình chọn các mặt giáo dục, giai đoạn học tập và các khoản đóng góp của học trò trong học kì I 5 học……………………a/ Điểm mạnh :- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ độ, vâng lời thầy cô, có tinh thần học tập tốt. Thực hiện tốt các nền nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nền nếp của trường, lớp, y phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm cộng, thi đua giữa các tổ, giữa các tư nhân. Nhiều em có tinh thần học tập tốt, tiếp nhận bài chủ động, hăng hái, tự giác, chấm dứt tốt các bài tập như……………………………………………………………………..- Trong giờ học phần đông các em đều để mắt nghe giảng, rất nhiều em tích cực phát biểu quan điểm xây dựng bài.- Với nhiều vẻ ngoài thi đua, cộng với việc đổi mới cách thức và vẻ ngoài dạy học, phần đông các em đều háo hức tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức, phát biểu tích cực, bạo dạn, tự tin.- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bạn bè, kết nối mến thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch bé, …- 1 số em đã có sự tân tiến, ngồi học để mắt nghe giảng có biên chép bài(………………….)b/ Còn đó :- Còn 1 vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn chuyện trò riêng trong giờ học. …………………………………- 1 số em thường xuyên ko làm bài tập về nhà, ko thuộc bài cũ. (Nói thêm: Trạng thái làm bài tập về nhà còn loạc choạc, nhiều em làm ko kịp thời,…c/ Báo cáo kết quả học tập đoàn luyện trong học kỳ IMặt giáo dụcTS HSGIỎIKHÁTBYẾUKÉMSLphần trămSLphần trămSLphần trămSLphần trămSLphần trămHọc lựcHạnh kiểmd/ Báo cáo các khoản chi thu :Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II – của lớp ….:- Duy trì những thành quả đã đạt được trong học kì I, cố gắng cuối 5 lớp đạt lớp Tiên tiến tuyệt vời, 100% học trò được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh giúp cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)- Biện pháp tiến hành :* Giáo viên : Chấn chỉnh các nề nếp, tinh thần học tập.Tổ chức lại lớp học, chỉnh đốn ban cán sự lớp, thường xuyên rà soát sát sao hơn.Duy trì đôi bạn cùng tiến hỗ trợ nhau trong học tập; tổ chức nhiều vẻ ngoài thi đua; tăng mạnh kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.Đẩy mạnh kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.* Học trò : Thực hiện các nền nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí cố gắng vươn lên trong học tập, ý thức tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng tri thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền tảng kiên cố cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Hăng hái tham dự các phong trào do Đội và nhà trường phát động.* Phụ huynh : Đã rất ân cần, hãy ân cần hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên cổ vũ, nhắc nhở, đôn đốc, rà soát các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham dự dự thi các kì thi và thi cuối 5 tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ3. Quan điểm của GV phó chủ nhiệm:………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………4. Quan điểm phụ huynh:….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………Biên bản được phê chuẩn trước cuộc họp, đồng tình: …………………%.Biên bản được lập xong và xong xuôi khi ………………. giờ ……………. cùng ngày……….., ngày … tháng … 5 201…Giáo viên chủ nhiệmThư kí cuộc họp(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINHLớp …. – trường …………………….(Đợt 2 – 5 học 201… – 201…)Vào hồi……giờ ngày ….. tháng ….. 5 201…Tại vị trí lớp ….., trường ……………………… đã thực hiện họp phụ huynh học trò.*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học trò lớp ….. và GVCN lớp.*Nội dung chính: Thông báo giai đoạn đoàn luyện và kết quả học tập của học trò lớp …….trong học kì I và 1 số vấn đề khác có liên can* Diễn biến cuộc họp như sau:1. GVCN công bố giai đoạn cố gắng của lớp:a) Điểm mạnh:- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Nhược điểm:- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. GVCN công bố kết quả rà soát cuối học kì I:* Học lực:- Toán: Giỏi : ……em → Chiếm ….. %Khá : …… em→ Chiếm ….. %TB : ….. em → Chiếm ….. %Yếu : ….. em → Chiếm ….. %- Tiếng Việt: Giỏi : ……em→ Chiếm ….. %Khá : …… em → Chiếm ….. %TB : ….. em → Chiếm ….. %Yếu : ….. em → Chiếm ….. %- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. GVCN công bố kết quả 2 mặt giáo dục:* Học lực:- Xếp loại giỏi: ……em → chiếm: …….%- Xếp loại khá: ……em → chiếm: …….%- Xếp loại TB : ……em → chiếm: …….%- Xếp loại Yếu: ……em → chiếm: …….%* Hạnh kiểm: ….. % số HS tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.4. GVCN công bố danh hiệu thi đua cuối học kì I:- HS Giỏi: ….. em → …… %- HS Tiên tiến: ……em → …… %5. GVCN nhận xét bản lĩnh học tập của từng học trò:- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. GVCN công bố kết quả học tập chi tiết của từng học trò.- Thông qua Sổ liên lạc.7. GVCN trả lời thắc mắc của PHHS về việc học tập của học trò.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. GVCN nêu 1 số vấn đề khác liên can tới công việc chủ nhiệm.- Vệ sinh tư nhân.- Phòng bệnh theo mùa.- ……………………………………………………………………………9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. GVCN công bố các khoản đóng góp đợt 2:……………………………………………………………………………………………………11. Quan điểm của PHHS về các mặt…….………………………………………………………………………………………………12. GVCN trả lời những quan điểm thắc mắc, yêu cầu của phụ huynh học trò về các vấn đề khác của lớp ………………………..Cuộc họp xong xuôi vào hồi……giờ cùng ngày……….., ngày … tháng … 5 20..Giáo viên chủ nhiệmThư kí cuộc họp(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3UBND…………TRƯỜNG …………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—-o0o——BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINHLỚP …….………LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…- Vị trí: Phòng học số……………………- Thời gian:- Thành phần tham gia:+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:………..+ Cùng:………….……PHHSVắng:- ……………………………………………..…- ………………………………………………..NỘI DUNG BUỔI HỌPI. Tình hình lớp học1. Thống kê- Sĩ số đầu 5:….. Sĩ số cuối HK1:……………..- Xếp loại:…………………………………………………+ Học tập: Hoàn thành tốt: ……..; Hoàn thành: ……..; Chưa chấm dứt:……+ …. năng lực: .Tốt:………; Đạt………..: Cần quyết tâm:………..+ ….. phẩm giá: Tốt: …………; Đạt:…… Cần quyết tâm:…….2. Nhận định thủy chung hình học tập, năng lực, phẩm giá của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. 1 số trường hợp Phụ huynh học trò cần ân cần nhiều hơn- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đánTheo quy định HS nghỉ học từ …./… tới hết ngày …/…/20…(… tết tới hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học tầm thường.III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp1. Thường xuyên theo dõi bảng công bố của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học trò.2. Những vấn đề khác- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV. Hoạt động trọng điểm trong học kì 21. Hoạt động trọng điểm của trường trong học kì 2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Hội xuân (dự định 03/02/2020)- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Buổi họp xong xuôi khi …….. giờ ……… cùng ngày.GVCN (Kí tên – ghi rõ họ tên)TB.ĐDCMHS LỚP (Kí tên – ghi rõ họ tên)THƯ KÍ(Kí tên – ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 4TRƯỜNG THCS ………………….LỚP:………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh phúcBIÊN BẢNHỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ INăm học 20…. – 20……Thời gian: Vào khi ……….giờ, ngày ….. tháng 01 5 20….Vị trí: Tại phòng học lớp: ……..Trường………………Thành Phần tham gia:1. Thầy/cô:………………………………….GVCN lớp:……..2. Bác:……………………………… Thư kí3. Ban Đại diện CMHS lớp 5 học 20….– 20… gồm:- Bác:……………………………………………- Bác:……………………………………………- Bác:……………………………………………Cùng …………ba má học trò lớp …… tham gia. Vắng: ..…Phép:……NỘI DUNG1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo sơ lược kết quả thật hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I.*Kết quả 2 mặt GD kì 1:TSHẠNH KIỂMHỌC LỰCTốtKháTbYếuGiỏiKháTbYếuKém%*Các cuộc thi:Kì thiXếp giảiNhấtNhìBaKKCNIOEViolympic Toán TVViolympic Toán T.AHSG văn hóaHSG giải toán trên MTCTViolympic Vật lýTổng cộng3. Bình chọn nhận xét về lớp chủ nhiệm*Điểm mạnh:………………………………………………………………………………………………………*Còn đó:……………………………………………………………………………………………………4. Ban đại diện CMHS quyết toán các khoản thu nộp…………………………………………………………………………………………………………5. Giáo viên chủ nhiệm khai triển kế hoạch của trường và của lớp chỉ mất khoảng đến:- Duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong học kì I- Tiếp tục giáo dục học trò tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, giải quyết trạng thái bỏ giờ, cúp tiết, lười học.- Tiếp tục ôn luyện để tham dự 1 số kì thi học trò giỏi các ngành chỉ mất khoảng sắp đến, chi tiết:+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Ngày 20/ 01/20…+ Thi học trò giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: Ngày 16/ 01/ 20…+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng việt cấp huyện: Ngày 3/3/20…+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng Anh cấp huyện: Ngày 16/2/20….+ Thi học trò giỏi Violympic Vật Lý cấp huyện: Ngày 15/2/20…+ Thi học trò giỏi văn hóa cấp huyện: Ngày 28/2/20…+ Thi học trò giỏi TDTT cấp huyện: Từ 23 – 25/2/20….- Đẩy mạnh bảo quản hạ tầng của nhà trường.- Tiếp tục tiến hành kế hoạch cây xanh tại sân thể dục và công trình mầm non theo đúng quy định.- Tiếp tục tham dự có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch bé đợt 2; nghi tiết đội cấp huyện, hoa điểm cộng.- Tiếp tục tiến hành các khoản đóng góp theo quy định.6. Quan điểm của ba má học trò:………………………………………………………………………………7. Thống nhất 1 số nội dung…………………………………………………………………………Biên bản xong xuôi vào khi ……………cùng ngày./.GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTHƯ KÍTRƯỞNG BAN ĐDCMHS(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain]

#Biên #bản #họp #phụ #huynh #cuối #học #kì #mẫu #Biên #bản #họp #phụ #huynh #học #sinh #giữa #5


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://download.vn/bien-ban-hop-phu-huynh-cuoi-hoc-ki-1-20004

Back to top button