Biển gì không tắm được?

Câu đố mẹo Biển gì ko tắm được? được nhiều người tuyển lựa để đưa vào các chương trình không giống nhau nhằm tạo ko khí tấp nập lúc tham dự trò chơi.

=> Trả lời: Bảng hiệu, bảng hiệu

Đố với các câu giải đáp khác:

1. Lịch nào dài nhất?

=> Đáp án: Lịch sử

2. Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát chết. Làm thế nào để làm thịt cả 2 chỉ với 2 lần truy cập.

=> Đáp án: Đập ma xanh trước thì ma xanh chết, ma đỏ trông thấy mặt tái ngắt này sẽ trở thành ma xanh. Đập tan con ma xanh mới này và làm thịt cả 2 người trong số họ.

3. Những gì slams sống, nếu ko, họ chết?

=> Đáp án: Trái tim

Phần Mềm Portable còn tổng hợp những câu đố vui khác:

1. 1 cô gái đi từ chân núi lên đỉnh núi hỏi cô đã trông thấy gì?

2. Cá gì ko sống dưới nước?

.


 

Thông tin thêm

Biển gì ko tắm được?

[rule_3_plain]

Câu đố mẹo Biển gì ko tắm được? được nhiều người tuyển lựa để mang vào các chương trình không giống nhau để phục vụ ko khí náo nhiệt lúc tham dự vào trò chơi.
=> Đáp án: Biển báo, biển hiệu
đố vui có đáp án khác:
1. Lịch nào dài nhất?
=> Đáp án: Lịch sử
2. Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm cách nào để chỉ với 2 lần đập nhưng chết cả 2 con.
=> Đáp án: Đập con ma xanh trước thì con ma xanh sẽ chết, con ma đỏ trông thấy sẽ tái ngắt mặt này chuyển thành ma xanh. Đập con ma xanh mới này là chết cả 2 con.
3. Con gì đập thì sống, ko đập thì chết?
=> Đáp án: Con tim
Phần Mềm Portable còn tổng hợp những câu đố vui khác:
1. 1 cô gái đi từ chân núi lên đỉnh núi hỏi thấy gì?
2. Cá gì ko sống dưới nước?
 

TagsCâu Đố Kiến thức chung

[rule_2_plain]

#Biển #gì #ko #tắm #được


Back to top button