Biểu Mẫu

Biểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X

Biểu mẫu khai triển nghị quyết hội nghị trung ương 7 của xã

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Bảng 03: Tổng hợp kết quả thật hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X. Mẫu dùng để thống kê tình hình tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X qua các 5, từ đấy có sự so sánh. Xin vui lòng tham khảo.

Báo cáo tổng kết 10 5 tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Bảng 2: Cơ cấu nguồn lực đầu cơ cho nông nghiệp, dân cày, nông thôn

Mẫu tóm lược kết quả ban hành văn bản tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

Mời các bạn tham khảo: Hiện hoatieu.vn đã soạn bài sưu tầm các bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho các đồng đội Đảng viên. Mời các bạn tham khảo để có thêm nhiều ý nghĩ lúc viết bài thu hoạch của mình.

TT

NỘI DUNG

Đơn vị

BQ từ 2004 – 2008

20
09

20
mười

20
11

20
thứ mười 2

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Dự định ​​5 2018

BQ 10 5
tiến hành NQ

Đối chiếu

Ghi chú (Các phòng ban hỗ trợ dữ liệu)

tôi

SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

trước hết

Tổng trị giá sản xuất nông nghiệp theo giá cố định 5 2010

tr.d

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tỷ trọng trị giá GDP

%

Vận tốc phát triển sản xuất

%

Vận tốc phát triển trị giá ngày càng tăng

%

2

Cơ cấu trị giá sản lượng nông nghiệp

%

1

Nông nghiệp: trong đấy

%

Mùa vụ

%

Giống

Dịch vụ

%

b

lâm nghiệp

%

C

Hải sản

%

II

CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI

trước hết

Thu nhập bình quân đầu người / 5

tr.d

Cục thống kê

2

Tỉ lệ hộ nghèo

%

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3

Kết quả của việc di dời nhà tạm bợ

Xây dựng cơ sở

Tổng số hộ cần cung cấp

hộ gia đình

Số hộ bị xả stress nhà tạm

hộ gia đình

Tỉ lệ hộ được xả stress nhà tạm trú

%

4

Tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng nước SH hợp vệ sinh

%

Sở NN & PTNT

5

Hàng tỷ hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên

%

Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp

6

Tỉ lệ người dân tham dự các bề ngoài bảo hiểm y tế

Phòng dịch vụ y tế

III

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

trước hết

Tổng số xã của tỉnh

Văn phòng NTM

Số xã đạt chỉ tiêu nông thôn mới

2

Kết quả

1

Nhóm lập mưu hoạch

Xây dựng cơ sở

Số xã đã xong xuôi quy hoạch

Tỷ lệ

%

Số xã đã xong xuôi quy hoạch cụ thể (khu dân cư, cơ sở cơ sở vật chất, sản xuất)

Tỷ lệ

%

Số xã đã xong xuôi quy hoạch tăng trưởng nông thôn

Tỷ lệ

%

b

Nhóm cơ sở cơ sở vật chất kinh tế – xã hội

*

Giao thông

Sở giao thông vận chuyển

Số km đường được cách điệu

km

Số km đường sẽ được upgrade

km

*

Thủy lợi

Sở NN & PTNT

Số lượng công trình thủy lợi được xây dựng và upgrade

CT

Số km kênh mương trên khu vực xã đã được chắc chắn hóa

km

Diện tích canh tác được chủ động nước tưới thường xuyên

ha

*

Điện

Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp

Số xã có hệ thống điện đạt tiêu chuẩn

Tỷ lệ

%

Tỉ lệ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn

%

*

Trường học

Sở Giáo dục và Tập huấn

Số trường học các ngành (vườn trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn non sông

ngôi trường

Tỷ lệ

%

*

Nền móng văn hóa

Sở VHTTDL

Số lượng nhà văn hóa, khu thể thao đạt tiêu chuẩn

Tỷ lệ

%

Số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn

làng quê

Tỷ lệ

%

*

Chợ nông thôn

Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp

Số chợ theo kế hoạch đã đạt tiêu chuẩn

Chợ

Tỷ lệ

%

*

Bưu điện

Sở Thông tin và Truyền thông

Số xã đạt tiêu chuẩn bưu chính viễn thông

Tỷ lệ

%

Số nhà được upgrade, cách điệu đạt tiêu chuẩn

căn nhà

C

Tập đoàn kinh tế và tổ chức sản xuất

*

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn / tháng

tr.d

Cục thống kê

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập (chỉ tiêu sửa đổi)

Tỷ lệ

%

*

Tỉ lệ hộ nghèo

%

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

*

Cơ cấu lao động

Tỉ lệ lao động trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực nông nghiệp

%

Tỉ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên

*

Bề ngoài tổ chức sản xuất

Sở NN & PTNT

Số lượng cộng tác xã

Hiệp tác xã

Tỉ lệ hoạt động hiệu quả

%

Số tổ cộng tác

NGHĨ

Số nông trại (theo chỉ tiêu mới)

Trại

d

Nhóm văn hóa, xã hội – môi trường

*

Giáo dục

Sở Giáo dục và Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Số lao động được huấn luyện nghề

Mọi người

Tỉ lệ lao động qua huấn luyện

%

Tỉ lệ học trò theo học trong độ tuổi

%

Số xã xong xuôi giáo dục trung học cơ sở

Tỷ lệ

%

*

Medican

Phòng dịch vụ y tế

Số xã đạt chuẩn non sông về y tế

Tỷ lệ

%

Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế

%

*

Thuộc Văn hóa:

Sở VHTTDL

Số xã đạt chuẩn văn hóa

Tỷ lệ

%

Số làng đạt tiêu chuẩn văn hóa

làng quê

Tỷ lệ

%

*

Môi trường

Sở Khoáng sản và Môi trường

Số xã đạt tiêu chuẩn môi trường

Tỷ lệ

%

Số xã tổ chức thu lượm và xử lý rác thải

Tỷ lệ

%

.


 

Thông tin thêm

Biểu 03: Tổng hợp kết quả thật hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X

[rule_3_plain]

Biểu mẫu tiến hành nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Biểu 03: Tổng hợp kết quả thật hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X. Mẫu dùng để thống kê lại tình hình tiến hành nghị quyết Trung Ương 7 khóa X qua các 5, từ đấy đưa ra so sánh. Mời các bạn tham khảo.
Báo cáo tổng kết 10 5 tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Biểu 2: Cơ cấu nguồn lực đầu cơ cho nông nghiệp, dân cày, nông thôn
Mẫu tổng hợp kết quả ban hành các văn bản tiến hành nghị quyết TW 7 khóa X
Mời tham khảo: Hiện tại, hoatieu.vn đã sẵn sàng các bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho các nhân vật Đảng viên. Mời các bạn tham khảo để có thêm ý nghĩ lúc viết bài thu hoạch của mình.

TT

NỘI DUNG

Đơn vị

BQ từ 2004 – 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dự định 2018

BQ 10 5 tiến hành NQ

So sánh

Ghi chú (các Sở ngành hỗ trợ số liệu )

I

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1

Tổng trị giá sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh 5 2010

tr.đ

Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tỷ trọng trị giá GDP

%

Vận tốc phát triển sản lượng

%

Vận tốc tẳng trưởng về trị giá ngày càng tăng

%

2

Cơ cấu trị giá sản lượng nông nghiệp

%

a

Nông nghiệp: trong đấy

%

Trồng trọt

%

Chăn nuôi

Dịch vụ

%

b

Lâm nghiệp

%

c

Thủy sản

%

II

ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

1

Thu nhập bình quân đầu người/5

tr.đ

Cục Thống kê

2

Tỉ lệ hộ nghèo

%

Sở LĐTBXH

3

Kết quả xóa nhà tạm

Sở Xây dựng

Tổng số hộ cần hỗ được cung cấp

hộ

Số hộ đã được xóa nhà tạm

hộ

Tỉ lệ hộ đã được xóa nhà tạm

%

4

Tỉ lệ hộ đã được sử dụng nước SH hợp vệ sinh

%

Sở NN PTNT

5

Tỷ hộ được sử dụng điện thường xuyên

%

Sở Công thương nghiệp

6

Tỉ lệ người dân tham dự các bề ngoài BHYT

Sở Y tế

III

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Tổng số xã của tỉnh

VP NTM

Số xã xong xuôi các chỉ tiêu NTM

2

Kết quả thật hiện

a

Nhóm quy hoạch

Sở Xây dựng

Số xã đã xong xuôi quy hoạch chung

Tỉ lệ

%

Số xã đã xong xuôi quy hoạch cụ thể (dân cư, cơ sở vật chất, sản xuất)

Tỉ lệ

%

Số xã đã xong xuôi quy hoạch NTM

Tỉ lệ

%

b

Nhóm cơ sở vật chất kinh tế- xã hội

*

Giao thông

Sở Giao thông

Số km đường giao thông được cách điệu

km

Số km đường giao thông được upgrade

km

*

Thủy lợi

Sở NN PTNT

Số công trình thủy lợi được xây dựng, upgrade

CT

Số km kênh mương của xã được chắc chắn hóa

km

Diện tích canh tác được chủ động tưới tiêu thường xuyên

ha

*

Điện

Sở Công thương nghiệp

Số xã có hệ thống điện đạt chuẩn

Tỉ lệ

%

Tỉ lệ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

%

*

Trường học

Sở Giáo dục và ĐT

Số trường học các ngành (măng non, mẫu giáo, tiểu học,THCS) đạt chuẩn Quốc gia

trường

Tỉ lệ

%

*

Hạ tầng văn hóa

Sở Văn hoá TTDL

Số nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn

Tỉ lệ

%

Số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn

thôn

Tỉ lệ

%

*

Chợ nông thôn

Sở Công thương nghiệp

Số chợ theo quy hoạch đã đạt chuẩn

Chợ

Tỉ lệ

%

*

Bưu điện

Sở Thông tin và TT

Số xã đạt chuẩn về bưu chính, viễn thông

Tỉ lệ

%

Số nhà được upgrade, cách điệu đạt chuẩn

nhà

c

Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất

*

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn/tháng

tr.đ

Cục Thống kê

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập (chỉ tiêu sửa đổi)

Tỉ lệ

%

*

Tỉ lệ hộ nghèo

%

Sở LĐTBXH

*

Cơ cấu lao động

Tỉ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp

%

Tỉ lệ lao động nông thôn thường xuyên có việc làm

*

Bề ngoài tổ chức sản xuất

Sở NNPTNT

Số HTX

HTX

Tỉ lệ hoạt động có hiệu quả

%

Số tổ cộng tác

THT

Số nông trại (theo chỉ tiêu mới)

Tr.trại

d

Nhóm văn hóa, xã hội-môi trường

*

Giáo dục

Sở Giáo dục và Sở LĐTBXH

Số lao động được huấn luyện nghề

người

Tỉ lệ lao động qua huấn luyện

%

Tỉ lệ học trò nhập học trong độ tuổi

%

Số xã xong xuôi phổ cấp THCS

Tỉ lệ

%

*

Y tế

Sở Y tế

Số xã đạt chuẩn non sông về y tế

Tỉ lệ

%

Tỉ lệ người tham dự BHYT

%

*

Văn hóa:

Sở Văn hoá TTDL

Số xã đạt chuẩn về văn hóa

Tỉ lệ

%

Số thôn đạt chuẩn về văn hóa

thôn

Tỉ lệ

%

*

Môi trường

Sở TN và MT

Số xã đạt chuẩn về môi trường

Tỉ lệ

%

Số xã có tổ chức thu lượm, xử lý rác

Tỉ lệ

%

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Biểu #Tổng #hợp #kết #quả #thực #hiện #nghị #quyết #Trung #Ương #khóa


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bieu-03-tong-hop-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-x/

Back to top button