Phong Thủy

Cách đánh số trang trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007

Đánh số trang trong Excel với các bạn dạng 2016, 2013, 2010, 2007 sẽ giúp bạn thêm số trang vào bộ tài liệu. Điều này giúp bạn phân biệt các trang không giống nhau trong trường hợp tập tài liệu của bạn có nhiều trang và nhiều trang. Thuthuattinhoc.vn sẽ chỉ dẫn các bạn cách đánh số trang trong Excel với các bạn dạng 2016, 2013, 2010, 2007.

1. Đánh số trang trong Excel 2016

Để đánh số trong Excel 2016, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Đi đến dải băng Chèn.

Bước 2: Trong dải băng Chènbên trong Bản văn bạn có thể thấy biểu trưng Đầu trang & Chân trang. Nhấp vào biểu trưng này để có thể chèn phần tử vào đầu trang (Tiêu đề) hoặc footer (Chân trang). Đây là 2 địa điểm thường được chèn của số trang.

Trong ruy-băng Chèn, trong phần Văn bản, hãy bấm vào biểu tượng Đầu trang & Chân trang

Bước 3: Sau lúc bạn nhấp vào Đầu trang & Chân trang, sẽ có 6 vùng hiển thị để bạn đánh số trang. Đứng đầu Tiêu đề có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Chân trang cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa.

Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách bấm vào Số trang trong mục Phần tử đầu trang & chân trang của dải băng Design.

Nhấp vào Số Trang trong phần Phần tử Đầu trang & Chân trang của ruy-băng Thiết kế

Sau lúc bạn nhấp vào Số trangtại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] Nó cũng là số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn.

Tại vị trí con trỏ sẽ xuất hiện &[Page]

Vậy là bạn đã đánh số trang trong Excel 2016.

2. Đánh số trang trong Excel 2013

Để đánh số trong Excel 2013, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Gần giống như đánh số trang trong Excel 2016, bạn phải đi tới dải băng Chèn sau đấy bấm vào Đầu trang & Chân trang trong mục Bản văn.

Đi tới ruy-băng Chèn sau đó nhấp vào Đầu trang & Chân trang trong phần Văn bản

Bước 2: Sau lúc bạn nhấp vào Đầu trang & Chân trang, sẽ có 6 vùng hiển thị để bạn đánh số trang. Đứng đầu Tiêu đề có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Chân trang cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa.

Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách bấm vào Số trang trong mục Phần tử đầu trang & chân trang của dải băng Design.

Nhấp vào Số Trang trong phần Phần tử Đầu trang & Chân trang của tab Thiết kế

Sau lúc bạn nhấp vào Số trangtại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] Nó cũng là số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn.

Đánh số trang đã được chèn vào tài liệu

3. Đánh số trang trong Excel 2010

Để đánh số trong Excel 2010, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Gần giống như cách đánh số trang trong các bạn dạng Excel ở trên, bạn phải chuyển tới dải băng Chèn sau đấy bấm vào Đầu trang & Chân trang trong mục Bản văn.

Chuyển đến tab Chèn sau đó nhấp vào Đầu trang & Chân trang trong phần Văn bản

Bước 2: Sau lúc bạn nhấp vào Đầu trang & Chân trang, sẽ có 6 vùng hiển thị để bạn đánh số trang. Đứng đầu Tiêu đề có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Chân trang cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa.

Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách bấm vào Số trang trong mục Phần tử đầu trang & chân trang của dải băng Design.

Nhấp vào Số trang

Sau lúc bạn nhấp vào Số trangtại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] Nó cũng là số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn.

Đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn

4. Đánh số trang trong Excel 2007

Để đánh số trong Excel 2007, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Gần giống như cách đánh số trang trong các bạn dạng Excel ở trên, bạn phải chuyển tới dải băng Chèn sau đấy bấm vào Đầu trang & Chân trang trong mục Bản văn.

Đi tới Chèn sau đó nhấp vào Đầu trang & Chân trang trong phần Văn bản

Bước 2: Sau lúc bạn nhấp vào Đầu trang & Chân trang, sẽ có 6 vùng hiển thị để bạn đánh số trang. Đứng đầu Tiêu đề có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Chân trang cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa.

Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách bấm vào Số trang trong mục Phần tử đầu trang & chân trang của dải băng Design.

Nhấp vào Số Trang trong phần Phần tử Đầu trang & Chân trang

Sau lúc bạn nhấp vào Số trangtại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] Nó cũng là số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn.

Đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của bạn

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của tôi thuthuattinhoc.vn về cách đánh số trang trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007. Chúc các bạn tiến hành thành công tác đánh số trang.


 

Thông tin thêm

Cách đánh số trang trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007

[rule_3_plain]

Đánh số trang trong Excel với các bạn dạng 2016, 2013, 2010, 2007 sẽ giúp bạn thêm số trang cho tập tài liệu. Công tác này giúp bạn phân biệt nhiều trang không giống nhau trong trường hợp tập tài liệu của bạn có nhiều tờ và trang. Thuthuattinhoc.vn sẽ chỉ dẫn các bạn cách đánh số trang trong Excel với các bạn dạng 2016, 2013, 2010, 2007. 1. Đánh số trang trong Excel 2016 Để đánh số trong Excel 2016, các bạn cần tuân theo các bước sau đây: Bước 1: Vào ribbon Insert. Bước 2: Trong ribbon Insert, ở mục Text bạn có thể thấy biểu trưng Header & Footer. Hãy click vào biểu trưng này để có thể chèn phần tử vào đầu trang (Header) hoặc chân trang (Footer). Đây là 2 địa điểm thường được chèn của số trang. Bước 3: Sau lúc bạn bấm vào Header & Footer, sẽ có 6 khu vực hiện lên để bạn có thể đánh số trang. Đầu trang Header có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Footer cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa. Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách click vào Page Number trong mục Header & Footer Elements của ribbon Design. Sau lúc bạn click vào Page Number, tại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] cũng chính là đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của các bạn. Như vậy là bạn đã đánh số trang trong Excel 2016 rồi ấy. 2. Đánh số trang trong Excel 2013 Để đánh số trong Excel 2013, các bạn cần tuân theo các bước sau đây: Bước 1: Giống với cách đánh số trang trong Excel 2016, bạn phải vào ribbon Insert sau đấy click vào Header & Footer trong mục Text. Bước 2: Sau lúc bạn bấm vào Header & Footer, sẽ có 6 khu vực hiện lên để bạn có thể đánh số trang. Đầu trang Header có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Footer cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa. Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách click vào Page Number trong mục Header & Footer Elements của ribbon Design. Sau lúc bạn click vào Page Number, tại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] cũng chính là đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của các bạn. 3. Đánh số trang trong Excel 2010 Để đánh số trong Excel 2010, các bạn cần tuân theo các bước sau đây: Bước 1: Giống với cách đánh số trang trong các bạn dạng Excel trên, bạn phải vào ribbon Insert sau đấy click vào Header & Footer trong mục Text. Bước 2: Sau lúc bạn bấm vào Header & Footer, sẽ có 6 khu vực hiện lên để bạn có thể đánh số trang. Đầu trang Header có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Footer cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa. Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách click vào Page Number trong mục Header & Footer Elements của ribbon Design. Sau lúc bạn click vào Page Number, tại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] cũng chính là đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của các bạn. 4. Đánh số trang trong Excel 2007 Để đánh số trong Excel 2007, các bạn cần tuân theo các bước sau đây: Bước 1: Giống với cách đánh số trang trong các bạn dạng Excel trên, bạn phải vào ribbon Insert sau đấy click vào Header & Footer trong mục Text. Bước 2: Sau lúc bạn bấm vào Header & Footer, sẽ có 6 khu vực hiện lên để bạn có thể đánh số trang. Đầu trang Header có 3 địa điểm trái phải và giữa, chân trang Footer cũng có 3 địa điểm trái phải và giữa. Bạn có thể chọn 1 trong 6 địa điểm này để chèn số trang bằng cách click vào Page Number trong mục Header & Footer Elements của ribbon Design. Sau lúc bạn click vào Page Number, tại địa điểm con trỏ sẽ hiện ra &[Page] cũng chính là đánh số trang đã được chèn vào tài liệu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của thuthuattinhoc.vn về cách đánh số trang trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007. Chúc các bạn có thể tiến hành thành công tác đánh số trang.

[rule_2_plain]

#Cách #đánh #số #trang #trong #Excel


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/cach-danh-so-trang-trong-excel-2016-2013-2010-2007/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button