Thủ Thuật

Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

Các hàm đếm trong Excel được phân thành nhiều loại, phần đông đều rất dễ sử dụng để đếm ô trên trang tính dựa trên các điều kiện không giống nhau. Xuống đây Dữ liệu phệ sẽ chỉ dẫn các bạn cách sử dụng cụ thể các hàm đếm: Count, Counta, Countif, Countifs để vận dụng tính toán lúc sử dụng.

Tải xuống Microsoft Excel 2016/2019 Tải xuống Microsoft Office 2019

Video chỉ dẫn sử dụng Count, Counta, Countif. công dụng

Các loại hàm đếm và ý nghĩa của hàm đếm trong Excel

 • COUNT: Hàm đếm ô chứa số
 • COUNTA: Hàm đếm các ô ko trống
 • COUNTIF: Hàm đếm theo 1 điều kiện
 • COUNTIFS: Chức năng đếm theo nhiều điều kiện

Cách sử dụng COUNT. công dụng

Cú pháp: = COUNT (value1, value2, …)

Trong ấy: value1, value2,… là các trị giá được đếm ở dạng số.

Tỉ dụ: Tính số ô chứa số trong bảng dưới đây.

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNT (E5: I9)

Ngay sau ấy kết quả thu được sẽ là 18 ô số.

Cách sử dụng COUNT. công dụng

Cách sử dụng COUNTA. công dụng

Cú pháp: = COUNT (value1, value2, …)

Trong ấy: value1, value2,… là các trị giá được đếm.

Tỉ dụ: Tính số ô ko trống trong bảng dưới đây.

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNTA (E5: I9)

Ngay sau ấy kết quả sẽ là 23 ô.

Cách sử dụng COUNTA. chức năng

Cách sử dụng COUNTA. công dụng

Cách sử dụng COUNTIF. công dụng

Cú pháp: = COUNTIF (khuôn khổ, chỉ tiêu)

Trong ấy:

 • Phạm vi: vùng dữ liệu được tính
 • Criteria: điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm các ô trống trong bảng dưới đây

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNTIF (E5: I9, “”)

Ngay sau ấy kết quả sẽ là 2 ô.

Cách sử dụng COUNTIF. chức năng

Cách sử dụng COUNTIF. công dụng

Cách sử dụng COUNTIFS. công dụng

Cú pháp: COUNTIFS (tiêu chí_ dải ô1, dải ô1, [criteria_rang2, range2] …)

Trong ấy:

 • Phạm vi1, Phạm vi2: là các vùng dữ liệu được tính
 • Criteria1, Criteria2: Điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm số người có điểm Toán trên 6 và điểm Hóa trên 9. Trong bất cứ ô nào ngoài bảng, nhập công thức: = COUNTIFS (G5: G9, ”> 6 ″, I5: I9,”> = 9 ″)

Ngay sau ấy kết quả thu được sẽ là 3 ô.

Cách sử dụng COUNTIFS. chức năng

Cách sử dụng COUNTIFS. công dụng


 

Thông tin thêm

Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

[rule_3_plain]

Hàm đếm trong Excel được phân thành nhiều loại, phần đông các hàm này đều rất dễ dùng để đếm các ô trên bảng tính dựa theo những điều kiện không giống nhau. Dưới đây Phần Mềm Portable sẽ chỉ dẫn các bạn cách dùng các hàm đếm: Count, Counta, Countif, Countifs cụ thể để vận dụng tính toán lúc sử dụng.
Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019
Video chỉ dẫn dùng hàm đếm Count, Counta, Countif

Các loại hàm đếm và ý nghĩa của các hàm đếm trong Excel

COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số
COUNTA: Hàm đếm các ô ko rỗng
COUNTIF: Hàm đếm theo 1 điều kiện
COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

Cách dùng hàm COUNT
Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)
Trong ấy: value1, value2, … là các trị giá cần đếm dạng số.
Tỉ dụ: Tính số ô chứa số trong bảng dưới đây.
Tại ô bất cứ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNT(E5:I9)
Ngay sau ấy kết quả nhận được sẽ là 18 ô số.
Cách dùng hàm COUNTCách dùng hàm COUNTA
Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)
Trong ấy: value1, value2, … là các trị giá cần đếm.
Tỉ dụ: Tính số ô ko rỗng trong bảng dưới đây.
Tại ô bất cứ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTA(E5:I9)
Ngay sau ấy kết quả nhận được sẽ là 23 ô.
Cách dùng hàm COUNTACách dùng hàm COUNTIF
Cú pháp: =COUNTIF(range, criteria)
Trong ấy:

Range: vùng dữ liệu cần đếm
Criteria: điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm ô rỗng trong bảng dưới đây
Tại ô bất cứ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIF(E5:I9,””)
Ngay sau ấy kết quả nhận được sẽ là 2 ô.
Cách dùng hàm COUNTIFCách dùng hàm COUNTIFS
Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1, range1, [criteria_rang2, range2] …)
Trong ấy:

Range1, Range2: là các vùng dữ liệu cần đếm
Criteria1, Criteria2: Các điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm số người có Điểm toán trên 6 và điểm hóa trên 9. Tại ô bất cứ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIFS(G5:G9,”>6″,I5:I9,”>=9″)
Ngay sau ấy kết quả nhận được sẽ là 3 ô.
Cách dùng hàm COUNTIFS

[rule_2_plain]

#Cách #sử #dụng #các #hàm #đếm #Count #Counta #Countif #Countifs #trong #Excel


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cach-su-dung-cac-ham-dem-count-counta-countif-countifs-trong-excel/

Back to top button