Cách tắt SIP ALG trên router Netgear

SIP ALG được sử dụng để thử và tránh cấu hình NAT tĩnh trên bộ định tuyến. Tuy nhiên, cách khai triển của nó không giống nhau giữa các bộ định tuyến và thường gây gian truân lúc vận hành bộ định tuyến cung cấp SIP ALG với bộ định tuyến PBX. Khái quát, bạn sẽ muốn tắt SIP ALG và định cấu hình ánh xạ cổng trên bộ định tuyến.

SIP ALG là gì?

SIP ALG là viết tắt của Application Layer Gateway và tầm thường trong tất cả các bộ định tuyến thương nghiệp. Mục tiêu của nó là để chặn lại 1 số sự cố do tường lửa của bộ định tuyến gây ra, bằng cách rà soát lưu lượng VoIP (gói tin) và sửa đổi nó nếu cần. Nhiều bộ định tuyến đã bật SIP ALG theo mặc định.

Có các biện pháp không giống nhau cho các máy khách SIP đằng sau NAT, 1 số ở phía máy khách (STUN, TURN, ICE), các biện pháp khác ở phía máy chủ (Proxy RTP như RtpProxy, MediaProxy).

Khái quát, ALG thường hoạt động trong bộ định tuyến hoặc cổng LAN phía máy khách. Trong 1 số trường hợp, 1 số biện pháp phía máy khách ko hợp thức, chả hạn như STUN với bộ định tuyến NAT đối xứng. Nếu proxy SIP ko hỗ trợ biện pháp NAT phía máy chủ, thì biện pháp ALG có thể có chỗ đứng.

ALG hiểu giao thức được sử dụng bởi các ứng công cụ thể nhưng mà nó cung cấp (trong trường hợp này là SIP) và tiến hành rà soát gói giao thức của lưu lượng đi qua nó. 1 bộ định tuyến NAT với SIP ALG tích hợp có thể ghi vào bên trong các bản tin SIP, khiến cho lưu lượng âm thanh và dấu hiệu giữa máy khách đằng sau NAT và điểm cuối SIP có thể tiến hành được.

Bạn có nên tắt SIP ALG ko?

Bạn có thể tự hỏi liệu mình có nên bật hay tắt Cổng lớp phần mềm SIP (ALG) hay ko. Câu giải đáp ngắn gọn là bạn nên vô hiệu hóa nó. Đây chẳng hề là setup gốc mặc định cho bộ định tuyến của bạn, vì thế bạn cần liên hệ với nhà hỗ trợ dịch vụ CNTT hoặc tuân theo chỉ dẫn đi kèm với kiểu bộ định tuyến chi tiết của bạn để tắt nó.

Bật SIP ALG có thể tạo ra 1 loạt các vấn đề vào những thời khắc ko phù hợp, chả hạn như cắt các cuộc chuyện trò công tác, chặn cuộc gọi tới hoặc ko thiết lập được âm thanh 2 chiều.

Cách tắt SIP ALG trên bộ định tuyến Netgear

Trong bài viết này, Dữ liệu mập VN.com sẽ chỉ dẫn bạn cách tắt SIP ALG trên bộ định tuyến Netgear. ALG SIP trên bộ định tuyến này được biết là gây ra sự cố với các cuộc gọi VoIP.

Tuân theo chỉ dẫn từng bước bên dưới.

Tùy chọn 1: Tắt SIP ALG trong Thiết lập WAN

1. Mở cấu hình bộ định tuyến Netgear bằng cách duyệt tới địa chỉ LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).

2. Đăng nhập vào cấu hình của bộ định tuyến. Tên người mua mặc định là “quản trị viên” và mật khẩu mặc định là “mật khẩu mở khóa”.

Thiết lập mạng WAN Netgear

3. Trong thực đơn chính, hãy chọn Tăng lên> Thiết lập WAN.

4. Kích hoạt tùy chọn Tắt SIP ALG.

5. Nhấp vào Vận dụng.

Từ hiện giờ, SIP ALG đã bị tắt trên bộ định tuyến Netgear của bạn.

Tùy chọn 2: Tắt SIP ALG trong Thiết đặt tăng lên

1. Mở cấu hình bộ định tuyến Netgear bằng cách duyệt tới địa chỉ mạng LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).

2. Đăng nhập vào cấu hình của bộ định tuyến. Tên người mua mặc định là “quản trị viên” và mật khẩu mặc định là “mật khẩu mở khóa”.

Đăng nhập vào cấu hình của bộ định tuyến

Đăng nhập vào cấu hình của bộ định tuyến

3. Trong thực đơn chính, hãy chọn Bảo mật> Tường lửa> Tăng lên.

4. Bỏ chọn tùy chọn Bật SIP ALG.

5. Nhấp vào Vận dụng.

Sau lúc lưu các chỉnh sửa, bộ định tuyến Netgear đã tắt SIP ALG.

Hy vọng bạn đang thành công.

Xem thêm:

  • Bật điều hành từ xa trên bộ định tuyến NETGEAR

 

Thông tin thêm

Cách tắt SIP ALG trên router Netgear

[rule_3_plain]

SIP ALG được sử dụng để thử và tránh cấu hình NAT tĩnh trên router. Tuy nhiên, cách khai triển của nó chỉnh sửa tùy theo router và thường gây gian truân cho việc vận hành qua lại 1 router có bật SIP ALG với 1 router có PBX. Khái quát, bạn sẽ muốn tắt SIP ALG và cấu hình ánh xạ cổng trên router.
SIP ALG là gì?
SIP ALG là viết tắt của Application Layer Gateway và tầm thường trong tất cả các router thương nghiệp. Mục tiêu của nó là để chặn lại 1 số sự cố do tường lửa của router gây ra, bằng cách rà soát lưu lượng VoIP (gói tin) và sửa đổi nó nếu thiết yếu. Nhiều router đã bật SIP ALG theo mặc định.
Có nhiều biện pháp không giống nhau cho các SIP client đằng sau NAT, 1 số biện pháp ở phía client (STUN, TURN, ICE), những biện pháp khác ở phía server (Proxy RTP as RtpProxy, MediaProxy).
Khái quát, ALG thường hoạt động trong router hoặc cổng LAN phía client. Trong 1 số trường hợp, 1 số biện pháp phía client ko hợp thức, chả hạn như STUN với router Symmetric NAT. Nếu SIP proxy ko hỗ trợ biện pháp NAT phía server, thì biện pháp ALG có thể có chỗ đứng.
ALG hiểu giao thức được sử dụng bởi các ứng công cụ thể nhưng mà nó cung cấp (trong trường hợp này là SIP) và tiến hành rà soát gói giao thức của lưu lượng truy cập qua nó. 1 router NAT có SIP ALG tích hợp có thể đánh dấu thông tin bên trong các SIP message khiến cho lưu lượng dấu hiệu và âm thanh giữa client phía sau NAT và điểm cuối SIP có thể tiến hành được.
Bạn có nên vô hiệu hóa SIP ALG ko?
Bạn có thể tự hỏi liệu mình có nên bật hay tắt SIP Application Layer Gateway (ALG) của mình hay ko. Câu giải đáp ngắn gọn là bạn nên vô hiệu hóa nó. Đây chẳng hề là setup gốc mặc định cho router của bạn, vì thế bạn cần liên hệ với nhà hỗ trợ dịch vụ CNTT hoặc tuân theo chỉ dẫn đi kèm với model router chi tiết của bạn để tắt nó.
Việc bật SIP ALG có thể tạo ra 1 loạt sự cố vào những thời khắc ko phù hợp, chả hạn như cắt ngang các cuộc chuyện trò công tác, chặn cuộc gọi tới hoặc ko thiết lập được giai đoạn truyền âm thanh 2 chiều.
Cách tắt SIP ALG trên router Netgear
Trong bài viết này, Phần Mềm Portable VN.com sẽ chỉ dẫn bạn cách tắt SIP ALG trên router Netgear. SIP ALG trên router này được biết là gây ra sự cố với các cuộc gọi VoIP.
Tuân theo chỉ dẫn từng bước sau.
Tùy chọn 1: Vô hiệu hóa SIP ALG trong WAN Setup
1. Mở cấu hình router Netgear bằng cách duyệt tới địa chỉ LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).
2. Đăng nhập vào cấu hình của router. Tên người mua mặc định là “admin” và mật khẩu mặc định là “password”.
Thiết lập mạng WAN Netgear3. Trong thực đơn chính, chọn Advanced > WAN Setup.
4. Kích hoạt tùy chọn Disable SIP ALG.
5. Nhấp vào Apply.
Từ hiện giờ, SIP ALG đã được vô hiệu hóa trên router Netgear của bạn.
Tùy chọn 2: Vô hiệu hóa SIP ALG trong setup Advanced
1. Mở cấu hình router Netgear bằng cách duyệt tới địa chỉ LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).
2. Đăng nhập vào cấu hình của router. Tên người mua mặc định là “admin” và mật khẩu mặc định là “password”.
Đăng nhập vào cấu hình của router3. Trong thực đơn chính, chọn Security > Firewall > Advanced.
4. Bỏ chọn tùy chọn Enable SIP ALG.
5. Nhấp vào Apply.
Sau lúc lưu chỉnh sửa, router Netgear đã được vô hiệu hóa SIP ALG.
Chúc bạn tiến hành thành công!
Xem thêm:

Kích hoạt điều hành từ xa trên router NETGEAR

[rule_2_plain]

#Cách #tắt #SIP #ALG #trên #router #Netgear


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cach-tat-sip-alg-tren-router-netgear/
Back to top button