Cập nhật 6 quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2020

Cập nhật những chỉnh sửa của Luật Bảo hiểm xã hội 5 2020 là điều quan trọng nhưng người tham dự bảo hiểm cần xem xét để nắm được những lợi quyền căn bản và tiến hành đúng quy định. Đặc trưng là hiện thời chúng tôi đã bước vào quý của 5 2019.

Dưới đây là tổng hợp 6 quy định mới về BHXH sắp có hiệu lực thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết những điểm mới về chế độ bảo hiểm xã hội từ 5 2020.

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018 thì diễn ra từ ngày 01/01/2020, cơ quan BHXH phải cấp thẻ bảo hiểm. khám chữa bệnh điện tử cho người tham dự bảo hiểm y tế (BHYT). Sự chỉnh sửa này được coi là 1 bước tiến mới, đem đến nhiều ích lợi trong công đoạn điều hành và tham dự BHYT.

Thẻ BHYT điện tử sẽ được cấp từ ngày 01/01/2020

Chi tiết, cơ quan BHXH sẽ dễ ợt điều hành quỹ BHYT, giảm thiểu hiện trạng mượn thẻ, trục lợi BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ rút ngắn thời kì, dễ ợt hóa thứ tự lúc rà soát thông tin thẻ của người khám. Đối với người tham dự BHYT, công đoạn khám chữa bệnh sẽ dễ ợt, thuận lợi hơn, cắt bớt nỗi lo lúc thẻ BHYT bị rách, nát.

2. Vấn đề thay sổ BHXH bằng thẻ.

Căn cứ khoản 2 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 5 2014 thì 5 2020 sổ bảo hiểm xã hội được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến giờ cơ quan bảo hiểm vẫn chưa có thông tin, văn bản chỉ dẫn việc biến đổi này.

3. Thay đổi điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của công nhân

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 5 2014,

Từ 5 2020, lao động nam đủ 55 tuổi, lao động nữ đủ 50 tuổi sút giảm 61% bản lĩnh lao động thừa hưởng lương hưu. Quy định hiện hành là nam 54 tuổi, nữ 49 tuổi sút giảm bản lĩnh lao động 61%. Như vậy, quy định về tuổi nghỉ hưu đã được gia tăng 1 5 so với hiện hành.

4. Thay đổi điều kiện và cách tính hưởng lương hưu đối với lao động nam

Theo điểm a khoản 2 Điều 56 Luật BHXH ban hành 5 2014 thì tới 5 2020, lao động nam thừa hưởng lương hưu nếu đã tham dự BHXH đủ 18 5. Mức hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền công tháng đóng bảo hiểm.

Điều kiện và cách tính lương hưu đã chỉnh sửa

5. Điều chỉnh mức bình quân tiền công tháng để hưởng trợ cấp 1 lần, lương hưu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014, từ ngày 01/01/2020 tới ngày 31/12/2024, công nhân lúc tham dự bảo hiểm lúc tính lương hưu sẽ căn cứ vào mức bình quân tiền công tháng đóng của 20 5. . 5 vừa qua nhất trước lúc nghỉ hưu. Việc điều chỉnh này giúp công nhân thừa hưởng lợi quyền cao hơn lúc nghỉ hưu.

6. Hoàn thiện điều hành Bảo hiểm xã hội bằng dữ liệu điện tử

Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tới 5 2020, cơ quan Bảo hiểm phải chấm dứt việc điều hành Bảo hiểm xã hội bằng dữ liệu điện tử. Đây được coi là xu thế thế tất của hệ thống BHXH Việt Nam nhằm bắt kịp công nghệ tiên tiến, rút ​​ngắn thời kì, cắt bớt thủ tục giấy má.

Phần mềm công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý của cơ quan BHXH sẽ giúp dữ liệu được đồng bộ, cập nhật kịp thời. Các thủ tục hưởng các cơ chế, lợi quyền của công nhân sẽ được tiến hành mau chóng, thuận lợi. Cơ quan BHXH sẽ dễ ợt kiểm soát, giảm thiểu hiện trạng ăn lận, trục lợi.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới 5 2020. Vì thế, người tham dự BHXH, công ty đóng bảo hiểm cho công nhân, cơ quan bảo hiểm,… cần sớm cập nhật những chỉnh sửa mới nhất để nắm bắt thông tin, chuẩn bị lịch trình tiến hành biến đổi. thích hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Mày mò thêm

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội 5 2020
  • Chỉ dẫn tra cứu Mã số An sinh xã hội và Mã hộ gia đình

 

Thông tin thêm

Cập nhật 6 quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội 5 2020

[rule_3_plain]

Cập nhật những nội dung chỉnh sửa về Luật BHXH 5 2020 là điều quan trọng nhưng người tham dự Bảo hiểm cần xem xét để nắm được những lợi quyền căn bản và tiến hành đúng quy định. Nhất là thời khắc ngày nay, chúng ta đã bước vào quý của 5 2019.
Dưới đây là tổng hợp 6 quy định mới về BHXH sắp có hiệu lực chỉ cần khoảng đến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được những điểm mới về chế độ BHXH từ 5 2020.
1. Phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử
Căn cứ vào Điểm b, Khoản 5, Điều 42 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018, từ ngày 01/01/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham dự Bảo hiểm y tế (BHYT). Nội dung chỉnh sửa này được thẩm định là bước tiến mới, mang nhiều ích lợi trong công đoạn điều hành và tham dự BHYT.

Thẻ BHYT điện tử sẽ được phát hành diễn ra từ 01/01/2020
Chi tiết, cơ quan BHXH sẽ dễ ợt điều hành quỹ BHYT, giảm thiểu được hiện trạng mượn thẻ, trục lợi từ BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ rút ngắn thời kì, dễ ợt hóa thứ tự lúc rà soát thông tin thẻ của người khám bệnh. Đối với người tham dự BHYT, công đoạn khám và chữa bệnh sẽ dễ ợt, thuận lợi hơn, cắt bớt nỗi lo lúc bị rách hoặc hỏng thẻ BHYT.
2. Vấn đề thay thế sổ BHXH bằng thẻ
Căn cứ vào Khoản 2, Điều 96 của Luật BHXH Việt Nam ban hành 5 2014, 5 2020, sổ Bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH. Tuy nhiên, tính tới thời khắc ngày nay, cơ quan Bảo hiểm chưa có thông tin hay văn bản chỉ dẫn việc biến đổi này.
3. Thay đổi điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu của công nhân
Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 55 của Luật BHXH Việt Nam ban hành 5 2014,
diễn ra từ 5 2020, lao động nam 55 tuổi và lao động nữ 50 tuổi và bản lĩnh lao động bị sút giảm 61% thì mới thừa hưởng lương hưu. Quy định hiện hành là nam 54 tuổi và nữ 49 tuổi, bản lĩnh lao động sút giảm 61%. Như vậy, quy định về độ tuổi hưởng cơ chế hưu trí đã gia tăng 1 tuổi so với ngày nay.
4. Thay đổi điều kiện và mức tính hưởng lương hưu đối với lao động nam
Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 56 của Luật BHXH ban hành 5 2014, trong 5 2020, lao động nam thừa hưởng lương hưu nếu đã từng có 18 5 tham dự BHXH. Mức tính hưởng lương hưu được tính bằng 45% tiền công tham dự bảo hiểm trung bình tháng.

Điều kiện và mức tính hưởng lương hưu có sự chỉnh sửa
5. Điều chỉnh tiền công trung bình tháng để hưởng trợ cấp 1 lần, lương hưu
Theo Khoản 1, Điều 62 Luật BHXH Việt Nam 5 2014, diễn ra từ 01/01/2020 tới 31/12/2024, công nhân tham dự bảo hiểm thì lúc tính lương hưu sẽ căn cứ vào mức lương trung bình tháng của 20 5 gần nhất trước lúc về hưu. Điều chỉnh này giúp công nhân thừa hưởng lợi quyền cao hơn lúc nghỉ hưu.
6. Hoàn tất việc điều hành Bảo hiểm xã hội bằng dữ liệu điện tử
Căn cứ vào Khoản 2, Điều 9, Luật BHXH 5 2014, sang 5 2020, cơ quan Bảo hiểm phải chấm dứt việc điều hành Bảo hiểm xã hội bằng dữ liệu điện tử. Đây được coi là xu hướng thế tất của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm bắt nhịp với công nghệ tiên tiến, rút ngắn thời kì và cắt bớt các thủ tục giấy má.
Vận dụng công nghệ thông tin vào điều hành, vận hành của cơ quan BHXH sẽ giúp dữ liệu được đồng bộ và cập nhật kịp thời. Các thủ tục hưởng cơ chế, lợi quyền của công nhân sẽ được tiến hành mau chóng, thuận lợi. Cơ quan BHXH sẽ dễ ợt kiểm soát và giảm thiểu hiện trạng ăn lận, trục lợi.
5 2020 chỉ còn cách thời khắc ngày nay chưa đầy 3 tháng. Vì thế, người tham dự BHXH, công ty đóng Bảo hiểm cho công nhân, cơ quan Bảo hiểm, … cần sớm cập nhật các chỉnh sửa mới nhất để có thể nắm bắt thông tin và chuẩn bị cho lịch trình tiến hành biến đổi theo đúng quy định của Luật BHXH.
Tham khảo thêm

Mức đóng BHXH 5 2020
Chỉ dẫn tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình

[rule_2_plain]

#Cập #nhật #quy #định #mới #nhất #về #bảo #hiểm #xã #hội #5


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cap-nhat-6-quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-hiem-xa-hoi-nam-2020/
Back to top button