Chính sách bảo hiểm, đầu tư, thương mại có hiệu lực từ 01/6

Các chế độ bảo hiểm, đầu cơ và thương nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/6

Chính sách bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/6: Chính thức giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động; Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Chỉ dẫn ghi nhãn cho hàng hóa đóng gói dễ dàng,… Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo.

Quy định tiếp viện phí đối với người ko có thẻ BHYT từ ngày 1/6/2017

Mức đóng mới BHXH buộc phải từ ngày 01/6/2017

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Dưới đây là 1 số chế độ bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp … nổi trội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.

Các chính sách bảo hiểm, đầu tư và thương mại có hiệu lực từ ngày 1/6

1. Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Từ khi ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định mức đóng BHXH buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo ấy, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động sẽ giảm 1 nửa so với hiện hành theo quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2016 / NĐ-CP, chi tiết:

 • 0,5% trên quỹ tiền công đóng bảo hiểm xã hội của công nhân quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp công nhân là người ô sin gia đình. gia đình.
 • 0,5% mức lương cơ sở đối với công nhân quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

Mức đóng này có thể tạm coi là tạm ổn, căn cứ vào bản lĩnh bảo đảm hợp lý của Quỹ Tai nạn lao động – Vệ sinh lao động, Chính phủ sẽ coi xét điều chỉnh mức này diễn ra từ ngày 01/01/2020.

Nghị định 44/2017 / NĐ-CP huỷ bỏ quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định 37.

2. Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đây là nội dung được nhắc đến tại Nghị định 42/2017 / NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 59/2015 / NĐ-CP về điều hành dự án đầu cơ xây dựng.

Theo ấy, quy định chi tiết các lĩnh vực tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 • Khảo sát xây dựng; Quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Lập và thẩm tra các dự án đầu cơ xây dựng; Tham vấn điều hành dự án;
 • Dự án xây dựng; Giám toán xây cất;
 • Kiểm định xây dựng; Quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng.

Cùng lúc, Nghị định 42/2017 / NĐ-CP ko còn quy định nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải thích hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. sự giao cho.

3. Chỉ dẫn ghi nhãn hiệu hóa đóng gói dễ dàng

Về nội dung này, ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2017 / NĐ-CP về nhãn hiệu hóa thay thế Nghị định 89/2006 / NĐ-CP.

Theo ấy, Nghị định 43 nhắc đến, hàng hóa đóng gói dễ dàng là hàng hóa được đóng gói nhưng mà ko có sự chứng kiến ​​của người tiêu dùng, lúc sắm có thể trực tiếp mở ra và rà soát.

Hàng hóa có bao bì dễ dàng, hàng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất ko có bao bì thương phẩm để bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, tư nhân phải ban bố các thông tin sau:

 • Tên hàng hóa.
 • Thời hạn sử dụng.
 • Các cảnh báo an toàn (nếu có).
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, tư nhân chịu phận sự về hàng hóa.
 • Chỉ dẫn sử dụng.

4. Luật Trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực

Ngoài ra, Luật Trẻ em 2016 cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017 với những điểm mới nổi trội như:

 • Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tây, bí hiểm tư nhân và gia đình vì ích lợi tốt nhất của trẻ.
 • Chính phủ thiết lập tổng đài dế yêu đất nước túc trực để tiếp thu, xử lý thông tin, công bố, cáo giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ con và quy định thứ tự xử lý thông tin này.
 • Gia đình, nhà trường và người trẻ con phải có phận sự giáo dục kiến ​​thức, kĩ năng cho trẻ con để trẻ con biết cách tự bảo vệ mình lúc tham dự môi trường online.

 

Thông tin thêm

Chính sách bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp có hiệu lực từ 01/6

[rule_3_plain]

Chính sách bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp có hiệu lực từ 01/6
Chính sách bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp có hiệu lực từ 01/6: Chính thức giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động; Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Chỉ dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói dễ dàng,… Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.

Quy định tiếp viện phí với người ko có thẻ BHYT từ 1/6/2017
Mức đóng BHXH buộc phải mới từ ngày 01/6/2017
Chính sách bảo hiểm xã hội, y tế có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Dưới đây là 1 số chế độ bảo hiểm, đầu cơ, thương nghiệp… nổi trội sẽ mở đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/6/2017.

1. Chính thức giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động
Từ khi ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về mức đóng BHXH buộc phải vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo ấy, mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ, BNN của người sử dụng lao động sẽ được giảm 1 nửa so với hiện hành theo quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP , chi tiết:

0,5% trên quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH của công nhân được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người ô sin gia đình.
0,5% trên mức lương cơ sở đối với công nhân được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Mức đóng này có thể được xem là tạm bợ, căn cứ vào bản lĩnh đảm bảo hợp lý Quỹ BH TNLĐ, BNN Chính phủ sẽ coi xét điều chỉnh mức này từ ngày 01/01/2020.
Nghị định 44/2017/NĐ-CP huỷ bỏ các quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định 37.
2. Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Đây là nội dung được nhắc đến tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành nhằm sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về điều hành dự án đầu cơ xây dựng.
Theo ấy, quy định chi tiết những lĩnh vực nhưng mà tổ chức lúc tham dự phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
Lập, thẩm tra dự án đầu cơ xây dựng; Tham vấn điều hành dự án;
Thi công xây dựng công trình; Giám toán xây cất xây dựng;
Kiểm định xây dựng; Quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng.

Cùng lúc, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ko còn quy định buộc ràng nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải thích hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chỉ dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói dễ dàng
Liên quan tới nội dung này, ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hiệu hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP.
Theo ấy, Nghị định 43 nhắc đến hàng hóa đóng gói dễ dàng là hàng hóa được đóng gói ko có sự chứng kiến của người tiêu dùng nhưng mà lúc sắm có thể mở ra rà soát trực tiếp hàng hóa ấy.
Hàng hóa có bao bì đóng gói dễ dàng, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, ko có bao bì thương phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, tư nhân phải công khai thông tin sau:

Tên hàng hóa.
Hạn sử dụng.
Cảnh báo an toàn (nếu có).
Tên và địa chỉ tổ chức, tư nhân chịu phận sự về hàng hóa.
Chỉ dẫn sử dụng.

4. Luật trẻ con 2016 chính thức có hiệu lực
Ngoài ra, Luật trẻ con 2016 cũng mở đầu có hiệu lực vận dụng từ ngày 01/6/2017 với những điểm mới nổi trội như:

Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tây, bí hiểm tư nhân và bí hiểm gia đình vì ích lợi tốt nhất của trẻ con.
Chính phủ thiết lập tổng đài dế yêu đất nước túc trực để tiếp thu, xử lý thông tin, công bố, cáo giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ con và quy định thứ tự xử lý những thông tin này.
Gia đình, nhà trường và người trẻ con phải có phận sự giáo dục tri thức, chỉ dẫn kĩ năng để trẻ con biết tự bảo vệ mình lúc tham dự môi trường mạng.

[rule_2_plain]

#Chính #sách #bảo #hiểm #đầu #tư #thương #mại #có #hiệu #lực #từ


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/chinh-sach-bao-hiem-dau-tu-thuong-mai-co-hieu-luc-tu-01-6-2/
Back to top button