Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động; Trang phục của cán bộ, công chức, nhân viên Cục Hàng ko Việt Nam là chế độ Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6 5 2017. Chi tiết mời các bạn tham khảo.

Quyết định 43 / QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chế độ tiền công và bảo hiểm xã hội

Những điều cần biết về tiền công 5 2017

Quy định mới về lương và phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Tháng 6/2017, nhiều chế độ mới về Lao động – Tiền lương có hiệu lực. Như sau:

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

1. Giảm đóng bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động

Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017 / NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực thi hành.

Theo đấy, hàng tháng người sử dụng lao động đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

 • 0,5% trên quỹ tiền công đóng bảo hiểm xã hội của công nhân quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trừ trường hợp công nhân là 1 người viện trợ. công tác gia đình.
 • 0,5% mức lương cơ sở đối với công nhân quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

(Hiện nay, mức đóng là 1,0% trên quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH của công nhân hoặc trên mức lương cơ sở).

2. Trang phục của cán bộ, công chức, nhân viên Cục Hàng ko Việt Nam

Thông tư 11/2017 / TT-BGTVT có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/6/2017 và thay thế Thông tư 40/2012 / TT-BGTVT quy định y phục của cán bộ, công chức, nhân viên Cục Hàng ko. ko việt nam

Điểm mới và nổi trội của Thông tư này là quy định về y phục đối với lao động hiệp đồng (trước đây Thông tư 40 chưa có quy định).

3. Tốt nghiệp trung cấp phải đạt 1/6 trình độ ngoại ngữ.

Đây là nội dung nổi trội được nói đến tại Thông tư 12/2017 / TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) quy định về khối lượng kiến ​​thức tối thiểu, đề xuất về năng lực nhưng mà người học phải có. học tập đạt được sau lúc tốt nghiệp trung học phổ quát hoặc đại học.
Theo đấy, người học sau lúc tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm các kĩ năng sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
 • Kĩ năng nhận thức, nghiệp vụ tiến hành nhiệm vụ, khắc phục vấn đề bằng cách chọn lọc và vận dụng các cách thức, phương tiện, nguyên liệu và thông tin căn bản.
 • Kĩ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề tập huấn trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phê bình và sử dụng các biện pháp thay thế; Bình chọn chất lượng công tác và hiệu quả công tác của các thành viên trong nhóm.

4. Chế độ tiền công đối với công nhân làm việc theo vẻ ngoài tập thể

Thông tư 11/2017 / TT-BLĐTBXH quy định công nhân đăng ký tham dự dự án, hoạt động tiến hành chế độ việc làm mướn (làm việc theo vẻ ngoài tập thể) được thỏa thuận về tiền công mà phải bảo đảm:

 • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công nhân làm việc đủ 8 giờ / ngày và 26 ngày / tháng.
 • Trường hợp công nhân làm việc dưới 8 giờ / ngày hoặc 26 ngày / tháng thì tiền công tính theo giờ ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.
 • Trường hợp công nhân làm thêm giờ thì được trả lương theo giờ mà ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.

Ngoài ra, Thông tư 11/2017 / TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) cũng quy định công nhân được thỏa thuận thời kì làm việc như sau:

 • Không quá 8 giờ / ngày.
 • Trường hợp làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ / ngày.
 • Người lao động được nghỉ ít ra 1 ngày / tuần hoặc bình quân 4 ngày / tháng trong trường hợp chu kỳ làm việc chẳng thể nghỉ hàng tuần.

 

Thông tin thêm

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

[rule_3_plain]

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017
Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động; Trang phục của cán bộ, công chức và công nhân Cục Hàng ko Việt Nam,… là những chế độ Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017. Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.

Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chế độ tiền công, bảo hiểm xã hội
Những vấn đề cần biết về tiền công 5 2017
Quy định mới về tiền công, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Trong tháng 6/2017, nhiều chế độ mới về Lao động – Tiền lương mở đầu có hiệu lực thi hành. Chi tiết như sau:

1. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động
Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH buộc phải vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mở đầu có hiệu lực.
Theo đấy, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

0,5% trên quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH của công nhân được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014, trừ trường hợp lao động là người ô sin gia đình.
0,5% trên mức lương cơ sở đối với công nhân được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014.

(Mức đóng hiện tại là 1.0 % trên quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH của công nhân hoặc trên mức lương cơ sở).
2. Trang phục của cán bộ, công chức và công nhân Cục Hàng ko Việt Nam
Thông tư 11/2017/TT-BGTVT mở đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 và thay thế cho Thông tư 40/2012/TT-BGTVT quy định về y phục của cán bộ, công chức, nhân viên Cục Hàng ko Việt Nam
Điểm mới nổi trội của Thông tư này là quy định về y phục với cả lao động hiệp đồng (trước đây tại Thông tư 40 ko quy định).
3. Tốt nghiệp trung cấp phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6
Đây là nội dung nổi trội được nói đến tại Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/6/2017) quy định khối lượng tri thức tối thiểu, đề xuất về năng lực nhưng mà người học đạt được sau lúc tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng.Theo đấy, người học sau lúc tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm các kĩ năng sau:

Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
Kĩ năng nhận thức, nghề nghiệp tiến hành nhiệm vụ, khắc phục vấn đề bằng việc chọn lọc và vận dụng các cách thức căn bản, phương tiện, tài liệu và thông tin.
Kĩ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề tập huấn trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các biện pháp thay thế; bình chọn chất lượng công tác và kết quả thật hiện của các thành viên trong nhóm.

4. Chế độ tiền lương đối với công nhân làm việc theo vẻ ngoài tập thể
Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định công nhân đăng ký tham dự dự án, hoạt động tiến hành chế độ việc làm mướn (làm việc theo vẻ ngoài tập thể) được thỏa thuận tiền lương mà phải bảo đảm:

Không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với công nhân làm đủ 8 giờ/ngày và 26 ngày/tháng.
Trường hợp công nhân làm ko đủ 8 giờ/ngày hoặc 26 ngày/tháng thì tiền lương tính theo giờ và ko được thấp hơn tiền công tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ.
Trường hợp công nhân làm thêm giờ thì được trả tiền tiền lương theo giờ mà ko được thấp hơn tiền công tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ.

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) cũng quy định công nhân được thỏa thuận thời kì làm việc như sau:

Không quá 8 giờ/ngày.
Trường hợp làm thêm thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ/ngày.
Người lao động được nghỉ ít ra 1 ngày/tuần hoặc trung bình 4 ngày/tháng đối với trường hợp chu kỳ lao động chẳng thể nghỉ hằng tuần.

[rule_2_plain]

#Chính #sách #Lao #động #Tiền #lương #có #hiệu #lực #từ #tháng


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/chinh-sach-lao-dong-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-6-2017-2/
Back to top button