Chính tả bài Người liên lạc nhỏ trang 114

Chính tả Người liên lạc bé trang 114 chỉ dẫn các em nắm vững kiến ​​thức bài nghe, Đúng chính tả, thể hiện đúng. Cùng lúc, biết phân biệt ay / ay, l / n, i / iê.

Cùng lúc cũng giúp quý thầy cô tham khảo và soạn giáo án mau chóng cho học trò của mình. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Người liên hệ bé, Nhớ Việt Bắc, 1 ngôi trường tiểu học vùng cao của Tuần 14. Vậy mời quý giáo viên và các em học trò cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài Dữ liệu to sau đây:

Hướng áp giải bài Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 114, 115

Câu hỏi 1

Nghe – Viết: Người liên lạc bé (Từ đầu tới ẩn náu phía sau.)

❓ Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

❓Nhắc lại cách viết các tên riêng.

Trả lời:

Sáng hôm ấy, anh Đức Thành chở Kim Đồng tới điểm hứa. 1 quý ông đã đợi ở ấy. Anh cười hiền từ.

– Nào, chúng ta đang trên đường đến!

Anh chống gậy tre, mặc chiếc áo Nùng bạc màu, chống cả 2 tay. Trông anh như người Hà Quảng cào cỏ lúa. Kim Đồng tay xách túi bước nhanh đi trước, hắn uể oải đi theo phía sau.

Trả lời câu hỏi:

  • Trong chính tả có các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Động là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của 1 dân tộc miền núi, Hà Quảng là tên của 1 vị trí). phương hướng).
  • Các tên ấy đều phải viết hoa chữ cái trước tiên của mỗi âm tiết.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ay Đẹp này?

  • cây liễuchỉ 1 giã gạo
  • d học, ngủ
  • số bđánh đòn

Trả lời:

  • cây liễuHở?chỉ 1này giã gạo
  • dnày học, ngủHở?
  • số bVângđánh đònHở?

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

1) l Đẹp n?

Bữa trưanày bạn chắc mệt lắm Hở?
Thưa bà, cháu đã thắng 1 phầnlúa non
Cô đó cười: chỉ làace thơm
Vì sao cô đó ăn nhiều hơn tất cả mọi người?Hở?

Vương Thừa Việt

b) tôi Đẹp I E ?

Kiến trong suốim nước uống. Không may, con sóng dâng cao, cuốn trôi Kiến và suýt chếttôi chết nó. Chỉ 1m Cổ thấy vậy liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, trốn thoátm.

Trả lời:

1) l Đẹp n?

Bữa trưa nnày bạn chắc mệt lắm nHở?
Bà ơi, cháu đã thắng 1 phần nlúa non
Cô đó cười: chỉ là nace thơm
Vì sao cô đó ăn nhiều hơn tất cả mọi người? lHở?

Vương Thừa Việt

b) tôi Đẹp I E?

Kiến trong suốitôim nước uống. Không may, con sóng dâng cao, cuốn trôi Kiến và suýt chếttôitôi chết nó. Chỉ 1tôim Cổ thấy vậy liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, trốn thoátI Em.

.


 

Thông tin thêm

Chính tả bài Người liên lạc bé trang 114

[rule_3_plain]

Chính tả bài Người liên lạc bé trang 114 chỉ dẫn các em học trò nắm vững tri thức về nghe, viết đúng bài chính tả, thể hiện đúng. Cùng lúc, biết phân biệt ay/ây, l/n, i/iê.
Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo, mau chóng soạn giáo án cho học trò của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Người liên lạc bé, Nhớ Việt Bắc, 1 trường tiểu học vùng cao của Tuần 14. Vậy mời thầy cô cùng các em học trò tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Phần Mềm Portable:
Hướng áp giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 114, 115
Câu 1
Nghe – Viết: Người liên lạc bé (Từ đầu tới đủng đỉnh đằng sau.)
❓ Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
❓Nhắc lại cách viết các tên riêng ấy.
Trả lời:
Sáng hôm đó, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng tới điểm hứa. 1 ông ké đã chờ sẵn ở ấy. Ông mỉm cười hiền từ:
– Nào, bác cháu ta lên đường!
Ông ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả 2 cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhảu đi trước, ông ké đủng đỉnh theo đằng sau.
Trả lời câu hỏi:

Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của 1 dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của 1 địa phương).
Các tên riêng ấy đều phải viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

Câu 2
Điền vào chỗ trống ay hay ây?

cây s…, ch… giã gạo
d… học, ngủ d…
số b…, đòn b…

Trả lời:

cây sậy, chày giã gạo
dạy học, ngủ dậy
số 7, đòn bẩy

Câu 3
Điền vào chỗ trống:
a) l hay n?
Trưa …ay bà mệt phải …ằmThương bà, cháu đã giành phần …ấu cơmBà cười: vừa …át vừa thơmSao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần ?
VƯƠNG THỪA VIỆT
b) i hay iê ?
Kiến xuống suối t…m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d…m chết nó. Ch…m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h…m.
Trả lời:
a) l hay n?
Trưa nay bà mệt phải nằmThương bà, cháu đã giành phần nấu cơmBà cười: vừa nát vừa thơmSao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?
VƯƠNG THỪA VIỆT
b) i hay iê?
Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

TagsChính tả lớp 3 Tiếng Việt lớp 3

[rule_2_plain]

#Chính #tả #bài #Người #liên #lạc #bé #trang


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/chinh-ta-bai-nguoi-lien-lac-nho-trang-114/
Back to top button