Giáo Dục

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ?

Cho 2 số thì tổng là 156. Nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì thương là 6 và dư là 9. Tìm số nhỏ? Bài toán tìm số là dạng toán không xa lạ với nhiều học trò, dạng toán này có thể giải theo nhiều cách không giống nhau. Hãy cùng Phần Mềm Portable VN đi tìm số bé của bài toán trên.

9 đồng: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cái cân thì số lần cân tối thiểu là bao lăm để tìm được đồng bạc nặng?

1. Cho 2 số có tổng là 156. Nếu số phệ chia cho số nhỏ thì thương là 6 nhưng dư 9. Tìm số nhỏ?

Phương pháp 1:

Số phệ chia cho số bé thì được thương 6 và dư 9 => Nếu số phệ trừ đi 9 thì được thương là số bé và thương là 6.

Khi đấy số phệ có 6 phần, số bé có 1 phần => Tổng số phần là 7 phần.

Tổng của 2 số sau số phệ trừ đi 9 là:

156 – 9 = 147

Con số bé cần tìm là:

147: 7 = 21

Phương pháp 2:

Cho số bé là a và số phệ là b

Ta có: a + b = 156

b = 6a + 9

<=> a + 6a + 9 = 156

=> 7a + 9 = 156

7a = 147

=> a = 21

Vậy số bé cần tìm là 21

2. Bài toán tìm số

Sau đây, Phần Mềm Portable VN gửi tới bạn 1 số bài toán tìm số gần giống:

Bài 1. Tổng của 2 số là 16 nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì thương là 4 nhưng dư 1. Hai số là mấy?

Gần giống như biện pháp được đưa ra trong phần 1 của bài viết này, chúng ta có:

Phương pháp 1:

Số phệ chia cho số bé thì thương 4 dư 1 => Nếu số phệ trừ 1 sẽ chia hết cho số bé và thương là 4 => Số phệ 4 phần, số nhỏ là 1 phần => Tổng số trong số các bộ phận là 5 phần

=> Tổng của 2 số sau lúc trừ đi là:

16 – 1 = 15

Con số bé cần tìm là:

15: 5 = 3

Số lượng phệ cần tìm là

16 – 3 = 13

Phương pháp 2:

Cho số bé là a và số phệ là b

Ta có: a + b = 16

b = 4a + 1

=> 4a + 1 + a = 16

=> 5a + 1 = 16

=> a = 3

b = 13

Vậy số phệ là 13, số bé là 3

Chúng tôi mời bạn giải các bài toán số sau:

Bài 1: Tổng của 2 số là 2011. Nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư là 6. tìm 2 số đấy.

Bài 2: Hiệu của 2 số là 33. Chia số phệ hơn cho số nhỏ hơn thì thương là 3 và dư là 3. Tìm 2 trong số đấy.

Bài 3: Tổng số tuổi của 2 bố con là 64. Tìm tuổi của mỗi người biết rằng tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là 4 tuổi.

Bài 4: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con là 3 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 5: Tuổi con hơn tuổi bố 2/4 tuổi. Bố hơn con 40 tuổi. Tìm tuổi con và tuổi bố.

Bài 6: Tìm 2 số có hiệu là 74. Nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì thương là 10 và dư là 2.

Bài 7: Tổng của 2 số là 72. Nếu nhân 1 số với 8, với 4 thì được tích bằng nhau. Tìm 2 người trong số họ.

Trên đây Phần Mềm Portable VN đã gửi đến độc giả lời giải bài toán: Cho 2 số có tổng là 156. Nếu số phệ chia cho số bé thì thương là 6 và dư là 9. Tìm số nhỏ? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên can tại mục Tài liệu.

Những bài viết liên can:

 • Khi đồng hành 1 quãng đường, nếu tăng tốc độ thêm 25% thì thời kì giảm đi bao lăm%?
 • Tìm tổng của các số thiên nhiên liên tục trước nhất trong 5 2021
 • Cách đây 8 5, tỷ số tuổi của con so với tuổi của mẹ là 1/4, nay tỷ số này là 2/5. Mẹ bạn ngày nay bao lăm tuổi? Bạn bao lăm tuổi?
 • 5 nay ông 56 tuổi, cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi con?
 • Cả gà và chó bó lại với nhau để tạo thành 36 con chó có 100 chân chẵn
 • Tìm số tiếp theo trong dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20 ……
 • 3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
 • 1 hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Xác suất để 3 bi cùng màu được rút ra tình cờ là bao lăm?
 • Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia cho 7 và dư 9.

 

Thông tin thêm

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số phệ chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé?

[rule_3_plain]

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số phệ chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé? Bài toán tìm số là dạng toán không xa lạ với nhiều bạn học trò, dạng toán này có thể giải được theo nhiều cách không giống nhau. Hãy cùng Phần Mềm Portable VN đi tìm số bé của bài toán trên.
9 đồng xu: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cân đĩa, cần ít ra mấy lần cân để tìm ra đồng xu nặng?
1. Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số phệ chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé?
Cách 1:
Số phệ chia số bé được thương là 6 và dư 9 => Nếu số phệ trừ đi 9 sẽ chia hết cho số bé và được thương là 6
Khi đấy, số phệ có 6 phần thì số bé có 1 phần => Tổng số phần là 7 phần
Tổng 2 số sau lúc số phệ trừ đi 9 là:
156 – 9 = 147
Số bé cần tìm là:
147 : 7 = 21

Cách 2:
Gọi số bé là a, số phệ là b
Ta có: a + b = 156
b = 6a + 9
<=> a + 6a + 9 = 156
=> 7a + 9 = 156
7a = 147
=> a = 21
Vậy số bé cần tìm là 21
2. Bài toán tìm số
Sau đây Phần Mềm Portable VN gửi tới độc giả 1 số bài toán tìm số gần giống:
Bài 1. Tổng của 2 số là 16 nếu lấy số phệ chia cho số bé được thương là 4 dư 1. Hai số đấy là?
Gần giống với cách giải được đưa ra tại mục 1 bài này, ta có:
Cách 1:
Số phệ chia cho số bé được thương là 4 dư 1 => Nếu số phệ trừ đi 1 sẽ chia hết cho số bé và được thương là 4 => Số phệ 4 phần thì số bé là 1 phần => Tổng số phần là 5 phần
=> Tổng 2 số sau lúc trừ là:
16 – 1 = 15
Số bé cần tìm là:
15 : 5 = 3
Số phệ cần tìm là
16 – 3 = 13
Cách 2:
Gọi số bé là a, số phệ là b
Ta có: a + b = 16
b = 4a + 1
=> 4a + 1 + a = 16
=> 5a + 1 = 16
=> a = 3
b = 13
Vậy số phệ là 13, số bé là 3
Mời các bạn hãy cùng giải các bài toán tìm số sau:
Bài 1: Tổng của 2 số là 2011. Nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì được thương là 4 và dư 6. tìm 2 số đấy
Bài 2: Hiệu của 2 số là 33 . Lấy số phệ chia số bé được thương là 3 và số dư là 3 . Tìm 2 số đấy.
Bài 3: Tổng số tuổi của 2 cha con là 64. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi cha kém 3 lần tuổi con là 4 tuổi .
Bài 4: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.
Bài 5: Tuổi con nhiều hơn 1/4 tuổi bố là 2. Bố hơn con 40 tuổi. Tìm tuổi con tuổi bố.
Bài 6: Tìm 2 số biết hiệu 2 số đấy là 74. Nếu lấy số phệ chia cho số nhỏ thì được thương là 10 và dư 2.
Bài 7: Tổng của 2 số là 72. Nếu nhân 1 số với 8, số kia với 4 thì được tích bằng nhau. Tìm 2 số đấy.
Trên đây, Phần Mềm Portable VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số phệ chia cho số bé được thương là 6 dư 9. Tìm số bé? Mời các độc giả thêm các bài viết liên can tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên can:

Khi đồng hành quãng đường, nếu tốc độ tăng 25% thì thời kì sẽ giảm bao lăm %?
Tìm tổng của 2021 số thiên nhiên liên tục trước nhất
8 5 trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, ngày nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao lăm tuổi? Con bao lăm tuổi?
5 nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao lăm 5 nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao lăm quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số thiên nhiên X bé nhất nhưng X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain]

#Cho #số #có #tổng #là #Nếu #lấy #số #phệ #chia #cho #số #bé #được #thương #là #dư #Tìm #số #bé


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cho-2-so-co-tong-la-156-neu-lay-so-lon-chia-cho-so-nho-duoc-thuong-la-6-du-9-tim-so-nho-2/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button