Giáo Dục

Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Tài liệu gồm 47 trang, do tác giả Ngô Thế Hoàng (thầy cô giáo dạy Toán trường THCS Hợp Đức, tỉnh Bắc Giang) biên soạn, hướng áp giải các dạng bài về bất phương trình bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán 8, giúp các em học trò lớp 8 ôn tập để sẵn sàng cho các kỳ thi chọn học trò giỏi Toán 8 cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

Dạng 1. Sử dụng khái niệm: A> B, ta xét hiệu A – B> 0, nhận thấy bất đẳng thức a2> = 0.
Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức phụ.
Dạng 3. Bất đẳng thức Cosi và Schawrz.
Dạng 4. Phân loại biến và bất đẳng thức tam giác.
Dạng 5. Tìm điểm rơi của bất đẳng thức Côsi.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học trò giỏi Toán 8

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 47 trang, được biên soạn bởi tác giả Ngô Thế Hoàng (thầy cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, tỉnh Bắc Giang), hướng áp giải các dạng toán chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học trò giỏi Toán 8, giúp các em học trò khối lớp 8 ôn tập để sẵn sàng cho các kỳ thi chọn HSG Toán 8 cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.
Dạng 1. Sử dụng khái niệm: A > B ta xét hiệu A – B > 0, để mắt tới bất đẳng thức a2 >= 0.
Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức phụ.
Dạng 3. Bất đẳng thức Cosi và Schawrz.
Dạng 4. Sắp sếp các biến và bất đẳng thức tam giác.
Dạng 5. Tìm điểm rơi của bất đẳng thức Cosi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #bất #đẳng #thức #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/02/chuyen-de-bat-dang-thuc-boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-8.html

Back to top button