Pháp Luật

Con nuôi có được quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hay không?

Con nuôi là người được ba má nuôi coi ngó, chăm nom, nuôi dưỡng và giáo dục theo quy định của luật pháp. Con nuôi có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi ko? Đây là câu hỏi được rất nhiều người ân cần, để trả lời hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Con nuôi có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi ko?

Căn cứ Điều 26 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định tổ chức, tư nhân có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi, bao gồm các tổ chức, tư nhân sau đây:

– Cha mẹ nuôi.

– Con nuôi đã thành niên.

– Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

– Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi lúc có 1 trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật này:

+ Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội;

+ Hội liên hợp đàn bà.

Như vậy, theo trên Con nuôi đã thành niên có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp của bạn, do bạn đã thành niên nên bạn có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi.

2. Trình tự, thủ tục xong xuôi việc nuôi con nuôi hợp lí

Để được khắc phục việc xong xuôi việc nuôi con nuôi, người đề xuất phải gửi đơn đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi tới Tòa án có thẩm quyền. Theo ấy, căn cứ khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự, đơn đề xuất phải có các nội dung sau đây:

– Ngày, tháng, 5 làm đơn;

– Tên Tòa án có thẩm quyền khắc phục việc dân sự;

– Tên và địa chỉ; số dế yêu, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đề xuất;

– Những vấn đề chi tiết nhưng mà Tòa án khắc phục và lý do, mục tiêu, căn cứ để đề xuất Tòa án khắc phục việc xong xuôi việc nuôi con nuôi;

– Tên, địa chỉ của những người có liên can tới việc khắc phục việc dân sự ấy (nếu có);

– Các thông tin khác nhưng mà người đề xuất cho là nhu yếu cho việc khắc phục đề xuất của mình;

– Người khởi kiện là tư nhân phải ký tên hoặc lăn tay, nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo luật pháp của cơ quan, tổ chức ấy phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Ngoài ra, kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cớ chứng minh đề xuất của mình là có căn cứ và hợp lí như giấy chứng thực nuôi con nuôi, chứng minh quần chúng / thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu. mật khẩu mở khóa…

3. Thời gian khắc phục là bao lâu?

Căn cứ vào các Điều 363, 365 và 366 của Bộ luật Dân sự:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc bắt đầu từ ngày nộp đơn, sẽ có quan toà được cắt cử thụ lý đơn. Trường hợp giấy tờ chưa đầy đủ có thể sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, bắt đầu từ ngày thu được đề xuất.

– Sau lúc xét thấy giấy tờ đủ điều kiện được chấp thuận, phải công bố cho người đề xuất nộp lệ phí trong thời hạn 05 ngày làm việc. Và sau lúc người này nộp biên lai lệ phí thì Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện.

Việc công bố thụ lý đơn đề xuất được tiến hành trong thời hạn 03 ngày làm việc và việc xét đơn đề xuất được tiến hành trong thời hạn 01 tháng, bắt đầu từ ngày Tòa án thụ lý.

Tòa án phải mở phiên họp để khắc phục việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày ra quyết định mở phiên họp.

Căn cứ vào các quy định trên, việc xong xuôi việc nuôi con nuôi sẽ được tiến hành chỉ mất khoảng nhanh nhất là khoảng 02 tháng.

Trên đây, Phần Mềm Portable VN đã trả lời thắc mắc Con nuôi có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi ko? Mời độc giả các bài liên can trong mục Dân sự, mục Hỏi đáp luật pháp.

.


 

Thông tin thêm

Con nuôi có được quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi hay ko?

[rule_3_plain]

Con nuôi là người được coi ngó, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục bởi cha, mẹ nuôi theo quy định của luật pháp. Con nuôi có được quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi hay ko? Đây là câu hỏi nhiều người ân cần, để trả lời được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.
1. Con nuôi có được quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi ko?
Căn cứ Điều 26 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định về tổ chức, tư nhân có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi bao gồm nhưng mà tổ chức, tư nhân như sau:
– Cha mẹ nuôi.
– Con nuôi đã thành niên.
– Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.
– Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi lúc có 1 trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật này:
+ Cơ quan lao động, thương binh và xã hội;
+ Hội liên hợp đàn bà.
Như vậy, theo quy định trên con nuôi đã thành niên có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp của bạn do bạn đã là người thành niên, bởi vậy bạn có quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi.
2. Trình tự, thủ tục xong xuôi nuôi con nuôi hợp lí
Để được khắc phục xong xuôi nuôi con nuôi, người có đề xuất phải gửi đơn đề xuất về việc xong xuôi nuôi con nuôi tới Tòa án có thẩm quyền. Theo ấy, căn cứ khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự, đơn đề xuất phải có các nội dung sau đây:
– Ngày, tháng, 5 làm đơn;
– Tên Tòa án có thẩm quyền khắc phục việc dân sự;
– Tên, địa chỉ; số dế yêu, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đề xuất;
– Những vấn đề chi tiết đề xuất Tòa án khắc phục và lý do, mục tiêu, căn cứ của việc đề xuất Tòa án khắc phục việc xong xuôi nuôi con nuôi;
– Tên, địa chỉ của những người có liên can tới việc khắc phục việc dân sự ấy (nếu có);
– Các thông tin khác nhưng mà người đề xuất xét thấy nhu yếu cho việc khắc phục đề xuất của mình;
– Người đề xuất là tư nhân phải ký tên hoặc lăn tay, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp lí của cơ quan, tổ chức ấy phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.
Ngoài ra, nộp kèm đơn đề xuất là các tài liệu, chứng cớ để chứng minh cho đề xuất của mình là có căn cứ và hợp lí như giấy chứng thực nuôi con nuôi, Chứng minh quần chúng/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu…
3. Thời gian khắc phục là bao lâu?
Căn cứ các Điều 363, Điều 365, 366 Bộ luật Dân sự:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau lúc nộp đơn sẽ có Thẩm phán được cắt cử khắc phục đơn đề xuất. Nếu đơn chưa đầy đủ nội dung thì được sửa đổi, bổ sung trong 07 ngày bắt đầu từ ngày thu được đề xuất.
– Sau lúc xét thấy đơn đủ điều kiện thụ lý thì công bố cho người đề xuất nộp lệ phí trong thời hạn 05 ngày làm việc. Và sau lúc người này nộp biên lai thu tiền lệ phí thì Tòa án sẽ thụ lý đơn đề xuất.
– Việc công bố thụ lý đơn đề xuất sẽ được tiến hành trong 03 ngày làm việc và xét đơn đề xuất được tiến hành trong thời hạn 01 tháng bắt đầu từ ngày Tòa án thụ lý.
– Tòa án phải mở phiên họp để khắc phục việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày ra quyết định mở phiên họp.
Căn cứ các quy định trên, việc khắc phục xong xuôi nuôi con nuôi sẽ được tiến hành chỉ mất khoảng nhanh nhất là khoảng 02 tháng.
Trên đây, Phần Mềm Portable VN đã giải đáp câu hỏi Con nuôi có được quyền đề xuất xong xuôi việc nuôi con nuôi hay ko? Mời các độc giả các bài viết liên can tại mục Dân sự , mảng Hỏi đáp luật pháp.

TagsDân sự

[rule_2_plain]

#Con #nuôi #có #được #quyền #yêu #cầu #chấm #dứt #việc #nuôi #con #nuôi #hay #ko


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/con-nuoi-co-duoc-quyen-yeu-cau-cham-dut-viec-nuoi-con-nuoi-hay-khong/

Back to top button