Tài Liệu

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH về chỉ dẫn công việc tuyển sinh đại học, đã được Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành vào ngày 22/05/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này, sẽ được từ khi ngày ban hành chính thức. Dưới đây là nội dung cụ thể của công văn, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 1778/BGDĐT-GDĐH

V/v: Chỉ dẫn công việc tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 5 2020

Kính gửi:

– Các đại học, học viện, trường đại học;

– Các trường sĩ quan có huấn luyện trình độ đại học;

– Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non;

– Các sở giáo dục và huấn luyện; Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Ngày 7 tháng 5 5 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện (GDĐT) đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non (CĐGDMN) kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT (gọi chung là Quy chế tuyển sinh).

Để hợp nhất khai triển tiến hành quy định của Quy chế tuyển sinh, Bộ GDĐT chỉ dẫn các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường sĩ quan có huấn luyện trình độ đại học (gọi chung là trường), các sở giáo dục và huấn luyện, Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) 1 số nội dung trong khai triển công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN như sau:

I. Tổ chức tuyển sinh

1. Đối với các sở GDĐT:

a) Sử dụng nick và mật khẩu đã được cấp trong công đoạn tổ chức thi tốt nghiệp trung học rộng rãi (THPT) để nhập dữ liệu chuyên dụng cho công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN;

b) Tổ chức tiến hành kiểm tra, xác định khu vực dành đầu tiên cho các trường THPT và tương đương, xác định các xã gian khổ, xã đặc trưng gian khổ tại địa phương theo các quy định hiện hành;

c) Chỉ đạo các đơn vị thu nạp “Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng” (ĐKDT) và “Phiếu điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non” (ĐKXT) (gọi chung là điểm thu nạp giấy tờ); sẵn sàng đủ hạ tầng, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh để chỉ dẫn, cung ứng thí sinh; nhập thông tin Phiếu ĐKXT Phụ lục 2 vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; bảo đảm thứ tự, thời hạn tiến hành công tác theo kế hoạch chung về tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1;

d) Chỉ dẫn thí sinh sử dụng nick và mật khẩu tư nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để rà soát thông tin tư nhân và tiến hành điều chỉnh ĐKXT online;

đ) Chỉ dẫn thí sinh có nhu cầu tiến hành điều chỉnh ước muốn ĐKXT sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần chỉ cần khoảng quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: online hoặc bằng Phiếu ĐKXT. Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh ước muốn ĐKXT sau lúc có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

– Điều chỉnh bằng phương thức online: Thí sinh sử dụng nick và mật khẩu tư nhân đã được cấp để tiến hành việc điều chỉnh ước muốn ĐKXT. Xem xét thí sinh: Phương thức này chỉ chấp thuận lúc số lượng ước muốn sau lúc điều chỉnh ko phệ hơn số lượng ước muốn đã đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT;

– Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh ngày càng tăng số lượng ước muốn so với số lượng ước muốn đã đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số ước muốn ngày càng tăng theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nạp giấy tờ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Xem xét thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi ko đúng sẽ ko được hệ thống ứng dụng chấp thuận và bị loại. Điểm thu nạp giấy tờ phải đề xuất thí sinh rà soát kết quả điều chỉnh ước muốn ĐKXT chỉ cần khoảng quy định và đề xuất điều chỉnh sơ sót nếu có.

Cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu bổn phận về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại lúc thí sinh đề xuất và lưu bản đề xuất điều chỉnh sơ sót của thí sinh;

e) Chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng tiến hành điều chỉnh ước muốn ĐKXT online.

2. Đối với các trường đại học; cao đẳng có tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non

a) Mỗi trường được gán 01 mã số và cấp 1 nick (tên truy cập và mật khẩu) để sử dụng trong công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN;

b) Thực hiện lịch tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1 của Chỉ dẫn này, nếu có sự chỉnh sửa Bộ GDĐT sẽ công bố lại tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (địa chỉ http://thituyensinh.vn), và gửi trực tiếp đến địa chỉ e-mail của chỉ huy, cán bộ làm công việc tuyển sinh của các trường đã đăng kí với Bộ GDĐT;

c) Tổ chức xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển vào các cấp học của trường theo quy định tại mục III của Chỉ dẫn này;

d) Đề án tuyển sinh của trường phải cung ứng đầy đủ, rõ ràng các thông tin tuyển sinh theo quy định, trong ấy xem xét:

– Tránh việc để thí sinh lầm lẫn giữa quy định xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 7 của Quy chế với phương án tuyển sinh riêng của trường; giữa tên các trường; tuyển sinh nhân vật trong và ngoài tỉnh; tuyển sinh vào phân hiệu của trường với trường; chương trình huấn luyện chuẩn và các chương trình huấn luyện khác của nhà trường.

– Ban bố công khai sáng tỏ điều kiện bảo đảm chất lượng trong việc xác định tiêu chí tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng, chế độ dành đầu tiên của trường gắn với đề xuất của ngành huấn luyện, hướng đến mục tiêu chọn lọc thí sinh có học lực tốt, nhiệt huyết với ngành nghề để tăng lên chất lượng huấn luyện, bảo đảm bản lĩnh có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

– Đối với các quy định mới có tác động tới công đoạn sẵn sàng đăng ký xét tuyển của thí sinh, trường cần sớm ban bố và có lịch trình khai triển tiến hành thích hợp, giúp cho thí sinh có đủ thời kì sẵn sàng, phục vụ đề xuất của trường, các trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển các môn văn hóa, các môn thi năng khiếu và các môn thi bình chọn năng lực và các vẻ ngoài khác phải tiến hành theo quy định tại Điều 12 của Quy chế tuyển sinh;

– Đề án tuyển sinh của trường phải xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính tới ngày thí sinh khởi đầu đăng ký xét tuyển. Các trường phải bảo đảm tuyệt đối chuẩn xác, hợp nhất của các thông tin tuyển sinh khai báo trong trang Nghiệp vụ với các thông tin trong Đề án (như mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển và tiêu chí xét tuyển, mục tiêu phụ,…). Việc để sơ sót trong khâu này sẽ tác động nghiêm trọng tới lợi quyền của thí sinh, tác động trực tiếp tới công việc tuyển sinh của hệ thống. Trường chịu bổn phận giải trình về các nội dung của Đề án với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các đối tác liên can theo quy định và theo đề xuất; chịu bổn phận trước luật pháp về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng, tính đầy đủ, chuẩn xác của các nội dung trong đề án; Đề án phải gửi về Bộ GDĐT ngay sau lúc đăng trên trang thông tin điện tử của trường.

đ) Trong đợt 1, các trường có thủ tục sơ tuyển; các trường tổ chức thi bình chọn năng lực hoặc có môn thi năng khiếu liên kết với sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh phải chấm dứt việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước ngày 30 tháng 8 5 2020 và tiến hành thứ tự xét tuyển quy định tại khoản 6 Điều 10 của Quy chế tuyển sinh; lúc xét tuyển đợt tiếp theo (nếu có) phải chấm dứt việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước lúc xét tuyển. Các thông tin cập nhật gồm:

– Danh sách các thí sinh đã đạt đề xuất sơ tuyển;

– Danh sách các thí sinh đã đạt đề xuất bình chọn năng lực hoặc đạt yêu khung thành năng khiếu.

e) Các trường sử dụng cùng lúc nhiều phương thức tuyển sinh cho 1 ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) phải xác định và ban bố công khai tiêu chí, mức điểm nhận ĐKXT cho từng phương thức tuyển sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh;

g) Các trường công khai mức điểm nhận ĐKXT đối với các tổ hợp xét tuyển không giống nhau sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện khác ko trái với Quy chế tuyển sinh;

Mức điểm tối thiểu của từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định mà ko trái với Quy chế thi tốt nghiệp THPT và nêu rõ trong đề án tuyển sinh;

Các trường tuyển sinh nhóm ngành huấn luyện thầy cô giáo, CĐGDMN; nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề phải công khai mức điểm nhận ĐKXT đối với các tổ hợp xét tuyển không giống nhau sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT thích hợp với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và các điều kiện khác ko trái với Quy chế tuyển sinh;

h) Trong thời kì thí sinh điều chỉnh ước muốn ĐKXT các trường ko cập nhật, ko ban bố thông tin thí sinh ĐKXT vào trường;

i) Các trường phải sắp xếp bộ phận túc trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công việc tuyển sinh, nắm vững quy chế để trả lời các thắc mắc liên can tới công việc xét tuyển của trường và cơ chế dành đầu tiên trong tuyển sinh;

k) Tạo điều kiện cung ứng thí sinh được sử dụng các phòng máy tính nối mạng internet của trường để tiến hành việc điều chỉnh ước muốn ĐKXT bằng phương thức online (nếu thí sinh có nhu cầu).

II. Chính sách dành đầu tiên trong tuyển sinh

1. Các văn bản quy định về cơ chế dành đầu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Quy định tại Phụ lục 11.

2. Dành đầu tiên khu vực đối với thí sinh vật học tại các trường THPT và tương đương có sự chỉnh sửa cơ chế dành đầu tiên

Đối với các trường THPT do chỉnh sửa địa giới hành chính, chuyển vị trí hoặc chỉnh sửa cấp hành chính, chế độ dẫn tới chỉnh sửa mức dành đầu tiên khu vực thì mỗi quá trình hưởng mức dành đầu tiên không giống nhau, trường sẽ được gán 1 mã trường không giống nhau cộng với 1 mức dành đầu tiên khu vực thích hợp. Thí sinh căn cứ thời kì học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các quá trình để thừa hưởng đúng mức dành đầu tiên theo khu vực (Tỉ dụ: Trường THPT Nguyễn Đình Liễn từ 5 2013 về trước đóng trên khu vực Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV2-NT, từ 5 2014 Trường chuyển tới địa bàn Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV1. Vậy Trường này sẽ được gán 2 mã không giống nhau: Mã 068 – gán cho Trường chỉ cần khoảng từ 5 2013 về trước; Mã 053 – gán cho Trường chỉ cần khoảng từ 5 2014 cho đến nay. Nếu thí sinh vật học tại Trường này từ 5 2013 tới 5 2015, lớp 10 sẽ khai mã trường là 068, lớp 11 và lớp 12 khai mã trường là 053).

3. Giấy tờ để thừa hưởng dành đầu tiên theo nhân vật

– Bản photocopy Giđấy chứng thực nhân vật dành đầu tiên;

– Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng thực để hưởng nhân vật dành đầu tiên 01 là Bản photocopy giấy khai sinh trên ấy ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy má hợp lí minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính tới ngày thi trước tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 chỉ cần khoảng học THPT.

– Đối với thí sinh thuộc nhân vật người có công với cách mệnh hoặc con của người có công với cách mệnh: Giđấy chứng thực để hưởng dành đầu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy má nói trên để các trường đối chiếu lúc làm thủ tục nhập học.

4. Xác định mức điểm dành đầu tiên:

– Mức điểm dành đầu tiên xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Nếu trường xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này (tỉ dụ trường nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển) thì phải qui đổi mức điểm dành đầu tiên tương ứng với thang điểm mới và ban bố trong Đề án tuyển sinh trước lúc thí sinh đăng ký dự thi.

– Các quy định “điểm xét tốt nghiệp” trong quy chế được hiểu là 1 điều kiện (ngưỡng bảo đảm chất lượng) để thí sinh đăng kí tuyển sinh vào các trường đối với nhóm ngành huấn luyện thầy cô giáo và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, trường ko được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp (Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định “điểm xét tốt nghiệp” đã bao gồm cả điểm dành đầu tiên khu vực và dành đầu tiên nhân vật, mức dành đầu tiên ko giống với mức dành đầu tiên trong Quy chế tuyển sinh. Để tránh việc thí sinh cộng điểm dành đầu tiên 2 lần, nếu trường sử dụng “điểm xét tốt nghiệp” để xét tuyển, thì phải trừ đi điểm dành đầu tiên đã được cộng vào trong “điểm xét tốt nghiệp” sau ấy mới cộng thêm dành đầu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh để xét tuyển.)

III. Xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển

1. Các cấp xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển

a) Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc:

– Danh mục các cấp đúng hoặc ngành gần với môn thi học trò giỏi (HSG) tổ quốc được xác định tại Phụ lục 6. Các trường có thể bổ sung thêm các cấp đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG tổ quốc thích hợp với đề xuất đầu vào các cấp huấn luyện của trường, mà phải ban bố trong Đề án tuyển sinh;

– Nếu ko tiếp diễn xét tuyển thẳng vào 1 số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG tổ quốc, các trường phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công cụ thông tin đại chúng khác ít ra 3 5 trước lúc vận dụng.

b) Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các cấp đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 6, các trường ĐH, CĐGDMN xét tuyển thẳng vào ngành học thích hợp với kết quả dự án hoặc đề tài nhưng mà thí sinh đoạt giải.

c) Đối với thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế:

Căn cứ Đề án tuyển sinh đã ban bố về tiêu chí, mục tiêu, khuôn khổ ngành nghề, chương trình định hướng huấn luyện các trường xét tuyển đối với thí sinh đạt 1 trong các giải nhất, nhị, 3 tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt đề xuất đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT theo quy định của luật pháp.

d) Các trường ban bố công khai tiêu chí, mục tiêu, khuôn khổ ngành nghề, chương trình định hướng huấn luyện để xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của trường.

2. Tổ chức xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển

a) Nguyên tắc: Tuyển vào ngành đúng trước, sau ấy xét tuyển vào ngành gần;

b) Tiêu chí, thứ tự xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển của trường phải được ban bố trong Đề án tuyển sinh; tiến hành theo lịch tuyển sinh được quy định tại Phụ lục 1;

c) Thí sinh phải mày mò kỹ thông tin về điều kiện, giấy tờ và nộp giấy tờ đăng ký xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT; theo chỉ dẫn cụ thể của từng trường và nộp giấy tờ về Sở GDĐT chỉ cần khoảng quy định.

3. Đăng ký xét tuyển thẳng

a) Thí sinh phải nộp giấy tờ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020:

– Giấy tờ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 3;

+ Ít ra 1 trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng thực là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giđấy chứng thực đoạt giải Kỳ thi chọn HSG tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giđấy chứng thực đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng thực các nhân vật dành đầu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai bì thư đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

– Giấy tờ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 4;

+ Bản photocopy học bạ 3 5 học THPT;

+ Hai bì thư đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

b) Sau lúc có công bố trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng thực đoạt giải để công nhận nhập học chỉ cần khoảng quy định (thời kì tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

4. Đăng ký dành đầu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh nếu ko sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020. Giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển Phụ lục 5;

b) Ít ra 1 trong các bản photocopy sau: Giđấy chứng thực đoạt giải Kỳ thi chọn HSG tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc, quốc tế; Giđấy chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, Giđấy chứng thực đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

5. Trách nhiệm của các sở GDĐT

a) Chỉ dẫn các trường THPT có thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển khai phiếu theo quy định;

b) Trước ngày 01/8/2020, gửi giấy tờ xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển kèm theo danh sách Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10 cho các trường có thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển.

6. Trách nhiệm của các trường

a) Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh, danh mục ngành huấn luyện được xét tuyển thẳng theo quy định tại Phụ lục 6 của Chỉ dẫn này, các trường quy định chi tiết ngành thí sinh được xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải; quy định chi tiết về dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; thứ tự xét xếp ngành học xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển của trường, ban bố công khai trong đề án tuyển sinh trước ngày thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT;

b) Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2020 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để công bố cho thí sinh;

c) Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện dành đầu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh;

d) Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/9/2020.

đ) Nhập danh sách thí sinh nhập học theo đúng cấu trúc của tất cả các phương thức xét tuyển, vẻ ngoài huấn luyện lên Hệ thống và gửi báo cáo về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/02/2021

Bộ GDĐT đề xuất các trường, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức tiến hành nghiêm chỉnh các nội dung chỉ dẫn trên đây.

Bộ GDĐT sẽ tổ chức rà soát các trường có tín hiệu vi phạm Quy chế tuyển sinh, vi phạm trong tiến hành tiêu chí tuyển sinh và xử lý theo các quy định hiện hành.

Trong công đoạn tiến hành nếu có gian khổ, vướng mắc, đề xuất các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) theo dế yêu số: 024.32293009, 024.38692392; địa chỉ Email: [email protected] để được chỉ dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp);
– UBVHGD TNTNNĐ của QH (để b/c);
– VP Chính phủ (để b/c);
– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– Các bộ, ngành (để phối hợp);
– UBND các tỉnh, thị thành (để phối hợp);
– Các Cục, Vụ, Viện, TTr. (để tiến hành);
– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
– Lưu : VP, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc


 

Thông tin thêm

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH

[rule_3_plain]

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH về chỉ dẫn công việc tuyển sinh đại học, đã được Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành vào ngày 22/05/2020. Hiệu lực của văn bản luật pháp này, sẽ được từ khi ngày ban hành chính thức. Dưới đây là nội dung cụ thể của công văn, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO___________
Số: 1778/BGDĐT-GDĐH
V/v: Chỉ dẫn công việc tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________________
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 5 2020

Kính gửi:
– Các đại học, học viện, trường đại học;
– Các trường sĩ quan có huấn luyện trình độ đại học;
– Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non;
– Các sở giáo dục và huấn luyện; Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.
Ngày 7 tháng 5 5 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện (GDĐT) đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Măng non (CĐGDMN) kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT (gọi chung là Quy chế tuyển sinh).
Để hợp nhất khai triển tiến hành quy định của Quy chế tuyển sinh, Bộ GDĐT chỉ dẫn các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường sĩ quan có huấn luyện trình độ đại học (gọi chung là trường), các sở giáo dục và huấn luyện, Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) 1 số nội dung trong khai triển công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN như sau:
I. Tổ chức tuyển sinh
1. Đối với các sở GDĐT:
a) Sử dụng nick và mật khẩu đã được cấp trong công đoạn tổ chức thi tốt nghiệp trung học rộng rãi (THPT) để nhập dữ liệu chuyên dụng cho công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN;
b) Tổ chức tiến hành kiểm tra, xác định khu vực dành đầu tiên cho các trường THPT và tương đương, xác định các xã gian khổ, xã đặc trưng gian khổ tại địa phương theo các quy định hiện hành;
c) Chỉ đạo các đơn vị thu nạp “Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng” (ĐKDT) và “Phiếu điều chỉnh ước muốn đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non” (ĐKXT) (gọi chung là điểm thu nạp giấy tờ); sẵn sàng đủ hạ tầng, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh để chỉ dẫn, cung ứng thí sinh; nhập thông tin Phiếu ĐKXT Phụ lục 2 vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; bảo đảm thứ tự, thời hạn tiến hành công tác theo kế hoạch chung về tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1;
d) Chỉ dẫn thí sinh sử dụng nick và mật khẩu tư nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để rà soát thông tin tư nhân và tiến hành điều chỉnh ĐKXT online;
đ) Chỉ dẫn thí sinh có nhu cầu tiến hành điều chỉnh ước muốn ĐKXT sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần chỉ cần khoảng quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: online hoặc bằng Phiếu ĐKXT. Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh ước muốn ĐKXT sau lúc có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.
– Điều chỉnh bằng phương thức online: Thí sinh sử dụng nick và mật khẩu tư nhân đã được cấp để tiến hành việc điều chỉnh ước muốn ĐKXT. Xem xét thí sinh: Phương thức này chỉ chấp thuận lúc số lượng ước muốn sau lúc điều chỉnh ko phệ hơn số lượng ước muốn đã đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT;
– Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh ngày càng tăng số lượng ước muốn so với số lượng ước muốn đã đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số ước muốn ngày càng tăng theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nạp giấy tờ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Xem xét thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi ko đúng sẽ ko được hệ thống ứng dụng chấp thuận và bị loại. Điểm thu nạp giấy tờ phải đề xuất thí sinh rà soát kết quả điều chỉnh ước muốn ĐKXT chỉ cần khoảng quy định và đề xuất điều chỉnh sơ sót nếu có.
Cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu bổn phận về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại lúc thí sinh đề xuất và lưu bản đề xuất điều chỉnh sơ sót của thí sinh;
e) Chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng tiến hành điều chỉnh ước muốn ĐKXT online.
2. Đối với các trường đại học; cao đẳng có tuyển sinh ngành Giáo dục Măng non
a) Mỗi trường được gán 01 mã số và cấp 1 nick (tên truy cập và mật khẩu) để sử dụng trong công việc tuyển sinh ĐH, CĐGDMN;
b) Thực hiện lịch tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1 của Chỉ dẫn này, nếu có sự chỉnh sửa Bộ GDĐT sẽ công bố lại tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (địa chỉ http://thituyensinh.vn), và gửi trực tiếp đến địa chỉ e-mail của chỉ huy, cán bộ làm công việc tuyển sinh của các trường đã đăng kí với Bộ GDĐT;
c) Tổ chức xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển vào các cấp học của trường theo quy định tại mục III của Chỉ dẫn này;
d) Đề án tuyển sinh của trường phải cung ứng đầy đủ, rõ ràng các thông tin tuyển sinh theo quy định, trong ấy xem xét:
– Tránh việc để thí sinh lầm lẫn giữa quy định xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 7 của Quy chế với phương án tuyển sinh riêng của trường; giữa tên các trường; tuyển sinh nhân vật trong và ngoài tỉnh; tuyển sinh vào phân hiệu của trường với trường; chương trình huấn luyện chuẩn và các chương trình huấn luyện khác của nhà trường.
– Ban bố công khai sáng tỏ điều kiện bảo đảm chất lượng trong việc xác định tiêu chí tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng, chế độ dành đầu tiên của trường gắn với đề xuất của ngành huấn luyện, hướng đến mục tiêu chọn lọc thí sinh có học lực tốt, nhiệt huyết với ngành nghề để tăng lên chất lượng huấn luyện, bảo đảm bản lĩnh có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.
– Đối với các quy định mới có tác động tới công đoạn sẵn sàng đăng ký xét tuyển của thí sinh, trường cần sớm ban bố và có lịch trình khai triển tiến hành thích hợp, giúp cho thí sinh có đủ thời kì sẵn sàng, phục vụ đề xuất của trường, các trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển các môn văn hóa, các môn thi năng khiếu và các môn thi bình chọn năng lực và các vẻ ngoài khác phải tiến hành theo quy định tại Điều 12 của Quy chế tuyển sinh;
– Đề án tuyển sinh của trường phải xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính tới ngày thí sinh khởi đầu đăng ký xét tuyển. Các trường phải bảo đảm tuyệt đối chuẩn xác, hợp nhất của các thông tin tuyển sinh khai báo trong trang Nghiệp vụ với các thông tin trong Đề án (như mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển và tiêu chí xét tuyển, mục tiêu phụ,…). Việc để sơ sót trong khâu này sẽ tác động nghiêm trọng tới lợi quyền của thí sinh, tác động trực tiếp tới công việc tuyển sinh của hệ thống. Trường chịu bổn phận giải trình về các nội dung của Đề án với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các đối tác liên can theo quy định và theo đề xuất; chịu bổn phận trước luật pháp về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng, tính đầy đủ, chuẩn xác của các nội dung trong đề án; Đề án phải gửi về Bộ GDĐT ngay sau lúc đăng trên trang thông tin điện tử của trường.
đ) Trong đợt 1, các trường có thủ tục sơ tuyển; các trường tổ chức thi bình chọn năng lực hoặc có môn thi năng khiếu liên kết với sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh phải chấm dứt việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước ngày 30 tháng 8 5 2020 và tiến hành thứ tự xét tuyển quy định tại khoản 6 Điều 10 của Quy chế tuyển sinh; lúc xét tuyển đợt tiếp theo (nếu có) phải chấm dứt việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước lúc xét tuyển. Các thông tin cập nhật gồm:
– Danh sách các thí sinh đã đạt đề xuất sơ tuyển;
– Danh sách các thí sinh đã đạt đề xuất bình chọn năng lực hoặc đạt yêu khung thành năng khiếu.
e) Các trường sử dụng cùng lúc nhiều phương thức tuyển sinh cho 1 ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) phải xác định và ban bố công khai tiêu chí, mức điểm nhận ĐKXT cho từng phương thức tuyển sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh;
g) Các trường công khai mức điểm nhận ĐKXT đối với các tổ hợp xét tuyển không giống nhau sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện khác ko trái với Quy chế tuyển sinh;
Mức điểm tối thiểu của từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định mà ko trái với Quy chế thi tốt nghiệp THPT và nêu rõ trong đề án tuyển sinh;
Các trường tuyển sinh nhóm ngành huấn luyện thầy cô giáo, CĐGDMN; nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề phải công khai mức điểm nhận ĐKXT đối với các tổ hợp xét tuyển không giống nhau sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp THPT thích hợp với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và các điều kiện khác ko trái với Quy chế tuyển sinh;
h) Trong thời kì thí sinh điều chỉnh ước muốn ĐKXT các trường ko cập nhật, ko ban bố thông tin thí sinh ĐKXT vào trường;
i) Các trường phải sắp xếp bộ phận túc trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công việc tuyển sinh, nắm vững quy chế để trả lời các thắc mắc liên can tới công việc xét tuyển của trường và cơ chế dành đầu tiên trong tuyển sinh;
k) Tạo điều kiện cung ứng thí sinh được sử dụng các phòng máy tính nối mạng internet của trường để tiến hành việc điều chỉnh ước muốn ĐKXT bằng phương thức online (nếu thí sinh có nhu cầu).
II. Chính sách dành đầu tiên trong tuyển sinh
1. Các văn bản quy định về cơ chế dành đầu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Quy định tại Phụ lục 11.
2. Dành đầu tiên khu vực đối với thí sinh vật học tại các trường THPT và tương đương có sự chỉnh sửa cơ chế dành đầu tiên
Đối với các trường THPT do chỉnh sửa địa giới hành chính, chuyển vị trí hoặc chỉnh sửa cấp hành chính, chế độ dẫn tới chỉnh sửa mức dành đầu tiên khu vực thì mỗi quá trình hưởng mức dành đầu tiên không giống nhau, trường sẽ được gán 1 mã trường không giống nhau cộng với 1 mức dành đầu tiên khu vực thích hợp. Thí sinh căn cứ thời kì học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các quá trình để thừa hưởng đúng mức dành đầu tiên theo khu vực (Tỉ dụ: Trường THPT Nguyễn Đình Liễn từ 5 2013 về trước đóng trên khu vực Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV2-NT, từ 5 2014 Trường chuyển tới địa bàn Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV1. Vậy Trường này sẽ được gán 2 mã không giống nhau: Mã 068 – gán cho Trường chỉ cần khoảng từ 5 2013 về trước; Mã 053 – gán cho Trường chỉ cần khoảng từ 5 2014 cho đến nay. Nếu thí sinh vật học tại Trường này từ 5 2013 tới 5 2015, lớp 10 sẽ khai mã trường là 068, lớp 11 và lớp 12 khai mã trường là 053).
3. Giấy tờ để thừa hưởng dành đầu tiên theo nhân vật
– Bản photocopy Giđấy chứng thực nhân vật dành đầu tiên;
– Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng thực để hưởng nhân vật dành đầu tiên 01 là Bản photocopy giấy khai sinh trên ấy ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy má hợp lí minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính tới ngày thi trước tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 chỉ cần khoảng học THPT.
– Đối với thí sinh thuộc nhân vật người có công với cách mệnh hoặc con của người có công với cách mệnh: Giđấy chứng thực để hưởng dành đầu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy má nói trên để các trường đối chiếu lúc làm thủ tục nhập học.
4. Xác định mức điểm dành đầu tiên:
– Mức điểm dành đầu tiên xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Nếu trường xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này (tỉ dụ trường nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển) thì phải qui đổi mức điểm dành đầu tiên tương ứng với thang điểm mới và ban bố trong Đề án tuyển sinh trước lúc thí sinh đăng ký dự thi.
– Các quy định “điểm xét tốt nghiệp” trong quy chế được hiểu là 1 điều kiện (ngưỡng bảo đảm chất lượng) để thí sinh đăng kí tuyển sinh vào các trường đối với nhóm ngành huấn luyện thầy cô giáo và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, trường ko được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp (Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định “điểm xét tốt nghiệp” đã bao gồm cả điểm dành đầu tiên khu vực và dành đầu tiên nhân vật, mức dành đầu tiên ko giống với mức dành đầu tiên trong Quy chế tuyển sinh. Để tránh việc thí sinh cộng điểm dành đầu tiên 2 lần, nếu trường sử dụng “điểm xét tốt nghiệp” để xét tuyển, thì phải trừ đi điểm dành đầu tiên đã được cộng vào trong “điểm xét tốt nghiệp” sau ấy mới cộng thêm dành đầu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh để xét tuyển.)
III. Xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển
1. Các cấp xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển
a) Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học trò giỏi tổ quốc:
– Danh mục các cấp đúng hoặc ngành gần với môn thi học trò giỏi (HSG) tổ quốc được xác định tại Phụ lục 6. Các trường có thể bổ sung thêm các cấp đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG tổ quốc thích hợp với đề xuất đầu vào các cấp huấn luyện của trường, mà phải ban bố trong Đề án tuyển sinh;
– Nếu ko tiếp diễn xét tuyển thẳng vào 1 số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG tổ quốc, các trường phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công cụ thông tin đại chúng khác ít ra 3 5 trước lúc vận dụng.
b) Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc
Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các cấp đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 6, các trường ĐH, CĐGDMN xét tuyển thẳng vào ngành học thích hợp với kết quả dự án hoặc đề tài nhưng mà thí sinh đoạt giải.
c) Đối với thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế:
Căn cứ Đề án tuyển sinh đã ban bố về tiêu chí, mục tiêu, khuôn khổ ngành nghề, chương trình định hướng huấn luyện các trường xét tuyển đối với thí sinh đạt 1 trong các giải nhất, nhị, 3 tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt đề xuất đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT theo quy định của luật pháp.
d) Các trường ban bố công khai tiêu chí, mục tiêu, khuôn khổ ngành nghề, chương trình định hướng huấn luyện để xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của trường.
2. Tổ chức xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển
a) Nguyên tắc: Tuyển vào ngành đúng trước, sau ấy xét tuyển vào ngành gần;
b) Tiêu chí, thứ tự xét và xếp ngành học xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển của trường phải được ban bố trong Đề án tuyển sinh; tiến hành theo lịch tuyển sinh được quy định tại Phụ lục 1;
c) Thí sinh phải mày mò kỹ thông tin về điều kiện, giấy tờ và nộp giấy tờ đăng ký xét tuyển thẳng và dành đầu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ GDĐT; theo chỉ dẫn cụ thể của từng trường và nộp giấy tờ về Sở GDĐT chỉ cần khoảng quy định.
3. Đăng ký xét tuyển thẳng
a) Thí sinh phải nộp giấy tờ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020:
– Giấy tờ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 3;
+ Ít ra 1 trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng thực là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giđấy chứng thực đoạt giải Kỳ thi chọn HSG tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giđấy chứng thực đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng thực các nhân vật dành đầu tiên tuyển thẳng khác;
+ Hai bì thư đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
– Giấy tờ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 4;
+ Bản photocopy học bạ 3 5 học THPT;
+ Hai bì thư đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số dế yêu của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
b) Sau lúc có công bố trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng thực đoạt giải để công nhận nhập học chỉ cần khoảng quy định (thời kì tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).
4. Đăng ký dành đầu tiên xét tuyển
Thí sinh thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh nếu ko sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020. Giấy tờ đăng ký dành đầu tiên xét tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký dành đầu tiên xét tuyển Phụ lục 5;
b) Ít ra 1 trong các bản photocopy sau: Giđấy chứng thực đoạt giải Kỳ thi chọn HSG tổ quốc; Giđấy chứng thực đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ quốc, quốc tế; Giđấy chứng thực đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, Giđấy chứng thực đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.
5. Trách nhiệm của các sở GDĐT
a) Chỉ dẫn các trường THPT có thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển khai phiếu theo quy định;
b) Trước ngày 01/8/2020, gửi giấy tờ xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển kèm theo danh sách Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10 cho các trường có thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển.
6. Trách nhiệm của các trường
a) Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh, danh mục ngành huấn luyện được xét tuyển thẳng theo quy định tại Phụ lục 6 của Chỉ dẫn này, các trường quy định chi tiết ngành thí sinh được xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải; quy định chi tiết về dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; thứ tự xét xếp ngành học xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển của trường, ban bố công khai trong đề án tuyển sinh trước ngày thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT;
b) Trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2020 các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để công bố cho thí sinh;
c) Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện dành đầu tiên xét tuyển đã đăng ký vào trường theo lịch tuyển sinh;
d) Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/9/2020.
đ) Nhập danh sách thí sinh nhập học theo đúng cấu trúc của tất cả các phương thức xét tuyển, vẻ ngoài huấn luyện lên Hệ thống và gửi báo cáo về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/02/2021
Bộ GDĐT đề xuất các trường, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức tiến hành nghiêm chỉnh các nội dung chỉ dẫn trên đây.
Bộ GDĐT sẽ tổ chức rà soát các trường có tín hiệu vi phạm Quy chế tuyển sinh, vi phạm trong tiến hành tiêu chí tuyển sinh và xử lý theo các quy định hiện hành.
Trong công đoạn tiến hành nếu có gian khổ, vướng mắc, đề xuất các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Đại học) theo dế yêu số: 024.32293009, 024.38692392; địa chỉ Email: [email protected] để được chỉ dẫn./.

Nơi nhận:– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để phối hợp);– UBVHGD TNTNNĐ của QH (để b/c);– VP Chính phủ (để b/c);– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);– Các bộ, ngành (để phối hợp);– UBND các tỉnh, thị thành (để phối hợp);– Các Cục, Vụ, Viện, TTr. (để tiến hành);– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;– Lưu : VP, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

[rule_2_plain]

#Công #văn #1778BGDĐTGDĐH


Back to top button