Pháp Luật

Công văn 8228/BYT-MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Chỉ dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cơ sở sản xuất kinh doanh

Ngày 30/9/2021, Bộ Y tế có Công văn 8228 / BYT-MT gửi Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương về việc chỉ dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đấy, nhằm đẩy mạnh công việc phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các địa phương trong tình hình mới; Bộ Y tế đề xuất các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thị thành khẩn trương tiến hành chỉ huy tại Công văn 8228 / BYT-MT.

Nội dung cụ thể của Công văn mời các bạn xem file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Công văn 8228/BYT-MT chỉ dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

[rule_3_plain]

Chỉ dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Ngày 30/9 5 2021 Bộ y tế đã ban hành Công văn 8228/BYT-MT gửi Ủy ban dân chúng các tỉnh/thị thành trực thuộc trung ương về chỉ dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo đấy để đẩy mạnh công việc phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới; Bộ y tế đề xuất các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh khẩn trương tiến hành khai triển các nội dung chi đạo tại Công văn 8228/BYT-MT.
Chi tiết Công văn mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#Công #văn #8228BYTMT #hướng #dẫn #xét #nghiệm #SARSCoV2 #đối #với #cơ #sở #sản #xuất #kinh #doanh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cong-van-8228-byt-mt-huong-dan-xet-nghiem-sars-cov-2-doi-voi-co-so-san-xuat-kinh-doanh/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button