Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thí điểm hợp nhất

Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành danh sách thử nghiệm thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, cấp huyện. Dưới đây là danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đang tiến hành thử nghiệm thống nhất.

Danh sách này được nói đến chi tiết tại Công văn 5898 / BNV-TCBC do Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/11/2019 với tiêu chí đổi mới, bố trí tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. , có hiệu lực.

Thí điểm danh sách thống nhất cơ quan chuyên môn

Chi tiết, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thử nghiệm thống nhất chỉ mất khoảng đến như sau:

STT

Trước lúc thống nhất

Sau lúc thống nhất

MỘT

Cấp tỉnh

trước nhất

Bộ phận vốn đầu tư

Vụ Kế hoạch Nguồn vốn

2

Sở kế hoạch và đầu cơ

3

Phương tiện chuyển động

Sở Giao thông và Xây dựng

4

Xây dựng cơ sở

5

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh

6

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy TP.

7

Thanh tra tỉnh

Cơ quan Thanh tra, Kiểm tra cấp tỉnh

số 8

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy.

TẨY

Quận

9

Phòng nội thất

Phòng Tổ chức – Nội vụ cấp huyện

mười

Ban tổ chức cấp huyện

11

Thanh tra huyện

Cơ quan Thanh tra, Kiểm tra cấp huyện

thứ mười 2

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

13

Văn phòng Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng

Văn phòng quận

14

Văn phòng Huyện ủy

Mày mò thêm

  • Kiểm điểm cộng đồng cấp ủy, chi bộ cuối 5 2019
  • 1 số quy định mới lúc sử dụng ví điện tử từ ngày 07/01/2020

 

Thông tin thêm

Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thử nghiệm thống nhất

[rule_3_plain]

Ngày 27/11/2019 Bộ nội vụ đã ban hành danh sách thử nghiệm thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, cấp huyện. Dưới đây là danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thử nghiệm thống nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Danh sách này được nói đến chi tiết tại Công văn 5898/BNV-TCBC do Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/11/2019 với tiêu chí đổi mới, bố trí tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Danh sách thử nghiệm thống nhất cơ quan chuyên môn
Chi tiết các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thử nghiệm thống nhất chỉ mất khoảng đến như sau:

STT

Trước lúc thống nhất

Sau lúc thống nhất

A

Cấp tỉnh

1

Sở Nguồn vốn

Sở Nguồn vốn và Kế hoạch

2

Sở Kế hoạch và Đầu cơ

3

Sở Giao thông chuyển vận

Sở Giao thông chuyển vận và Xây dựng

4

Sở Xây dựng

5

Sở Nội vụ

Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh

6

Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy

7

Thanh tra cấp tỉnh

Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp tỉnh

8

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy

B

Cấp huyện

9

Phòng Nội vụ

Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện

10

Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện

11

Thanh tra cấp huyện

Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện

12

Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện

13

Văn phòng Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng

Văn phòng cấp huyện

14

Văn phòng cấp ủy cấp huyện

Tham khảo thêm

Bản kiểm điểm cộng đồng chi ủy, chi bộ cuối 5 2019
1 số quy định mới lúc sử dụng Ví điện tử từ ngày 07/01/2020

[rule_2_plain]

#Danh #sách #cơ #quan #cấp #tỉnh #cấp #huyện #thí #điểm #hợp #nhất


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/danh-sach-14-co-quan-cap-tinh-cap-huyen-thi-diem-hop-nhat/
Back to top button