Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 năm 2021-2022

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 5 2021-2022 do Phần Mềm Portable tổng hợp và biên soạn. Tài liệu tổng hợp tri thức đã học và hỗ trợ bài tập để các em luyện tập. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu dụng trong giai đoạn học tập của các em. Chúc các em học tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK2 MÔN GDCD 11 NĂM 2021-2022

1. Lý thuyết

1.1. Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

– Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Thực chất, tác dụng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Hiểu được bổn phận của mỗi công dân trong việc tham dự xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Áp dụng tri thức đã học để tham dự xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thích hợp với thế hệ và điều kiện của bản thân.

1.2. Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

– Thực chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

– Hai vẻ ngoài căn bản của dân chủ.

– Hiểu được quyền làm chủ thích hợp với thế hệ.

– Áp dụng tri thức đã học để tham dự các hoạt động trình bày tính dân chủ thích hợp với thế hệ.

– Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.

1.3. Bài 11: Chính sách dân số và khắc phục việc làm

– Tình hình tăng trưởng dân số và phương hướng căn bản tiến hành cơ chế dân số ở nước ta hiện tại.

– Tình hình việc làm và phương hướng căn bản tiến hành cơ chế khắc phục việc làm ở Việt Nam hiện tại.

– Hiểu được bổn phận của công dân trong việc tiến hành cơ chế dân số và khắc phục việc làm của Nhà nước

– Tham gia tuyên truyền cơ chế dân số và cơ chế khắc phục việc làm vào thực tế cuộc sống thích hợp với bản lĩnh bản thân.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn việc tiến hành cơ chế dân số của gia đình, tập thể dân cư.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn việc tiến hành cơ chế khắc phục việc làm ở địa phương thích hợp với thế hệ.

– Định hướng được nghề nghiệp trong ngày mai.

– Phản đối và chiến đấu với các hành vi gây hại cho khoáng sản, môi trường.

1.4. Bài 12: Chính sách khoáng sản và bảo vệ môi trường

– Thực trạng khoáng sản, môi trường.

– Phương hướng và giải pháp căn bản nhằm bảo vệ khoáng sản, môi trường ở nước ta hiện tại.

– Hiểu được bổn phận của công dân trong việc tiến hành cơ chế khoáng sản và bảo vệ môi trường của Nhà nước.

– Thực hiện và tuyên truyền tiến hành cơ chế khoáng sản và bảo vệ môi trường vào thực tế cuộc sống thích hợp với bản lĩnh của bản thân.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong tiến hành cơ chế khoáng sản, bảo vệ môi trường.

2. Bài tập

Câu 1:Giả sử em nhận ra 1 oto đang vận chyển động vật quý hiếm đi tieu thụ, em sẽ chọn cách xử sự nào sau đây ?

A. Không ân cần vì ấy là việc của cơ quan kiểm lâm

B. Báo với cơ quan kiểm lâm

C. Âm thầm theo dõi việc làm của họ

D. Ngăn chặn ko cho họ chuyển vận

Câu 2: Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sauk hi ăn uống xong, H nhanh nhảu nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau ấy ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm ấy?

A. Là việc làm phổ biến ko cần ân cần

B. Là việc làm cần được khuyến lhichs vì có tinh thần bảo vệ môi trường

C. Là việc làm tiến hành đúng quy điịnh về vệ sinh nơi công cộng

D. Là việc làm cần phê phán vì làm tàn phá môi trường

Câu 3: Thđấy bạn A rửa tay xà phòng rất mạnh, nước chảy ngập tràn chậu và ra ngoài, em sẽ chọn cách xử sự nào?

A. Không can thiệp vì ấy là việc riêng của bạn

B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng có lí

C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều

D. Thông báo với giáo viên chủ nhiệm

Câu 4: Khi phát hiện nhà máy sản xuất phân đạm xả nước thải chưa được xử lí xuống dòng sông kế bên nhà máy, em sẽ?

A. Lờ đi, coi như ko biết                          B. Báo cho cơ quan công an

C. Ngăn chặn việc xả thải ra môi trường        D. Tới gặp giám đốc nhà máy để dọa nạt

Câu 5: Khi đi chơi công viên, em thấy 1 nhóm bạn xả rác lộn xộn. Em sẽ làm gì?

A. Không can thiệp, vì ấy là việc làm phổ biến

B. Nhắc nhở, góp ý với họ phải dọn và giữ giàng vệ sinh sạch bong

C. Chụp ảnh và dê diếu họ trên facebook

D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên

Câu 6: Nhiệm vụ của giáo dục và tập huấn ở nước ta là

A. Huấn luyện con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện

B. Tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia

D. Giữ gìn, tăng trưởng và quảng bá tiến bộ loài người

Câu 7: Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục nhằm

A. Bảo đảm quyền học tập suốt đời của công dân

B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có dịp được học tập

C. Tạo môi trường cho công dân tăng lên nhận thức

D. Phục vụ nhu cầu học tập của công dân

Câu 8: 1 trong những phương hướng căn bản của cơ chế giáo dục và tập huấn ở nước ta là

A. Tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài

B. Tăng lên chất lượng, hieeujq ủa giáo dục và tập huấn

C. Tăng lên hiểu biết và mức tận hưởng văn hóa

D. Tăng lên hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Câu 9: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triên giáo dục và tập huấn là tiến hành nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy mô giáo dục

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 10: Nhà nước tăng mạnh cộng tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục hiện đại của toàn cầu

B. Mở mang quy mô giáo dục

C. Nhiều chủng loại hóa các vẻ ngoài giáo dục

D. Mở mang quan hệ giao lưu quốc tế

Câu 11: Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của cơ chế giáo dục và tập huấn nước ta?

A. Chủ động và hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

B. Củng cố và tăng mạnh quan hệ với các nước

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tăng mạnh cộng tác quốc tế về giáo dục và tập huấn

Câu 12: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân             B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục và Huấn luyện                 D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Huấn luyện

Câu 13: Nhà nước có cơ chế đúng mực trong việc tăng trưởng, tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng thiên tài là nhằm

A. Tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn

B. Dành đầu tiên trước tiên cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Mở mang quy mô giáo dục

Câu 14: Muốn tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn, chúng ta phải

A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, cách thức dạy học

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Tăng mạnh cộng tác quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 15: Nhiều chủng loại hóa các loại hình trường lớp và các vẻ ngoài giáo dục là nội dung căn bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Mở mang quy mô giáo dục             B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục       D. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

Câu 16: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và tập huấn là

A. Nhân tố quyết định để tăng trưởng quốc gia

B. Nhân tố quan trọng trong cơ chế của Nhà nước

C. Chính sách xã hội căn bản

D. Quốc sách bậc nhất

Câu 17: Thực hiện tốt phương hướng căn bản của cơ chế giáo dục và giáo sẽ góp phần vào việc

A. Thức đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia

C. Phục vụ nhu cầu học tập của dân chúng

D. Huấn luyện con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện, phục vụ đề nghị của quốc gia

Câu 18: Phương hướng nào dưới đây của cơ chế giáo dục và tập huấn mang ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A. Tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 19: Để người học tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại trên toàn cầu, cơ chế giáo dục và tập huấn nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?

A. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

B. Mở mang quy mô giáo dục

C. Tăng mạnh cộng tác quốc tế về giáo dục và tập huấn

D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học

Câu 20: Nhà nước tiến hành cơ chế miễn, giảm học phí cho học trò có cảnh ngộ gia điình gian nan là trình bày

A. Chu trương giáo dục toàn diện         B. Công bình xã hội trong giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục         D. Sự ân cần tới giáo dục và tập huấn

Câu 21: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh dân chúng

B. Nền quốc phòng toàn dân lớn mạnh

C. Nền quốc phòng và an ninh dân chúng

D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 22: Lực lượng cốt cán để bảo vệ Non sông là

A. Đảng và Nhà nước                         B. Toàn dân

C. Đảng, Nhà nước và dân chúng         D. Quân đội dân chúng, công an dân chúng

Câu 23: Liên kết quốc phòng với an ninh, ấy là liên kết sức mạnh của

A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh

B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh dân chúng

C. Lực lượng quốc phòng an ninh

D. Lực lượng quân đội dân chúng và công an dân chúng

Câu 24: Pháp luật quy định củng cố hương phòng, bảo vệ an ninh đất nước là nhiệm vụ của

A. Công an dân chúng                          B. Quân đội dân chúng

C. Toàn dân                                        D. Công dân

Câu 25: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc là 1 trong các nội dung của cơ chế?

A. Dân số                                            B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh                  D. Đối ngoại

Câu 26: nội dung nào dưới đây đúng lúc nói về sức mạnh dân tộc?

A. Sức mạnh của văn hóa ý thức và vật chất của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Sức mạnh của quân sựv

Câu 27: Nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn dân tộc là ?

A. Sức mạnh dân tộc                                      B. Sức mạnh thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước              D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Câu 28: Việc làm nào dưới đây ko tiến hành đúng bổn phận bảo vệ Non sông?

A. Đăng kí bổn phận lúc tới tuổi

B. Không chấp hành lệnh gọi tòng ngũ

C. Tham gia tập dượt quân sự ở trường học

D. Tham gia tuần tra đêm tối ở địa bàn dân cư

Câu 29: Liên kết kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh là

A. Thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Non sông

B. Các thần thế cừu địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước

C. Nước ta xây dựng chủ nghĩa sã hội

D. Các thần thế đang tiến hành mưu mô “ diễn biến hòa bình”

Câu 30: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh là biểu lộ của

A. Liên kết kinh tế – xã hội với lực lượng quốc phòng

B. Liên kết kinh tế – xã hội với an ninh dân chúng

C. Liên kết kinh tế – xã hội với thế trận an ninh

D. Liên kết kinh tế – xã hội với an ninh, quốc phòng

Câu 31: Anh B hăng hái tham dự hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi trú ngụ. Điều này trình bày bổn phận nào dưới đây của công dân?

A. Nêu cáo tinnh thần cảnh giác trước mọi mưu mô của địch thủ

B. Xây dựng khố đại kết đoàn toàn dân

C. Chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự

D. Chuẩn bị tham dự các hoạt động an ninh và quốc phòng

Câu 32: Ông A là cán bộ xã nhưng mà ông lại ko muốn đàn ông mình pahir tiến hành đăng lí bổn phận quân sự. Nếu là người nhà trong gia điình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

A. Chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự

B. Nên cho con đi học để không hề tham dự bổn phận quân sự

C. Gặp ban chỉ đạo quân sự huyện hỗ trợ

D. Không đăng kí bổn phận quân sự

Câu 33: Anh trai của T có giấy gọi tòng ngũ, nhưng mà thầy u của T ko muốn con đi quân nhân nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, T nên xử sự theo cách nào dưới đây để tiến hành bổn phận công dân của mình?

A. Coi như ko biết vì đây là việc của thầy u

B. Trò chuyện với thầy u để thầy u hiểu được bổn phận bảo vệ Non sông của công dân

C. Đồng ý với việc làm ấy của thầy u

D. Tìm cách ngăn cản việc làm của thầy u

Câu 34: Anh A có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của anh A là

A. Phản bội Non sông                           B. Lật đổ chính quyền dân chúng

C. Xâm phạm an ninh đất nước         D. Cung cấp bí ẩn Nhà nước cho nước ngoài

Câu 35: H trùng hợp phát hiện 1 nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước . H cần chọn cách làm nào dưới đây?

A. Không ân cần vì ấy là việc của người phệ

B. Khuyên họ ko nên tuyên truyền

C. Kín đáo theo dõi

D. Báo cáo cơ quan công an

Câu 36: Chính sách đối ngoại có vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận tiện cho công cuộc đổi mới quốc gia.

B. Tăng cường tăng trưởng kinh tế – xã hội

C. Xây dựng và bảo vệ Non sông

D. Tăng lên vị thế nước ta trên toàn cầu

Câu 37: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được tiến hành theo nguyên lý nào dưới đây?

A. Tôn trọng, độc lập, tự do, đồng đẳng

B. Đồng đẳng, tự do, tình nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, đồng đẳng vag cùng có ích

D. Chủ động, hăng hái, bổn phận

Câu 38: 1 trong những phương hướng của cơ chế đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

B. Tăng lên vị thế của nước ta trên toàn cầu

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận tiện để tăng cường công nghiệp háo, đương đại hóa quốc gia

D. Nêu cao ý thức, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 39: 1 trong những nhiệm vụ của cơ chế đối ngoại ở nước ta là

A. Giữ vững môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận tiện để đưa quốc gia ta hội nhập

C. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 40: Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Hăng hái tham dự vào các diễn đàn và hoạt động của toàn cầu

B. Sẵn sang hội thoại với các nước về vấn đề kinh tế

C. Mở mang cộng tác về kinh tế

D. Phát huy nội lực, tăng lên hiệu quả cộng tác quốc tế

ĐÁP ÁN

1-B

2-D

3-B

4-B

5-B

6-B

7-B

8-B

9-B

10-A

11-D

12-A

13-A

14-A

15-C

16-D

17-D

18-C

19-C

20-B

21-A

22-D

23-A

24-C

25-C

26-A

27-A

28-B

29-A

30-D

31-D

32-A

33-B

34-A

35-D

36-A

37-C

38-A

39-A

40-D

   

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 5 2021-2022. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

.


 

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 5 2021-2022

[rule_3_plain]

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 5 2021-2022 do Phần Mềm Portable tổng hợp và biên soạn. Tài liệu tổng hợp tri thức đã học và hỗ trợ bài tập để các em luyện tập. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu dụng trong giai đoạn học tập của các em. Chúc các em học tập tốt!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK2 MÔN GDCD 11 NĂM 2021-2022

1. Lý thuyết

1.1. Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

– Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Thực chất, tác dụng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Hiểu được bổn phận của mỗi công dân trong việc tham dự xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Áp dụng tri thức đã học để tham dự xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thích hợp với thế hệ và điều kiện của bản thân.

1.2. Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

– Thực chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

– Hai vẻ ngoài căn bản của dân chủ.

– Hiểu được quyền làm chủ thích hợp với thế hệ.

– Áp dụng tri thức đã học để tham dự các hoạt động trình bày tính dân chủ thích hợp với thế hệ.

– Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.

1.3. Bài 11: Chính sách dân số và khắc phục việc làm

– Tình hình tăng trưởng dân số và phương hướng căn bản tiến hành cơ chế dân số ở nước ta hiện tại.

– Tình hình việc làm và phương hướng căn bản tiến hành cơ chế khắc phục việc làm ở Việt Nam hiện tại.

– Hiểu được bổn phận của công dân trong việc tiến hành cơ chế dân số và khắc phục việc làm của Nhà nước

– Tham gia tuyên truyền cơ chế dân số và cơ chế khắc phục việc làm vào thực tế cuộc sống thích hợp với bản lĩnh bản thân.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn việc tiến hành cơ chế dân số của gia đình, tập thể dân cư.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn việc tiến hành cơ chế khắc phục việc làm ở địa phương thích hợp với thế hệ.

– Định hướng được nghề nghiệp trong ngày mai.

– Phản đối và chiến đấu với các hành vi gây hại cho khoáng sản, môi trường.

1.4. Bài 12: Chính sách khoáng sản và bảo vệ môi trường

– Thực trạng khoáng sản, môi trường.

– Phương hướng và giải pháp căn bản nhằm bảo vệ khoáng sản, môi trường ở nước ta hiện tại.

– Hiểu được bổn phận của công dân trong việc tiến hành cơ chế khoáng sản và bảo vệ môi trường của Nhà nước.

– Thực hiện và tuyên truyền tiến hành cơ chế khoáng sản và bảo vệ môi trường vào thực tế cuộc sống thích hợp với bản lĩnh của bản thân.

– Áp dụng tri thức đã học để bình chọn thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong tiến hành cơ chế khoáng sản, bảo vệ môi trường.

2. Bài tập

Câu 1:Giả sử em nhận ra 1 oto đang vận chyển động vật quý hiếm đi tieu thụ, em sẽ chọn cách xử sự nào sau đây ?

A. Không ân cần vì ấy là việc của cơ quan kiểm lâm

B. Báo với cơ quan kiểm lâm

C. Âm thầm theo dõi việc làm của họ

D. Ngăn chặn ko cho họ chuyển vận

Câu 2: Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sauk hi ăn uống xong, H nhanh nhảu nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau ấy ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm ấy?

A. Là việc làm phổ biến ko cần ân cần

B. Là việc làm cần được khuyến lhichs vì có tinh thần bảo vệ môi trường

C. Là việc làm tiến hành đúng quy điịnh về vệ sinh nơi công cộng

D. Là việc làm cần phê phán vì làm tàn phá môi trường

Câu 3: Thđấy bạn A rửa tay xà phòng rất mạnh, nước chảy ngập tràn chậu và ra ngoài, em sẽ chọn cách xử sự nào?

A. Không can thiệp vì ấy là việc riêng của bạn

B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng có lí

C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều

D. Thông báo với giáo viên chủ nhiệm

Câu 4: Khi phát hiện nhà máy sản xuất phân đạm xả nước thải chưa được xử lí xuống dòng sông kế bên nhà máy, em sẽ?

A. Lờ đi, coi như ko biết                          B. Báo cho cơ quan công an

C. Ngăn chặn việc xả thải ra môi trường        D. Tới gặp giám đốc nhà máy để dọa nạt

Câu 5: Khi đi chơi công viên, em thấy 1 nhóm bạn xả rác lộn xộn. Em sẽ làm gì?

A. Không can thiệp, vì ấy là việc làm phổ biến

B. Nhắc nhở, góp ý với họ phải dọn và giữ giàng vệ sinh sạch bong

C. Chụp ảnh và dê diếu họ trên facebook

D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên

Câu 6: Nhiệm vụ của giáo dục và tập huấn ở nước ta là

A. Huấn luyện con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện

B. Tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia

D. Giữ gìn, tăng trưởng và quảng bá tiến bộ loài người

Câu 7: Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục nhằm

A. Bảo đảm quyền học tập suốt đời của công dân

B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có dịp được học tập

C. Tạo môi trường cho công dân tăng lên nhận thức

D. Phục vụ nhu cầu học tập của công dân

Câu 8: 1 trong những phương hướng căn bản của cơ chế giáo dục và tập huấn ở nước ta là

A. Tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài

B. Tăng lên chất lượng, hieeujq ủa giáo dục và tập huấn

C. Tăng lên hiểu biết và mức tận hưởng văn hóa

D. Tăng lên hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Câu 9: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triên giáo dục và tập huấn là tiến hành nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy mô giáo dục

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 10: Nhà nước tăng mạnh cộng tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục hiện đại của toàn cầu

B. Mở mang quy mô giáo dục

C. Nhiều chủng loại hóa các vẻ ngoài giáo dục

D. Mở mang quan hệ giao lưu quốc tế

Câu 11: Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của cơ chế giáo dục và tập huấn nước ta?

A. Chủ động và hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

B. Củng cố và tăng mạnh quan hệ với các nước

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Tăng mạnh cộng tác quốc tế về giáo dục và tập huấn

Câu 12: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân             B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục và Huấn luyện                 D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Huấn luyện

Câu 13: Nhà nước có cơ chế đúng mực trong việc tăng trưởng, tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng thiên tài là nhằm

A. Tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn

B. Dành đầu tiên trước tiên cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Mở mang quy mô giáo dục

Câu 14: Muốn tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn, chúng ta phải

A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, cách thức dạy học

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Tăng mạnh cộng tác quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 15: Nhiều chủng loại hóa các loại hình trường lớp và các vẻ ngoài giáo dục là nội dung căn bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Mở mang quy mô giáo dục             B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục       D. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

Câu 16: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và tập huấn là

A. Nhân tố quyết định để tăng trưởng quốc gia

B. Nhân tố quan trọng trong cơ chế của Nhà nước

C. Chính sách xã hội căn bản

D. Quốc sách bậc nhất

Câu 17: Thực hiện tốt phương hướng căn bản của cơ chế giáo dục và giáo sẽ góp phần vào việc

A. Thức đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa quốc gia

C. Phục vụ nhu cầu học tập của dân chúng

D. Huấn luyện con người Việt Nam tăng trưởng toàn diện, phục vụ đề nghị của quốc gia

Câu 18: Phương hướng nào dưới đây của cơ chế giáo dục và tập huấn mang ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A. Tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục và tập huấn

B. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

C. Thực hiện công bình xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 19: Để người học tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại trên toàn cầu, cơ chế giáo dục và tập huấn nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?

A. Dành đầu tiên đầu cơ cho giáo dục

B. Mở mang quy mô giáo dục

C. Tăng mạnh cộng tác quốc tế về giáo dục và tập huấn

D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học

Câu 20: Nhà nước tiến hành cơ chế miễn, giảm học phí cho học trò có cảnh ngộ gia điình gian nan là trình bày

A. Chu trương giáo dục toàn diện         B. Công bình xã hội trong giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục         D. Sự ân cần tới giáo dục và tập huấn

Câu 21: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh dân chúng

B. Nền quốc phòng toàn dân lớn mạnh

C. Nền quốc phòng và an ninh dân chúng

D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 22: Lực lượng cốt cán để bảo vệ Non sông là

A. Đảng và Nhà nước                         B. Toàn dân

C. Đảng, Nhà nước và dân chúng         D. Quân đội dân chúng, công an dân chúng

Câu 23: Liên kết quốc phòng với an ninh, ấy là liên kết sức mạnh của

A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh

B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh dân chúng

C. Lực lượng quốc phòng an ninh

D. Lực lượng quân đội dân chúng và công an dân chúng

Câu 24: Pháp luật quy định củng cố hương phòng, bảo vệ an ninh đất nước là nhiệm vụ của

A. Công an dân chúng                          B. Quân đội dân chúng

C. Toàn dân                                        D. Công dân

Câu 25: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc là 1 trong các nội dung của cơ chế?

A. Dân số                                            B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh                  D. Đối ngoại

Câu 26: nội dung nào dưới đây đúng lúc nói về sức mạnh dân tộc?

A. Sức mạnh của văn hóa ý thức và vật chất của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Sức mạnh của quân sựv

Câu 27: Nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn dân tộc là ?

A. Sức mạnh dân tộc                                      B. Sức mạnh thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước              D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Câu 28: Việc làm nào dưới đây ko tiến hành đúng bổn phận bảo vệ Non sông?

A. Đăng kí bổn phận lúc tới tuổi

B. Không chấp hành lệnh gọi tòng ngũ

C. Tham gia tập dượt quân sự ở trường học

D. Tham gia tuần tra đêm tối ở địa bàn dân cư

Câu 29: Liên kết kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh là

A. Thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Non sông

B. Các thần thế cừu địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước

C. Nước ta xây dựng chủ nghĩa sã hội

D. Các thần thế đang tiến hành mưu mô “ diễn biến hòa bình”

Câu 30: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh là biểu lộ của

A. Liên kết kinh tế – xã hội với lực lượng quốc phòng

B. Liên kết kinh tế – xã hội với an ninh dân chúng

C. Liên kết kinh tế – xã hội với thế trận an ninh

D. Liên kết kinh tế – xã hội với an ninh, quốc phòng

Câu 31: Anh B hăng hái tham dự hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi trú ngụ. Điều này trình bày bổn phận nào dưới đây của công dân?

A. Nêu cáo tinnh thần cảnh giác trước mọi mưu mô của địch thủ

B. Xây dựng khố đại kết đoàn toàn dân

C. Chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự

D. Chuẩn bị tham dự các hoạt động an ninh và quốc phòng

Câu 32: Ông A là cán bộ xã nhưng mà ông lại ko muốn đàn ông mình pahir tiến hành đăng lí bổn phận quân sự. Nếu là người nhà trong gia điình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

A. Chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự

B. Nên cho con đi học để không hề tham dự bổn phận quân sự

C. Gặp ban chỉ đạo quân sự huyện hỗ trợ

D. Không đăng kí bổn phận quân sự

Câu 33: Anh trai của T có giấy gọi tòng ngũ, nhưng mà thầy u của T ko muốn con đi quân nhân nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, T nên xử sự theo cách nào dưới đây để tiến hành bổn phận công dân của mình?

A. Coi như ko biết vì đây là việc của thầy u

B. Trò chuyện với thầy u để thầy u hiểu được bổn phận bảo vệ Non sông của công dân

C. Đồng ý với việc làm ấy của thầy u

D. Tìm cách ngăn cản việc làm của thầy u

Câu 34: Anh A có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của anh A là

A. Phản bội Non sông                           B. Lật đổ chính quyền dân chúng

C. Xâm phạm an ninh đất nước         D. Cung cấp bí ẩn Nhà nước cho nước ngoài

Câu 35: H trùng hợp phát hiện 1 nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước . H cần chọn cách làm nào dưới đây?

A. Không ân cần vì ấy là việc của người phệ

B. Khuyên họ ko nên tuyên truyền

C. Kín đáo theo dõi

D. Báo cáo cơ quan công an

Câu 36: Chính sách đối ngoại có vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận tiện cho công cuộc đổi mới quốc gia.

B. Tăng cường tăng trưởng kinh tế – xã hội

C. Xây dựng và bảo vệ Non sông

D. Tăng lên vị thế nước ta trên toàn cầu

Câu 37: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được tiến hành theo nguyên lý nào dưới đây?

A. Tôn trọng, độc lập, tự do, đồng đẳng

B. Đồng đẳng, tự do, tình nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, đồng đẳng vag cùng có ích

D. Chủ động, hăng hái, bổn phận

Câu 38: 1 trong những phương hướng của cơ chế đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

B. Tăng lên vị thế của nước ta trên toàn cầu

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận tiện để tăng cường công nghiệp háo, đương đại hóa quốc gia

D. Nêu cao ý thức, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 39: 1 trong những nhiệm vụ của cơ chế đối ngoại ở nước ta là

A. Giữ vững môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận tiện để đưa quốc gia ta hội nhập

C. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 40: Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Hăng hái tham dự vào các diễn đàn và hoạt động của toàn cầu

B. Sẵn sang hội thoại với các nước về vấn đề kinh tế

C. Mở mang cộng tác về kinh tế

D. Phát huy nội lực, tăng lên hiệu quả cộng tác quốc tế

ĐÁP ÁN

1-B

2-D

3-B

4-B

5-B

6-B

7-B

8-B

9-B

10-A

11-D

12-A

13-A

14-A

15-C

16-D

17-D

18-C

19-C

20-B

21-A

22-D

23-A

24-C

25-C

26-A

27-A

28-B

29-A

30-D

31-D

32-A

33-B

34-A

35-D

36-A

37-C

38-A

39-A

40-D

 
 

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn GDCD 11 5 2021-2022. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

Lý thuyết và bài tập ôn tập Các đặc điểm thiên nhiên và xã hội Liên Bang Nga Địa lí 11

456

Tổng ôn Đặc điểm thiên nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á Địa lí 11

520

Lý thuyết và bài tập ôn tập Các đặc điểm thiên nhiên, dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a Địa lí 11

281

22 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề Thiên nhiên, dân cư và xã hội của các nước Đông Nam Á Địa lí 11 có đáp án

849

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chủ đề Thiên nhiên, dân cư và xã hội của các nước Đông Nam Á Địa lí 11 có đáp án

698

41 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Thiên nhiên, dân cư, và xã hội Trung Quốc Địa lí 11 có đáp án

711

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #giữa #HK2 #môn #GDCD #5


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-cuong-on-tap-giua-hk2-mon-gdcd-11-nam-2021-2022-doc36877.html
Back to top button