Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021-2022

Dưới đây là nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 5 2021-2022 giúp các em học trò lớp 7 ôn tập toàn thể tri thức giữa HK2 để sẵn sàng cho các kì thi sắp tới được Phần Mềm Portable biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu dụng với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ 7 NĂM 2021-2022

1. Hệ thống lý thuyết

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

– Nước Đại Việt thời Lê Sơ

  • Tổ chức bộ máy chính quyền, quân đội, pháp luật
  • Tình hình kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục

2. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nét nổi trội của tình hình nghĩa binh Lam Sơn trong công đoạn 1418 – 1423 là

A. Liên tục bị quân Minh vây hãm và phải tháo lui.

B. Mở mang địa bàn hoạt động vào phía Nam.

C. Tiến quân ra Bắc và giành nhiều chiến thắng.

D. Tổ chức các trận quyết đấu chiến lược nhưng mà ko thành công.

Lời giải:

Những 5 đầu hoạt động (1418 – 1423), nghĩa binh Lam Sơn gặp phải nhiều gian nan do liên tiếp bị quân Minh tấn công, vây hãm và 3 lần phải rút lên núi Chí Linh. Trong bối cảnh tương quan lực lượng chênh lệch, Lê Lợi đã chủ động giảng hòa với quân Minh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Ai là người đã đưa ra ý nghĩ chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa binh Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An?  

A. Lê Lợi.

B. Nguyễn Chích.

C. Nguyễn Trãi.

D. Trần Nguyên Hãn.

Lời giải:

Trước tình hình quân Minh tấn công, Nguyễn Chích đã đề xuất tạm bợ rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của Nguyễn Chích đã được Lê Lợi chấp thuận.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Ai là người đã cải dạng làm Lê Lợi, giải vây của quân Minh cứu chúa?  

A. Lê Lai

B. Lê Ngân

C. Trần Nguyên Hãn

D. Lê Sát

Lời giải:

Giữa 5 1418, quân Minh huy động 1 lực lượng bủa vây chặt chẽ căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết thịt Lê Lợi. Trước tình hình khẩn cấp đấy, Lê Lai đã cải dạng làm Lê Lợi, chỉ đạo 1 toán quân liều chết giải vây giặc. Lê Lai cùng toán quân quyết tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết thịt được Lê Lợi nên tháo lui

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lăng của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, chấm dứt chiến tranh?  

A. Tân Bình, Thuận Hóa

B. Tốt Động, Chúc Động

C. Chi Lăng- Xương Giang

D. Ngọc Hồi- Đống Đa

Lời giải:

Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang đã xoá sổ toàn thể viện binh do Liễu Thăng chỉ đạo, đè bẹp ý chí xâm lăng của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, chấm dứt chiến tranh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Điểm đánh úp trước nhất của nghĩa binh Lam Sơn sau lúc chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là  

A. Thành Trà Lân.

B. Thành Nghệ An.

C. Diễn Châu.

D. đồn Đa Căng.

Lời giải:

Sau lúc kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12-10-1424, nghĩa binh bất thần đánh úp vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) (1) => Hạ thành Trà Lân (2) => Hạ thành Khả Lưu, Bồ Cửa ải + vây hãm thành Nghệ An (3) => Tiến đánh giải phóng Diễn Châu (4) => Gicửa ải phóng Thanh Hóa (5)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Hội thề nào trình bày ý thức kết đoàn của các tướng soái trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Lũng Nhai

B. Đông Quan

C. Bình Than

D. Như Nguyệt

Lời giải:

Đầu 5 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ đạo khởi nghĩa đã tổ chức hội thề ở Lũng Nhai. Hội thề chính là 1 trong những biểu trưng của ý thức kết đoàn trong bộ chỉ đạo nghĩa binh Lam Sơn trong buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Vương triều mới được có mặt trên thị trường sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được gọi là  

A. Lê sơ

B. Lê trung hưng

C. Mạc

D. Trịnh

Lời giải:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng đã chấm dứt 20 5 đô hộ hung tàn của nhà Minh, mở ra 1 thời gian tăng trưởng mới của xã hội, non sông, dân tộc Việt Nam- thời Lê sơ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tại sao quân Minh lại chấp thuận đề xuất tạm hòa của Lê Lợi vào 5 1423?  

A. Lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng

B. Tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn

C.Tìm cách sắm chuộc Lê Lợi

D. Quân Minh đang tập hợp lực lượng đánh Champa

Lời giải:

Trong bối cảnh lực lượng quân Minh còn rất mạnh, nhưng mà quân Minh vẫn đồng ý tạm bợ giảng hòa với Lê Lợi để tìm cách sắm chuộc Lê Lợi nhưng mà ko thành công

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Quyết định nào của Lê Lợi đã tạo ra bước đột phá trước nhất cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Giảng hòa với quân Minh

B. Chuyển quân vào Nghệ An

C. Tiến quân ra Bắc, mở mang khuôn khổ hoạt động

D. Gicửa ải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

Lời giải:

Quyết định chuyển quân vào Nghệ An của Lê Lợi đã tạo ra bước đột phá trước nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đây nghĩa binh Lam Sơn liên tục giành chiến thắng, chỉ trong khoảng 10 tháng (từ 10-1924 tới 8-1925), 1 vùng bao la từ Thanh Hóa vào tới đèo Hải Vân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Ba đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc ko nhằm tiến hành nhiệm vụ nào sau đây?  

A. tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

B. giải phóng miền Bắc, tiến sâu vào cương vực Trung Hoa. 

C. cùng dân chúng bủa vây đồn địch, giải phóng đất đai.

D. chặn đường chi viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Lời giải:

Nhiệm vụ của 3 đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc bao gồm:

– Tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

– Cộng với dân chúng nổi dậy bủa vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới.

– Chặn đường chi viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

=> Loại trừ đáp án: B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Đâu chẳng hề lí do khiến Lê Lợi đồng ý với kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích?  

A. Đất rộng, người đông, địa điểm xung yếu

B. Nguyễn Chích thông thạo địa hình ở Nghệ An

C. Lực lượng quân Minh ở đây mỏng hơn

D. Đây là quê hương của Lê Lợi, dân chúng ủng hộ khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải:

Sở dĩ Lê Lợi đồng ý kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích do:

+ Đất rộng người đông và cũng rất xung yếu có thể đánh ra Bắc và tiến vào Nam đều thuận tiện

+ Nguyễn Chích là người bản địa, thông thuộc địa hình Nghệ An

+ Lực lượng của quân Minh càng vào phía Nam càng mỏng

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Sự kiện nào ghi lại khởi nghĩa Lam Sơn từ 1 cuộc khởi nghĩa trang phương đã trở thành 1 trận đấu tranh giải phóng dân tộc?  

A. Lê Lợi chuyển quân vào Nghệ An

B. Gicửa ải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

C. Lê Lợi hành binh ra Bắc

D. Chiến thắng Tốt Động- Trúc Động

Lời giải:

Sau 1 thời kì tiến đánh và mở mang khuôn khổ chiếm đóng ở khu vực phía Nam, tháng 9-1426, Lê Lợi và bộ chỉ đạo quyết định mở cuộc hành binh ra Bắc nhằm giành chiến thắng quyết định, chấm dứt trận đấu tranh. Sự kiện này đã ghi lại khởi nghĩa Lam Sơn từ 1 cuộc khởi nghĩa trang phương đã trở thành 1 trận đấu tranh giải phóng dân tộc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng ko xuất hành từ nguyên do nào sau đây?  

A. Tinh thần yêu nước, ý chí cố gắng đánh giặc của dân chúng

B. Tinh thần kết đoàn quân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

C. Có 1 bộ chỉ đạo tài ba với đường lối chính trị quân sự đúng mực, thông minh

D. Nhà Minh đang bước vào thời gian khủng hoảng, suy yếu

Lời giải:

Nguyên nhân chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng cháy, ý chí quật cường, cố gắng giành lại độc lập tự do cho non sông

– Toàn quân, toàn dân kết đoàn đấu tranh ko phân biệt nam nữ, già trẻ, các thành phần dân tộc

– Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng mực, thông minh của bộ tư vấn, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Những người chỉ đạo đã biết dựa vào dân, từ cuộc khởi nghĩa trở thành trận đấu tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, kết thúc chiến thắng nhiệm vụ giải phóng non sông

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Tiến phát chế nhân

B. Xong xuôi chiến tranh bằng giải pháp hòa bình

C. Thanh dã

D. Đánh nhanh thắng nhanh

Lời giải:

Cuộc kháng chiến chống Tống và khởi nghĩa Lam Sơn đều chọn biện pháp chấm dứt chiến tranh bằng tuyến đường hòa bình.

– Ở cuộc kháng chiến chống Tống, sau trận quyết đấu chiến lược trên sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã chủ động đề xuất giảng hòa. Quách Quỳ hấp tấp chấp thuận và mau chóng rút quân về nước

– Trong khởi nghĩa Lam Sơn, sau thắng lợi Chi Lăng- Xương Giang, Vương Thông đã vội vã xin hòa và chấp thuận mở hội thề Đông Quan. Tại đây Vương Thông thề sẽ rút hết quân đội về nước, cam kết ko đem quân xâm lăng Đại Việt. Lê Lợi thề sẽ cấp thuyền lương để quân Minh mau chóng rút quân về nước thuận tiện

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Cuộc kháng chiến của dân chúng ta thời Lý – Trần có điểm gì dị biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.

B. Là cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc.

C. Là cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

D. Là cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc.

Lời giải:

– Các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là cuộc tranh đấu để bảo vệ độc lập dân tộc.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc tranh đấu để giành lại độc lập từ tay nhà Minh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Chở thuyền là…Lật thuyền cũng là…”  

A. Binh

B. Quân

C. Dân

D. Dân, binh

Lời giải:

Từ thực tiễn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã đúc kết được bài học của dân chúng dân chúng trong lịch sử “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Bài học này vẫn còn nguyên trị giá cho tới ngày bữa nay

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

A. 5 đạo

B. 13 đạo thừa tuyên

C. 10 lộ

D. 5 phủ

Lời giải:

Dưới thời vua Lê Thái Tổ cả nước được chia làm 5 đạo do An phủ sứ đứng đầu. Dưới đạo là phủ, huyện, xã. Tới thời vua Lê Thánh Tông 5 đạo được đổi thành 13 đạo thừa tuyên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C.  Lê Nhân Tông

D.  Lê Hiến Tông

Lời giải:

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và tới thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:

– Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.

– Chính quyền chặt chẽ, với tay tới tận địa phương.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập hợp tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

A. Huỷ bỏ chức thừa tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp điều hành

B. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên

C. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ ích lợi của triều đình

D. Tăng nhanh lực lượng quân đội triều đình

Lời giải:

Để tập hợp quyền lực vào trong tay hoàng đế, vua Lê Thánh Tông đã huỷ bỏ 1 số chức phận cao cấp nhất như thừa tướng, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền bính kể cả tổng chỉ đạo quân đội. Giúp việc cho vua là 6 bộ đứng đầu là các thượng thư.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Tuy nhiên, giảm thiểu của chế độ này là nhà vua phải làm việc nhiều hơn, tất cả công tác vua đều phê chuẩn, kể cả chỉ đạo quân đội.

Câu 20: Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

A. Hình luật.

B.Hình thư.

C.  Lê triều hình luật

D.  Luật Hồng Đức

Lời giải:

Thời vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành 1 bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).

Đáp án cần chọn là: D

Chú ý

Tới thế kỉ XVII-XVIII, bộ Quốc triều hình luật được bổ sung, sửa đổi nhiều ít và được ban hành với tên gọi là Lê triều hình luật.

–(Để xem tiếp nội dung ôn tập các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về dế yêu)—

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 5 2021-2022. Để xem toàn thể nội dung các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên can:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đoàn Kết
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Trưng Vương
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Huệ

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong kì thi sắp đến.

.


 

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 5 2021-2022

[rule_3_plain]

Dưới đây là nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 5 2021-2022 giúp các em học trò lớp 7 ôn tập toàn thể tri thức giữa HK2 để sẵn sàng cho các kì thi sắp tới được Phần Mềm Portable biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu dụng với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ 7 NĂM 2021-2022

1. Hệ thống lý thuyết

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

– Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tổ chức bộ máy chính quyền, quân đội, pháp luật
Tình hình kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục

2. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nét nổi trội của tình hình nghĩa binh Lam Sơn trong công đoạn 1418 – 1423 là

A. Liên tục bị quân Minh vây hãm và phải tháo lui.

B. Mở mang địa bàn hoạt động vào phía Nam.

C. Tiến quân ra Bắc và giành nhiều chiến thắng.

D. Tổ chức các trận quyết đấu chiến lược nhưng mà ko thành công.

Lời giải:

Những 5 đầu hoạt động (1418 – 1423), nghĩa binh Lam Sơn gặp phải nhiều gian nan do liên tiếp bị quân Minh tấn công, vây hãm và 3 lần phải rút lên núi Chí Linh. Trong bối cảnh tương quan lực lượng chênh lệch, Lê Lợi đã chủ động giảng hòa với quân Minh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Ai là người đã đưa ra ý nghĩ chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa binh Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An?  

A. Lê Lợi.

B. Nguyễn Chích.

C. Nguyễn Trãi.

D. Trần Nguyên Hãn.

Lời giải:

Trước tình hình quân Minh tấn công, Nguyễn Chích đã đề xuất tạm bợ rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của Nguyễn Chích đã được Lê Lợi chấp thuận.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Ai là người đã cải dạng làm Lê Lợi, giải vây của quân Minh cứu chúa?  

A. Lê Lai

B. Lê Ngân

C. Trần Nguyên Hãn

D. Lê Sát

Lời giải:

Giữa 5 1418, quân Minh huy động 1 lực lượng bủa vây chặt chẽ căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết thịt Lê Lợi. Trước tình hình khẩn cấp đấy, Lê Lai đã cải dạng làm Lê Lợi, chỉ đạo 1 toán quân liều chết giải vây giặc. Lê Lai cùng toán quân quyết tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết thịt được Lê Lợi nên tháo lui

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lăng của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, chấm dứt chiến tranh?  

A. Tân Bình, Thuận Hóa

B. Tốt Động, Chúc Động

C. Chi Lăng- Xương Giang

D. Ngọc Hồi- Đống Đa

Lời giải:

Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang đã xoá sổ toàn thể viện binh do Liễu Thăng chỉ đạo, đè bẹp ý chí xâm lăng của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, chấm dứt chiến tranh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Điểm đánh úp trước nhất của nghĩa binh Lam Sơn sau lúc chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là  

A. Thành Trà Lân.

B. Thành Nghệ An.

C. Diễn Châu.

D. đồn Đa Căng.

Lời giải:

Sau lúc kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12-10-1424, nghĩa binh bất thần đánh úp vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) (1) => Hạ thành Trà Lân (2) => Hạ thành Khả Lưu, Bồ Cửa ải + vây hãm thành Nghệ An (3) => Tiến đánh giải phóng Diễn Châu (4) => Gicửa ải phóng Thanh Hóa (5)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Hội thề nào trình bày ý thức kết đoàn của các tướng soái trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Lũng Nhai

B. Đông Quan

C. Bình Than

D. Như Nguyệt

Lời giải:

Đầu 5 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ đạo khởi nghĩa đã tổ chức hội thề ở Lũng Nhai. Hội thề chính là 1 trong những biểu trưng của ý thức kết đoàn trong bộ chỉ đạo nghĩa binh Lam Sơn trong buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Vương triều mới được có mặt trên thị trường sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được gọi là  

A. Lê sơ

B. Lê trung hưng

C. Mạc

D. Trịnh

Lời giải:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng đã chấm dứt 20 5 đô hộ hung tàn của nhà Minh, mở ra 1 thời gian tăng trưởng mới của xã hội, non sông, dân tộc Việt Nam- thời Lê sơ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tại sao quân Minh lại chấp thuận đề xuất tạm hòa của Lê Lợi vào 5 1423?  

A. Lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng

B. Tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn

C.Tìm cách sắm chuộc Lê Lợi

D. Quân Minh đang tập hợp lực lượng đánh Champa

Lời giải:

Trong bối cảnh lực lượng quân Minh còn rất mạnh, nhưng mà quân Minh vẫn đồng ý tạm bợ giảng hòa với Lê Lợi để tìm cách sắm chuộc Lê Lợi nhưng mà ko thành công

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Quyết định nào của Lê Lợi đã tạo ra bước đột phá trước nhất cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Giảng hòa với quân Minh

B. Chuyển quân vào Nghệ An

C. Tiến quân ra Bắc, mở mang khuôn khổ hoạt động

D. Gicửa ải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

Lời giải:

Quyết định chuyển quân vào Nghệ An của Lê Lợi đã tạo ra bước đột phá trước nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đây nghĩa binh Lam Sơn liên tục giành chiến thắng, chỉ trong khoảng 10 tháng (từ 10-1924 tới 8-1925), 1 vùng bao la từ Thanh Hóa vào tới đèo Hải Vân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Ba đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc ko nhằm tiến hành nhiệm vụ nào sau đây?  

A. tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

B. giải phóng miền Bắc, tiến sâu vào cương vực Trung Hoa. 

C. cùng dân chúng bủa vây đồn địch, giải phóng đất đai.

D. chặn đường chi viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Lời giải:

Nhiệm vụ của 3 đạo quân Lam Sơn tiến công ra Bắc bao gồm:

– Tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch.

– Cộng với dân chúng nổi dậy bủa vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới.

– Chặn đường chi viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

=> Loại trừ đáp án: B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Đâu chẳng hề lí do khiến Lê Lợi đồng ý với kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích?  

A. Đất rộng, người đông, địa điểm xung yếu

B. Nguyễn Chích thông thạo địa hình ở Nghệ An

C. Lực lượng quân Minh ở đây mỏng hơn

D. Đây là quê hương của Lê Lợi, dân chúng ủng hộ khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải:

Sở dĩ Lê Lợi đồng ý kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nguyễn Chích do:

+ Đất rộng người đông và cũng rất xung yếu có thể đánh ra Bắc và tiến vào Nam đều thuận tiện

+ Nguyễn Chích là người bản địa, thông thuộc địa hình Nghệ An

+ Lực lượng của quân Minh càng vào phía Nam càng mỏng

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Sự kiện nào ghi lại khởi nghĩa Lam Sơn từ 1 cuộc khởi nghĩa trang phương đã trở thành 1 trận đấu tranh giải phóng dân tộc?  

A. Lê Lợi chuyển quân vào Nghệ An

B. Gicửa ải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

C. Lê Lợi hành binh ra Bắc

D. Chiến thắng Tốt Động- Trúc Động

Lời giải:

Sau 1 thời kì tiến đánh và mở mang khuôn khổ chiếm đóng ở khu vực phía Nam, tháng 9-1426, Lê Lợi và bộ chỉ đạo quyết định mở cuộc hành binh ra Bắc nhằm giành chiến thắng quyết định, chấm dứt trận đấu tranh. Sự kiện này đã ghi lại khởi nghĩa Lam Sơn từ 1 cuộc khởi nghĩa trang phương đã trở thành 1 trận đấu tranh giải phóng dân tộc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng ko xuất hành từ nguyên do nào sau đây?  

A. Tinh thần yêu nước, ý chí cố gắng đánh giặc của dân chúng

B. Tinh thần kết đoàn quân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

C. Có 1 bộ chỉ đạo tài ba với đường lối chính trị quân sự đúng mực, thông minh

D. Nhà Minh đang bước vào thời gian khủng hoảng, suy yếu

Lời giải:

Nguyên nhân chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng cháy, ý chí quật cường, cố gắng giành lại độc lập tự do cho non sông

– Toàn quân, toàn dân kết đoàn đấu tranh ko phân biệt nam nữ, già trẻ, các thành phần dân tộc

– Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng mực, thông minh của bộ tư vấn, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Những người chỉ đạo đã biết dựa vào dân, từ cuộc khởi nghĩa trở thành trận đấu tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, kết thúc chiến thắng nhiệm vụ giải phóng non sông

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

A. Tiến phát chế nhân

B. Xong xuôi chiến tranh bằng giải pháp hòa bình

C. Thanh dã

D. Đánh nhanh thắng nhanh

Lời giải:

Cuộc kháng chiến chống Tống và khởi nghĩa Lam Sơn đều chọn biện pháp chấm dứt chiến tranh bằng tuyến đường hòa bình.

– Ở cuộc kháng chiến chống Tống, sau trận quyết đấu chiến lược trên sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã chủ động đề xuất giảng hòa. Quách Quỳ hấp tấp chấp thuận và mau chóng rút quân về nước

– Trong khởi nghĩa Lam Sơn, sau thắng lợi Chi Lăng- Xương Giang, Vương Thông đã vội vã xin hòa và chấp thuận mở hội thề Đông Quan. Tại đây Vương Thông thề sẽ rút hết quân đội về nước, cam kết ko đem quân xâm lăng Đại Việt. Lê Lợi thề sẽ cấp thuyền lương để quân Minh mau chóng rút quân về nước thuận tiện

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Cuộc kháng chiến của dân chúng ta thời Lý – Trần có điểm gì dị biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.

B. Là cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc.

C. Là cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

D. Là cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc.

Lời giải:

– Các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là cuộc tranh đấu để bảo vệ độc lập dân tộc.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc tranh đấu để giành lại độc lập từ tay nhà Minh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Chở thuyền là…Lật thuyền cũng là…”  

A. Binh

B. Quân

C. Dân

D. Dân, binh

Lời giải:

Từ thực tiễn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã đúc kết được bài học của dân chúng dân chúng trong lịch sử “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Bài học này vẫn còn nguyên trị giá cho tới ngày bữa nay

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

A. 5 đạo

B. 13 đạo thừa tuyên

C. 10 lộ

D. 5 phủ

Lời giải:

Dưới thời vua Lê Thái Tổ cả nước được chia làm 5 đạo do An phủ sứ đứng đầu. Dưới đạo là phủ, huyện, xã. Tới thời vua Lê Thánh Tông 5 đạo được đổi thành 13 đạo thừa tuyên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C.  Lê Nhân Tông

D.  Lê Hiến Tông

Lời giải:

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và tới thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:

– Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.

– Chính quyền chặt chẽ, với tay tới tận địa phương.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập hợp tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

A. Huỷ bỏ chức thừa tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp điều hành

B. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên

C. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ ích lợi của triều đình

D. Tăng nhanh lực lượng quân đội triều đình

Lời giải:

Để tập hợp quyền lực vào trong tay hoàng đế, vua Lê Thánh Tông đã huỷ bỏ 1 số chức phận cao cấp nhất như thừa tướng, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền bính kể cả tổng chỉ đạo quân đội. Giúp việc cho vua là 6 bộ đứng đầu là các thượng thư.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Tuy nhiên, giảm thiểu của chế độ này là nhà vua phải làm việc nhiều hơn, tất cả công tác vua đều phê chuẩn, kể cả chỉ đạo quân đội.

Câu 20: Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

A. Hình luật.

B.Hình thư.

C.  Lê triều hình luật

D.  Luật Hồng Đức

Lời giải:

Thời vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành 1 bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).

Đáp án cần chọn là: D

Chú ý

Tới thế kỉ XVII-XVIII, bộ Quốc triều hình luật được bổ sung, sửa đổi nhiều ít và được ban hành với tên gọi là Lê triều hình luật.

–(Để xem tiếp nội dung ôn tập các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về dế yêu)—

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Lịch Sử 7 5 2021-2022. Để xem toàn thể nội dung các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên can:

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đoàn Kết
Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Trưng Vương
Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Huệ

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong kì thi sắp đến.

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đoàn Kết

25

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Trưng Vương

38

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Huệ

34

Bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX môn Lịch sử 7

245

30 câu hỏi trắc nghiệm về Sự tăng trưởng của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII- đầu TK XIX môn Lịch sử 7

195

Tổng hợp câu hỏi ôn tập về Cuộc nổi dậy của dân chúng thời nhà Nguyễn môn Lịch sử 7

369

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #giữa #HK2 #môn #Lịch #Sử #5


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-cuong-on-tap-giua-hk2-mon-lich-su-7-nam-2021-2022-doc36870.html
Back to top button