Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội

Đề cương học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội gồm 04 trang.

MỘT. HỌC THUYẾT
TÔI. Đại số học

1. Nêu luật lệ nhân đơn thức với đa thức, nhân đơn thức với đa thức.
2. Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
3. Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B? Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B? Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?
4. Khái niệm phân số đại số, 2 phân số bằng nhau.
5. Nêu các thuộc tính căn bản của phân số.
6. Phát biểu luật lệ quy đồng mẫu số nhiều phân số, luật lệ cộng trừ các phân số đại số.
II. Hình học

1. Phát biểu khái niệm tứ giác và định lý tổng các góc trong tứ giác.
2. Khái niệm hình thang, hình thang cân, các thuộc tính và tín hiệu nhận diện hình thang cân.
3. Khái niệm, thuộc tính các đường trung trực của tam giác, hình thang.
4. Khái niệm, thuộc tính và tín hiệu nhận diện hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
5. Khái niệm 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đoạn thẳng, qua 1 điểm.
6. Nêu các thuộc tính của diện tích đa giác, viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác.
B. THỂ DỤC

I. Đại số.
II. Hình học.
III. Bài tập thực hành.
IV. Bài tập tăng lên.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội

[rule_3_plain]

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội gồm 04 trang.
A. LÝ THUYẾT
I. Đại số
1. Phát biểu các luật lệ nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
2. Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
3. Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B? Khi nào đa thức A chia hết cho đơn thức B? Khi nào đa thức A chia hết cho đa thức B?
4. Định ngĩa phân thức đại số, 2 phân thức bằng nhau.
5. Nêu thuộc tính căn bản của phân thức.
6. Nêu luật lệ rút gọn phân thức, luật lệ quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, luật lệ: cộng, trừ các phân thức đại số.
II. Hình học
1. Nêu khái niệm tứ giác, định lý tổng các góc trong 1 tứ giác.
2. Khái niệm hình thang, hình thang cân, thuộc tính và tín hiệu nhận diện hình thang cân.
3. Khái niệm, thuộc tính đường trung bình của tam giác, hình thang.
4. Khái niệm, thuộc tính và tín hiệu nhận diện hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
5. Khái niệm về 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng, qua 1 điểm.
6. Nêu các thuộc tính về diện tích đa giác, viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác.
B. BÀI TẬP
I. Đại số.
II. Hình học.
III. Bài tập thực tiễn.
IV. Bài tập tăng lên.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Ái #Mộ #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2021/12/de-cuong-on-tap-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-ai-mo-ha-noi.html

Back to top button