Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Thứ 5, ngày 06/01/2022, Sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử môn Toán lớp 10 cuối học kì 1 5 học 2021-2022.

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo bề ngoài 30% trắc nghiệm + 70% tự luận (tính theo điểm), phần trắc nghiệm. phần tự luận gồm 12 câu hỏi, phần Tự luận gồm 4 câu, thời kì làm bài là 90 phút (ngoại trừ thời kì giao đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và chỉ dẫn cụ thể cách giải bài tự luận.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 3 3 B 5 2 và tọa độ trung điểm của đoạn AC là M 1 2. a) Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác ABC. b) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho trọng điểm G của tam giác BCD nằm trên trục Oy. c) Tìm tọa độ điểm K trên trục Ox để KA KC KC KB đạt trị giá bé nhất.
+ Cho hàm số 2 y x x 4 3 1. a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1. b) Tìm tất cả các trị giá của thông số a để đường thẳng dya cắt đồ thị hàm số 1 tại 2 điểm. tách rời. c) Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình 2 4 2 6 9 0 xxm có nghiệm trên đoạn 3 5.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho AB 3 0 0 6. Tọa độ trọng điểm G của tam giác OAB là?
+ Khi ta giải phương trình xx 3 1 9 0 1 và đặt tx 1 t 0 thì phương trình 1 biến thành phương trình nào sau đây?
Gicửa ải các phương trình sau trên tập trung các số thực.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

[rule_3_plain]

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 10 công đoạn cuối học kỳ 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo bề ngoài đề thi 30% trắc nghiệm + 70% tự luận (dựa theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 12 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì làm bài 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải cụ thể tự luận.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 10 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 3 3 B 5 2 và tọa độ trung điểm của đoạn AC là M 1 2. a) Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác ABC. b) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho trọng điểm G của tam giác BCD nằm trên trục Oy. c) Tìm tọa độ điểm K trên trục Ox sao cho KA KC KC KB đạt trị giá bé nhất.
+ Cho hàm số 2 y x x 4 3 1. a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1. b) Tìm tất cả các trị giá của thông số a để đường thẳng d y a cắt đồ thị hàm số 1 tại 2 điểm phân biệt. c) Tìm tất cả các trị giá của m để phương trình 2 4 2 6 9 0 x x m có nghiệm trên đoạn 3 5.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A B 3 0 0 6. Tọa độ trọng điểm là G của tam giác OAB là?
+ Khi giải phương trình x x 3 1 9 0 1 nhưng mà ta đặt t x 1 t 0 thì phương trình 1 biến thành phương trình nào dưới đây?
+ Gicửa ải các phương trình sau trên tập số thực.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-10-nam-2021-2022-so-gddt-bac-ninh.html

Back to top button