Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Thứ 5, ngày 06/01/2022, Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh tổ chức rà soát môn Toán lớp 12 cuối học kì 1 5 học 2021-2022.

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh mã đề 135 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án mã đề 135 268 638 896.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bắc Ninh:
+ Cho mặt cầu S có tâm O và bán kính r 2. Điểm M trong ko gian thỏa mãn OM 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. M là điểm bên trong mặt cầu SB M là tâm mặt cầu SC M là điểm trên mặt cầu SD M là điểm nằm ngoài mặt cầu S.
+ Vào ngày 15 hàng tháng, anh An tới nhà băng gửi tiết kiệm với số tiền 5 triệu đồng theo vẻ ngoài lãi kép với lãi suất ko đổi trong suốt giai đoạn gửi là 0,6% / tháng. Sau đúng 3 5 (bắt đầu từ ngày gửi tiền) anh An đã thu được số tiền cả gốc và lãi là bao lăm (làm tròn tới hàng ngàn đồng)? A. 195 251 000 (đồng). B. 195 252 000 (đồng). C. 201 450 000 (đồng). D. 201 453 000 (đồng).
+ Cho lăng trụ tam giác ABC AB C. Gọi E, F lần là lượt trung điểm của các cạnh AA BB. Đường thẳng CE cắt đường thẳng CA tại E. Đường thẳng CF cắt đường thẳng CB tại F. Cho hình đa diện H là phần còn lại của hình lăng trụ ABC ABC sau lúc bỏ đỉnh C ABFE. Cho biết thể tích của khối nón CCEF là 3 4dm. Thể tích của khối đa diện H bằng?
+ Cho tứ diện đều ABCD có thể tích bằng 3 27 centimet. Điểm M thiết bị cầm tay trên đoạn thẳng BC (M nằm khác BC) điểm S thiết bị cầm tay trên đoạn thẳng CD. 1 mặt phẳng đi qua M, song song với 2 đường thẳng AB và CD, cắt AC AD BD tuần tự tại NP Q. Gọi V là thể tích của khối chóp S MNPQ. Khi M, N chỉnh sửa thì trị giá bự nhất của V bằng?
+ 1 khối đồ chơi gồm 2 hình trụ H1 H2 xếp chồng lên nhau, có bán kính và chiều cao đáy lần là lượt 1 r 1 h 2 r 2 h thỏa mãn 2 1 1 2 rr 2 1 hh 2 (hình dưới). Biết rằng thể tích của cả khối đồ chơi bằng 3 12 centimet thể tích của khối trụ H1 bằng?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

[rule_3_plain]

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 12 quá trình cuối học kỳ 1 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 135 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề), đề thi có đáp án mã đề 135 268 638 896.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho mặt cầu S có tâm O bán kính r 2. 1 điểm M trong ko gian thỏa mãn OM 2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. M là điểm nằm trong mặt cầu S. B. M là tâm của mặt cầu S. C. M là điểm nằm trên mặt cầu S. D. M là điểm nằm ngoài mặt cầu S.
+ Vào ngày 15 hàng tháng, ông An đều tới gửi tiết kiệm tại nhà băng với số tiền 5 triệu đồng theo vẻ ngoài lãi kép với lãi suất ko đổi trong suốt giai đoạn gửi là 0, 6%/tháng. Hỏi sau đúng 3 5 (bắt đầu từ ngày mở đầu gửi), ông An nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao lăm (làm tròn tới ngàn đồng)? A. 195 251 000 (đồng). B. 195 252 000 (đồng). C. 201 450 000 (đồng). D. 201 453 000 (đồng).
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C. Gọi E và F lần là lượt trung điểm của các cạnh AA BB. Đường thẳng CE cắt đường thẳng C A tại E. Đường thẳng CF cắt đường thẳng C B tại F. Gọi khối đa diện H là phần còn lại của khối lăng trụ ABC A B C sau lúc cắt bỏ đi khối chóp C ABFE. Biết thể tích khối chóp C C E F bằng 3 4dm. Thể tích khối đa diện H bằng?
+ Cho khối tứ diện ABCD có thể tích bằng 3 27 centimet. Điểm M thiết bị cầm tay trên đoạn thẳng BC (M khác B C) điểm S thiết bị cầm tay trên đường thẳng CD. 1 mặt phẳng đi qua M, song song với 2 đường thẳng AB, CD cùng lúc cắt AC AD BD tuần tự tại N P Q. Gọi V là thể tích khối chóp S MNPQ. Khi M, N chỉnh sửa thì trị giá bự nhất của V bằng?
+ 1 khối đồ chơi gồm 2 khối trụ H1 H2 xếp chồng lên nhau, tuần tự có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là 1 r 1 h 2 r 2 h thỏa mãn 2 1 1 2 r r 2 1 h h 2 (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết rằng thể tích của toàn thể khối đồ chơi bằng 3 12 centimet thể tích khối trụ H1 bằng?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #sở #GDĐT #Bắc #Ninh


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-12-nam-2021-2022-so-gddt-bac-ninh.html

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button