Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 11 năm học 2021 – 2022 sở GDKHCN Bạc Liêu

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò lớp 11 Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bạc Liêu; Đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể bài văn.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán 11 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Bạc Liêu:
+ Cho tam giác đều MNK (hình vẽ). Phép quay tâm N, phép quay 60◦ biến điểm M biến thành vật nào sau đây? MNK A. Điểm I thỏa mãn NKIM là hình bình hành. B. Điểm KC Điểm O thỏa mãn N là trung điểm của OK. D. Điểm J thỏa mãn NKMJ là hình bình hành.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy bự AD. Gọi M là trọng điểm tam giác SCD, N là giao điểm của BM với (SAC), SQ là giao điểm của (SAD) và (SBC), K là giao điểm của SC và (ABM). Khi ấy K là A. giao điểm của SC với AN. B. giao điểm của SC với MQ. C. giao điểm của SC với BN. D. giao điểm của SC với DN.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD). Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. d qua S và song song với BC. Bd qua S và song song với AD. C. d qua S và song song với AB. D. d qua S và song song với BD.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. 1) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAC) và (SBD). 2) Gọi I, J lần là lượt trung điểm của SA và SC, K là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (BIJ). Tính tỉ số SK SD.
+ Tìm hệ số của số hạng chứa x 3 trong triển khai x 2 x 2 nx 6 0 biết rằng n là số nguyên dương sao cho 6C3n + A2n = 121n.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề rà soát cuối kì 1 Toán 11 5 học 2021 – 2022 sở GDKHCN Bạc Liêu

[rule_3_plain]

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề rà soát cuối kì 1 Toán 11 5 học 2021 – 2022 sở GDKHCN Bạc Liêu; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể tự luận.
Trích dẫn đề rà soát cuối kì 1 Toán 11 5 học 2021 – 2022 sở GDKHCN Bạc Liêu:
+ Cho tam giác đều MNK (hình vẽ). Phép quay tâm N, góc quay 60◦ biến điểm M thành điểm nào dưới đây? M N K A. Điểm I thỏa mãn NKIM là hình bình hành. B. Điểm K. C. Điểm O thỏa mãn N là trung điểm của OK. D. Điểm J thỏa mãn NKMJ là hình bình hành.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy bự AD. Gọi M là trọng điểm của tam giác SCD, N là giao điểm của BM với (SAC), SQ là giao tuyến của (SAD) và (SBC), K là giao điểm của SC và (ABM). Khi ấy K là A. giao điểm của SC với AN. B. giao điểm của SC với MQ. C. giao điểm của SC với BN. D. giao điểm của SC với DN.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây đúng? A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với AD. C. d qua S và song song với AB. D. d qua S và song song với BD.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. 1) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAC) và (SBD). 2) Gọi I, J lần là lượt trung điểm của SA và SC, K là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (BIJ). Tính tỉ số SK SD.
+ Tìm hệ số của số hạng chứa x 3 trong triển khai của x 2 x 2 n x 6 0 biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn 6C3n + A2n = 121n.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #kì #Toán #5 #học #sở #GDKHCN #Bạc #Liêu


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/de-kiem-tra-cuoi-ki-1-toan-11-nam-hoc-2021-2022-so-gdkhcn-bac-lieu.html

Back to top button