Giáo Dục

Đề thi cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội

Ngày 12/12/2021, trường THCS Quỳnh Thiện, quận Hoàng Mai, thành thị Hà Nội tổ chức kì thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 8 cuối học kì 1 5 học 2021-2022.

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021 – 2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dưới dạng tự luận, thời kì làm bài là 90 phút.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 5 học 2021-2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội:
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A (AB + Cho biểu thức 2 1 10 1 1 1 xx A x xx x a) Tìm điều kiện của x để trị giá của biểu thức A xác định. b) Dễ ợt biểu thức A c) Tính trị giá của A lúc 1 2.
+ Cho 3 số a; b; c đôi 1 không giống nhau và đôi 1 khác 0; thỏa mãn 2 222 abc ab c. Tính trị giá biểu thức: 222 A 222 222 abc a bc b ca c ab.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề thi cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội

[rule_3_plain]

Ngày … tháng 12 5 2021, trường THCS Quỳnh Thiện, quận Hoàng Mai, thành thị Hà Nội tổ chức kỳ thi rà soát thăm dò chất lượng môn Toán lớp 8 công đoạn cuối học kì 1 5 học 2021 – 2022.
Đề thi cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì làm bài 90 phút.
Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 8 5 2021 – 2022 trường THCS Quỳnh Thiện – Hà Nội:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), M là trung điểm của BC. Kẻ MD ⊥ AB (D ∈ AB), kẻ ME ⊥ AC (E ∈ AC). a) Tứ giác AEMD là hình gì? Tại sao? b) Gọi N là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh: AN // BC. c) Gọi O là giao điểm của AM và DE, G là giao điểm của OC và ME. Chứng minh rằng OG = 1/3.NO.
+ Cho biểu thức 2 1 10 1 1 1 x x A x xx x a) Tìm điều kiện của x để trị giá biểu thức A được xác định. b) Rút gọn biểu thức A c) Tính trị giá của A lúc 1 2.
+ Cho 3 số a; b; c đôi 1 không giống nhau và khác 0; thỏa mãn 2 222 abc a b c. Tính trị giá biểu thức: 222 A 222 222 abc a bc b ca c ab.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Quỳnh #Thiện #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2021/12/de-thi-cuoi-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-quynh-thien-ha-noi.html

Back to top button