Giáo Dục

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề thi HS1 Toán 10 5 học 2021 – 2022 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội mã đề 357 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài của học trò là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích đề thi vào lớp 10 5 học 2021-2022 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội:
+ Trong hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20-11, lớp 10A đăng ký tham dự 3 tiết mục: hát cộng đồng, múa và kịch. Trong danh sách đăng ký có 7 học trò đăng ký hát hợp xướng, 6 học trò đăng ký trình diễn múa, 8 học trò đăng ký trình diễn kịch; trong ấy 3 học trò đăng ký cả hợp xướng và múa, 4 học trò đăng ký cả hợp ca và kịch, 2 học trò đăng ký cả múa và kịch, 1 học trò đăng ký cả 3 tiết mục. Lớp 10A có bao lăm học trò đăng ký tham dự văn nghệ?
+ Gọi S là tất cả các trị giá thực của thông số m để đường thẳng y mx 3 cắt parabol 2 P y x x 2 tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm I của đoạn thẳng AB thuộc dòng yx 6 Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Gọi S là tất cả các trị giá thực của thông số m để phương trình 2 xmxm 1 0 có 2 nghiệm, trong ấy 1 nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Tính tích các phần tử của S.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề thi HK1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

[rule_3_plain]

Đề thi HK1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội mã đề 357 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội:
+ Trong đợt hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11, lớp 10A đăng kí tham dự 3 tiết mục là hát tốp ca, múa và diễn kịch. Trong danh sách đăng kí, có 7 học trò đăng kí tiết mục hát tốp ca, 6 học trò đăng kí tiết mục múa, 8 học trò đăng kí diễn kịch; trong ấy có 3 học trò đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và tiết mục múa, 4 học trò đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và diễn kịch, 2 học trò đăng kí cả tiết mục múa và diễn kịch, 1 học trò đăng kí cả 3 tiết mục. Hỏi lớp 10A có tất cả bao lăm học trò đăng kí tham dự hội diễn văn nghệ?
+ Gọi S là tất cả các trị giá thực của thông số m để đường thẳng y mx 3 cắt parabol 2 P y x x 2 tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm I của đoạn thẳng AB thuộc đường thẳng y x 6. Tính tổng tất cả các phần tử của S.
+ Gọi S là tất cả các trị giá thực của thông số m để phương trình 2 x m x m 1 0 có 2 nghiệm trong ấy có 1 nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Tính tích các phần tử của S.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #THPT #chuyên #Nguyễn #Huệ #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/12/de-thi-hk1-toan-10-nam-2021-2022-truong-thpt-chuyen-nguyen-hue-ha-noi.html

Back to top button