Giáo Dục

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 5 học 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội gồm 06 câu hỏi trắc nghiệm và 05 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 03 điểm, phần tự luận chiếm 07 điểm, thời kì. cho học trò làm bài rà soát. là 90 phút.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 5 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội:
+ Nói 10 người lao động xây 1 ngôi nhà trong 60 ngày. Hỏi 15 người lao động sẽ xây xong ngôi nhà trong bao lăm ngày? (Giả sử năng suất của mỗi người lao động là y hệt.)
+ Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. Gọi H là trung điểm của AE; D là giao điểm của BH và AC. a) Chứng minh: ABH = EBH b) Chứng minh: BH AE c) Tính số đo của góc DEC. d) Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DC. Chứng minh: B, A, K thẳng hàng?
+ Cho HIK và MNP biết: HI = NP; góc I = góc N. Để 2 tam giác đồng dạng theo trường hợp: cạnh – góc – cạnh ta cần thêm điều kiện nào sau đây?

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề thi học kì 1 Toán 7 5 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội

[rule_3_plain]

Đề thi học kì 1 Toán 7 5 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội gồm 06 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 03 điểm, phần tự luận chiếm 07 điểm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút.
Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 7 5 2021 – 2022 trường THCS Mai Lâm – Hà Nội:
+ Cho biết 10 người lao động xây 1 ngôi nhà trong 60 ngày. Hỏi với 15 người lao động xây xong ngôi nhà hết bao lăm ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi người lao động là y hệt).
+ Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. Gọi H là trung điểm của AE; D là giao điểm của BH và AC. a) Chứng minh: ABH = EBH b) Chứng minh: BH AE c) Tính số đo góc DEC. d) Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DC. Chứng minh: B, A, K thẳng hàng?
+ Cho HIK và MNP biết: HI = NP; góc I = góc N. Để 2 tam giác trên bằng nhau theo trường hợp: cạnh – góc- cạnh thì cần thêm điều kiện nào sau đây?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Mai #Lâm #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-thi-hoc-ki-1-toan-7-nam-2021-2022-truong-thcs-mai-lam-ha-noi.html

Back to top button