Giáo Dục

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm 100% với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài của học trò là 60 phút (ngoại trừ thời kì cán bộ chấm thi phát đề), đề thi có mã đáp án. cho câu hỏi 209.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho tứ diện đều ABCD có G là trọng điểm của tam giác BCD. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng (ABC) là tam giác MNP. Tính điểm S4MNPS4ABC.
+ Các số 1447, 1005, 1231 có đặc điểm chung là số có 4 chữ số, mở màn bằng chữ số 1 và có đúng 2 chữ số giống nhau. Có tất cả bao lăm số tương tự?
+ Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng song song và 6 đường thẳng khác cũng song song và cắt nhau cả 5 đường thẳng đã cho. Có bao lăm hình bình hành được tạo thành từ 11 đường thẳng trên?
+ Cho tứ diện đều ABCD. Gọi I, J lần là lượt trung điểm của AD và AC, G là trọng điểm của tam giác BCD. Giao tuyến của 2 mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng: A. qua J và song song với BD. B. qua I và song song với AB. C. qua G và song song với CD. D. qua G và song song với BC.
+ Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần là lượt trung điểm của các cạnh AD và BC; G là trọng điểm của tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là A. Giao điểm của MG và AN. B. Điểm NC Là giao điểm của MG và BD. D. Giao điểm của MG và BC.

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

[rule_3_plain]

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề thi học kỳ 1 Toán 11 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo bề ngoài 100% trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, thời kì học trò làm bài thi là 60 phút (ngoại trừ thời kì giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 209.
Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho tứ diện ABCD có G là trọng điểm của tam giác BCD. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng (ABC) là tam giác MNP. Tính tỉ số S4MNPS4ABC.
+ Các số 1447, 1005 và 1231 có đặc điểm chung là số có 4 chữ số, được mở màn bởi chữ số 1 và có đúng 2 chữ số giống nhau. Có bao lăm số tương tự?
+ Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi 1 song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi 1 song song cùng lúc cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao lăm hình bình hành được hình thành từ 11 đường thẳng trên?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo quy trình là trung điểm của AD và AC, G là trọng điểm tam giác BCD. Giao tuyến của 2 mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng: A. qua J và song song với BD. B. qua I và song song với AB. C. qua G và song song với CD. D. qua G và song song với BC.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần là lượt trung điểm của cạnh AD và BC; G là trọng điểm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là A. Giao điểm của MG và AN. B. Điểm N. C. Giao điểm của MG và BD. D. Giao điểm của MG và BC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #Lương #Thế #Vinh #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/de-thi-hoc-ky-1-toan-11-nam-2021-2022-truong-luong-the-vinh-ha-noi.html

Back to top button