Giáo Dục

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò lớp 12 Đề thi học kì 1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn trong bề ngoài 100% trắc nghiệm, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (không tính thời kì cán bộ chấm thi phát đề), đề thi có đáp án câu 101 – 102 – 103 – 104.

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số f (x) xác định, liên tiếp trên đoạn [−2; 2] và có 1 bảng ranh giới. Gọi M và m lần là lượt trị giá béo nhất và bé nhất của hàm số f (x) trên khoảng [−2; 2]. Giá trị của M + m bằng?
+ Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy R. Diện tích toàn phần của hình nón A. πR (l + R). B. 2πR (l + R). C. πR (2l + R). D. πR (l + 2R).
+ Cho hình nón có bán kính đáy r = 6 và đường sinh l = 10. Diện tích bao quanh của hình nón đã cho bằng?
+ Cho đường thẳng ∆, coi đường thẳng l cắt đường thẳng ∆ tại O tạo thành 1 góc α (00 <α <900). Khi l xoay quanh ∆ ta được A. 1 hình trụ tròn xoe. B. 1 hình cầu. C. 1 mặt của hình nón quay. D. 1 hình chóp.
+ Dân số của 1 đất nước được ước lượng bằng công thức Sn = S0.enr, trong đấy S0 là dân số của 5 lấy làm điểm tham chiếu, Sn là dân số sau n 5 và r là tỉ lệ tăng dân số hàng 5. Cho rằng dân số 5 2020 của nước X là 78.685.000 người và tỉ lệ tăng dân số hàng 5 là 1,7%. Nếu giữ nguyên vận tốc ngày càng tăng dân số thì vào 5 nào dân số nước X sẽ vượt quá 100 triệu người?

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

[rule_3_plain]

Phần Mềm Portable giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề thi học kỳ 1 Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo bề ngoài 100% trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.
Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) xác định, liên tiếp trên đoạn [−2; 2] và có bảng biên thiên. Gọi M và m lần là lượt trị giá béo nhất và trị giá bé nhất của hàm số f(x) trên đoạn [−2; 2]. Giá trị của M + m bằng?
+ Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy là R. Diện tích toàn phần của hình nón A. πR(l + R). B. 2πR(l + R). C. πR(2l + R). D. πR(l + 2R).
+ Cho hình nón có bán kính đáy r = 6 và đường sinh l = 10. Diện tích bao quanh của hình nón đã cho bằng?
+ Cho đường thẳng ∆, xét đường thẳng l cắt đường thẳng ∆ tại O tạo thành góc α (00 < α < 900). Khi l xoay quanh ∆ ta được A. 1 mặt trụ tròn xoe. B. 1 hình cầu. C. 1 mặt nón tròn xoe. D. 1 hình chóp.
+ Dân số của 1 đất nước được ước lượng theo công thức Sn = S0.enr, trong đấy S0 là số dân của 5 lấy làm mốc tính, Sn là số dân sau n 5 và r là tỷ lệ tăng dân số hàng 5. Biết rằng dân số 5 2020 của nước X là 78.685.000 người và tỷ lệ tăng dân số hàng 5 là 1,7%. Hỏi nếu tỷ lệ tăng dân số ko đổi thì tới 5 nào dân số nước X vượt quá 100 triệu người?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #Lương #Thế #Vinh #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-hoc-ky-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-luong-the-vinh-ha-noi.html

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button