Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính 2022

Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính. Những trường hợp nào người vi phạm sẽ được giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính? Mức phạt vi phạm hành chính tùy theo từng hành vi không giống nhau sẽ có những mức phạt khiến ví tiền tài chúng ta đớn đau trong giây lát. Nhà nước quy định các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt hành chính. Hãy cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.

1. Điều kiện được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

1.1 Hoãn thi hành hình định phạt tiền

Việc hoãn thi hành hình định phạt tiền như sau:

Điều kiện hoãn chấp hành hình định phạt tiền:

Điều 76. Hoãn thi hành hình định phạt tiền

1. Việc hoãn thi hành hình định phạt tiền được vận dụng lúc có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tư nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;

b) Tư nhân gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn chết người; tổ chức đang gặp vấn đề đặc trưng về kinh tế hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh.

Trường hợp tư nhân gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn chết người thì phải có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi trú ngụ hoặc cơ quan. , tổ chức nơi người ấy học tập hoặc làm việc; Trường hợp tư nhân gặp vấn đề về kinh tế do ốm đau, tai nạn hiểm nghèo thì phải có công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

Trường hợp tổ chức đang gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh thì phải được Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ công nhận. Cấp cao, khu kinh tế, cơ thuế quan điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Tư nhân, tổ chức phải có đơn xin hoãn chấp hành hình định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản công nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này cho người đã ra quyết định. . xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày thu được đơn, người đã ra quyết định xử phạt coi xét, quyết định hoãn thi hành hình định xử phạt ấy.

Thời hạn hoãn thi hành hình định xử phạt ko quá 03 tháng, diễn ra từ ngày ra quyết định hoãn.

1.2 Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Điều 77. Miễn, giảm tiền phạt

1. Việc giảm 1 phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với tư nhân, tổ chức được hoãn thi hành hình định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này được quy định như sau:

a) Tư nhân tiếp diễn gian truân về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, công việc. ;

b) Tổ chức tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế đặc trưng hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh được Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất công nhận. sản xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ thuế quan điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

2. Tư nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do ko có bản lĩnh chấp hành hình định nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được giảm 1 phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi. người ấy thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc;

b) Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ 2 trong trường hợp đã nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này nhưng gặp vấn đề đặc trưng về kinh tế hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và được công nhận. của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, công việc; Trường hợp đột xuất gian truân về kinh tế do ốm đau, tai nạn hiểm nghèo phải có công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

3. Tổ chức được miễn số tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt lúc có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã được giảm 1 phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ 2 trong trường hợp đã nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này;

b) Đã chấp hành xong vẻ ngoài xử phạt bổ sung, giải pháp giải quyết hậu quả ghi trong quyết định xử phạt;

c) Tiếp tục gặp vấn đề đặc trưng về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh được Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế công nhận. cơ thuế quan điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

4. Tư nhân ko thi hành hình định được miễn toàn thể số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được hoãn chấp hành hình định xử phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này nhưng tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, tai nạn chết người và được Ủy ban dân chúng cấp xã công nhận. nơi người ấy thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc;

b) Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, gặp vấn đề về kinh tế đặc trưng hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức. nơi người ấy học tập hoặc làm việc; Trường hợp đột xuất gian truân về kinh tế do ốm đau, tai nạn hiểm nghèo phải có công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

5. Tổ chức được miễn mọi khoản tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt lúc có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã được hoãn thi hành hình định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này;

b) Đã chấp hành xong vẻ ngoài xử phạt bổ sung, giải pháp giải quyết hậu quả ghi trong quyết định xử phạt;

c) Tiếp tục gặp vấn đề đặc trưng về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh được Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế công nhận. cơ thuế quan điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

6. Tư nhân, tổ chức phải có đơn đề xuất giảm, miễn tiền phạt kèm theo công nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này cho người đã tiến hành hành vi phạt tiền. quyết định xử phạt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày thu được đơn, người đã ra quyết định xử phạt coi xét, quyết định việc giảm, miễn và công bố cho người ra quyết định giảm, miễn; nếu ko đồng ý với việc miễn giảm phải nêu rõ lý do.

2. Bị xử phạt hành chính thì nộp phạt ở đâu?

Tư nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính theo những vẻ ngoài nào?

Việc nộp phạt vi phạm hành chính được tiến hành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2013 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017 / NĐ-CP như sau:

1. Tư nhân, tổ chức vi phạm nộp phạt bằng 1 trong các vẻ ngoài sau đây:

a) Nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nhà băng thương nghiệp nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt;

b) Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào account của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt;

c) Nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 của Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp tiền phạt trực tiếp cho Cảng vụ hàng ko, đại diện Cảng vụ hàng ko để tiến hành việc sân bay. trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh bờ cõi Việt Nam để tiến hành chuyến bay quốc tế khởi hành từ bờ cõi Việt Nam; thuyền viên làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh bờ cõi Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng ko nước ngoài tiến hành chuyến bay quốc tế từ bờ cõi Việt Nam.

d) Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc Nhà nước qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Trường hợp quyết định xử phạt chỉ vận dụng vẻ ngoài phạt tiền nhưng tư nhân bị xử phạt ko trú ngụ hoặc tổ chức bị xử phạt ko có hội sở tại nơi xảy ra vi phạm thì theo đề xuất của tư nhân bị xử phạt, tổ chức bị xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt quyết định nộp phạt bằng vẻ ngoài nộp phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và gửi quyết định xử phạt cho tư nhân, tổ chức vi phạm qua đường bưu điện. vẻ ngoài đảm bảo trong thời hạn 02 ngày làm việc, diễn ra từ ngày ra quyết định xử phạt.

Tư nhân, tổ chức bị xử phạt có phận sự nộp tiền phạt vào account Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày tiền phạt được nộp vào account của Kho bạc Nhà nước, người tạm giữ giấy má để đảm bảo việc xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm. Người vi phạm hành chính phải gửi lại cho tư nhân, tổ chức bị xử phạt các giấy má đã tạm giữ qua đường bưu điện. Chi phí gửi quyết định xử phạt và chi tiêu gửi lại giấy má do tư nhân, tổ chức chi trả. địa điểm bị xử phạt phải trả.

Thí điểm vừa gửi đến bạn đọc các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt hành chính và bí quyết nộp phạt hành chính.

Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên can trong phần Quản trị, phần Hỏi đáp luật pháp.

Những bài viết liên can:

  • Hệ thống thứ bậc quân hàm của lực lượng vũ trang Việt Nam
  • Trung đoàn Phòng ko Công an dân chúng: Chi tiết.

.


 

Thông tin thêm

Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính 2022

[rule_3_plain]

Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp nào người vi phạm được giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính? Các khoản phạt vi phạm hành chính tùy từng hành vi không giống nhau sẽ có những mức phạt khiến chiếc ví của chúng ta đớn đau ngay trong 1 phút giây. Nhà nước đã quy định những trường hợp người vi phạm được miễn, giảm mức phạt hành chính. Cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.
1. Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính
Điều kiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.
1.1 Hoãn thi hành hình định phạt tiền
Việc thi hành hình định phạt tiền được hoãn thi hành như sau:
Điều kiện hoãn thi hành hình định phạt tiền:
Điều 76. Hoãn thi hành hình định phạt tiền
1. Việc hoãn thi hành hình định phạt tiền được vận dụng lúc có đủ các điều kiện sau đây:
a) Tư nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;
b) Tư nhân đang gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh.
Trường hợp tư nhân gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi ngươi ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc; trường hợp tư nhân gặp vấn đề về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
Trường hợp tổ chức đang gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh thì phải có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
Tư nhân, tổ chức phải có đơn đề xuất hoãn chấp hành hình định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản công nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày thu được đơn, người đã ra quyết định xử phạt coi xét, quyết định hoãn thi hành hình định xử phạt ấy.
Thời hạn hoãn thi hành hình định xử phạt ko quá 03 tháng, diễn ra từ ngày có quyết định hoãn.
1.2 Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính

Điều 77. Giảm, miễn tiền phạt
1. Việc giảm 1 phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với tư nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành hình định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này được quy định như sau:
a) Tư nhân tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc;
b) Tổ chức tiếp diễn gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
2. Tư nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do ko có bản lĩnh thi hành hình định nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được giảm 1 phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy han dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc;
b) Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ 2 trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này mà gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc; trường hợp gặp vấn đề đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
3. Tổ chức được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt lúc phục vụ đủ điều kiện sau đây:
a) Đã được giảm 1 phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ 2 trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này;
b) Đã thi hành xong vẻ ngoài xử phạt bổ sung, giải pháp giải quyết hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;
c) Tiếp tục gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
4. Tư nhân ko có bản lĩnh thi hành hình định được miễn toàn thể tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được hoãn thi hành hình định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này nhưng tiếp diễn gặp vấn đề về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc;
b) Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, đang gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi người ấy học tập, làm việc; trường hợp gặp vấn đề đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
5. Tổ chức được miễn toàn thể tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt lúc phục vụ đủ điều kiện sau đây:
a) Đã được hoãn thi hành hình định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này;
b) Đã thi hành xong vẻ ngoài xử phạt bổ sung, giải pháp giải quyết hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;
c) Tiếp tục gặp vấn đề đặc trưng hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa thiến, dịch bệnh và có công nhận của Ủy ban dân chúng cấp xã, Ban điều hành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế điều hành trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
6. Tư nhân, tổ chức phải có đơn đề xuất giảm, miễn tiền phạt kèm theo công nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày nhận, được đơn, người đã ra quyết định xử phạt coi xét, quyết định việc giảm, miễn và thông háo cho người có đơn đề xuất giảm, miễn biết; nếu ko đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.
2. Bị xử phạt hành chính, nộp tiền phạt ở đâu?
Các tư nhân, tổ chức bị xử phạt hành chính có thể nộp tiền phạt bằng những vẻ ngoài nào?
Việc nộp phạt hành chính được quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP như sau:
1. Tư nhân, tổ chức vi phạm tiến hành việc nộp tiền phạt theo 1 trong các vẻ ngoài sau:
a) Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc nhà băng thương nghiệp nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt;
b) Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào account của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt;
c) Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 56, Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng ko đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua bờ cõi Việt Nam để tiến hành chuyến bay quốc tế khởi hành từ bờ cõi Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua bờ cõi Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng ko nước ngoài tiến hành chuyến bay quốc tế khởi hành từ bờ cõi Việt Nam.
d) Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước phê chuẩn dịch vụ bưu chính công ích.
2. Trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ vận dụng vẻ ngoài phạt tiền nhưng tư nhân bị xử phạt ko trú ngụ, tổ chức bị xử phạt ko đóng hội sở tại nơi xảy ra hành vi vi phạm thì theo đề xuất của tư nhân, tổ chức bị xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt quyết định nộp tiền phạt theo vẻ ngoài nộp phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và gửi quyết định xử phạt cho tư nhân, tổ chức vi phạm qua bưu điện bằng vẻ ngoài đảm bảo trong thời hạn 02 ngày làm việc, diễn ra từ ngày ra quyết định xử phạt.
Tư nhân, tổ chức bị xử phạt nộp phạt vào account Kho bạc nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, diễn ra từ ngày tiền phạt được nộp vào account của Kho bạc nhà nước, thì người tạm giữ các giấy má để đảm bảo cho việc xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính phải gửi trả lại tư nhân, tổ chức bị xử phạt các giấy má đã tạm giữ qua bưu điện bằng vẻ ngoài đảm bảo, Chi phí gửi quyết định xử phạt và chi tiêu gửi trả lại giấy má do tư nhân, tổ chức bị xử phạt chi trả.
Hoa Tiêu vừa gửi tới độc giả các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt hành chính và bí quyết nộp tiền xử phạt hành chính.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Hệ thống quân hàm các lực lượng vũ trang Việt Nam
Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân: Thông tin cụ thể.

TagsHành chính

[rule_2_plain]

#Điều #kiện #miễn #giảm #tiền #phạt #phạm #hành #chính


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/dieu-kien-mien-giam-tien-phat-vi-pham-hanh-chinh-2022-2/
Back to top button