Tài Liệu

Đơn xin vào lớp 1 Mẫu đơn xin vào lớp 1 năm 2021 – 2022

Giấy má tuyển sinh vào lớp 1 5 học 2021 – 2022 gồm 2 bề ngoài dành cho học trò chính quy và trái tuyến. Mẫu đơn xin tuyển sinh vào lớp 1 dùng để phụ huynh làm giấy má đăng ký xét tuyển vào lớp 1 cho con em mình.

5 học 2021 – 2022, việc tuyển sinh vào lớp 1 của Hà Nội vẫn theo bề ngoài trực tiếp và online. Trực tuyến từ ngày 12/7/2021 tới hết ngày 14/7/2021 và tuyển thẳng từ ngày 13/7/2021 tới hết ngày 18/7/2021.

Giấy má đăng ký vào lớp 1 5 học 2021 – 2022 gồm 1 đơn xin học lớp 1, 1 bản sao giấy khai sinh hợp thức, 1 bản photo hộ khẩu (ko cần công chứng) hoặc Hộ khẩu. Phụ huynh cần sẵn sàng đầy đủ giấy má và viết đơn xin vào lớp 1 này để hoàn thiện giấy má cho con. Mời các bậc phụ huynh tải và tham khảo mẫu đơn xin vào lớp 1:

Đơn đăng ký vào lớp 1 5 2021 – 2022 theo dòng

UBND HUYỆN …
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………
___________

Số giấy má: ……. / TH ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———– o0o ———-

………………., tháng ngày 5 ………..

ĐỀ THI VÀO LỚP 1
5 học ………… – ……………

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Nhà trường …………………………………….. ………………………….. …………

1. Họ và tên sinh viên: ……. NamGiống cái

Ngày, tháng, 5 sinh: ……. Nơi sinh (tỉnh, thị thành): …..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hiện thường trú tại: …………………….

Số dế yêu nhà: ………………………………………. ……………………………..

Khi nào thì báo cáo cho người nào ?: ……………………………………. ……………………………….

Bạn đã học qua lớp mẫu giáo chưa?: ……………………

Đăng ký học nội trú tại trường (chỉ định có hoặc ko): …

2. Cha tên: ………… Dế yêu: …………….

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …

3. Tên mẹ: ………… Dế yêu: ……….

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …

Gia đình cam kết sẽ phối hợp với nhà trường để chăm nom, điều hành và giáo dục con em mình chấp hành tốt nội quy của nhà trường.

TRÁCH NHIỆM NHẬN ĐƯỢC
(Ký và ghi rõ họ tên)
BỐ MẸ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những xem xét lúc đăng ký vào lớp 1:

– Giấy má xin việc bao gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao Giđó khai sinh hợp thức + 01 bản sao hộ khẩu (ko cần công chứng) hoặc Giđó công nhận trú ngụ. Mang tới Sổ hộ khẩu + giấy khai sinh bản chính (để Nhà trường đối chiếu, rà soát).

Giđó khai sinh hợp thức được bằng lòng như sau: Bản sao giấy khai sinh bản chính phải có công chứng (hoặc bản sao giấy khai sinh bản chính phải có dấu đỏ của Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền).

Đơn xin vào lớp 1 trái tuyến 5 học 2021 – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- o0o ———

ĐỀ THI VÀO LỚP 1
(TRỰC TUYẾN)

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Tiểu học …

Tên tôi là: …………………………………

Hiện đang trú ngụ trên khu vực (ấp) ……., Phường):
thị thành (quận) ………, Có tinh thần: ……………………..

Đăng ký nhập học lớp 1 vào: …………. tôi

Họ và tên của học trò: ……… Nam Giống cái

Ngày sinh: ……………………………..

Nơi sinh: ………………………………………. ……….

Cha tên: …. 5 sinh: …… nghề nghiệp ……

Vị trí làm việc (nếu có): …………………………………… …………………..

Họ và tên mẹ: …. 5 sinh: …… nghề nghiệp ……

Vị trí làm việc (nếu có): …………………………………… …………………..

Em đã đậu trường Măng non: ………..

Bạn hiện đang sống với: …………………….

Địa chỉ: khu (ấp) ……….., phường (xã) …….
thị thành (quận) … …………………………….

Tên chủ hộ: ……………………………………… ……………………………………………… ………

Số dế yêu liên hệ trong trường hợp cần phải có: …………………….

Tôi có ước vọng cho con học tại trường với bề ngoài:

– Hai buổi / ngày – Hai buổi / ngày với bán trú

Chúng tôi xin tiến hành theo đúng chủ trương của ngành Giáo dục và tiến hành đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Cám ơn rất nhiều!

Tài liệu đính kèm:
– 01 (1) đơn đăng ký dự tuyển.
– 01 (1) bản sao giấy khai sinh.
– 01 (1) bản sao hộ khẩu (sao y bản chính có chứng nhận).
– Chứng chỉ đậu Măng non.
– Giđó chứng thực dành đầu tiên (nếu có).

……….., ngày …… tháng …… 5 20 …..

Người nộp đơn

————————————————– – ————————————————- – ——

NHẬN XÉT CỦA BGH TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………..

Đồng ý nhận bạn: …………………….

Vào lớp 1 – 5 học 20 ….. – 20 …..

……………., ngày … tháng ……. 5 20 …..
HIỆU TRƯỞNG

Đơn đăng ký vào lớp 1 5 2021 – 2022

Giấy má xin việc bao gồm:

  • 01 đơn (theo mẫu)
  • 01 bản sao Giđó khai sinh hợp thức
  • 01 bản photo hộ khẩu (ko cần công chứng) hoặc Giđó công nhận trú ngụ. Mang theo sổ hộ khẩu + giấy khai sinh bản chính (để Trường đối chiếu, rà soát).

Nhận giấy khai sinh hợp thức như sau: Giđó khai sinh bản sao photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giđó khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

.


 

Thông tin thêm

Đơn xin vào lớp 1 Mẫu đơn xin vào lớp 1 5 2021 – 2022

[rule_3_plain]

Đơn xin vào lớp 1 5 học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu dành cho học trò đúng tuyến và trái tuyến. Mẫu đơn đăng ký vào học lớp 1 phục vụ các bậc phụ huynh sẵn sàng giấy má xét tuyển vào lớp 1 cho con mình.5 học 2021 – 2022 xét tuyển vào lớp 1 ở Hà Nội vẫn theo bề ngoài trực tiếp và online. Trực tuyến từ ngày 12/07/2021 tới 14/07/2021, còn tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2021 tới hết ngày 18/7/2021.Giấy má xin học lớp 1 5 2021 – 2022 gồm 1 đơn xin vào lớp 1, 1 bản sao giấy khai sinh hợp thức, 1 bản hộ khẩu photocopy (ko cần công chứng) hoặc Giđó công nhận trú ngụ. Các bậc phụ huynh cần sẵn sàng đầy đủ giấy má, cùng viết đơn xin vào lớp 1 này để hoàn thành giấy má cho con. Mời các bậc phụ huynh tải về và tham khảo mẫu đơn xin vào lớp 1:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đơn đăng ký vào lớp 1 5 học 2021 – 2022Mẫu đơn xin vào lớp 1 5 2021 – 2022 đúng tuyếnĐơn xin vào lớp 1 trái tuyến 5 học 2021 – 2022Hồ sơ dự tuyển lớp 1 5 2021 – 2022Mẫu đơn xin vào lớp 1 5 2021 – 2022 đúng tuyếnUBND QUẬN………………………….TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………___________Số đơn:……./TH………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———-………………., ngày ……..tháng……..5 ………..ĐƠN XIN VÀO LỚP 1Năm học ………… – ……………Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………1. Họ và tên học trò: …….NamNữ Ngày sinh:…….Nơi sinh (tỉnh, thị thành):…..Hộ khẩu thường trú:…………………………………Hiện đang trú ngụ tại:…………………………………Số dế yêu nhà riêng:……………………………Khi cần báo tin cho người nào?:…………………………….Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:……………………..Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay ko):…2. Họ tên bố: ……………..Dế yêu:……………..Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………….3. Họ tên mẹ: ………………Dế yêu:…………….Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………….Gia đình xin cam kết sẽ liên kết cùng nhà trường chăm nom, điều hành, giáo dục con em tiến hành tốt nội quy của nhà trường./.NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)PHỤ HUYNH HỌC SINH(Ký và ghi rõ họ tên)Những xem xét lúc làm giấy má dự tuyển vào lớp 1:- Giấy má xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp thức + 01 bản hộ khẩu photcopy (ko cần công chứng) hoặc Giđó công nhận trú ngụ. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giđó khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, rà soát).- Tiếp nhận Giđó khai sinh hợp thức như sau: Giđó khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giđó khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đơn xin vào lớp 1 trái tuyến 5 học 2021 – 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1(TRÁI TUYẾN)Kính gửi: Ban Gimật hiệu trường Tiểu học …………………Tôi tên: ……………………………………………………Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……., Phường (xã): …thị thành (huyện) ………, tỉnh: …………………….Xin đăng ký nhập học lớp 1 cho: …………. tôiHọ và tên học trò: ……… Nam Nữ Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………………..Nơi sinh: …………………………………………………Họ và tên cha:…. 5 sinh:…… nghề nghiệp ……Nơi công việc (nếu có): ………………………………Họ và tên mẹ:…. 5 sinh:…… nghề nghiệp ……Nơi công việc (nếu có): ………………………………Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: ………..Hiện cháu đang sống với: ………………………….Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……….., phường (xã) …….thị thành (huyện) ……………………………………Tên chủ hộ: ……………………………………………..Số dế yêu liên lạc lúc cần: ……………………..Tôi có ước vọng cho cháu được học tại trường với bề ngoài học:- Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và tiến hành đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.Xin thật tình cám ơn!Giấy má kèm theo: – 01(1) đơn xin nhập học.- 01(1) bản sao giấy khai sinh.- 01 (1) bản sao hộ khẩu (có công nhận sao y bản chính).- Giđó chứng thực đã qua Mẫu giáo.- Giđó chứng thực dành đầu tiên (nếu có). ……….., ngày …… tháng …… 5 20….. Người viết đơn———————————————————————————————————-Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………Đồng ý nhận em: ………………………………….Vào học lớp 1 – 5 học 20….. – 20……………….., ngày………..tháng……5 20…..HIỆU TRƯỞNG(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giấy má dự tuyển lớp 1 5 2021 – 2022Hồ sơ xin học gồm:01 đơn (theo mẫu)01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ01 bản hộ khẩu photocopy (ko cần công chứng) hoặc Giđó công nhận trú ngụ. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giđó khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, rà soát).Tiếp nhận Giđó khai sinh hợp thức như sau: Giđó khai sinh photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giđó khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

[rule_2_plain]

#Đơn #xin #vào #lớp #Mẫu #đơn #xin #vào #lớp #5


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button