Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Lễ Cổng Tam Giới sẽ là sự kiện mới nhất của bạn dạng 2.5 với hàng loạt phần quà và nội dung lôi cuốn đang hy vọng người chơi.

Ngay sau bạn dạng 2.5 của Ảnh hưởng Genshin Chính thức được cập nhật, 1 sự kiện mới cũng đã hiện ra mang tên “Nghi thức tam giới” với nhiều tiết mục lôi cuốn cũng như những quà tặng trị giá dành cho tập thể người chơi lúc tham dự.

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt trong phiên bản 2.5

Thời gian sự kiện

Từ 10:00 ngày 17/02/2022 cho tới lúc hoàn thành bạn dạng 2.5

* Sau lúc hoàn thành bạn dạng 2.5, sẽ chẳng thể vào khu vực Nghi Thức Cổng Tam Giới để nhận rương và phần thưởng thách đấu nữa, Quý Du Khách hãy mau chóng khám phá để nhận thưởng.

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt trong phiên bản 2.5 2

Điều kiện tham dự

Xếp hạng Phiêu lưu 30

Hoàn thành nhiệm vụ Quỷ Thần Chương II – Màn II “Tâm bất thiện, Bất diệt quá khứ”

Hoàn thành Nhiệm vụ Thế giới “Bí hiểm của Erebos”

Lối chơi

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt trong phiên bản 2.5 3

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt trong phiên bản 2.5 4

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt ở phiên bản 2.5 5

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt ở phiên bản 2.5 6

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt ở phiên bản 2.5 7

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới ra mắt trong phiên bản 2.5 8

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện cho Nghi lễ Cổng Tam giới được phát hành tại phiên bản 2.5 9

.


 

Thông tin thêm

Genhsin Impact: Chỉ dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại bạn dạng 2.5

[rule_3_plain]

Nghi Lễ Cổng Tam Giới sẽ là sự kiện mới nhất của bạn dạng 2.5 với hàng loạt những quà tặng và nội dung lôi cuốn đang hy vọng người chơi

Ngay sau lúc bạn dạng 2.5 của Genshin Impact chính thức được cập nhật thì 1 sự kiện mới cũng hiện ra mang tên “Nghi Lễ Cổng Tam Giới” với nhiều tiết mục thú vị cũng như là những quà tặng trị giá dành cho tập thể người chơi lúc tham dự.

Thời Gian Sự Kiện
Từ 10:00 17/02/2022 tới lúc hoàn thành bạn dạng 2.5
* Sau lúc hoàn thành bạn dạng 2.5, sẽ chẳng thể tới khu vực Nghi Lễ Cổng Tam Giới để nhận rương và phần thưởng khiêu chiến nữa, Nhà Lữ Hành hãy kịp thời thám hiểm để nhận thưởng.

Điều Kiện Tham Gia
Hạng mạo hiểm ≥30
Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần Chương II – Màn II “Tâm Vô Tạp Niệm, Bất Sinh Bất Diệt”
Hoàn thành Nhiệm Vụ Thế Giới “Bí Mật Của Erebos”
Hướng Dẫn Cách Chơi

Share

[rule_2_plain]

#Genhsin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghi #Lễ #Cổng #Tam #Giới #mắt #tại #phiên #bản


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/tips-tricks/genhsin-impact-huong-dan-su-kien-nghi-le-cong-tam-gioi-ra-mat-tai-phien-ban-2-5.html
Back to top button