Wiki

Giá vàng ngày 17/9/2019

Theo cập nhật, giá vàng bữa nay 17/9/2019 vẫn đang có xu thế tăng. Vàng miếng của tập đoàn DOJI là 41,7 – 42 triệu đồng / lượng, giá vàng miếng 99,99 của doanh nghiệp SJC TP.HCM niêm yết là 41,6 – 41,95 triệu đồng / lượng.

Tính tới đầu phiên giao dịch sáng nay, Giá vàng bữa nay ngày 197/9/2019 vẫn có 1 sự khởi sắc, so với Giá vàng ngày 16/9/2019thị phần vàng tăng giá tới mức 41,9 triệu đồng / lượng (đã bán hết) và 41,52 triệu đồng / lượng (sắm vào), tăng khoảng 50.000 đồng / lượng.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 17/9/2019, SJC, DOJI, 9999, 24k, 18k …

Giá vàng bữa nay ngày 17/9/2019

ngay 17/09/2019

Theo bảng cập nhật, chúng ta thấy:

– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 41,5 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,87 triệu đồng / lần tăngg (đã bán hết). So với ngày bữa qua, vàng SJC Hà Nội tăng cả chiều sắm và bán ra 50.000 đồng / lượng.

– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,5 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng / lượng (bán ra), tăng đến 50.000 đồng chiều sắm vào và bán ra so với ngày 16/9/2019.

– Giá niêm yết của DOJI Hà Nội là 41,56 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội tăng 50.000 đồng / lượng ở cả chiều bán và sắm.

– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 41,57 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,79 triệu đồng / lượng (bán hết). Chiều sắm vào tăng đến 150.000 đồng / lượng (sắm vào) và tăng 50.000 đồng / lượng (bán ra) so với giá ngày bữa qua.

– Giá vàng SJC tại TPBank Gold là 41,55 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng SJC Phú Quý niêm yết là 41,5 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng SJC niêm yết tại PNJ là 41,5 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,9 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá nhẫn vàng 24k PNJ được niêm yết là 41,4 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,9 triệu đồng / lượng (bán hết)

Giá vàng bữa nay 17/9/2019 tiếp diễn tăng nhưng mà chưa chạm ngưỡng 42 triệu đồng / lượng. Cùng cập nhật liên tiếp giá vàng, bình chọn diễn biến thị phần vàng trong nước để có cái nhìn đúng mực nhất, đưa ra quyết định đầu cơ hiệu quả.


Để so sánh giá vàng bữa nay với giá vàng tương lai 18/9/2019, vui lòng xem bảng Giá vàng ngày 18/9/2019 Phần Mềm Portable sẽ được cập nhật chỉ mất khoảng sớm nhất.


 

Thông tin thêm

Giá vàng ngày 17/9/2019

[rule_3_plain]

Theo cập nhật, giá vàng ngày 17/9/2019 vẫn đang trên đà phát triển. Vàng miếng của tập đoàn DOJI là 41,7 – 42 triệu đồng/lượng, giá vàng 99,99 của doanh nghiệp SJC HCM niêm yết là 41,6 – 41,95 triệu đồng/lượng.
Tính đến phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, giá vàng bữa nay 197/9/2019 vẫn có sự khởi sắc, so với giá vàng ngày 16/9/2019, thị phần vàng tăng giá lên mức là 41,9 triệu đồng/lượng (bán ra) và 41,52 triệu đồng/lượng (sắm vào), tăng dao động khoảng 50.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 17/9/2019, SJC, DOJI, 9999, 24k, 18k …

Giá vàng ngày bữa nay 17/9/2019

Theo bảng cập nhật, ta thấy được:
– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,87 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng SJC Hà Nội tăng cả chiều sắm vào và bán ra là 50.000 đồng/lượng.
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra), nâng cao 50.000 đồng chiều sắm và chiều bán so với ngày 16/9/2019.
– Giá àng DOJI Hà Nội niêm yết là 41,56 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua thì vàng DOJI Hà Nội nâng cao là 50.000 đồng/lượng cả chiều bán và chiều sắm.
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 41,57 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,79 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều sắm nâng cao 150.000 đồng/lượng (sắm vào) và tăng 50.000 dồng/lượng (bán ra) so với giá ngày bữa qua.
– Giá vàng SJC tại nhà băng TPBank Gold là 41,55 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41, 9 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng PNJ nhẫn 24k niêm yết là 41,4 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,9 triệu đồng/lượng (bán ra)
Giá vàng ngày 17/9/2019 vẫn tiếp diễn tăng, nhưng mà vẫn chưa đạt được ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Các bạn cùng cập nhật liên tiếp giá vàng, bình chọn về diễn biến thị phần vàng trong nước để có cái nhìn đúng nhất, đưa ra được quyết định đầu cơ hiệu quả.
Để so sánh giá vàng bữa nay với giá vàng tương lai 18/9/2019, các bạn cùng đón xem bảng giá vàng ngày 18/9/2019 sẽ được Phần Mềm Portable uopdate chỉ mất khoảng sớm nhất nhé.

[rule_2_plain]

#Giá #vàng #ngày


Back to top button