Wiki

Giá vàng ngày 25/9/2019

Như cập nhật, giá vàng bữa nay 25/9/2019 tăng cường, đứng vững ở mức đỉnh 3 tuần qua. Vàng có ngưỡng giá 42,85 triệu đồng / lượng (bán ra) và 42,3 triệu đồng / lượng (bán ra) tùy loại vàng tây SJC, DOJI, 9999, 24k …

Vàng tăng cườngsắp chạm ngưỡng 43 triệu đồng / lượng sau nhiều ngày tăng giảm, so với Giá vàng ngày 24/9/2019tính tại thời khắc giao dịch sáng nay, giá vàng ngày 25/9/2019 tăng dao động khoảng 250.000 đồng / lượng cả chiều bán và chiều sắm.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 25/9/2019, ngưỡng cao 42,85 triệu đồng / lượng

Giá vàng bữa nay ngày 25/9/2019

Tham gia ngay hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Theo bảng, chúng ta thấy:

– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 42,25 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày bữa qua, vàng tăng khoảng 70.000 đồng / lượng ở cả chiều sắm vào và bán ra.

– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 42,25 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,62 triệu đồng / lượng (bán ra), cả chiều sắm vào và bán ra đều nâng cao 70.000 đồng / lượng.

– Giá vàng SJC 18k HCM là 30,703 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 32,103 triệu đồng / lượng (bán), chiều sắm vào và bán ra đều nâng cao 53.000 đồng / lượng so với ngày bữa qua.

– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 42,25 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng / lượng (bán ra), tăng đến 50.000 đồng / lượng ở cả chiều sắm vào và bán ra so với ngày bữa qua.

– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết là 42,25 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng SJC tại SCB là 42,15 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng / lượng (bán ra), chiều sắm vào tăng 300.000 đồng / lượng, chiều bán ra tăng 100.000 đồng / lượng.

– Giá vàng SJC Phú Quý niêm yết là 42,27 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng SJC niêm yết tại PNJ là 42,2 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng 24k PNJ được niêm yết là 42,05 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng / lượng (bán hết).

Như vậy giá vàng ngày 25/9/2019 tăng cường, cùng Phần Mềm Portable cập nhật giá vàng bữa nay mới nhất theo phiên giao dịch, theo ngày để có được những thông tin mới nhất về giá vàng.


Bản tin cập nhật giá vàng ngày 26/9/2019 sẽ so sánh giá vàng bất định như thế nào, từ đấy biết được nên sắm hay bán vàng.


 

Thông tin thêm

Giá vàng ngày 25/9/2019

[rule_3_plain]

Như cập nhật, giá vàng ngày 25/9/2019 tăng cường ko dừng, đứng vững ở trên đỉnh cao trong 3 tuần vừa mới đây. Vàng có giá đạt ngưỡng là 42,85 triệu đồng/lượng (bán ra) và 42,3 triệu đồng/lượng (bán ra) tùy vào loại vàng tây, SJC, DOJI, 9999, 24k …
Vàng tăng cường, sắp đạt tới ngưỡng 43 triệu đồng/lượng sau nhiều ngày tăng giảm, so với giá vàng ngày 24/9/2019, tính thời khắc giao dịch vào sáng nay, giá vàng ngày 25/9/2019 nâng cao dao động khoảng 250.000 đồng/lượng cả chiều bán và chiều sắm.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 25/9/2019, ngưỡng cao là 42,85 triệu đồng/lượng
 
Giá vàng ngày bữa nay 25/9/2019

Theo bảng, ta thấy:
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 42,25 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng nâng cao khoảng 70.000 đồng/lượng cả chiều sắm và chiều bán.
– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 42,25 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,62 triệu đồng/lượng (bán ra), cả chiều sắm và chiều bán nâng cao 70.000 đồng/lượng.
– Giá vàng SJC 18k HCM là 30,703 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 32,103 triệu đồng/lượng (bán ra), chiều sắm và chiều bán đều nâng cao 53.000 đồng/lượng so với ngày bữa qua.
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 42,25 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng/lượng (bán ra), nâng cao 50.000 đồng/lượng cả chiều sắm và chiều bán so với ngày bữa qua.
– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết là 42,25 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng SJC tại nhà băng SCB là 42,15 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng/lượng (bán ra), chiều sắm vào nâng cao 300.000 đồng/lượng, chiều bán nâng cao 100.000 đồng/lượng.
– Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết là 42,27 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,6 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 42,2 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng PNJ 24k niêm yết là 42,05 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,55 triệu đồng/lượng (bán ra).
Như vậy, giá vàng ngày 25/9/2019 tăng cường, cùng Phần Mềm Portable cập nhật giá vàng bữa nay mới nhất theo phiên giao dịch, theo ngày để có thông tin mới nhất về giá vàng.
Các bạn cập nhật giá vàng ngày 26/9/2019 sẽ so sánh được vàng bất định ra sao, từ đấy biết được nên sắm hay là nên bán vàng ra. 

[rule_2_plain]

#Giá #vàng #ngày


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button