Pháp Luật

Giáo viên được dạy thêm trong trường hợp nào?

Những trường hợp nào thầy cô giáo được dạy thêm? Việc dạy thêm – học thêm ko dễ dãi chỉ là việc tự phát giữa thầy và trò nhưng phải tuân thủ các quy định của luật pháp. Pháp luật quy định thầy cô giáo dạy thêm trong những trường hợp nào? Hãy cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.

1. Giáo viên được dạy thêm học thêm trong những trường hợp nào?

Nhà giáo được phép dạy, nhưng mà được phép dạy trong những trường hợp nào?

Vấn đề dạy thêm cho thầy cô giáo được quy định tại Thông tư 17/2012 / TT-BGDĐT.

Giáo viên được phép dạy thêm trong trường hợp ko cấm dạy thêm theo quy định tại Điều 4 Thông tư 17:

Điều 4. Các trường hợp ko được chỉ dẫn thêm

1. Không dạy thêm đối với học trò đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi / ngày.

2. Không dạy thêm đối với học trò tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục, thể thao, đoàn luyện kĩ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, trường dạy nghề ko tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục rộng rãi.

4. Đối với thầy cô giáo đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được diễn ra dạy thêm ngoài nhà trường nhưng mà được tham dự dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không dạy thêm ngoài giờ cho học trò nhưng thầy cô giáo đang dạy chính khóa lúc chưa được phép của Thủ trưởng cơ quan điều hành thầy cô giáo ấy.

=> Nếu ko thuộc 1 trong các trường hợp này sẽ được thầy cô giáo dạy thêm.

2. Giáo viên THCS có được dạy thêm ko?

Điều 4 của Thông tư 17 chỉ cấm dạy thêm cho học trò tiểu học. Thành ra, thầy cô giáo THCS được phép dạy nhưng mà ko được phép thuộc trường hợp ko được dạy.

3. Thủ tục xin giấy phép dạy thêm ngoài giờ.

Quy định về dạy thêm học thêm quy định tại Thông tư 17 đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thủ tục xin giấy phép hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường dưới đây:

Giấy má đề xuất cấp giấy phép hoạt động giảng dạy ngoài nhà trường:

  • Đơn đề xuất cấp Giđấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm có cam kết của Ủy ban quần chúng cấp xã tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BGDĐT.
  • Danh sách những người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và những người đăng ký dạy thêm;
  • Đơn đăng ký dạy thêm phải có ảnh của người đăng ký dạy thêm và có công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BGDĐT.
  • Bản sao hợp thức văn bản xác định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người dạy thêm, người dạy thêm;
  • Giđấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên hoặc Hội đồng thẩm định y học cấp cho người dạy thêm, người dạy thêm;
  • Phương án tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong ấy nêu rõ các nội dung: nhân vật dạy thêm, nội dung dạy thêm, vị trí, hạ tầng tổ chức dạy thêm, mức thu tiền dạy thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Gửi đi:

Bạn nộp giấy tờ trên tại Ủy ban quần chúng quận, huyện hoặc Phòng Giáo dục và Tập huấn nếu được Ủy ban quần chúng quận, huyện giao cho.

Thí điểm vừa gửi đến độc giả những trường hợp thầy cô giáo nhận dạy thêm và trình tự xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường.

Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên can trong phần Quản trị, phần Hỏi đáp luật pháp.

Những bài viết liên can:

  • Cô giáo có hình xăm có vi phạm luật pháp ko?

.


 

Thông tin thêm

Giáo viên được dạy thêm trong trường hợp nào?

[rule_3_plain]

Giáo viên được dạy thêm trong trường hợp nào? Việc dạy thêm – học thêm ko chỉ dễ dãi là việc tự phát giữa thầy cô giáo – học trò nhưng phải làm theo quy định của luật pháp. Pháp luật quy định thầy cô giáo được dạy thêm trong trường hợp nào? Cùng Phần Mềm Portable VN mày mò nhé.
1. Giáo viên được dạy thêm trong trường hợp nào?
Giáo viên được phép dạy thêm nhưng mà được dạy thêm trong trường hợp nào?
Vấn đề dạy thêm của thầy cô giáo được quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.
Giáo viên được phép dạy thêm lúc việc dạy học thêm ấy ko thuộc trường hợp cấm dạy thêm tại Điều 4 Thông tư 17:
Điều 4. Các trường hợp ko được dạy thêm
1. Không dạy thêm đối với học trò đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
2. Không dạy thêm đối với học trò tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, đoàn luyện kĩ năng sống.
3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và trường dạy nghề ko tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục rộng rãi.
4. Đối với thầy cô giáo đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
a) Không được diễn ra dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng mà có thể tham dự dạy thêm ngoài nhà trường;
b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học trò nhưng thầy cô giáo đang dạy chính khóa lúc chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan điều hành thầy cô giáo ấy.
=> Nếu ko thuộc 1 trong các trường hợp này thì thầy cô giáo được dạy thêm.
2. Giáo viên THCS có được dạy thêm ko?

Điều 4 Thông tư 17 chỉ cấm việc dạy thêm đối với học trò Tiểu học. Do ấy, thầy cô giáo THCS được phép dạy thêm, nhưng mà phải ko thuộc các trường hợp ko được dạy thêm nêu trên.
3. Thủ tục xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường
Các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường được quy định tại Thông tư 17 đã hết hiệu lực luật pháp.
Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo thủ tục xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường dưới đây:
Giấy má xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường:

Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong ấy cam kết với Uỷ ban quần chúng cấp xã về tiến hành các quy định tại khoản 1, Điều 6 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.
Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có công nhận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.
Bản sao hợp thức giấy má xác định trình độ huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
Giđấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng thẩm định y học cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong ấy nêu rõ các nội dung về: nhân vật học thêm, nội dung dạy thêm, vị trí, hạ tầng tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Nộp giấy tờ:
Các bạn nộp giấy tờ nêu trên cho UBND cấp huyện hoặc Phòng Giáo dục và huấn luyện nếu được UBND cấp huyện giao cho.
Hoa Tiêu vừa gửi tới độc giả các trường hợp thầy cô giáo được dạy thêm và trình tự xin cấp phép dạy thêm ngoài trường học.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Giáo viên có hình xăm có sai quy định hay ko?

TagsLao động – Tiền lương

[rule_2_plain]

#Giáo #viên #được #dạy #thêm #trong #trường #hợp #nào


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/giao-vien-duoc-day-them-trong-truong-hop-nao-2/

Back to top button