Phong Thủy

Hàm Subtotal trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm SUBTOTAL là 1 trong những hàm toán học thường được sử dụng trong Excel. Để thông suốt hơn về tác dụng này, mời các bạn theo dõi bài viết sau của thuthuattinhoc.vn.

1. Tác dụng của PHỤ TÙNG. tác dụng

Hàm TIỀM NĂNG Không giống như các hàm khác trong Excel vì nó ko có công phương tiện thể. TIỀM NĂNG thay mặt cho 11 loại hàm không giống nhau trong Excel bao gồm: AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP.

Trong ấy:

– AVERAGE: Hàm tính số trung bình cộng.

– COUNT: Hàm đếm số ô chứa số.

– COUNTA: Hàm đếm ô có dữ liệu.

– MAX: Hàm tìm số to nhất trong mảng dữ liệu.

– MIN: Hàm tìm số bé nhất trong mảng dữ liệu

– SẢN PHẨM: Chức năng của thành phầm.

– STDEV: Chức năng ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

– STDEVP: Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể tập trung được cung ứng dưới dạng đối số.

– SUM: Hàm tính tổng.

– VAR: Hàm ước lượng phương sai dựa trên 1 mẫu từ 1 tập dữ liệu nhất mực.

– VARP: Chức năng tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể tập trung.

Theo quy ước số, bạn có thể khiến cho hàm TIỀM NĂNG tiến hành tác dụng gần giống như các tác dụng trên.

Công dụng của SUBTOTAL.  chức năng

2. Cách sử dụng SUBTOTAL. tác dụng

Công thức nấu bếp:

SUBTOTAL (function_num, ref1,[ref2]…)

Trong ấy:

Function_num: là biến để gọi hàm, mỗi hàm AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP được gán 1 biến khác từ 1 tới 11 hoặc từ 101 tới 111. Khi bạn muốn sử dụng hàm SUBTOTAL như các hàm khác thì bạn phải nhập số tương ứng.

Function_num

(bao gồm cả trị giá ẩn)

Function_num

(bỏ dở trị giá ẩn)

Hàm

Chức năng

trước nhất

101

TRUNG BÌNH CỘNG

Hàm tính trị giá trung bình.

2

102

ĐẾM

Hàm đếm số ô chứa số.

3

103

COUNTA

Hàm đếm ô có dữ liệu.

4

104

TỐI ĐA

Hàm tìm số to nhất trong 1 mảng dữ liệu.

5

105

MIN

Hàm tìm số bé nhất trong mảng dữ liệu

6

106

SẢN PHẨM

Chức năng tính toán.

7

107

STDEV

Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

số 8

108

STDEVP

Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể tập trung được cung ứng dưới dạng 1 đối số.

9

109

TÓM LƯỢC

Hàm tính tổng.

mười

110

VAR

Hàm ước lượng phương sai dựa trên 1 mẫu từ 1 tập dữ liệu nhất mực.

11

111

VARP

Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể tập trung.

Tham khảo 1,2,3,…: Là vùng địa chỉ tham chiếu nhưng bạn muốn tiến hành các phép tính. Nó có thể bao gồm 1 hoặc nhiều thông số không giống nhau.

Cách sử dụng SUBTOTAL.  chức năng

3. Thí dụ về SUBTOTAL. tác dụng

Trong hóa đơn sắm hàng, cần tính Tổng Thành tiền theo tích Đơn giá và Số lượng. Chúng tôi sử dụng tác dụng TIỀM NĂNG với Function_num là 6.

Bạn sẽ thu được kết quả như hình bên dưới. Sau ấy, bạn chỉ cần sao chép công thức bên dưới để tạo kết quả cho các dòng sau.

Sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num là 6

Hoặc trong 1 tỉ dụ khác, bạn sẽ thấy hàm TIỀM NĂNG có thể được thay thế cho hàm SUM bằng Function_num là 9:

Hàm SUBTOTAL thay thế hàm SUM bằng Function_num của 9

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm TIỀM NĂNG trong Excel và cách sử dụng hàm TIỀM NĂNG thuộc về thuthuattinhoc.vn. Hy vọng bạn có thể thuần thục tác dụng TIỀM NĂNG vào các phần mềm thực tiễn.


 

Thông tin thêm

Hàm Subtotal trong Excel – Cách dùng và tỉ dụ

[rule_3_plain]

Hàm SUBTOTAL là 1 trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để thông suốt hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của thuthuattinhoc.vn. 1. Tác dụng của hàm SUBTOTAL Hàm SUBTOTAL ko giống với các hàm khác trong Excel bởi vì nó ko có 1 chức năng nhất mực chi tiết. SUBTOTAL là thay mặt của 11 loại hàm không giống nhau trong Excel bao gồm: AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP. Trong ấy: – AVERAGE: Hàm tính số trung bình cộng. – COUNT: Hàm đếm số lượng ô có chứa các số. – COUNTA: Hàm đếm các ô có dữ liệu. – MAX: Hàm tìm ra số to nhất trong mảng dữ liệu. – MIN: Hàm tìm ra số bé nhất trong mảng dữ liệu – PRODUCT: Hàm tính tích. – STDEV: Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu. – STDEVP: Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể toàn cục được cung ứng ở dạng đối số. – SUM: Hàm tính tổng. – VAR: Hàm ước lượng phương sai dựa trên mẫu từ các 1 tập các số liệu cho trước. – VARP: Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể tập trung. Bằng các quy ước con số, bạn có thể khiến hàm SUBTOTAL tiến hành tác dụng y sì như các hàm ở trên. 2. Cách dùng của hàm SUBTOTAL Công thức: SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…) Trong ấy: – Function_num: là biến số để gọi hàm, mỗi hàm AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP đều được gắn 1 biến số không giống nhau từ 1 tới 11 hoặc từ 101 tới 111. Khi muốn sử dụng hàm SUBTOTAL như hàm nào thì bạn phải điền con số tương ứng. Function_num  (bao gồm giá trị ẩn) Function_num  (bỏ qua giá trị ẩn) Hàm Công dụng 1 101 AVERAGE  Hàm tính số trung bình cộng. 2 102 COUNT  Hàm đếm số lượng ô có chứa các số. 3 103 COUNTA  Hàm đếm các ô có dữ liệu. 4 104 MAX  Hàm tìm ra số to nhất trong mảng dữ liệu. 5 105 MIN  Hàm tìm ra số bé nhất trong mảng dữ liệu 6 106 PRODUCT  Hàm tính tích. 7 107 STDEV  Hàm tính ước độ lệch chuẩn dựa theo mẫu. 8 108 STDEVP  Hàm ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên toàn thể toàn cục được cung ứng ở dạng đối số. 9 109 SUM  Hàm tính tổng. 10 110 VAR  Hàm ước lượng phương sai dựa trên mẫu từ các 1 tập các số liệu cho trước. 11 111 VARP  Hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn thể tập trung. – Ref 1,2,3,…: Là vùng địa chỉ tham chiếu nhưng bạn muốn tiến hành các phép tính. Nó có thể gồm 1 hoặc nhiều thông số không giống nhau. 3. Thí dụ về hàm SUBTOTAL Trong 1 hóa đơn sắm hàng cần tính Thành tiền bằng tích của Đơn giá và Số lượng. Ta sử dụng hàm SUBTOTAL với Function_num là 6. Bạn sẽ được kết quả như hình dưới đây. Sau ấy bạn chỉ cần copy công thức xuống bên dưới để tạo thành các kết quả cho những dòng sau là được. Hoặc trong 1 tỉ dụ khác, bạn sẽ thấy hàm SUBTOTAL có thể thay thế cho hàm tổng SUM với Function_num là 9: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về Hàm SUBTOTAL trong Excel và cách dùng hàm SUBTOTAL của thuthuattinhoc.vn. Chúc các bạn có thể áp dụng thuần thục hàm SUBTOTAL vào trong các phần mềm thực tiễn.

[rule_2_plain]

#Hàm #Subtotal #trong #Excel #Cách #dùng #và #ví #dụ


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/ham-subtotal-trong-excel-cach-dung-va-vi-du/

Back to top button