Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động năm 2021

Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động 5 2021 Tai nạn lao động ko còn là vấn đề mới đối với công nhân. Khi bị tai nạn lao động, công nhân sẽ thừa hưởng các cơ chế, cơ chế bảo hiểm. Vậy làm thế nào để thừa hưởng các cơ chế ấy? Hãy cùng Phần Mềm Portable VN mày mò giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động.

1. Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động

Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động quy định tại Điều 57 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 gồm các giấy má sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Giđó ra viện hoặc bản sao bệnh án sau lúc điều trị tai nạn lao động đối với người bệnh nội trú.

3. Biên bản nhận định mức giảm sút bản lĩnh lao động của Hội đồng nhận định y học.

4. Văn bản yêu cầu khắc phục cơ chế tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau lúc hợp nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo chỉ dẫn của Cổng Dịch vụ công non sông, giấy má khắc phục hưởng cơ chế tai nạn lao động bao gồm các giấy má sau:

 • Bản chính văn bản yêu cầu khắc phục cơ chế tai nạn lao động (mẫu 05A-HSB) của người sử dụng lao động;
 • Bản sao giấy ra viện hoặc bản sao bệnh án sau lúc điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đối với trường hợp điều trị nội trú)
 • Biên bản nhận định mức giảm sút bản lĩnh lao động của Hội đồng gia đình y tế hoặc bản sao Giđó chứng thực bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn lao động, xui xẻo trong trường hợp bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn xui xẻo nghề nghiệp (tương đương với mức khuyết tật). giảm bệnh nghề nghiệp 61%), nếu tỉ lệ giảm sút tai nạn lao động trên 61% thì giấy má hưởng cơ chế bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp này phải có giấy má giảm tai nạn lao động.
 • Chỉ định cơ sở chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, hồi phục công dụng theo quy định về cấp vị trí giải phẫu tu sửa (nếu có)
 • Hóa đơn, chứng từ thu phí nhận định; bảng kê các nội dung rà soát của cơ sở tiến hành khám bệnh, chữa bệnh (trường hợp trả tiền chi tiêu quyết toán).

2. Bảo hiểm tai nạn lao động

Theo quy định tại Nghị quyết 68 / NQ-CP:

Người sử dụng lao động được vận dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01 tháng 7 5 2021 tới hết ngày 30 tháng 6 5 2022. ). đối với công nhân thuộc diện vận dụng cơ chế bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, nhân viên, người trong lực lượng vũ trang quần chúng, công nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

=> Từ ngày 01/7/2021 tới ngày 30/6/2022, thay vì phải đóng BHXH buộc phải vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công ty dùng số tiền ấy để lo cho công nhân chỉ cần khoảng phòng chống dịch.

Hiện nay, mức đóng BHXH buộc phải vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định chi tiết tại Nghị định 58/2020 / NĐ-CP như sau:

 • Mức đóng phổ biến bằng 0,5% quỹ tiền công đóng bảo hiểm xã hội;
 • Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty làm nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản yêu cầu và được sự chấp nhận của Chính phủ. Được sự chấp nhận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Đền bù tai nạn lao động

Nhân vật được bồi hoàn công nhân theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2015 / TT-BLĐTBXH:

1. Nhân vật được bồi hoàn:

a) Người lao động bị tai nạn lao động làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc chết, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

b) Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng nhận định y học hoặc cơ quan pháp y có thẩm quyền thì được bồi hoàn trong các trường hợp sau đây:

– Bị bệnh nghề nghiệp lúc đang làm việc hoặc chuyển sang làm công tác khác, trước lúc thôi việc, trước lúc mất việc làm, trước lúc nghỉ hưu;

Bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên do mắc bệnh nghề nghiệp theo kết quả nhận định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).

Trong ấy, điểm a khoản 1 Điều 4 quy định:

Tai nạn lao động nhưng nguyên cớ tai nạn hoàn toàn do lỗi của công nhân bị thương theo kết luận của Biên bản khảo sát tai nạn lao động;

Người lao động bị tai nạn lao động thừa hưởng Mức bồi hoàn theo quy định tại Thông tư 04/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:

 • Đền bù ít ra 30 tháng lương nếu giảm sút 81% bản lĩnh lao động

Theo ấy, nhân vật bồi hoàn là công nhân bị tai nạn lao động làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết (trừ trường hợp tai nạn lao động nhưng nguyên cớ hoàn toàn do tai nạn). lỗi của chính công nhân theo kết luận của biên bản khảo sát tai nạn lao động); Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng nhận định y học hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền thì được bồi hoàn trong các trường hợp sau đây: chết do bệnh nghề nghiệp lúc đang làm việc hoặc chuyển sang làm công tác khác, trước lúc thôi việc, trước lúc mất việc làm. , trước lúc nghỉ hưu; bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên do mắc bệnh nghề nghiệp theo kết quả nhận định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).

Mức bồi hoàn đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau: a- Chí ít bằng 30 tháng tiền công đối với công nhân bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; b) Chí ít bằng 1,5 tháng tiền công đối với người giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% tới 10%; nếu giảm sút bản lĩnh lao động từ 11% tới 80%, cứ ngày càng tăng 1% thì được cộng thêm 0,4 tháng lương.

 • Trợ cấp tai nạn lao động

Thông tư cũng quy định, công nhân bị tai nạn làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc chết trong các trường hợp sau đây thì thừa hưởng trợ cấp: a) Tai nạn lao động nhưng nguyên cớ hoàn toàn do lỗi của công nhân bị thương. bản thân theo kết luận của biên bản khảo sát tai nạn lao động; b) Người lao động xảy ra tai nạn lúc đi từ nơi ở tới nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, vị trí và thời kì cân đối.

Mức trợ cấp ít ra bằng 12 tháng tiền công đối với công nhân bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động; ít ra bằng 0,6 tháng lương đối với người giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% tới 10%.

 • 1 số trường hợp đặc thù

Ngoài ra, trường hợp công nhân bị tai nạn khi mà thi hành công vụ hoặc theo hoạt động hợp lí của người sử dụng lao động ngoài khuôn khổ của cơ quan, công ty, tổ chức, cộng tác xã nếu do lỗi của người khác (người khác công nhân bị tai nạn) hoặc ko xác định được nguyên cớ thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi hoàn cho công nhân theo quy định về bồi hoàn tai nạn. lao động và bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp công nhân bị tai nạn lúc đi từ nơi ở tới nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, vị trí và thời kì cân đối, nếu do lỗi của người khác (chẳng hề bản thân công nhân / chính cô đó). tai nạn) hoặc ko xác định được nguyên cớ thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho công nhân theo quy định về trợ cấp tai nạn lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động ko đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì ngoài việc phải bồi hoàn, trợ cấp theo quy định, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội. thay cơ quan bảo hiểm xã hội cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, v.v.

Thí điểm vừa gửi đến độc giả bộ giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động và các quy định của luật pháp về bồi hoàn cho công nhân. Đây là những cơ chế của Nhà nước nhằm san sớt những gieo neo của công nhân lúc gặp sự cố rủi ro trong giai đoạn làm việc, cùng lúc là sự bảo đảm cho công nhân lúc làm việc.

Bạn nên nắm rõ quy định về các trường hợp được coi là TNLĐ, giấy má khắc phục hưởng cơ chế TNLĐ để bảo đảm lợi quyền của mình.

Mời bạn tham khảo thêm các bài viết liên can trong lĩnh vực Hỏi đáp luật pháp.

Những bài viết liên can:

 • Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116 ko?

 

Thông tin thêm

Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động 5 2021

[rule_3_plain]

Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động 5 2021. Tai nạn lao động ko còn là vấn đề mới mẻ đối với công nhân (NLĐ). Khi bị tai nạn lao động, NLĐ sẽ thừa hưởng các cơ chế, cơ chế của bảo hiểm. Vậy làm thế nào để thừa hưởng các cơ chế ấy? Cùng Phần Mềm Portable VN mày mò giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động nhé.
1. Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động
Giấy má hưởng cơ chế tai nạn lao động được quy định tại Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 gồm các loại giấy má sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Giđó ra viện hoặc trích sao giấy má bệnh án sau lúc đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.
3. Biên bản nhận định mức giảm sút bản lĩnh lao động của Hội đồng nhận định y học.
4. Văn bản yêu cầu khắc phục cơ chế tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau lúc hợp nhất quan điểm với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Theo chỉ dẫn của Cổng dịch vụ công non sông, thành phần giấy má khắc phục hưởng cơ chế tai nạn lao động gồm các loại giấy má sau:

Bản chính Văn bản yêu cầu khắc phục cơ chế TNLĐ (mẫu 05A-HSB) của đơn vị SDLĐ;
Bản sao Giđó ra viện hoặc trích sao giấy má bệnh án sau lúc đã điều trị TNLĐ hoặc BNN (trường hợp điều trị nội trú)
Biên bản nhận định mức giảm sút KNLĐ của Hội đồng GĐYK hoặc bản sao Giđó chứng thực bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn xui xẻo nghề nghiệp trong trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn xui xẻo nghề nghiệp (tương đương mức giảm sút KNLĐ 61%), nếu GĐYK nhưng tỉ lệ giảm sút KNLĐ cao hơn 61% thì giấy má hưởng cơ chế BNN trong trường hợp này phải có Biên bản GĐYK
Chỉ định của cơ sở KCB, cơ sở chỉnh hình, hồi phục công dụng theo quy định về trang cấp PTTGSH (nếu có)
Hóa đơn, chứng từ thu phí nhận định; bảng kê các nội dung nhận định của cơ sở tiến hành GĐYK (trường hợp trả tiền phí GĐYK).

2. Bảo hiểm tai nạn lao động
Theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP thì:
Người sử dụng lao động được vận dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời kì từ ngày 1/7/2021 tới hết ngày 30/6/2022) cho công nhân thuộc nhân vật vận dụng cơ chế bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, nhân viên, người thuộc lực lượng vũ trang quần chúng, công nhân trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thừa hưởng lương từ ngân sách nhà nước).
=> Từ ngày 01/7/2021 tới ngày 30/6/2022, thay vì phải đóng BHXH buộc phải vào Quỹ TNLĐ, BNN, thì công ty dùng số tiền ấy để chăm lo công nhân trong phòng chống dịch.
Hiện hành, mức đóng BHXH buộc phải vào Quỹ TNLĐ, BNN được quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP như sau:

Mức đóng phổ biến bằng 0,5% quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH;
Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền công làm căn cứ đóng BHXH vận dụng đối với công ty hoạt động trong các đơn vị quản lý nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản yêu cầu và được Bộ LĐ-TB&XH chấp nhận.

3. Đền bù tai nạn lao động

Nhân vật được bồi hoàn lao động theo Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH:
1. Nhân vật được bồi hoàn:
a) Người lao động bị tai nạn lao động làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;
b) Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng Giám định Y học hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền, thì được bồi hoàn trong các trường hợp sau:
– Bị chết do bệnh nghề nghiệp lúc đang làm việc hoặc trước lúc chuyển làm công tác khác, trước lúc nghỉ việc, trước lúc mất việc, trước lúc nghỉ hưu;
– Bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả thật hiện khám nhận định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).
Trong ấy điểm a khoản 1 điều 4 quy định:
Tai nạn lao động nhưng nguyên cớ xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính công nhân bị nạn theo kết luận của biên bản khảo sát tai nạn lao động;
Người lao động bị tai nạn lao động thừa hưởng các mức bồi hoàn theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Đền bù ít ra 30 tháng lương nếu giảm sút 81% bản lĩnh lao động

Theo ấy, nhân vật được bồi hoàn là công nhân bị tai nạn lao động làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết (trừ trường hợp tai nạn lao động nhưng nguyên cớ xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính công nhân bị nạn theo kết luận của biên bản khảo sát tai nạn lao động); công nhân bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng Giám định Y học hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền, thì được bồi hoàn trong các trường hợp sau: bị chết do bệnh nghề nghiệp lúc đang làm việc hoặc trước lúc chuyển làm công tác khác, trước lúc nghỉ việc, trước lúc mất việc, trước lúc nghỉ hưu; bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả thật hiện khám nhận định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).
Mức bồi hoàn đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau: a- Chí ít bằng 30 tháng tiền công đối với công nhân bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; b- Chí ít bằng 1,5 tháng tiền công đối với người bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% tới 10%; nếu bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 11% tới 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền công.

Trợ cấp tai nạn lao động

Thông tư cũng quy định, công nhân bị tai nạn làm giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau thì được trợ cấp: a- Tai nạn lao động nhưng nguyên cớ xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính công nhân bị nạn theo kết luận của biên bản khảo sát tai nạn lao động; b- Tai nạn xảy ra đối với công nhân lúc đi từ nơi ở tới nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại vị trí và thời kì cân đối.
Mức trợ cấp ít ra bằng 12 tháng tiền công đối với công nhân bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động; ít ra bằng 0,6 tháng tiền công đối với người bị giảm sút bản lĩnh lao động từ 5% tới 10%.

1 số trường hợp đặc biệt

Ngoài ra, trường hợp công nhân bị tai nạn lúc tiến hành nhiệm vụ hoặc làm theo sự quản lý hợp lí của người sử dụng lao động ở ngoài khuôn khổ cơ quan, công ty, tổ chức, cộng tác xã, nếu do lỗi của người khác (chẳng hề là bản thân công nhân bị tai nạn) gây ra hoặc ko xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi hoàn cho công nhân theo quy định bồi hoàn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Trường hợp công nhân bị tai nạn lúc đi từ nơi ở tới nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại vị trí và thời kì cân đối, nếu do lỗi của người khác (chẳng hề là bản thân công nhân bị tai nạn) gây ra hoặc ko xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho công nhân theo quy định trợ cấp tai nạn lao động.
Nếu người sử dụng lao động ko đóng BHXH cho công nhân thuộc nhân vật tham dự BHXH buộc phải theo quy định của Luật BHXH thì ngoài việc phải bồi hoàn, trợ cấp theo quy định, người sử dụng lao động phải trả cơ chế BHXH thay cơ quan BHXH cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…
Hoa Tiêu vừa gửi tới độc giả giấy má để hưởng cơ chế tai nạn lao động và các quy định của luật pháp về bồi hoàn tai nạn lao động. Đây là những cơ chế của nhà nước nhằm san sớt những gieo neo của NLĐ lúc gặp những sự cố đáng tiếc trong giai đoạn lao động, cũng như 1 sự bảo đảm cho những NLĐ lúc làm việc.
Các bạn nên nắm rõ các quy định về trường hợp được xem là tai nạn lao động, giấy má để được khắc phục hưởng cơ chế tai nạn lao động để bảo đảm lợi quyền của mình.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp.
Các bài viết liên can:

Nghỉ thai sản có thừa hưởng cung ứng từ Nghị quyết 116?

[rule_2_plain]

#Hồ #sơ #hưởng #chế #độ #tai #nạn #lao #động #5


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ho-so-huong-che-do-tai-nan-lao-dong-nam-2021/
Back to top button