Học Online lớp 10 môn Lịch Sử bài: Ôn tập chủ đề: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỷ X

Nếu chưa hiểu bài trên lớp, các em hãy cùng xem lại video Học bài online môn Lịch sử lớp 10: Ôn tập chủ đề: Việt Nam từ thời nguyên thủy tới thế kỉ X để củng cố lại kiến ​​thức.

Trong video Lịch sử online lớp 10 bữa nay, các em sẽ cùng cô giáo Lò Thị Kiều Oanh, trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, thành thị Hà Nội ôn tập chủ đề Việt Nam thời nguyên thủy. tiết X, trong sách giáo khoa lịch sử 10.

ÔN TẬP – LỚP 10 | XEM LẠI CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN TẮC ĐẾN X THẾ KỶ.

Trong video này, bạn sẽ học:

– Biết 1 số nội dung căn bản về đặc điểm của tất cả quốc gia cổ điển ở Việt Nam và vai trò của tất cả quốc gia này đối với sự tăng trưởng của lịch sử dân tộc
– Nêu những nét chính về thời gian Bắc thuộc và 1 số cuộc chiến đấu điển hình giành độc lập (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X)

Các bạn cùng xem lại video nhé Giáo án Ngữ văn lớp 10 online: Lòng yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo đây.


 

Thông tin thêm

Học Online lớp 10 môn Lịch Sử bài: Ôn tập chủ đề: Việt Nam từ thời nguyên thủy tới thế kỷ X

[rule_3_plain]

Nếu chưa hiểu bài trên lớp, các em hãy cùng xem lại video Học Online lớp 10 môn Lịch Sử bài: Ôn tập chủ đề: Việt Nam từ thời nguyên thủy tới thế kỷ X để củng cố lại tri thức của mình nha. Trong video học online lớp 10 môn Lịch Sử bữa nay, các em sẽ cùng cô giáo Lò Thị Kiều Oanh, trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, thành thị Hà Nội học bài ôn tập chủ đề Việt Nam thời nguyên thủy tới thế kỳ X, trong sgk Lịch Sử 10. MÔN LỊCH SỬ – LỚP 10 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỶ X. Trong video này, các em sẽ được học: – Biết được 1 số nội dung căn bản về đặc điểm của tất cả quốc gia cổ điển trên quốc gia Việt Nam và vai trò của tất cả quốc gia này trong tiến trình tăng trưởng của lịch sử dân tộc– Khái quát được những nét chính về thời bắc thuộc và 1 số cuộc chiến đấu giành độc lập điển hình (từ thế kì II trước công nguyên tới đầu thế kỉ X) Các em xem lại video Học Online lớp 10 môn Ngữ Văn bài: Chủ Nghĩa Yêu Nước và Chủ Nghĩa Nhân Đạo ở đây.

[rule_2_plain]

#Học #Online #lớp #môn #Lịch #Sử #bài #Ôn #tập #chủ #đề #Việt #Nam #từ #thời #nguyên #thủy #tới #thế #kỷ


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/hoc-online-lop-10-mon-lich-su-bai-on-tap-chu-de-viet-nam-tu-thoi-nguyen-thuy-den-the-ky-x/
Back to top button