Giáo Dục

Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội

Tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán lớp 6 5 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội gồm 9 trang.

MỘT. NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ
I. Số học:
– , các số thiên nhiên, số nguyên.
– Các phép tính trong các số thiên nhiên.
– Tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
– Số nguyên tố, hợp số.
– Ước chung và ước chung bự nhất.
– Bội số chung và bội số chung bé nhất.
– Các phép toán trong số nguyên.
II. Hình học:
– Tam giác đều, vuông, lục giác đều.
– Hình chữ nhật, hình thoi.
– Hình bình hành.
– Hình thang cân.
Hình có trục đối xứng.
– Hình có tâm đối xứng.
Tính đối xứng trong thực tiễn.
B. THỂ DỤC

Tải xuống tài liệu

.


 

Thông tin thêm

Chỉ dẫn ôn tập học kì 1 Toán 6 5 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội

[rule_3_plain]

Tài liệu đề cương chỉ dẫn ôn tập học kì 1 Toán 6 5 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội gồm 09 trang.
A. NỘI DUNG CẦN NHỚ
I. Số học:
– , các số thiên nhiên, số nguyên.
– Các phép tính trong số thiên nhiên.
– Tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
– Số nguyên tố, hợp số.
– Ước chung và ước chung bự nhất.
– Bội chung và bội chung bé nhất.
– Các phép tính trong số nguyên.
II. Hình học:
– Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
– Hình chữ nhật, hình thoi.
– Hình bình hành.
– Hình thang cân.
– Hình có trục đối xứng.
– Hình có tâm đối xứng.
– Đối xứng trong thực tế.
B. BÀI TẬP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #học #kì #Toán #5 #trường #THCS #Thanh #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2021/12/huong-dan-on-tap-hoc-ki-1-toan-6-nam-2021-2022-truong-thcs-thanh-am-ha-noi.html

Back to top button