Kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau dịch Covid-19

Từ ngày 04/05/2020 học trò THCS, THPT đã mở đầu quay quay về trường học, còn học trò Măng non, Tiểu học quay lại trường vào ngày 11/05/2020. Sau đây là Kế hoạch đón học trò quay về trường sau dịch Covid-19.

1. Kế hoạch đón học trò Măng non quay về trường

PHÒNG GD&ĐT…………..
TRƯỜNG………………….

Số:…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….., ngày ….. tháng 5 5 2020

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị đón học trò quay về trường sau thời kì nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 1335/SGD ĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1341/SGD ĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án cho học trò đi học quay về; Công văn…………… của Phòng GD&ĐT………… về việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong trường học.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và Nhà trường về công việc phòng tránh dịch Covid-19 và việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường.

Trường……………….. xây dựng Kế hoạch sẵn sàng đón học trò quay về trường sau thời kì nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 như sau:

I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Triển khai Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:

– Ban giám hiệu nhà trường tiến hành tự kiểm tra, bình chọn nghiêm chỉnh, khách quan và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT: Hoàn thành chậm nhất trước 15h ngày 05/5/2020.

– Phối hợp với Ngành Y tế kiểm tra công việc tự bình chọn, thực hiện tự rà soát bình chọn các chừng độ có bản lĩnh truyền nhiễm dịch cao để lãnh đạo, chỉ dẫn và xây dựng những biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa bản lĩnh truyền nhiễm, bảo đảm an toàn cho học trò: Hoàn thành trước ngày học trò đi học quay về 11/5/2020.

– Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho cho công việc y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, cùng lúc xếp đặt riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học trò sinh lúc có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.

2. Tiếp tục tăng mạnh và tiến hành hiệu quả, bảo đảm chất lượng hoạt động dạy học trên các dụng cụ cung ứng CNTT và chương trình , nuôi dưỡng GD lúc học trò quay quay về trường học:

Để bảo đảm tiến hành đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong chờ đối với học trò từng độ tuổi, Ban giám hiệu Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch lãnh đạo ủy quyền Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến hành chi tiết đối với từng khối lớp, sao cho thích hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương.

Đối với những bài nhưng mà thầy cô giáo đã tiến hành dạy trẻ trên các dụng cụ cung ứng trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, thầy cô giáo có cần kế hoạch ôn lại, dạy bù cho những học trò ko có điều kiện học trên các dụng cụ cung ứng tại nhà và rà soát tri thức để bình chọn kết quả của trẻ ngay sau lúc trẻ mở đầu quay quay về trường để học. Cùng lúc tiếp diễn phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại nhưng mà học trò chưa được học chỉ cần khoảng nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp diễn tiến hành từ ngày 11/5 tới hết ngày 15/7/2020 là chấm dứt chương trình học.

3. Khẩn trương kiểm tra phương án, các trang thiết bị, hạ tầng chuyên dụng cho công việc phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của của ngành Y tế và giáo dục – Huấn luyện:

– Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho học trò, trên cơ sở tiến hành Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ dẫn, lãnh đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn bộ Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học trò trước lúc đi học quay về.

– Đặc thù ân cần, xây dựng tốt các phương án nhằm bảo đảm tiến hành quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và xếp đặt thời kì đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng mạnh giám sát các hoạt động nhằm bảo đảm việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

– Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn bộ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò; đề nghị những nhân vật cần phải cách ly tiến hành đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.

– Kiểm tra, bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, đồ vật cần phải có cho công việc phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.

4. Phân công CB, GV, NV tiến hành CSND, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường lúc hoc sinh đi học:

Để tiến hành tốt công việc CSND và GD trẻ lúc trẻ quay quay về trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp hợp nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời khắc biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường lúc học trò đi học, cùng lúc tổ chức họp toàn bộ thầy cô giáo, viên chức trong toàn trường, cắt cử chi tiết cho từng tư nhân CB,GV,NV trong trường. Chỉ đạo khai triển công việc tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn thể trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho công việc , nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào ngày mồng 8 – 9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.

– Tiếp tục đào tạo, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về thứ tự phòng chống dịch bệnh, xử lý cảnh huống để tiến hành và chỉ dẫn cho phụ huynh và học trò lúc trẻ quay quay về trường học.

– Thực hiện cắt cử chi tiết đối với từng GV,NV chịu nghĩa vụ đón trả trẻ và rà soát thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, ko để cho các phụ huynh và những người ko có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Cùng lúc tiến hành tuyên truyền và hợp nhất với phụ huynh về thời kì đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Chi tiết như sau:

+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.

 • Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

 • Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.

– Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho cho công việc y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, cùng lúc xếp đặt riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học trò lúc có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường.

– Tiếp tục tiến hành công việc tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn thể các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc CS,ND và GD trẻ vào 2 ngày mồng 8-9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.

– Tiếp tục đào tạo, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về thứ tự phòng chống dịch bệnh và xử lý cảnh huống để tiến hành và chỉ dẫn cho phụ huynh và học trò lúc trẻ quay quay về trường học.

II. KHI HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Phương án cho học trò đi học quay về:

Nhằm bảo đảm an toàn cho học trò trên cơ sở kết quả thật hiện bình chọn theo Bộ Tiêu chí bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường được bảo đảm, được sự chấp nhận của PGD-ĐT và UBND huyện.

Nhà trường khai triển việc công bố các phương án đón và trả học trò lúc quay quay về trường để học theo từng khối lớp, ko để hiện trạng nhất tề và công khai trên Website, cổng thông tin của nhà trường và trên dụng cụ phát thanh của xã và các thôn theo các mốc thời kì nhưng mà nhà trường đã quy định, để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

Nếu bảo đảm được các điều kiện an toàn theo Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, cùng lúc tiến hành đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch theo các văn bản lãnh đạo của cấp trên thì nhà trường sẽ mở đầu hoạt động quay về từ ngày 11/5/2020 (Thứ Hai).

2. Các phương án bảo đảm an toàn cho học trò trước lúc trẻ tới trường:

– Nhà trường đề nghị phụ huynh có nghĩa vụ phối hợp với nhà trường rà soát thân nhiệt cho trẻ trước lúc tới trường. Tuyệt đối ko để những học trò tới trường lúc vẫn đang chỉ cần khoảng cách ly tại nhà theo đề nghị của cơ quan y tế. Nếu những học trò có biểu thị sốt, ho, nghẹt thở thì phải nghỉ ở nhà, cùng lúc thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để khám, tham vấn và điều trị. Nhà trường cần có nghĩa vụ tham vấn cho phụ huynh cần xem xét tới các hoạt động để tăng mạnh sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc mồm, họng bằng nước muối hoặc nước súc mồm, giữ ấm thân thể, cho trẻ số đông dục hàng ngày, ăn 9, uống sôi và bảo đảm cơ chế ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cân đối và giảm thiểu cho trẻ tiếp súc với các động vật nuôi, động vật hoang dại.

– Đối với CB,GV,NV tự đo nhiệt độ trước lúc tới trường, nếu có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải tới cơ sở y tế để được khám, tham vấn, điều trị. Đề nghị CB,GV,NV tuyệt đối ko được tới trường nếu đang chỉ cần khoảng phải cách ly tại nhà theo đề nghị của cơ quan y tế.

– Bảo đảm có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch bóng bằng xà phòng.

– Xếp đặt và bảo đảm khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ vinh phải sạch bóng, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò hàng ngày

– Tăng nhanh thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, giảm thiểu dùng điều hòa.

– Toàn thể CB,GV,NV và học trò tiến hành nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường và từ trường về nhà, giảm thiểu đi và tới nhiều nơi và vận dụng các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

– Căn cứ điều kiện chi tiết của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho thích hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

– Tiếp tục lãnh đạo thầy cô giáo các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng mạnh chuyển di cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục thích hợp tình hình thực tiễn và nhân vật; dành đầu tiên tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm chương trình theo quy định, bảo đảm xong xuôi Chương trình giáo dục măng non và sẵn sàng tâm lý cho trẻ vào lớp 1 cho trẻ khối 5-6 tuổi.

3. Các phương án bảo đảm an toàn cho học trò lúc trẻ tới trường:

– Thực hiện cắt cử chi tiết đối với từng GV,NV chịu nghĩa vụ đón trẻ và rà soát thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, ko để cho phụ huynh và những người ko có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và hợp nhất với phụ huynh về thời kì đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

– Không tổ chức các hoạt động số đông, tập trong đông người, thăm quan thực tiễn, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại tầng lớp, lúc cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, đề nghị thầy cô giáo phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ ko được tụ họp nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.

– Đề nghị thầy cô giáo các lớp tiến hành nghiêm chỉnh việc chỉ dẫn và nhắc nhở học trò cần tiến hành tốt các nội dung sau:

+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo thứ tự rửa tay của Bộ y tế trước lúc vào lớp học, trước và sau lúc ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau lúc đi vệ sinh và lúc thấy tay bẩn.

+ Che mũi, mồm lúc ho hoặc hắt xì hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, thải trừ khăn giấy che mũi, mồm vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, mồm để tránh truyền nhiễm bệnh.

+ Không dùng chung các đồ dùng tư nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối…

+ Nghiêm cấm học trò khạc nhổ lộn xộn.

– Đề nghị thầy cô giáo cần phải tiến hành giãn khoảng cách từng học trò trong phòng học lúc ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB,GV,NV và học trò bảo đảm giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước lúc vào mỗi hoạt động, thầy cô giáo cần rà soát, nắm bắt xem trong lớp có học trò nào có biểu thị, có cảm thấy sốt, ho, nghẹt thở, mỏi mệt thì chỉ dẫn hoặc đưa ngay học trò tới phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để rà soát, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Khi có CB,GV,NV của trường có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở thì phải tới ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để rà soát, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Thường xuyên tiến hành lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên xúc tiếp như tay nắm cửa ra vào khu vực rủa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.

– Thực hiện đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong chờ đối với học trò từng độ tuổi, lãnh đạo và ủy quyền Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến hành chi tiết đối với từng khối lớp, sao cho thích hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương. Đối với những bài nhưng mà thầy cô giáo đã tiến hành dạy trẻ trên các dụng cụ cung ứng trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, thầy cô giáo có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học trò ko có điều kiện học trên các dụng cụ cung ứng tại nhà và rà soát tri thức để bình chọn kết quả của trẻ ngay sau lúc trẻ mở đầu quay quay về trường để học. Cùng lúc tiếp diễn phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại nhưng mà trẻ chưa được học chỉ cần khoảng trẻ nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp diễn tiến hành từ ngày 11/5 cho tới hết ngày 15/7/2020 là chấm dứt chương trình học.

– Tiếp tục tiến hành công việc tuyên tuyền về các biện pháp, phòng chống dịch cho CB,GV,NV, phụ huynh và học trò.

4. Các phương án bảo đảm an toàn cho trẻ lúc chấm dứt mỗi buổi học:

– Yên cầu CB,GV,NV và học trò trong toàn trường tiến hành nghiêm chỉnh việc giãn cách lúc ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.

– CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm chỉnh công việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên rà soát bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch bóng các đồ vật, đồ dùng, trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc CS,ND và GD trẻ để sẵn sàng cho buổi học tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và chỉ dẫn CB,GV,NV và học trò tiến hành.

– Thực hiện nghiêm chỉnh, khách quan việc tự bình chọn Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả thật hiện Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về PGD&ĐT và chỉ được hoạt động quay về và đón học trò đi học quay về, nếu đã bảo đảm các điều kiện an toàn.

– Thường xuyên tổ chức rà soát, giám sát tình hình học trò đi học quay về.

– Triển khai tiến hành đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xong xuôi chương trình học kỳ II 5 học 2019 – 2020 đúng tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);
– Trường…….. (để t/h);
– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

………………….

2. Kế hoạch đón học trò tiểu học quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……..tháng ……5 2020

KẾ HOẠCH

( V/v tăng mạnh công việc vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời kì học trò đi học quay về)

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Thực hiện công văn số 317/STNMT-BVMT ngày 12/02/2020 của Sở khoáng sản và môi trường về việc bảo đảm vệ sinh môi trường về phòng , chống bệnh lây nhiễm.

Thực hiện công văn số 429/SYT-KHNVY ngày 14/02/2020 của Sở ý tế khuyến cáo tăng mạnh vệ sinh, rửa tay phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 27/02/2020 về việc sẵn sàng đón học trò đi học quay về.

Lãnh dạo trường ……………… khai triển tiến hành 1 số nội dung sau:

1. Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc đón học trò đi học quay về sau thời kì nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; tiến hành vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng thí nghiệm,… theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trước, trong và sau lúc đón học trò đi học quay về.

– Đối với tổ văn phòng:

+ Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc xà phòng tại các địa điểm có vòi nước rửa tay

+ Kiểm soát chặt chẽ người bên cạnh đó vào trong trường.

+ Thường xuyên vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng bảo vệ v.v. Nhắc nhỡ học trò bỏ rác đúng nơi qui định.

+ Theo dõi rà soát thân nhiệt của học trò lúc có hiện tượng hot sốt báo cáo chỉ huy và bệnh viện huyện để có hướng khắc phục.

+ Nhân viên y tế thục hiện đúng chuyên môn theo qui định.

– Đoàn Thanh niên:

+ Bất biến nền nếp học trò, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch qua hệ thống phát thanh của nhà trường.

+ Thực hiện nhiệm vụ tăng mạnh công việc vệ sinh vào các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ và cuối giờ.

– Giáo viên chủ nhiệm:

+ Theo dõi sĩ số học trò báo cáo về chỉ huy hằng ngày.

+ Nghiêm túc tiến hành các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản lãnh đạo của các đơn vị quản lý; đặc thù nghiên cứu và khai triển tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo chỉ dẫn tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ Chỉ dẫn học trò việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe chỉ cần khoảng dịch bệnh; kịp thời phát hiện nhưng mà học trò có biểu thị, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở; quán triệt học trò có biểu thị, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở ko tới trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo chỉ dẫn của cơ quan y tế và Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân tới từ các vùng có dịch (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ Thực hiện cho học trò lao động dọn vệ sinh lớp vào đầu giờ học và cuối buổi. Đầu mỗi buổi học cho học trò lau tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn, Cuối mỗi buổi học cho học trò lau chùi bàn ghế bằng cồn 90 để sát khuẩn, Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chỉ dẫn cho học trò tiến hành.

+ Chỉ dẫn học trò thải bỏ khẩu trang sau lúc sử dụng vào sọt rác của lớp và tiến hành đổ rác về khu vực chứa rác của nhà trường

+ Thực hiện rửa tay theo qui trình 6 bước đã được niêm yết tại các khu vực có vòi nước rửa tay.

+ Nhắc nhở học trò về việc ăn uống tại nhà trước lúc đi tới trường, lớp.

+ Học trò tiến hành việc trang bị các lọ để đựng nước uống từ nhà đem lại trường ko nên dùng chung các loại đựng nước hoặc các đồ ăn chung.

– Tổ chuyên môn

Theo dõi nắm bắt tình hình các thành viên trong tổ

Thực hiện vệ sinh các phòng tổ

Nhắc nhỡ thành viên trong tổ tiến hành tốt các qui định về phòng chống dịch covid19

Giáo viên chủ nhiệm, Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tiến hành nghiêm chỉnh báo cáo những trường hợp thất thường ở lớp, ở Tổ về chỉ huy trường hằng buổi.

Chỉ đạo trường đề nghị các thành viên trong nhà trường nghiêm chỉnh khai triển tiến hành; tuyệt đối ko sao nhãng, chủ quan trong công việc phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của học trò, CBGV, CNV và tập thể./.

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Chỉ đạo. ( Đã ký)
 • Tổ Trưởng
 • Tổ trưởng VP.
 • Đoàn TN
 • Website Sở;
 • Lưu: VP.

3. Kế hoạch đón học trò THCS, THPT quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………….

TRƯỜNG……………………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng….. 5 2020

KẾ HOẠCH
V/v Đón học trò học quay về sau thời kì tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu;

Thầy Tổng quản nhiệm;

Thầy (Cô) GVBM, GVQN và Nhân viên;

Phụ huynh và học trò toàn trường.

Thực hiện Công văn số………………. của Sở Giáo dục và Huấn luyện……………..về việc cho học trò đi học quay về sau thời kì nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu trường …………………. khai triển kế hoạch cho học trò học quay về sau thời kì nghỉ như sau:

I. Lịch học tập của học trò

 • Học trò các khối đi học quay về từ ngày 04/5/2020.
 • Đón học trò nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều ngày 03/5/2020.

II. Lịch làm việc và giảng dạy

Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú và viên chức các bộ phận đi dạy, làm việc quay về từ ngày 04/5/2020;

III. Đề nghị đối với phụ huynh và học trò

1. Gia đình và học trò tự đo thân nhiệt trước lúc tới trường. Bảo đảm chỉ tới trường lúc sức khỏe phổ biến. Không được tới trường lúc có biểu thị ko phổ biến về sức khỏe (nhà trường đo thân nhiệt trước lúc vào trường).

2. Học trò tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo GVQN lúc cảm thấy sức khỏe ko phổ biến; Thường xuyên rửa tay trước lúc vào lớp, trước lúc ăn, sau lúc đi vệ sinh, sau lúc thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng chung.

3. Học trò, thầy cô giáo chỉ đeo khẩu trang lúc cần phải có.

4. CMHS ko vào trường và người ko có nhiệm vụ giảm thiểu vào khuôn viên trường học.

IV. Công việc sẵn sàng của trường

1. Thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp bao gồm: Môi trường bao quanh, các đồ vật thường xuyên cầm nắm (cầu thang, tay nắm cửa, nhà vệ sinh và các phòng tác dụng; Bàn ghế; Phòng học; Thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở ở Thư viện.

2. Xà phòng (nước sát khuẩn) ở địa điểm thuận tiện, ở khu vực GV-HS qua lại; Có vẻ ngoài thích hợp để nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay.

3. Đào tạo GV-GVQN, NV nhà trường thứ tự phòng, chống dịch bệnh; Phân công và giao nhiệm vụ cho GV-NV thường xuyên theo dõi, chỉ dẫn HS tiến hành đúng thứ tự phòng, chống dịch.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục thích hợp, bảo đảm tiến hành chương trình theo quy định.

5. Trong thời kì bệnh dịch chưa hoàn thành. Nhà trường ko tổ chức các hoạt động đông học trò; Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong khuôn khổ tầng lớp học, chuyển giờ học bơi sang bộ môn thể dục khác.

– Khi học tập ở trường GVQN theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học trò giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

 • Danh sách các loại bằng cấp thầy cô giáo nhất mực phải có
 • Cách tính phụ cấp đặc trưng cho thầy cô giáo cụ thể nhất
 • Những việc thầy cô giáo cần làm để phòng tránh Covid19 lúc học trò đi học

 

Thông tin thêm

Kế hoạch đón học trò quay về trường sau dịch Covid-19

[rule_3_plain]

Từ ngày 04/05/2020 học trò THCS, THPT đã mở đầu quay quay về trường học, còn học trò Măng non, Tiểu học quay lại trường vào ngày 11/05/2020. Sau đây là Kế hoạch đón học trò quay về trường sau dịch Covid-19.
1. Kế hoạch đón học trò Măng non quay về trường

PHÒNG GD&ĐT…………..TRƯỜNG………………….
Số:…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
….…….., ngày ….. tháng 5 5 2020

KẾ HOẠCHChuẩn bị đón học trò quay về trường sau thời kì nghỉ phòng tránh dịch Covid-19
Căn cứ Công văn số 1335/SGD ĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1341/SGD ĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án cho học trò đi học quay về; Công văn…………… của Phòng GD&ĐT………… về việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong trường học.
Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và Nhà trường về công việc phòng tránh dịch Covid-19 và việc sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học trò đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường.
Trường……………….. xây dựng Kế hoạch sẵn sàng đón học trò quay về trường sau thời kì nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 như sau:
I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:
1. Triển khai Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:
– Ban giám hiệu nhà trường tiến hành tự kiểm tra, bình chọn nghiêm chỉnh, khách quan và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT: Hoàn thành chậm nhất trước 15h ngày 05/5/2020.
– Phối hợp với Ngành Y tế kiểm tra công việc tự bình chọn, thực hiện tự rà soát bình chọn các chừng độ có bản lĩnh truyền nhiễm dịch cao để lãnh đạo, chỉ dẫn và xây dựng những biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa bản lĩnh truyền nhiễm, bảo đảm an toàn cho học trò: Hoàn thành trước ngày học trò đi học quay về 11/5/2020.
– Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho cho công việc y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, cùng lúc xếp đặt riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học trò sinh lúc có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.
2. Tiếp tục tăng mạnh và tiến hành hiệu quả, bảo đảm chất lượng hoạt động dạy học trên các dụng cụ cung ứng CNTT và chương trình , nuôi dưỡng GD lúc học trò quay quay về trường học:
Để bảo đảm tiến hành đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong chờ đối với học trò từng độ tuổi, Ban giám hiệu Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch lãnh đạo ủy quyền Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến hành chi tiết đối với từng khối lớp, sao cho thích hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương.
Đối với những bài nhưng mà thầy cô giáo đã tiến hành dạy trẻ trên các dụng cụ cung ứng trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, thầy cô giáo có cần kế hoạch ôn lại, dạy bù cho những học trò ko có điều kiện học trên các dụng cụ cung ứng tại nhà và rà soát tri thức để bình chọn kết quả của trẻ ngay sau lúc trẻ mở đầu quay quay về trường để học. Cùng lúc tiếp diễn phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại nhưng mà học trò chưa được học chỉ cần khoảng nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp diễn tiến hành từ ngày 11/5 tới hết ngày 15/7/2020 là chấm dứt chương trình học.
3. Khẩn trương kiểm tra phương án, các trang thiết bị, hạ tầng chuyên dụng cho công việc phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của của ngành Y tế và giáo dục – Huấn luyện:
– Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho học trò, trên cơ sở tiến hành Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ dẫn, lãnh đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn bộ Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học trò trước lúc đi học quay về.
– Đặc thù ân cần, xây dựng tốt các phương án nhằm bảo đảm tiến hành quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và xếp đặt thời kì đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng mạnh giám sát các hoạt động nhằm bảo đảm việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.
– Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn bộ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò; đề nghị những nhân vật cần phải cách ly tiến hành đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.
– Kiểm tra, bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, đồ vật cần phải có cho công việc phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.
4. Phân công CB, GV, NV tiến hành CSND, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường lúc hoc sinh đi học:
Để tiến hành tốt công việc CSND và GD trẻ lúc trẻ quay quay về trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp hợp nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời khắc biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường lúc học trò đi học, cùng lúc tổ chức họp toàn bộ thầy cô giáo, viên chức trong toàn trường, cắt cử chi tiết cho từng tư nhân CB,GV,NV trong trường. Chỉ đạo khai triển công việc tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn thể trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho công việc , nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào ngày mồng 8 – 9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.
– Tiếp tục đào tạo, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về thứ tự phòng chống dịch bệnh, xử lý cảnh huống để tiến hành và chỉ dẫn cho phụ huynh và học trò lúc trẻ quay quay về trường học.
– Thực hiện cắt cử chi tiết đối với từng GV,NV chịu nghĩa vụ đón trả trẻ và rà soát thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, ko để cho các phụ huynh và những người ko có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Cùng lúc tiến hành tuyên truyền và hợp nhất với phụ huynh về thời kì đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Chi tiết như sau:
+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.

Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.

– Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng chuyên dụng cho cho công việc y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, cùng lúc xếp đặt riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học trò lúc có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngại mắc Covid-19 trong nhà trường.
– Tiếp tục tiến hành công việc tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn thể các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc CS,ND và GD trẻ vào 2 ngày mồng 8-9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), sẵn sàng đầy đủ các dụng cụ như: nhiệt biểu điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò.
– Tiếp tục đào tạo, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về thứ tự phòng chống dịch bệnh và xử lý cảnh huống để tiến hành và chỉ dẫn cho phụ huynh và học trò lúc trẻ quay quay về trường học.
II. KHI HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI:
1. Phương án cho học trò đi học quay về:
Nhằm bảo đảm an toàn cho học trò trên cơ sở kết quả thật hiện bình chọn theo Bộ Tiêu chí bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường được bảo đảm, được sự chấp nhận của PGD-ĐT và UBND huyện.
Nhà trường khai triển việc công bố các phương án đón và trả học trò lúc quay quay về trường để học theo từng khối lớp, ko để hiện trạng nhất tề và công khai trên Website, cổng thông tin của nhà trường và trên dụng cụ phát thanh của xã và các thôn theo các mốc thời kì nhưng mà nhà trường đã quy định, để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
Nếu bảo đảm được các điều kiện an toàn theo Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, cùng lúc tiến hành đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch theo các văn bản lãnh đạo của cấp trên thì nhà trường sẽ mở đầu hoạt động quay về từ ngày 11/5/2020 (Thứ Hai).
2. Các phương án bảo đảm an toàn cho học trò trước lúc trẻ tới trường:
– Nhà trường đề nghị phụ huynh có nghĩa vụ phối hợp với nhà trường rà soát thân nhiệt cho trẻ trước lúc tới trường. Tuyệt đối ko để những học trò tới trường lúc vẫn đang chỉ cần khoảng cách ly tại nhà theo đề nghị của cơ quan y tế. Nếu những học trò có biểu thị sốt, ho, nghẹt thở thì phải nghỉ ở nhà, cùng lúc thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để khám, tham vấn và điều trị. Nhà trường cần có nghĩa vụ tham vấn cho phụ huynh cần xem xét tới các hoạt động để tăng mạnh sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc mồm, họng bằng nước muối hoặc nước súc mồm, giữ ấm thân thể, cho trẻ số đông dục hàng ngày, ăn 9, uống sôi và bảo đảm cơ chế ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cân đối và giảm thiểu cho trẻ tiếp súc với các động vật nuôi, động vật hoang dại.
– Đối với CB,GV,NV tự đo nhiệt độ trước lúc tới trường, nếu có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải tới cơ sở y tế để được khám, tham vấn, điều trị. Đề nghị CB,GV,NV tuyệt đối ko được tới trường nếu đang chỉ cần khoảng phải cách ly tại nhà theo đề nghị của cơ quan y tế.
– Bảo đảm có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch bóng bằng xà phòng.
– Xếp đặt và bảo đảm khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ vinh phải sạch bóng, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… chuyên dụng cho cho thầy cô giáo và học trò hàng ngày
– Tăng nhanh thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, giảm thiểu dùng điều hòa.
– Toàn thể CB,GV,NV và học trò tiến hành nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường và từ trường về nhà, giảm thiểu đi và tới nhiều nơi và vận dụng các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.
– Căn cứ điều kiện chi tiết của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho thích hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
– Tiếp tục lãnh đạo thầy cô giáo các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng mạnh chuyển di cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục thích hợp tình hình thực tiễn và nhân vật; dành đầu tiên tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm chương trình theo quy định, bảo đảm xong xuôi Chương trình giáo dục măng non và sẵn sàng tâm lý cho trẻ vào lớp 1 cho trẻ khối 5-6 tuổi.
3. Các phương án bảo đảm an toàn cho học trò lúc trẻ tới trường:
– Thực hiện cắt cử chi tiết đối với từng GV,NV chịu nghĩa vụ đón trẻ và rà soát thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, ko để cho phụ huynh và những người ko có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và hợp nhất với phụ huynh về thời kì đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để bảo đảm giãn cách và ko bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
– Không tổ chức các hoạt động số đông, tập trong đông người, thăm quan thực tiễn, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại tầng lớp, lúc cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, đề nghị thầy cô giáo phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ ko được tụ họp nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.
– Đề nghị thầy cô giáo các lớp tiến hành nghiêm chỉnh việc chỉ dẫn và nhắc nhở học trò cần tiến hành tốt các nội dung sau:
+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo thứ tự rửa tay của Bộ y tế trước lúc vào lớp học, trước và sau lúc ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau lúc đi vệ sinh và lúc thấy tay bẩn.
+ Che mũi, mồm lúc ho hoặc hắt xì hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, thải trừ khăn giấy che mũi, mồm vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.
+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, mồm để tránh truyền nhiễm bệnh.
+ Không dùng chung các đồ dùng tư nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối…
+ Nghiêm cấm học trò khạc nhổ lộn xộn.
– Đề nghị thầy cô giáo cần phải tiến hành giãn khoảng cách từng học trò trong phòng học lúc ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB,GV,NV và học trò bảo đảm giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước lúc vào mỗi hoạt động, thầy cô giáo cần rà soát, nắm bắt xem trong lớp có học trò nào có biểu thị, có cảm thấy sốt, ho, nghẹt thở, mỏi mệt thì chỉ dẫn hoặc đưa ngay học trò tới phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để rà soát, theo dõi và xử trí kịp thời.
– Khi có CB,GV,NV của trường có biểu thị ho, sốt, nghẹt thở thì phải tới ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để rà soát, theo dõi và xử trí kịp thời.
– Thường xuyên tiến hành lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên xúc tiếp như tay nắm cửa ra vào khu vực rủa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.
– Thực hiện đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong chờ đối với học trò từng độ tuổi, lãnh đạo và ủy quyền Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến hành chi tiết đối với từng khối lớp, sao cho thích hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương. Đối với những bài nhưng mà thầy cô giáo đã tiến hành dạy trẻ trên các dụng cụ cung ứng trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, thầy cô giáo có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học trò ko có điều kiện học trên các dụng cụ cung ứng tại nhà và rà soát tri thức để bình chọn kết quả của trẻ ngay sau lúc trẻ mở đầu quay quay về trường để học. Cùng lúc tiếp diễn phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại nhưng mà trẻ chưa được học chỉ cần khoảng trẻ nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp diễn tiến hành từ ngày 11/5 cho tới hết ngày 15/7/2020 là chấm dứt chương trình học.
– Tiếp tục tiến hành công việc tuyên tuyền về các biện pháp, phòng chống dịch cho CB,GV,NV, phụ huynh và học trò.
4. Các phương án bảo đảm an toàn cho trẻ lúc chấm dứt mỗi buổi học:
– Yên cầu CB,GV,NV và học trò trong toàn trường tiến hành nghiêm chỉnh việc giãn cách lúc ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.
– CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm chỉnh công việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên rà soát bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch bóng các đồ vật, đồ dùng, trang thiết bị chuyên dụng cho cho công việc CS,ND và GD trẻ để sẵn sàng cho buổi học tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản lãnh đạo, chỉ dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và chỉ dẫn CB,GV,NV và học trò tiến hành.
– Thực hiện nghiêm chỉnh, khách quan việc tự bình chọn Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả thật hiện Bộ chỉ tiêu bình chọn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về PGD&ĐT và chỉ được hoạt động quay về và đón học trò đi học quay về, nếu đã bảo đảm các điều kiện an toàn.
– Thường xuyên tổ chức rà soát, giám sát tình hình học trò đi học quay về.
– Triển khai tiến hành đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xong xuôi chương trình học kỳ II 5 học 2019 – 2020 đúng tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);– Trường…….. (để t/h);– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG
………………….

2. Kế hoạch đón học trò tiểu học quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……..tháng ……5 2020
KẾ HOẠCH
( V/v tăng mạnh công việc vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời kì học trò đi học quay về)
Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;
Thực hiện công văn số 317/STNMT-BVMT ngày 12/02/2020 của Sở khoáng sản và môi trường về việc bảo đảm vệ sinh môi trường về phòng , chống bệnh lây nhiễm.
Thực hiện công văn số 429/SYT-KHNVY ngày 14/02/2020 của Sở ý tế khuyến cáo tăng mạnh vệ sinh, rửa tay phòng chống dịch bệnh.
Thực hiện công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 27/02/2020 về việc sẵn sàng đón học trò đi học quay về.
Lãnh dạo trường ……………… khai triển tiến hành 1 số nội dung sau:
1. Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc đón học trò đi học quay về sau thời kì nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; tiến hành vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng thí nghiệm,… theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trước, trong và sau lúc đón học trò đi học quay về.
– Đối với tổ văn phòng:
+ Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc xà phòng tại các địa điểm có vòi nước rửa tay
+ Kiểm soát chặt chẽ người bên cạnh đó vào trong trường.
+ Thường xuyên vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng bảo vệ v.v. Nhắc nhỡ học trò bỏ rác đúng nơi qui định.
+ Theo dõi rà soát thân nhiệt của học trò lúc có hiện tượng hot sốt báo cáo chỉ huy và bệnh viện huyện để có hướng khắc phục.
+ Nhân viên y tế thục hiện đúng chuyên môn theo qui định.
– Đoàn Thanh niên:
+ Bất biến nền nếp học trò, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch qua hệ thống phát thanh của nhà trường.
+ Thực hiện nhiệm vụ tăng mạnh công việc vệ sinh vào các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ và cuối giờ.
– Giáo viên chủ nhiệm:
+ Theo dõi sĩ số học trò báo cáo về chỉ huy hằng ngày.
+ Nghiêm túc tiến hành các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản lãnh đạo của các đơn vị quản lý; đặc thù nghiên cứu và khai triển tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo chỉ dẫn tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Gửi kèm theo kế hoạch).
+ Chỉ dẫn học trò việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe chỉ cần khoảng dịch bệnh; kịp thời phát hiện nhưng mà học trò có biểu thị, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở; quán triệt học trò có biểu thị, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở ko tới trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo chỉ dẫn của cơ quan y tế và Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân tới từ các vùng có dịch (Gửi kèm theo kế hoạch).
+ Thực hiện cho học trò lao động dọn vệ sinh lớp vào đầu giờ học và cuối buổi. Đầu mỗi buổi học cho học trò lau tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn, Cuối mỗi buổi học cho học trò lau chùi bàn ghế bằng cồn 90 để sát khuẩn, Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chỉ dẫn cho học trò tiến hành.
+ Chỉ dẫn học trò thải bỏ khẩu trang sau lúc sử dụng vào sọt rác của lớp và tiến hành đổ rác về khu vực chứa rác của nhà trường
+ Thực hiện rửa tay theo qui trình 6 bước đã được niêm yết tại các khu vực có vòi nước rửa tay.
+ Nhắc nhở học trò về việc ăn uống tại nhà trước lúc đi tới trường, lớp.
+ Học trò tiến hành việc trang bị các lọ để đựng nước uống từ nhà đem lại trường ko nên dùng chung các loại đựng nước hoặc các đồ ăn chung.
– Tổ chuyên môn
– Theo dõi nắm bắt tình hình các thành viên trong tổ
– Thực hiện vệ sinh các phòng tổ
– Nhắc nhỡ thành viên trong tổ tiến hành tốt các qui định về phòng chống dịch covid19
Giáo viên chủ nhiệm, Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tiến hành nghiêm chỉnh báo cáo những trường hợp thất thường ở lớp, ở Tổ về chỉ huy trường hằng buổi.
Chỉ đạo trường đề nghị các thành viên trong nhà trường nghiêm chỉnh khai triển tiến hành; tuyệt đối ko sao nhãng, chủ quan trong công việc phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của học trò, CBGV, CNV và tập thể./.
Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo. ( Đã ký)
Tổ Trưởng
Tổ trưởng VP.
Đoàn TN
Website Sở;
Lưu: VP.

3. Kế hoạch đón học trò THCS, THPT quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………….
TRƯỜNG……………………………………
Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …. tháng….. 5 2020

KẾ HOẠCHV/v Đón học trò học quay về sau thời kì tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
Kính gửi:
– Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu;
– Thầy Tổng quản nhiệm;
– Thầy (Cô) GVBM, GVQN và Nhân viên;
– Phụ huynh và học trò toàn trường.
Thực hiện Công văn số………………. của Sở Giáo dục và Huấn luyện……………..về việc cho học trò đi học quay về sau thời kì nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu trường …………………. khai triển kế hoạch cho học trò học quay về sau thời kì nghỉ như sau:
I. Lịch học tập của học trò

Học trò các khối đi học quay về từ ngày 04/5/2020.
Đón học trò nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều ngày 03/5/2020.

II. Lịch làm việc và giảng dạy
Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú và viên chức các bộ phận đi dạy, làm việc quay về từ ngày 04/5/2020;
III. Đề nghị đối với phụ huynh và học trò
1. Gia đình và học trò tự đo thân nhiệt trước lúc tới trường. Bảo đảm chỉ tới trường lúc sức khỏe phổ biến. Không được tới trường lúc có biểu thị ko phổ biến về sức khỏe (nhà trường đo thân nhiệt trước lúc vào trường).
2. Học trò tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo GVQN lúc cảm thấy sức khỏe ko phổ biến; Thường xuyên rửa tay trước lúc vào lớp, trước lúc ăn, sau lúc đi vệ sinh, sau lúc thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng chung.
3. Học trò, thầy cô giáo chỉ đeo khẩu trang lúc cần phải có.
4. CMHS ko vào trường và người ko có nhiệm vụ giảm thiểu vào khuôn viên trường học.
IV. Công việc sẵn sàng của trường
1. Thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp bao gồm: Môi trường bao quanh, các đồ vật thường xuyên cầm nắm (cầu thang, tay nắm cửa, nhà vệ sinh và các phòng tác dụng; Bàn ghế; Phòng học; Thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở ở Thư viện.
2. Xà phòng (nước sát khuẩn) ở địa điểm thuận tiện, ở khu vực GV-HS qua lại; Có vẻ ngoài thích hợp để nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay.
3. Đào tạo GV-GVQN, NV nhà trường thứ tự phòng, chống dịch bệnh; Phân công và giao nhiệm vụ cho GV-NV thường xuyên theo dõi, chỉ dẫn HS tiến hành đúng thứ tự phòng, chống dịch.
4. Xây dựng kế hoạch giáo dục thích hợp, bảo đảm tiến hành chương trình theo quy định.
5. Trong thời kì bệnh dịch chưa hoàn thành. Nhà trường ko tổ chức các hoạt động đông học trò; Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong khuôn khổ tầng lớp học, chuyển giờ học bơi sang bộ môn thể dục khác.
– Khi học tập ở trường GVQN theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học trò giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

Danh sách các loại bằng cấp thầy cô giáo nhất mực phải có
Cách tính phụ cấp đặc trưng cho thầy cô giáo cụ thể nhất
Những việc thầy cô giáo cần làm để phòng tránh Covid19 lúc học trò đi học

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #đón #học #sinh #trở #lại #trường #sau #dịch #Covid19


 • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ke-hoach-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-sau-dich-covid-19-2/
Back to top button