Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông 2021

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông 5 2021 là mẫu kế hoạch để tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao tham số 1

UBND THÀNH PHỐ ………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …. /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngàytháng ……… 5 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục đảm bảo thứ tự an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Tập huấn 5 2021

Thực hiện lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) về khai triển công việc giáo dục ATGT trong trường học 5 2021; Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 24/12/2020 của UBND Thành phố về việc tiến hành công việc bảo đảm thứ tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên khu vực Thành phố 5 2021;

Thực hiện Kế hoạch 5 an toàn giao thông 2021 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia với chủ đề: “Tăng lên hiệu lực, hiệu quả thật thi luật pháp đảm bảo thứ tự an toàn giao thông”; chủ đề 5 2021 của Thành ủy, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng thành thị ………….: “Kỷ cương, nghĩa vụ, hành động, thông minh, tăng trưởng”. Sở GDĐT …………. xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đảm bảo thứ tự ATGT trong các đơn vị trường học trên khu vực Thành phố 5 2021, với các nội dung chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Phát huy vai trò, nghĩa vụ của các ngành uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc đảm bảo an ninh thứ tự, giáo dục ATGT; tiếp diễn tăng mạnh công việc tuyên truyền, tầm thường, giáo dục luật pháp về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

Tạo sự chuyển biến mạnh bạo cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò trong việc tự giác chấp hành và có tinh thần tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, số đông về các quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông.

2. Đề nghị

Tuyên truyền, giáo dục luật pháp đảm bảo an ninh thứ tự, ATGT phải thích hợp, sát nhân vật, đạt hiệu quả giáo dục cao; liên kết giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin để tăng lên hiệu quả công việc giáo dục trong trường học.

Bảo đảm 100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò phải nghiêm chỉnh tiến hành các quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT; tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho bố mẹ học trò ký cam kết về việc tiến hành quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT.

Thực hiện nghiêm chỉnh công việc phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa lúc tham dự giao thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng điểm công việc

Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về việc tiến hành công việc bảo đảm an ninh thứ tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành thị ………….;

Tập hợp tuyên tuyên giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công việc bảo đảm thứ tự ATGT trong các đơn vị trường học trên khu vực Thành phố. Nội dung tuyên tuyên giáo dục tập hợp về việc: Xây dựng văn hoá giao thông; buộc phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ con từ đủ 6 tuổi lúc tham dự giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học trò ko tham dự giao thông bằng xe máy phân khối béo lúc chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường, chất lượng công cụ đón đưa học trò, xây dựng phương án đón đưa học trò…

Triển khai nghiêm chỉnh chương trình giảng dạy giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, khai triển hiệu quả giáo dục thứ tự ATGT cho học trò phổ quát trên khu vực Thành phố. Tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích khắc phục ùn tắc giao thông cổng trường.

Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền đến tất cả học trò trong các đơn vị trường học; cung ứng tài liệu cung cấp dạy – học về ATGT cho thầy cô giáo, học trò phổ quát theo kế hoạch của Ngành.

Tổ chức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò tham dự hăng hái và hiệu quả các cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành phối hợp phát động.

Các nhà trường xây dựng phương án đón đưa học trò, phối hợp các lực lượng công dụng rà soát chất lượng công cụ đón đưa học trò đảm bảo an toàn ko để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Các trường có học trò đón đưa bằng xe oto, các đơn vị chủ động tuyển lựa đơn vị cung ứng dịch vụ có uy tín, xe bảo đảm chất lượng, đề xuất kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có tinh thần tốt, có nghĩa vụ cao, nghiêm chỉnh tiến hành các quy định của luật pháp về đảm bảo thứ tự ATGT. Chỉ đạo nhà trường phải xây dựng nguyên lý thứ tự đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) khi tới trường và chỉ mất khoảng học tập tại trường cho tới lúc bàn giao trẻ cho gia đình đảm bảo chặt chẽ, rõ nghĩa vụ công bố phổ quát thứ tự này tới cán bộ thầy cô giáo, viên chức và bố mẹ học trò để cùng phối hợp tiến hành đảm bảo an toàn cho học trò.

Kiểm tra công việc giáo dục ATGT của các đơn vị trường học; lãnh đạo các đơn vị xử lý các tư nhân vi phạm ATGT, bình chọn thi đua các đơn vị trường học về công việc giáo dục ATGT.

2. Vẻ ngoài khai triển

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, sinh hoạt chuyên đề.

Tuyên truyền cho bố mẹ học trò và học trò qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi họp phụ huynh học trò và những thời kì chuyển tiết; liên kết tuyên truyền phê chuẩn pano, khẩu hiệu, tờ gấp…

Các thông điệp truyền thông: Học trò Thủ đô hăng hái tiến hành Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con – trọn tình bố mẹ; Bảo đảm an toàn giao thông – nghĩa vụ của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy lúc ko có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tự nguyện gìn giữ thứ tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả số đông; Hãy mặc áo phao lúc tham dự giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; Đã uống rượu,bia ko lái xe…

Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, sự kiện hấp dẫn sự ân cần của bố mẹ học trò và học trò mày mò Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

– Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT là đơn vị túc trực xây dựng kế hoạch, khai triển, tiến hành các hoạt động về giáo dục luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT; lãnh đạo các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức các chuyên đề cho học trò Tiểu học đi bộ an toàn, học trò trung học cơ sở (THCS) đi xe đạp an toàn và các trường trung học phổ quát (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức các chuyên đề đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn và đội mũ bảo hiểm lúc tham dự giao thông bằng xe máy, xe đạp điện;

Chỉ đạo tăng lên chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; chỉnh sửa và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, tranh cổ động…) tuyên tuyên giáo dục ATGT thích hợp với từng cấp học.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề bình chọn về công việc giáo dục ATGT trong trường học.

– Phòng Giáo dục phổ quát Sở GDĐT lãnh đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học trò đạt hiệu quả cao, lãnh đạo các nhà trường giảng dạy chính khóa tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, bình chọn kết quả hoạt động gửi về phòng Chính trị, tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

Đồ mưu hoạch khai triển tiến hành công việc tuyên tuyên giáo dục thứ tự ATGT 5 2021; lãnh đạo các trường Măng non, Tiểu học, THCS khai triển kế hoạch và tiến hành hiệu quả công việc giáo dục ATGT.

Phối hợp với quận, huyện, thị đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống tân tiến đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội và hoạt động ngoại khóa;

Phối hợp với Ban đại diện bố mẹ học trò thường xuyên nhắc nhở, giáo dục tinh thần tự giác chấp hành luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học trò cộng với bố mẹ học trò ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ con lúc ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; ko vi phạm luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực bố mẹ đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường lúc đón đưa học trò ko được tụ họp đông người gây cản trở giao thông; chỉ dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đón đưa học trò cần có kế hoạch và giải pháp chi tiết để đón, trả học trò tới đúng điểm quy định.

Thực hiện hiệu quả công việc rà soát, bình chọn việc tiến hành Kế hoạch của các trường học trên khu vực.

3. Các đơn vị trường học trực thuộc trên khu vực Thành phố

Đồ mưu hoạch khai triển và tiến hành hiệu quả công việc tuyên tuyên giáo dục thứ tự ATGT 5 2021.

Duy trì các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ tại các cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tự nguyện làm nhiệm vụ rà soát, đôn đốc việc bảo đảm thứ tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.

Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức các buổi ngoại khóa chỉ dẫn việc tiến hành luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò.

Phối hợp với Ban đại diện bố mẹ học trò thường xuyên nhắc nhở, giáo dục tinh thần tự giác chấp hành luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; ko điều khiển xe môtô, xe gắn máy lúc chưa đủ tuổi, ko có giấy phép lái xe; tổ chức cho bố mẹ học trò và học trò ký cam kết ko vi phạm ATGT;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tư nhân, cộng đồng làm tốt công việc ATGT; cùng lúc có giải pháp xử lý nghiêm đối với những tư nhân vi phạm những quy định về ATGT; cương quyết xử lý những học trò cố tình tới trường bằng xe máy lúc chưa đủ điều kiện.

Thực hiện hiệu quả rà soát thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thật hiện của các nhà trường về Sở GDĐT.

4. Thời gian tiến hành và cơ chế thông tin, báo cáo

Kế hoạch được khai triển tiến hành trong 5 2021.

Các đơn vị báo cáo kết quả công việc giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối 5 vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công việc xử lý vi phạm lúc thu được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung ứng theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng theo địa chỉ email: ……………………

Nơi nhận

– Bộ GDĐT;
– UBND Thành phố;
– Ban Tuyên Giáo Thành ủy;
– Sở GTVT;
– Công an Thành phố;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Thành đoàn Hà Nội;
– Ban ATGT Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở;
– Các phòng thuộc Sở;
– Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
– Các đơn vị trực thuộc Sở;
– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
Lưu: VT, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

2. Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao tham số 2

Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề béo, được cả xã hội ân cần. Ở nước ta, mỗi 5 tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông làm chết khoảng 30 người, gây thiệt hại về vật chất hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể tới các chi tiêu cho những người tật nguyền và mất bản lĩnh lao động. Mỗi chúng ta hãy tăng lên nghĩa vụ của mình lúc tham dự giao thông.

Chủ đề 5 An toàn giao thông …..: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; liên kết tuyên truyền tăng lên tinh thần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng… nhằm khuyến khích người dân sử dụng công cụ giao thông công cộng để giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; ko xâm lấn hành lang an toàn giao thông đường sắt, ko vi phạm bảo vệ các công trình đường sắt; ko vượt rào, chắn đường ngang; ko vượt qua đường ngang lúc đèn đỏ đã bật sáng.

Đối với người dân ven các con đường, con phố: ko xâm lấn lòng phố, hè phố để kinh doanh giao thương, treo, đặt biển PR, làm mái che mái vẩy gây cản trở giao thông; ko vứt rác ra đường; kiểu mẫu trong các hành vi văn hóa giao thông.

Đối với người đi bộ: đi bộ trên hè phố; sang đường đúng nơi quy định; đi đúng vạch sơn tại nút giao; đảm bảo đi đúng khuôn khổ đèn dấu hiệu cho phép; quan sát kỹ lúc đi đường nhất là lúc qua nút giao; ko tụ họp dưới lòng phố.

Đối với người điều khiển công cụ giao thông: Không vi phạm về nồng độ cồn, quy định về vận tốc, ko vượt đèn đỏ, ko đi vào đường cấm, ngược chiều; ko phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách; ko vi phạm làn đường, vạch sơn; ko đi xe trên vỉa hè; dùng còi xe thích hợp; ngừng, đỗ đúng nơi quy định; nhường đường lúc tham dự giao thông.

Để bảo đảm an toàn lúc tham dự giao thông ko có cách nào khác là phải đội mũ bảo hiểm lúc đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên tất cả các con đường góp phần giảm hậu quả tai nạn giao thông cho chúng ta. Mỗi tư nhân chúng ta cần nhớ đội mũ bảo hiểm lúc tham dự giao thông.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.


 

Thông tin thêm

Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông 2021

[rule_3_plain]

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông 5 2021 là mẫu kế hoạch để tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo.
1. Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao tham số 1

UBND THÀNH PHỐ ………….SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: …. /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————
…, ngày … tháng ……… 5 2021

KẾ HOẠCHTuyên truyền, giáo dục đảm bảo thứ tự an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Tập huấn 5 2021
Thực hiện lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) về khai triển công việc giáo dục ATGT trong trường học 5 2021; Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 24/12/2020 của UBND Thành phố về việc tiến hành công việc bảo đảm thứ tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên khu vực Thành phố 5 2021;
Thực hiện Kế hoạch 5 an toàn giao thông 2021 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia với chủ đề: “Tăng lên hiệu lực, hiệu quả thật thi luật pháp đảm bảo thứ tự an toàn giao thông”; chủ đề 5 2021 của Thành ủy, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng thành thị ………….: “Kỷ cương, nghĩa vụ, hành động, thông minh, tăng trưởng”. Sở GDĐT …………. xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đảm bảo thứ tự ATGT trong các đơn vị trường học trên khu vực Thành phố 5 2021, với các nội dung chi tiết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Phát huy vai trò, nghĩa vụ của các ngành uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành trong việc tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc đảm bảo an ninh thứ tự, giáo dục ATGT; tiếp diễn tăng mạnh công việc tuyên truyền, tầm thường, giáo dục luật pháp về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;
Tạo sự chuyển biến mạnh bạo cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò trong việc tự giác chấp hành và có tinh thần tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, số đông về các quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông.
2. Đề nghị
Tuyên truyền, giáo dục luật pháp đảm bảo an ninh thứ tự, ATGT phải thích hợp, sát nhân vật, đạt hiệu quả giáo dục cao; liên kết giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin để tăng lên hiệu quả công việc giáo dục trong trường học.
Bảo đảm 100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò phải nghiêm chỉnh tiến hành các quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT; tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho bố mẹ học trò ký cam kết về việc tiến hành quy định của luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT.
Thực hiện nghiêm chỉnh công việc phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa lúc tham dự giao thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung trọng điểm công việc
Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về việc tiến hành công việc bảo đảm an ninh thứ tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành thị ………….;
Tập hợp tuyên tuyên giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công việc bảo đảm thứ tự ATGT trong các đơn vị trường học trên khu vực Thành phố. Nội dung tuyên tuyên giáo dục tập hợp về việc: Xây dựng văn hoá giao thông; buộc phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ con từ đủ 6 tuổi lúc tham dự giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học trò ko tham dự giao thông bằng xe máy phân khối béo lúc chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường, chất lượng công cụ đón đưa học trò, xây dựng phương án đón đưa học trò…
Triển khai nghiêm chỉnh chương trình giảng dạy giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, khai triển hiệu quả giáo dục thứ tự ATGT cho học trò phổ quát trên khu vực Thành phố. Tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích khắc phục ùn tắc giao thông cổng trường.
Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền đến tất cả học trò trong các đơn vị trường học; cung ứng tài liệu cung cấp dạy – học về ATGT cho thầy cô giáo, học trò phổ quát theo kế hoạch của Ngành.
Tổ chức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò tham dự hăng hái và hiệu quả các cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành phối hợp phát động.
Các nhà trường xây dựng phương án đón đưa học trò, phối hợp các lực lượng công dụng rà soát chất lượng công cụ đón đưa học trò đảm bảo an toàn ko để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.
Các trường có học trò đón đưa bằng xe oto, các đơn vị chủ động tuyển lựa đơn vị cung ứng dịch vụ có uy tín, xe bảo đảm chất lượng, đề xuất kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có tinh thần tốt, có nghĩa vụ cao, nghiêm chỉnh tiến hành các quy định của luật pháp về đảm bảo thứ tự ATGT. Chỉ đạo nhà trường phải xây dựng nguyên lý thứ tự đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) khi tới trường và chỉ mất khoảng học tập tại trường cho tới lúc bàn giao trẻ cho gia đình đảm bảo chặt chẽ, rõ nghĩa vụ công bố phổ quát thứ tự này tới cán bộ thầy cô giáo, viên chức và bố mẹ học trò để cùng phối hợp tiến hành đảm bảo an toàn cho học trò.
Kiểm tra công việc giáo dục ATGT của các đơn vị trường học; lãnh đạo các đơn vị xử lý các tư nhân vi phạm ATGT, bình chọn thi đua các đơn vị trường học về công việc giáo dục ATGT.
2. Vẻ ngoài khai triển
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, sinh hoạt chuyên đề.
Tuyên truyền cho bố mẹ học trò và học trò qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi họp phụ huynh học trò và những thời kì chuyển tiết; liên kết tuyên truyền phê chuẩn pano, khẩu hiệu, tờ gấp…
Các thông điệp truyền thông: Học trò Thủ đô hăng hái tiến hành Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con – trọn tình bố mẹ; Bảo đảm an toàn giao thông – nghĩa vụ của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy lúc ko có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tự nguyện gìn giữ thứ tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả số đông; Hãy mặc áo phao lúc tham dự giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; Đã uống rượu,bia ko lái xe…
Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, sự kiện hấp dẫn sự ân cần của bố mẹ học trò và học trò mày mò Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
– Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT là đơn vị túc trực xây dựng kế hoạch, khai triển, tiến hành các hoạt động về giáo dục luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT; lãnh đạo các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức các chuyên đề cho học trò Tiểu học đi bộ an toàn, học trò trung học cơ sở (THCS) đi xe đạp an toàn và các trường trung học phổ quát (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức các chuyên đề đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn và đội mũ bảo hiểm lúc tham dự giao thông bằng xe máy, xe đạp điện;
Chỉ đạo tăng lên chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; chỉnh sửa và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, tranh cổ động…) tuyên tuyên giáo dục ATGT thích hợp với từng cấp học.
Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề bình chọn về công việc giáo dục ATGT trong trường học.
– Phòng Giáo dục phổ quát Sở GDĐT lãnh đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học trò đạt hiệu quả cao, lãnh đạo các nhà trường giảng dạy chính khóa tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, bình chọn kết quả hoạt động gửi về phòng Chính trị, tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã
Đồ mưu hoạch khai triển tiến hành công việc tuyên tuyên giáo dục thứ tự ATGT 5 2021; lãnh đạo các trường Măng non, Tiểu học, THCS khai triển kế hoạch và tiến hành hiệu quả công việc giáo dục ATGT.
Phối hợp với quận, huyện, thị đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống tân tiến đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội và hoạt động ngoại khóa;
Phối hợp với Ban đại diện bố mẹ học trò thường xuyên nhắc nhở, giáo dục tinh thần tự giác chấp hành luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học trò cộng với bố mẹ học trò ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ con lúc ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; ko vi phạm luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT.
Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực bố mẹ đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường lúc đón đưa học trò ko được tụ họp đông người gây cản trở giao thông; chỉ dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đón đưa học trò cần có kế hoạch và giải pháp chi tiết để đón, trả học trò tới đúng điểm quy định.
Thực hiện hiệu quả công việc rà soát, bình chọn việc tiến hành Kế hoạch của các trường học trên khu vực.
3. Các đơn vị trường học trực thuộc trên khu vực Thành phố
Đồ mưu hoạch khai triển và tiến hành hiệu quả công việc tuyên tuyên giáo dục thứ tự ATGT 5 2021.
Duy trì các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ tại các cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tự nguyện làm nhiệm vụ rà soát, đôn đốc việc bảo đảm thứ tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.
Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức các buổi ngoại khóa chỉ dẫn việc tiến hành luật pháp bảo đảm thứ tự ATGT cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò.
Phối hợp với Ban đại diện bố mẹ học trò thường xuyên nhắc nhở, giáo dục tinh thần tự giác chấp hành luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; ko điều khiển xe môtô, xe gắn máy lúc chưa đủ tuổi, ko có giấy phép lái xe; tổ chức cho bố mẹ học trò và học trò ký cam kết ko vi phạm ATGT;
Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tư nhân, cộng đồng làm tốt công việc ATGT; cùng lúc có giải pháp xử lý nghiêm đối với những tư nhân vi phạm những quy định về ATGT; cương quyết xử lý những học trò cố tình tới trường bằng xe máy lúc chưa đủ điều kiện.
Thực hiện hiệu quả rà soát thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thật hiện của các nhà trường về Sở GDĐT.
4. Thời gian tiến hành và cơ chế thông tin, báo cáo
Kế hoạch được khai triển tiến hành trong 5 2021.
Các đơn vị báo cáo kết quả công việc giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối 5 vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công việc xử lý vi phạm lúc thu được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung ứng theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.
Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng theo địa chỉ email: ……………………

Nơi nhận
– Bộ GDĐT;– UBND Thành phố;– Ban Tuyên Giáo Thành ủy;– Sở GTVT;– Công an Thành phố;– Sở Thông tin và Truyền thông;– Thành đoàn Hà Nội;– Ban ATGT Thành phố;– Ban Giám đốc Sở;– Các phòng thuộc Sở;– Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;– Các đơn vị trực thuộc Sở;– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;Lưu: VT, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

2. Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao tham số 2
Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề béo, được cả xã hội ân cần. Ở nước ta, mỗi 5 tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông làm chết khoảng 30 người, gây thiệt hại về vật chất hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể tới các chi tiêu cho những người tật nguyền và mất bản lĩnh lao động. Mỗi chúng ta hãy tăng lên nghĩa vụ của mình lúc tham dự giao thông.
Chủ đề 5 An toàn giao thông …..: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; liên kết tuyên truyền tăng lên tinh thần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng… nhằm khuyến khích người dân sử dụng công cụ giao thông công cộng để giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; ko xâm lấn hành lang an toàn giao thông đường sắt, ko vi phạm bảo vệ các công trình đường sắt; ko vượt rào, chắn đường ngang; ko vượt qua đường ngang lúc đèn đỏ đã bật sáng.
Đối với người dân ven các con đường, con phố: ko xâm lấn lòng phố, hè phố để kinh doanh giao thương, treo, đặt biển PR, làm mái che mái vẩy gây cản trở giao thông; ko vứt rác ra đường; kiểu mẫu trong các hành vi văn hóa giao thông.
Đối với người đi bộ: đi bộ trên hè phố; sang đường đúng nơi quy định; đi đúng vạch sơn tại nút giao; đảm bảo đi đúng khuôn khổ đèn dấu hiệu cho phép; quan sát kỹ lúc đi đường nhất là lúc qua nút giao; ko tụ họp dưới lòng phố.
Đối với người điều khiển công cụ giao thông: Không vi phạm về nồng độ cồn, quy định về vận tốc, ko vượt đèn đỏ, ko đi vào đường cấm, ngược chiều; ko phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách; ko vi phạm làn đường, vạch sơn; ko đi xe trên vỉa hè; dùng còi xe thích hợp; ngừng, đỗ đúng nơi quy định; nhường đường lúc tham dự giao thông.
Để bảo đảm an toàn lúc tham dự giao thông ko có cách nào khác là phải đội mũ bảo hiểm lúc đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên tất cả các con đường góp phần giảm hậu quả tai nạn giao thông cho chúng ta. Mỗi tư nhân chúng ta cần nhớ đội mũ bảo hiểm lúc tham dự giao thông.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #tuyên #truyền #toàn #giao #thông


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/ke-hoach-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-2021/
Back to top button