Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14

Luật số: 50/2019 / QH14

Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết phê duyệt Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp.. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều tiết nội dung làm việc. Sau đây là nội dung cụ thể của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp, mời các bạn cùng theo dõi.

HỘI NGHỊ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Luật số: 50/2019 / QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 5 2019

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp số 14/2017 / QH14.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp

1. Sửa đổi, bổ sung 1 số khoản của Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Vũ khí quân dụng bao gồm:

a) Vũ khí được sản xuất, chế tác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã của cơ sở sản xuất hợp lí, trang bị cho lực lượng vũ trang quần chúng và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành. dịch vụ công cộng, bao gồm:

Súng lục: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng liên thanh, súng chống tăng, súng phóng lựu;

Vũ khí hạng nhẹ: súng liên thanh, pháo đùng, súng phòng ko, súng liên thanh phòng ko, hoả tiễn chống tăng tư nhân;

Vũ khí hạng nặng: tàu bay đấu tranh, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến, tàu lặn, pháo mặt đất, pháo phòng ko, hoả tiễn;

Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn chuyên dụng cho vũ khí quy định tại điểm này;

b) Vũ khí được chế tác, sản xuất thủ công, công nghiệp, ko đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã của nhà cung cấp hợp lí, có bản lĩnh gây sát thương, nguy hại tới tính mệnh, sức khỏe con người. , tàn phá công trình vật chất gần giống như vũ khí quy định tại điểm a khoản này ko được trang bị cho lực lượng vũ trang quần chúng và các lực lượng khác quy định tại Điều 18 của Luật này lúc thi hành công vụ. “;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Vũ khí có chức năng gần giống như súng lục, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được sản xuất, chế tác thủ công, công nghiệp ko đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã của cơ sở sản xuất thích hợp. cách thức, có bản lĩnh gây sát thương, gian nguy tới tính mệnh, sức khỏe con người, tàn phá công trình vật chất gần giống như súng lục, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 như sau:

“2. Bộ Quốc phòng điều hành nhà nước về vũ khí, nguyên liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, phương tiện cung cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có liên can. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 2 , Điều 3 của Luật này. ”.

Điều 2. Hiệu lực

Luật này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 01 5 2020.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 phê duyệt ngày 25 tháng 11 5 2019.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Văn bản quy phạm luật pháp lĩnh vực an ninh thứ tự này được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 

Thông tin thêm

Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp số 50/2019/QH14

[rule_3_plain]

Luật số: 50/2019/QH14
Chiều ngày 25/11, Quốc hội biểu quyết phê duyệt Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ lúć, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ quản lý nội dung làm việc. Sau đây là nội dung cụ thể của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ lúć, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mời các bạn cùng theo dõi.

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 50/2019/QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 5 2019

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp số 14/2017/QH14.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp
1. Sửa đổi, bổ sung 1 số khoản của Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Vũ khí được chế tác, sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà cung cấp hợp lí, được trang bị cho lực lượng vũ trang quần chúng và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, bao gồm:
Súng cầm tay: súng lục, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;
Vũ khí hạng nhẹ: súng đại liên, pháo đùng, súng ĐKZ, súng liên thanh phòng ko, hoả tiễn chống tăng tư nhân;
Vũ khí hạng nặng: tàu bay đấu tranh, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu lặn, pháo mặt đất, pháo phòng ko, hoả tiễn;
Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại điểm này;
b) Vũ khí được chế tác, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, ko theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà cung cấp hợp lí, có bản lĩnh gây sát thương, nguy hại cho tính mệnh, sức khỏe của con người, tàn phá kết cấu vật chất gần giống như vũ khí quy định tại điểm a khoản này, ko được trang bị cho lực lượng vũ trang quần chúng và các lực lượng khác quy định tại Điều 18 của Luật này để thi hành công vụ.”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Vũ khí có chức năng chức năng gần giống súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tác, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, ko theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà cung cấp hợp lí, có bản lĩnh gây sát thương, nguy hại cho tính mệnh, sức khỏe của con người, tàn phá kết cấu vật chất gần giống như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 như sau:
“2. Bộ Quốc phòng tiến hành công dụng điều hành nhà nước về vũ khí, nguyên liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, phương tiện cung cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có liên can. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Luật này.”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 5 2020.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 phê duyệt ngày 25 tháng 11 5 2019.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực An ninh thứ tự được Phần Mềm Portable VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Luật #quản #lý #sử #dụng #vũ #khí #vật #liệu #nổ #và #công #cụ #hỗ #trợ #số #502019QH14


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-so-50-2019-qh14/
Back to top button