Pháp Luật

Lương thưởng Tết Dương lịch 2022

Tết Dương lịch là ngày nghỉ chính thức trong 5 được quy định trong Luật lao động 2019. Sau đây là cụ thể lịch nghỉ Tết tây 2022 cộng với các cơ chế lương, thưởng mới của công nhân. Hoatieu xin san sớt cùng độc giả.

1. Nghỉ làm hưởng nguyên lương

Theo quy định tại Điều 112. Các ngày nghỉ lễ, tết ​​của Bộ luật Lao động 2019:

Người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ lễ, trong đấy: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì công nhân được nghỉ bù vào ngày hôm sau.

5 2022, giao thừa rơi vào thứ 7 cuối tuần nên viên chức sẽ có ngày thứ Hai tuần sau để học bù. Thời gian liên tiếp từ ngày 01/01/2022 tới hết ngày 03/01/2022.

2. Làm thêm kiếm ít ra 400% lương

Như đã phân tách, công nhân được nghỉ trong ngày Tết Dương lịch. Trường hợp công ty xếp đặt, xếp đặt công nhân làm việc vào ngày này thì được coi là thời kì làm thêm giờ.

Khi này, Khoản 1, Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm đêm của Bộ luật lao động 2019:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác đang làm:

Ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hưởng lương tối thiểu bằng 300%, ngoại trừ tiền công ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với công nhân hưởng lương theo ngày.

Do đấy, nếu công nhân làm thêm giờ vào ngày Tết thì được lợi ít ra bằng 400% tiền công của ngày làm việc tầm thường.

3. Làm thêm vào đêm hôm hưởng ít ra 490% lương

Khoản 2 Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm đêm Bộ luật lao động quy định:

Người lao động làm việc vào đêm hôm được trả ít ra bằng 30% tiền công tính theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác của ngày làm việc tầm thường.

Trường hợp làm thêm vào đêm hôm, ngoài tiền công theo thời kì làm việc thực tiễn và tiền công làm thêm giờ, công nhân còn được trả thêm 20% tiền công tính theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác. làm trong ngày.

Chi tiết, theo Công văn 4163 / LĐTBXH-LĐTBXH, giả thiết đơn giá thành lương, tiền lương của công nhân hưởng lương tháng vào ngày tầm thường là A.

Khi đấy, tiền công làm thêm vào đêm hôm của công nhân vào ngày Tết sẽ ít ra bằng:

300% A + 30% A + 20% x (300% A) = 390% A

Đối với người hưởng lương ngày, ngoài mức lương tối thiểu 390% A, công nhân còn được trả lương vào ngày Tết theo quy định.

Và tương tự, nếu làm thêm giờ vào đêm giao thừa thì tổng số tiền công nhưng công nhân được lợi bằng 490% tiền công của ngày làm việc tầm thường.

4. Không được thưởng Tết

Về tiền thưởng, theo Bộ luật Lao động 2019, chi tiết khoản 1 Điều 104. Tiền thưởng:

Tiền thưởng là khoản tiền nhưng người sử dụng lao động thưởng cho công nhân căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng 5 và chừng độ xong xuôi công tác của công nhân.

Với quy định này, có thể thấy, luật pháp ko buộc phải công ty phải thưởng Tết Dương lịch cho công nhân. Doanh nghiệp có thể thưởng hoặc ko, trường hợp có thưởng thì mức thưởng cũng do người sử dụng lao động quyết định.

xem thêm

  • Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học trò cả nước
  • Sắp ban hành 5 nghị định mới về tiền công, 5 bảng lương mới

.


 

Thông tin thêm

Lương thưởng Tết Dương lịch 2022

[rule_3_plain]

Nghỉ Tết tây là ngày nghỉ chính thức trong 5 được quy định chi tiết tại Luật lao động 2019. Sau đây là cụ thể lịch nghỉ Tết tây 2022 cộng với những lợi quyền về lương, thưởng Tết tây của công nhân mới nhất Hoatieu xin san sớt tới độc giả.
1. Được nghỉ làm và hưởng nguyên lương
Theo quy định tại Điều 112. Nghỉ lễ, tết của Bộ luật Lao động 2019:
Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ tết, trong đấy: Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).
Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì công nhân được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
5 2022, Tết tây rơi vào Thứ 7 cuối tuần nên công nhân sẽ được nghỉ bù thứ 2 tuần kế tiếp. Thời gian liên tiếp từ ngày 1.1.2022 tới hết ngày 3/1/2022.
2. Làm thêm giờ hưởng ít ra 400% tiền công
Như đã phân tách, công nhân được nghỉ làm việc trong ngày Tết Dương lịch. Trường hợp công ty xếp đặt, xếp đặt công nhân đi làm vào ngày này thì sẽ coi là làm thêm giờ.
Khi này, vận dụng khoản 1 Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào đêm hôm của Bộ luật Lao động 2019:
Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác đang làm:
Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít ra bằng 300% chưa kể tiền công ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với công nhân hưởng lương ngày.
Do đấy, nếu công nhân làm thêm giờ trong ngày Tết Dương lịch sẽ được lợi tối thiểu 400% tiền công ngày làm việc tầm thường.
3. Làm thêm vào đêm hôm hưởng ít ra 490% tiền công
Khoản 2 Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào đêm hôm Bộ luật Lao động quy định:
Người lao động làm việc vào đêm hôm thì được trả thêm ít ra bằng 30% tiền công tính theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác của ngày làm việc tầm thường.
Trường hợp làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo thời kì làm việc thực tiễn, tiền công làm thêm giờ, công nhân còn được trả thêm 20% tiền công tính theo đơn giá thành lương hoặc tiền công theo công tác làm vào ban ngày.
Chi tiết, theo Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL, giả thử đơn giá thành lương hoặc tiền lương của công nhân hưởng lương tháng vào ngày tầm thường là A.
Khi đấy, tiền công làm thêm giờ vào đêm hôm trong ngày Tết Dương lịch của công nhân ít ra sẽ bằng:
300phần trămA + 30phần trămA + 20% x (300phần trămA) = 390phần trămA
Đối với người hưởng lương ngày thì ngoài tiền công ít ra bằng 390phần trămA, công nhân còn được trả tiền công ngày Tết theo quy định.
Và tương tự, nếu làm thêm vào đêm hôm dịp Tết Dương lịch thì tổng tiền công nhưng công nhân thu được bằng 490% tiền công của ngày làm việc tầm thường.
4. Có thể ko được thưởng Tết
Liên quan tới tiền thưởng, theo Bộ luật Lao động 2019, chi tiết khoản 1 Điều 104. Thưởng:
Tiền thưởng là khoản tiền nhưng người sử dụng lao động thưởng cho công nhân căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng 5 và chừng độ xong xuôi công tác của công nhân.
Với quy định này có thể thấy, luật pháp ko buộc phải công ty phải thưởng Tết Dương lịch cho công nhân. Doanh nghiệp có thể thưởng hoặc ko, trường hợp có thưởng thì mức thưởng cũng sẽ do người sử dụng lao động quyết định.
Xem thêm

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 cho học trò toàn quốc
Sắp ban hành 5 Nghị định mới về tiền công, 5 Bảng lương mới

TagsLao động – Tiền lương

[rule_2_plain]

#Lương #thưởng #Tết #Dương #lịch


admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button