Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền chi tiêu vận động bao gồm thông tin về công nhân, chi tiêu vận động, tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề liên can khác được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006 / QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn. Mời độc giả tải mẫu danh sách trả tiền đi công việc để sử dụng.

  • Giđó đề xuất trả tiền – Mẫu số 05-TT
  • Quy định về cơ chế làm việc và công việc phí
  • Danh sách các chứng từ trả tiền

1. Bảng công việc phí đối với cán bộ, công chức.

Diem mode Phí đi công việc Nhân vật vận dụng
Trợ cấp chỗ ở 200.000 vnđ / ngày Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân làm việc tại khu vực có điều kiện phổ biến.
250.000 Việt Nam Đồng / người / ngày thực tiễn đi biển, đảo Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân ở lục địa được cử đi công việc trên biển, đảo.
Cho thuê phòng tại nơi làm việc Theo vẻ ngoài hiệp đồng
1.000.000 đồng / ngày / người Chỉ huy cấp Bộ, Thứ trưởng và Chỉ huy cấp bộ có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 trở lên, ko phân biệt nơi công việc.
450.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Còn lại cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân đi công việc tại các huyện, thị thành thuộc thị thành trực thuộc Trung ương, thị thành là đô thị loại I của tỉnh.
350.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Số cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân còn lại đi công việc tại các huyện, thị xã thuộc thị thành trực thuộc Trung ương, thị xã, thị thành thuộc tỉnh còn lại.
300.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân đi công việc các vùng còn lại.
Thanh toán theo hóa đơn thực tiễn
2.500.000đ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 01 người / 1 phòng Chỉ huy cấp Bộ và các chức danh tương đương ko phân biệt nơi công việc.
1.200.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 1 người / 1 phòng Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các huyện, thị thành thuộc thị thành trực thuộc trung ương, thị thành là đô thị loại I của tỉnh.
1.000.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 2 người / phòng Các nhân vật còn lại đi công việc tại các huyện, thị thành thuộc thị thành trực thuộc trung ương, thị thành là đô thị loại I của tỉnh.
1.100.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 1 người / 1 phòng Các Thứ trưởng, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức danh từ 1,25 tới 1,3 đi công việc các vùng còn lại.
700.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 2 người / phòng. Các nhân vật còn lại đã đi lao động ở các vùng còn lại.
Chi phí vận động Theo vẻ ngoài hiệp đồng
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015 / TT-BTC Chỉ huy có tiêu chuẩn sử dụng oto lúc đi công việc.
0,2 lít xăng / km Cán bộ, công chức, nhân viên ko có tiêu chuẩn được sắp đặt xe oto lúc đi công việc, mà đi công việc xa hội sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thực dân địa bàn TP. vùng kinh tế – xã hội) gian khổ, đặc thù gian khổ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) tự túc công cụ.
Theo hóa đơn thực tiễn
– Chi phí đi và về từ nhà hoặc cơ quan tới phi trường, ga tàu, bến xe; Vé phi cơ, vé tàu, công cụ công cộng tới nơi làm việc và trái lại.
– Chi phí vận động tại địa phương tới nơi công việc: Từ nơi ở tới nơi làm việc, từ phi trường, ga tàu, bến xe về nơi ở (đi và về).
– Phí, lệ phí vận động bằng công cụ đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và công cụ đi công việc của người đi công việc.
Phí tài liệu, trang thiết bị, công cụ, đạo cụ (nếu có) dùng cho trực tiếp cho chuyến công việc nhưng mà người đi công việc đã tự chi trả.
Cước hành lý của người đi công việc sử dụng máy bay trong trường hợp giá vé ko bao gồm cước hành lý xách tay.
Tất cả các nhân vật theo giá ghi trên vé, hóa đơn, chứng từ sắm vé hợp lí theo quy định của luật pháp hoặc giấy biên nhận của chủ công cụ; Giá vé chưa bao gồm các chi tiêu dịch vụ khác như: Tham quan du hý, các dịch vụ đặc thù theo đề nghị.
Giao kèo đi công việc theo tháng 500.000 đồng / người / tháng Cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công việc lưu động trên 10 ngày / tháng; cán bộ của các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công việc trên 10 ngày / tháng.

2. Vẻ ngoài trả tiền công việc phí mới nhất

Danh sách thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền chuyến công việc mới nhất

Nội dung cụ thể của Mẫu trả tiền tiền đi công việc, vui lòng tham khảo:

Đơn vị: ……………………
Phần: ………………….
Mã đơn vị SDNS: ………… ..

Con số: ……………………

Mẫu số C12 – HD

(Ban hành theo Quyết định số 19/2006 / QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

……, ngày ……. có thể …..

BÁO CÁO THANH TOÁN PHÍ CÔNG VIỆC

Con số

TT

Họ và tên

Đơn vị

Giá vé du hý

Phí chỗ ở

Phí chỗ ở

Thêm vào

Số tiền tạm ứng

Số tiền còn lại

thu được

Tín hiệu

MỘT

TẨY

trước tiên

2

3

4

5

6 = 4-5

DỄ

Thêm vào

x

x

Tổng số lượng (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……………………. Chứng từ gốc: Vé, Giđó đi đường, Hóa đơn,….)

……., tháng ngày 5 …..

Thành lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Được phê chuẩn bởi

(Ký, họ tên)

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 

Thông tin thêm

Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí mới nhất

[rule_3_plain]

Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí bao gồm thông tin về người công việc, chi tiêu công việc, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên can, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ vốn đầu tư. Mời độc giả tải Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí về sử dụng.

Giđó đề xuất trả tiền – Mẫu số 05-TT
Quy định cơ chế công việc, công việc phí
Bảng kê chứng từ trả tiền

1. Bảng cơ chế công việc phí dành cho cán bộ, công chức

Chế độ công việc phí
Mức công việc phí
Nhân vật vận dụng

Phụ cấp tạm cư
200.000 đồng/ngày
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân công việc tại vùng có điều kiện phổ biến.

250.000 đồng/người/ngày thực tiễn đi biển, đảo
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân ở lục địa được cử đi công việc làm nhiệm vụ trên biển, đảo.

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công việc
Theo vẻ ngoài khoán

1.000.000 đồng/ngày/người
Chỉ huy cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 trở lên, ko phân biệt nơi tới công việc.

450.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc ở quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

350.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc tại huyện, thị xã thuộc thị thành trực thuộc TW, tại thị xã, thị thành còn lại thuộc tỉnh.

300.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc tại các vùng còn lại.

Trả theo hóa đơn thực tiễn

2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Chỉ huy cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, ko phân biệt nơi tới công việc.

1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng
Các nhân vật còn lại đi công việc tại các quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các vùng còn lại.

700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng
Các nhân vật còn lại đi công việc tại các vùng còn lại.

Tiền chi tiêu vận động
Theo vẻ ngoài khoán

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC
Các chức danh chỉ huy có tiêu chuẩn sử dụng xe oto lúc đi công việc.

0,2 lít xăng/km
Cán bộ, công chức, nhân viên ko có tiêu chuẩn được sắp đặt xe oto lúc đi công việc, mà nếu đi công việc cách hội sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thực dân địa bàn kinh tế xã hội gian khổ, đặc thù gian khổ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) nhưng mà tự túc bằng công cụ tư nhân của mình.

Theo hóa đơn thực tiễn

– Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan tới phi trường, ga tàu, bến xe; vé phi cơ, vé tàu, xe chuyển vận công cộng tới nơi công việc và theo chiều trái lại.– Chi phí vận động tại địa phương nơi tới công việc: Từ chỗ nghỉ tới chỗ làm việc, từ phi trường, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về).– Cước, phí vận động bằng công cụ đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và công cụ của người đi công việc.– Cước tài liệu, thiết bị, công cụ, đạo cụ (nếu có) dùng cho trực tiếp cho chuyến đi công việc nhưng mà người đi công việc đã chi trả.– Cước hành lý của người đi công việc bằng công cụ phi cơ trong trường hợp giá vé ko bao gồm cước hành lý mang theo.
Tất cả các nhân vật theo giá ghi trên vé, hoá đơn, chứng từ sắm vé hợp lí theo quy định của luật pháp, hoặc giấy biên nhận của chủ công cụ; giá vé ko bao gồm các chi tiêu dịch vụ khác như: Tham quan du hý, các dịch vụ đặc thù theo đề nghị.

Khoán công việc phí theo tháng
500.000 đồng/người/tháng
Cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công việc lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công việc lưu động trên 10 ngày/tháng

2. Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí mới nhất
Nội dung cụ thể của Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí, mời các bạn cùng tham khảo:

Đơn vị: …………………… Bộ phận: …………………. Mã đơn vị SDNS: ………..
Số: ……………

Mẫu số C12 – HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Nguồn vốn)
……, ngày ……. tháng ….. 5 …..

BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Số
TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền tạm cư

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã tạm ứng

Số tiền còn
được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

Cộng

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………….
(Kèm theo ………………………………………….. chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)
……., ngày …… tháng ….. 5 …..

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký,họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Mẫu #bảng #kê #thanh #toán #công #tác #phí #mới #nhất


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-bang-ke-thanh-toan-cong-tac-phi-moi-nhat-2/
Back to top button