Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo số người tập thể dục, thể thao thường xuyên

Mẫu báo cáo thống kê số người thường xuyên số đông dục thể thao

Mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục thể thao thường xuyên là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê số lượng người số đông dục thể thao thường xuyên. Mẫu nêu rõ nội dung tường trình, tổng số người tham dự thể dục thể thao, … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Biểu mẫu báo cáo số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và lấy quan điểm

Mẫu báo cáo số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu cung cấp

Mẫu báo cáo về các vụ bạo lực gia đình đối với người già, nữ giới và trẻ con

Nội dung căn bản của mẫu báo cáo số lượng người số đông dục, thể thao thường xuyên như sau:

Ngày nhận báo cáo:… 5 sau

SỐ NGƯỜI THỰC HÀNH THỂ DỤCTHỂ THAO NỮ
5 20…

Đơn vị báo cáo:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ………….
Đơn vị báo cáo:
Tổng cục thể dục thể thao
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị: Người

STT

Tên quận, huyện

Số người luyện số đông dục thể thao thường xuyên

Tỉ lệ số lượng so với dân số (%)

toàn thể

Trong ấy: nữ

Số người luyện số đông dục thể thao thường xuyên

Số nữ giới luyện số đông dục thể thao thường xuyên

MỘT

TẨY

trước tiên

2

3

4

Chia theo quận, huyện

…………., tháng ngày 5…

Người đồ mưu hoạch
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục thể thao thường xuyên

.


 

Thông tin thêm

Mẫu báo cáo số người số đông dục, thể thao thường xuyên

[rule_3_plain]

Mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục, thể thao thường xuyên
Mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục, thể thao thường xuyên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê về số người số đông dục, thể thao thường xuyên. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tổng số người tham dự thể dục thể thao… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu
Mẫu báo cáo số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tham mưu cung cấp
Mẫu báo cáo số vụ bạo lực gia đình người cao tuổi, nữ giới và trẻ con
Nội dung căn bản của mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục, thể thao thường xuyên như sau:

Ngày nhận báo cáo: … 5 sau

SỐ NGƯỜI TẬP THỂ DỤC, THỂ THAO THƯỜNG XUYÊNNăm 20 …

Đơn vị báo cáo:Sở VHTTDL ……….Đơn vị nhận báo cáo:Tổng cục Thể dục thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị tính: Người

STT

Tên quận, huyện

Số người tập TDTT thường xuyên

Tỉ lệ số với dân số (%)

Tổng số

Trong ấy: nữ

Số người tập TDTT thường xuyên

Số nữ tập TDTT thường xuyên

A

B

1

2

3

4

Chia theo quận, huyện

…………., ngày…tháng…5…

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê số người số đông dục, thể thao thường xuyên

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #báo #cáo #số #người #tập #thể #dục #thể #thao #thường #xuyên


  • Tổng hợp: Phần Mềm Portable
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-bao-cao-so-nguoi-tap-the-duc-the-thao-thuong-xuyen-2/

admin1

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button